VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Druhý pilier je venovaný problematike Internetu vecí (IoT):

Druhý pilier je venovaný problematike Internetu vecí (IoT):

Štúdium nadväzuje na základy fyziky zo základnej školy v témach magnetizmu, elektrostatiky a elektrického prúdu. Cez základné zákony (Ohmov zákon, Kirchhoffove zákony) žiak pochopí závislosť základných elektrických veličín a správanie prúdu a napätia v rôznych obvodoch (sériové a paralelné zapojenia). Následným pochopením rozdielov medzi vodičom, polovodičom a izolantom sa dostávame k pochopeniu základných elektrických súčiastok (rezistory, kondenzátory, cievky, diódy, tranzistory), k zložitejším obvodom, ktorými sú integrované obvody. Programovanie mikrokontrolérov v jazyku C a programovanie mikropočítača Raspberry Pi v jazyku Python sa nesie celým štúdiom tohto odboru. Pripojenie vstupov a výstupov k mikrokontroléru a programové príkazy na prepojenie s fyzickým svetom ponúkajú praktické využitie IoT (Internetu vecí) technológií. Internet vecí je koncept, ktorého hlavnou myšlienkou je prepojenie všetkých fyzických vecí, ktoré sú napájané elektrickou energiou a dokážu byť pripojené do internetu.

Hlavným cieľom internetového prepojenia vecí je získavanie informácií z dát, ktoré všetky veci dokážu vygenerovať. V tomto koncepte sa prepája takmer všetko – domáca elektronika, priemyselné zariadenia, dopravné prostriedky, nositeľná elektronika a mnoho iného.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }