VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Voľby školský parlament

Voľby školský parlament

Dňa 7. 10. 2022 prostredníctvom tajného hlasovania prebehli voľby na predsedu Školského parlamentu. Za predsedu bol  zvolený  Adam Bernát zo IV. C  a podpredsedom sa stal  Dominik Kaniansky , ktorý je žiakom II. D triedy. Následne sa uskutočnilo zasadnutie Školského parlamentu, kde sa riešili aktuálne problémy a predniesli sa návrhy na akcie  v školskom roku 2022/2023.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }