VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Slávnostné otvorenie nových priestorov CVČ Junior

Slávnostné otvorenie nových priestorov CVČ Junior

Už viac ako sedemdesiat rokov podporuje osobnostný rozvoj a voľnočasové aktivity mladých ľudí  nielen  v Banskej  Bystrici,  ale  i v celom kraji  Centrum voľného času Junior.  Vo štvrtok, 16. 2. 2023, slávnostne otvorilo svoje nové priestory, kde na 350 metroch štvorcových ponúkne mládeži zábavu, športové vyžitie, priestor na stretávanie sa i zaujímavé workshopy. Na slávnostnom otvorení nových priestorov boli prítomní aj zástupcovia našej školy, konkrétne riaditeľ školy  Ing. Štefan Balogh, vedúci internátu Mgr. Richard Kreutz a predseda žiackej rady Adam Bernát. 

Autor: Adam Bernát

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }