VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Podnikanie v prírode verzus finančná gramotnosť

Podnikanie v prírode verzus finančná gramotnosť

Sotva sa prváci stihli ako tak adaptovať na nové prostredie školy a systém vyučovania v nej, zamenili školské lavice za monitory svojich počítačov. Nový odbor, o ktorom ešte veľa nevedeli, museli zvládnuť dištančnou formou. A zvládli to naozaj skvele. Minimálne pracovníci marketingu z I. E. Celý druhý polrok patril podnikovému manažmentu a každý žiak pracoval so svojou vlastnou fiktívnou firmou. Okrem údajov o spoločnosti a  jej poslania porozmýšľali aj nad jej víziou, vypracovali časový plán, analýzu swot, organizačnú štruktúru a marketing podniku. Zvládli výberové konania aj pracovné pohovory. Vypracovali štýly vedenia a spôsob motivácie svojich zamestnancov. Snáď najväčšie problémy im robil finančný plán.  

Po návrate ku klasickej prezenčnej forme vyučovania sme pre nich pripravili podujatie pod názvom podnikanie v prírode. V altánku mestského parku formou neverbálnej komunikácie, pomocou mimiky a rôznych gest, ale aj rekvizít, prezentovali činnosti typické pre ich firmu a úlohou ich spolužiakov, klientskych manažérov pošty, bolo uhádnuť, v akej oblasti podnikajú. Následne žiaci svoju firmu predstavili.

Prvý sa podujal  prezentovať Marko Ligenza: „Snažil som sa vyjadriť pocity z celého školského roka, ako sme pracovali, čo sme dokázali za školský rok. Pracovalo sa mi dobre, aj keď sme vlastne všetci pracovali doma, ale naučil som sa niečo nové a získal som nové zručnosti z odboru. Aj keď pochopiť učivo bolo niekedy ťažké. Prvý školský rok na tejto škole som zvládol úspešne a pracovalo sa mi dobre. A aj dnešný deň, keď sme všetci prezentovali, bol super. Tváril som sa, že mi je veľmi teplo a ovieval som sa vejárom. Ani nebolo ťažké uhádnuť, že vyrábam a predávam klimatizácie.“

O chvíľu už predstavoval stavebné práce pomocou metra Adrián Maľa, ktorý je rád, že sa naučil, ako sa vedie firma, ako komunikovať so zákazníkom, ale aj ako sa správať k zákazníkovi.  Lenka Kopková všetkým ponúkala koláčiky, ktoré sa vyrábajú v jej cukrárni. „Spolužiakom sa darilo a každý jeden zámer podnikania uhádli. Nakoniec sme vyhodnotili, kto najlepšie znázornil a prezentoval svoj podnik. A tak sa naša „hra" skončila. Zas to bolo pre mňa niečo nové a záživné, pobavili sme sa a som rada, že sme strávili svoj čas tak pekne. Ďakujem za to, že som tam mohla byť.“

Natália Maťašová a Zuzana Homolová sú majiteľkami reštaurácií. S utierkou prehodenou cez ruku, podnosom a pohárom obsluhovali svojich zákazníkov. „Mne osobne sa to páčilo a bavilo ma to. Som rada, že sme si takto spríjemnili odborný výcvik,“ vyjadrila sa Zuzka a Natália dodáva, „bolo to zábavné a zároveň sme si vyskúšali prezentovanie pred publikom. Využili sme tu hlavne kreativitu a získané skúsenosti.“

Všetci tí, ktorí mali pocit, že by mohli na sebe niečo vylepšiť, mohli navštíviť kozmetický salón Bianky Bibovej. „Na ukážku typických činností som použila paletku očných tieňov. Páčilo sa mi, že to bola  tímová práca a všetci sme sa pobavili.“  Petronela Gajdošová s krabicou od pizze predstavila svoju Pizzeriu: „Keď prišiel rad na mňa, pochytil ma stres. Nikdy som nemala rada vystupovanie pred ostatnými. Napriek tomu som to zvládla a spokojne som si vydýchla.“

Poslednou bola firma na výrobu a predaj výživových doplnkov, ktorú nám aj s ukážkou svojho sortimentu predstavil Oliver Filkor. „Mal som veľmi pozitívny pocit  vďaka tomu,  že to  bolo  zábavné  a okolo mňa super ľudia.  Myslím si, že aj ostatní spolužiaci boli radi, že sme išli niekde spolu a lepšie sme sa spoznali. Páčilo sa mi, ako prezentovali svoje firmy.“
 
Pracovníci marketingu mali svoju prvú verejnú prezentáciu za sebou, štyria najlepší boli odmenení darčekmi a klientski manažéri pošty tiež nezaostávali. Nasledovala aktivita zameraná na finančnú gramotnosť. Zopakovali si, že finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Všetci už vedeli aj to, že je to schopnosť hospodáriť so svojimi financiami. Žiaci, rozdelení do troch skupín,  dostali obrázky niekoľkých produktov a ich úlohou bolo stanoviť čo najpresnejšie ceny a vypočítať sumu nákupu. Zvíťazila tá skupina, ktorá bola najbližšie k reálnej sume.
 
Tešíme sa, ak sme touto netradičnou formou vyučovania spríjemnili svojim žiakom vyučovanie a tiež, ak sa nám podarilo dosiahnuť to, aby učenie bolo názorné, doplnené rôznymi aspektami, pestré, ale aj zábavné. A aby taká bola aj prezentácia vedomostí a odborných zručností našich žiakov.  Ostáva nám už len veriť, že podobné aktivity budeme môcť v budúcnosti realizovať neobmedzene.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová a žiaci I. E
Foto: Oliver Filkor a Natália Maťašová, I. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory