VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Franchising a duševné vlastníctvo priamo z praxe

Franchising a duševné vlastníctvo priamo z praxe

Pandemické opatrenia v tomto školskom roku opäť zabránili žiakom absolvovať prezenčné vyučovanie. No nebolo to to jediné, o čo boli ukrátení. Školský rok bol chudobný aj na workshopy, exkurzie a získavanie odborných zručností priamo v prevádzkach reálnych firiem.  Aj keď  tieto obmedzenia pretrvávajú naďalej, niečo sa nám predsa len podarilo.

Franchising ako marketingový odbytový systém žiakom študijného odboru pracovník marketingu z II. E sprostredkoval 27. mája 2021 Ing. Ján Krchňavý, prevádzkovateľ špecializovaných predajní Telekom. A aby sme zabránili zhromažďovaniu ľudí v interiéri, stretli sme sa pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici, čo toto podujatie obohatilo aj o jarné slniečko. Tu sa žiaci dozvedeli, že franchising je cestou k samostatnému podnikaniu. A samostatné podnikanie je predpokladom pre veľmi dobré príjmy. Znamená tiež poskytnutie práva na využívanie licencie originálnej značky. Tento najrozšírenejší spôsob podnikania má veľa výhod, ale aj nevýhod. Vďaka tomuto workshopu sme získali nové veľmi zaujímavé informácie týkajúce sa franchisingu a zároveň sme mali možnosť precvičiť si vedomosti z prvého ročníka. Pán Ing. Ján Krchňavý nám totiž položil niekoľko otázok týkajúcich sa marketingového mixu  a podrobnejšie priblížil všetky časti marketingového mixu a ich uplatnenie pri predaji výrobku.“  To sú už slová Majky Kosoňovej, ktorú doplnila Kamila Revayová: „Workshop na tému franchising bol veľmi poučný. Dozvedeli sme sa tam plusy a mínusy tejto marketingovej techniky. Pán Ing. Ján Krchňavý bol veľmi milý a sympatický. Prešli sme celý franchising a aj niečo navyše. Nakoniec sme mali priestor na otázky, odpovede na ktoré nás zaujímali.“
 
A keďže  franchising je postavený na franchisingovej zmluve, žiaci mali možnosť nahliadnuť aj do nej. Po krátkej prestávke a prechádzke banskobystrickým námestím sme sa presunuli na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, kde žiakov čakala prezentácia duševného vlastníctva, patentov a ochranných známok. Túto časť sme absolvovali v exteriéri veľkej kongresovej sály, kde žiaci sedeli po jednom v každom rade. Na úvod ich lektorka Ing. Lucia Bocková oboznámila s tým, že ÚPV SR je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení. Dozvedeli sa tiež, za akých podmienok si môžu dať svoj vynález patentovať a aké je to pre vynálezcu dôležité.
 
„Pani Bocková si pre nás  pripravila veľmi zaujímavú prezentáciu o patentoch a o práci na Úrade priemyselného vlastníctva, ktorú doplnila aj vlastnými skúsenosťami a zážitkami získanými pri vykonávaní tejto práce. Dozvedeli sme sa, za akých podmienok si môžeme niečo patentovať a ako to celé funguje, čo nesmie obsahovať vec,  ktorú si chceme patentovať a tiež koľko to stojí. Prezentácia sa mi veľmi páčila a napísal som  aj dobré hodnotenie (pred odchodom sme vyplnili dotazník, v ktorom sme vyjadrili svoju spokojnosť). Obidva workshopy ma veľmi bavili a som rád, že som nazbieral nové vedomosti aj touto formou,“ povedal Martin Moravčík a svoju spokojnosť vyjadrila aj Karolína Nepšinská: „Bolo to zaujímavé a príjemné. Zažili sme veľa zábavných chvíľ a tiež sme sa veľa nového naučili. Chcela by som poďakovať Ing. Jánovi Krchňavému a Ing. Lucii Bockovej za ich ochotu a čas a  našej pani majsterke, že pre nás toto podujatie zorganizovala.“

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová
Foto: Amália Boháčová a Andrea Kupcová, II. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory