VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Odborná prax spojená s krstom knihy

Odborná prax spojená s krstom knihy

Vo štvrtom ročníku sa miesto realizácie našej odbornej praxe zmenilo, nakoľko našu školu požiadala Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici o poskytnutie žiakov na odbornú prax. Tri pracovníčky marketingu a jedna grafička digitálnych médií, všetky štvrtáčky, tak v tomto školskom roku  získavame svoje praktické odborné zručnosti práve v tejto inštitúcii. A je to tu naozaj zaujímavé. Zrealizovať mystery schoping, navrhnúť príspevky na instagramovú a facebookovú stránku tvorené brainstormingom, navrhnúť propagáciu,  pripraviť cyklické sedenie všetkých žiakov našej triedy s psychológom priamo v knižnici nám dáva príležitosti k neustálemu získavaniu nových praktických zručností.

Veľmi podnetnou bola aj naša práca na príprave a realizácii krstu knihy Dve vianočné tajomstvá. Ten sa konal  5. 12. 2022. Autorkou tejto knihy pre deti je Zuzana Kubašáková, ktorá je zároveň aj zamestnankyňou  Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici a knižku ilustrovala  srbská ilustrátorka Vieroslava Svetlík. Toto všetko sa odohralo  v krásnych spoločenských miestnostiach na Radnici v Banskej Bystrici.  Program začal privítaním a predstavením nadaných malých detí, ktoré sú talentované na spev a tanec. Patrili medzi nich aj deti z folklórnej skupiny a malý chlapček, ktorý vedel hrať na harmonike a  krásne spievať, a títo nás zaujali asi najviac. Kniha „Dve vianočné tajomstvá“ bola krstená umelým snehom a listami žiakov a študentov, v ktorých boli vianočné priania. Malo to veľmi pekný efekt. Z novopokrstenej knihy nám následne prečítala úryvok autorka  a ilustrátorka knihy, a dej herecky stvárnili ďalší hostia. Po programe boli pre hostí pripravené  švédske stoly, kde sa mohli obslúžiť obloženými chlebíčkami, pagáčikmi, koláčikmi, čajom a dobrou kávou, ktorú sme pripravovali a podávali práve my. Detičky mali možnosť venovať sa tvorivým dielňam, kde vytvárali kreatívne veci. Amália na foťák zachytila veľmi pekné momenty. Z tohto podujatia bolo cítiť príjemnú vianočnú  atmosféru. Ľudia boli usmievaví a pozitívne naladení, jednoznačne im bolo vidieť na tvárach, že sa im krst knihy veľmi páčil a každý sa cítil príjemne. Naše poďakovanie patrí v prvom rade pani Kataríne Lehotskej Mikulovej, ktorá  nám umožnila zúčastniť sa krstu knihy a, samozrejme, aj autorke knihy, ktorá toto podujatie uskutočnila. Veľmi sa nám páčilo a bola to príjemná skúsenosť, keďže ani jedna z nás sa nikdy takejto besedy nezúčastnila. Po skončení programu sme každé dieťa obdarovali cukrovinkami za skvelý výkon. Skúsenosťou pre nás bolo aj uvádzanie hostí a organizačná výpomoc pri realizácii celého programu.

Autorka: Bianka Sanitrová a Kamila Revayová, IV. E

Foto: Amália Boháčová, IV. E

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }