VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Súťaž „Generácia euro“

Súťaž „Generácia euro“

V novembri 2021 žiaci II. E, III. E a IV. E, odbor PMMO, absolvovali kvíz v rámci súťaže „Generácia euro". Súťaž organizuje pre súťažné družstvá stredných škôl Európska centrálna banka. Súťaž na našej škole zorganizovali Ing. Ľ. Lacková a Ing. A. Veselovská. Za každú triedu súťažilo jedno družstvo. Výsledky budú zverejnené po ukončení 1. otvoreného kola.
 
 
Žiaci II. E a IV. E, odbor PMMO, sa 12. 11. a 25. 11.2021 zúčastnili pod vedením Ing. Ľ. Lackovej 1. kola finančno-vedomostnej súťaže pre stredoškolákov „Finančná olympiáda," ktorú organizuje Nadácia Partners group. Každý žiak odpovedal na 20 otázok z testu o finančnej gramotnosti. Na odpovede mali 40 minút. Súťaž  vyhodnotí automatizovaný systém vo februári.

Autor: Ing. Ľ. Lacková

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory