VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Olympiáda z anglického jazyka

Olympiáda z anglického jazyka

Dňa 23. 11. 2021 sa na našej škole konalo školské kolo OANJ. Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. až 4. ročníka. Najskôr sa museli popasovať s testom, ktorý obsahoval úlohy zamerané na odposluch, čítanie s porozumením a gramatiku. Po úspešnom zvládnutí prvej časti štyria žiaci postúpili do druhej časti – ústneho kola, kde bola preverená ich schopnosť kreatívne tvoriť príbehy, spontánne komunikovať a argumentovať. Víťazom školského kola OANJ sa stal žiak I. B triedy Samuel Vonderčík. Vyjadrenie víťaza: „Vcelku musím povedať, že som sa dosť bál, ale nakoniec som bol milo prekvapený, keď moje meno vyhlásili na prvom mieste.“
Srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.

Autor: Mgr. Zuzana Nejedlá

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory