VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

FLORBALISTI TRETÍKRÁT VÍŤAZI OKRESU, POSTUPUJÚ NA KRAJ

FLORBALISTI TRETÍKRÁT VÍŤAZI OKRESU, POSTUPUJÚ NA KRAJ

Dňa 28. 1. 2020 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo okresné kolo vo florbale stredných škôl. Zúčastnilo sa ho 13 stredných škôl. V základnej skupine zdolali naši žiaci Gymnázium Andreja Sládkoviča a SOŠ hotelových služieb a obchodu, čo im zaručilo postup do finálového kola, kde sa 30. 1. 2020 stretli víťazi všetkých štyroch skupín. Za posledné tri roky sa im vždy podarilo postúpiť do krajského kola, dvakrát z prvého miesta a jedenkrát z druhého miesta v okrese. Naši žiaci dokázali obhájiť postup z okresného kola výbornými výkonmi aj v krajských kolách, kde vždy hrali finále o postup do celoslovenského kola, no doposiaľ sa  im to nepodarilo. Vo finále ich súper vždy zdolal o jeden gól, naposledy to bolo po samostatných nájazdoch. O herných zručnostiach našich žiakov niet pochýb, no pre víťazstvo v krajskom kole je potrebné podať aj mentálny výkon ako napr. nepodceniť súpera, plniť si svoje úlohy na pozíciách a hrať disciplinovane od začiatku až do konca stretnutia, a to bez ohľadu na výsledok a vývoj zápasu. V posledných zápasoch vo finále okresného kola dokázali popracovať aj na tejto stránke, čo sa bez pochýb prejavilo na jednoznačných dominantných víťazstvách v skupinách ako aj vo finálovom okresnom kole. Veríme, že dokážu tieto výkony zopakovať aj v  krajskom kole v Detve, ktoré sa odohrá 26. 3. 2020 a budú reprezentovať školu aj na celoslovenskej úrovni.
 
 Školu v okresnom kole reprezentovali : Matúch, Dvorský, Kapustík, Míšek, Políček, Surma, Koreň, Výboh  pod vedením Mgr. Tomáša Trudiča, PhD.
 
VÝSLEDKY NAŠEJ ŠKOLY Z FINÁLE OKRESNÉHO KOLA :
SOŠ IT vs. Spojená škola, Školská 7      8 : 2
SOŠ IT vs. Obchodná akadémia            17 : 0
SOŠ IT vs Spojená športová škola         7 : 2
VÝSLEDKY NAŠEJ ŠKOLY V SKUPINE :
SOŠ IT vs. Gymnázium A. Sládkoviča    7 : 2
SOŠ IT vs. SOŠ HSO Školská 5                 8 : 1
 
 
Konečné poradie v okresnom kole vo florbale z 28. 1. a z 30. 1. 2020 v Banskej Bystrici, postúpili prvé dve družstvá :       
   

 

1.

SOŠ IT Tajovského 30, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

2.

Spoj. škola Školská 7, B. Bystrica

 

Bez poradia

Banská Bystrica

 

-

SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Gym. J. G Tajovského, J. G. Tajovského 25, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Ev. gym., Skuteckého 5, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Gym. A. Sládkoviča, J.A Komenského 18, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Kat. gym. Š. Moysesa, Hurbanova 9, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

OA, J. G. Tajovského 25, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

SOŠ HSO, Školská 5, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

SOŠ Pod Bánošom 80, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Spojená škola, Kremnička 10, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

SZŠ, J. G. Tajovského 24, B. Bystrica

Banská Bystrica

 

-

Spojená športová škola. Trieda SNP 54, B. Bystrica

Banská Bystrica

Autor: Mgr. Tomáš Trudič, PhD.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory