VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Z výstavy Mladý tvorca 2018

Z výstavy Mladý tvorca 2018

Z výstavy Mladý tvorca 2018  si Stredná odborná škola informačných technológií z Banskej Bystrice už po tretíkrát odniesla najvyššie ocenenie v kategórii elektrotechnika a energetika za výrobok  „IoT ako bežná súčasť nášho života“ a získala aj  ocenenie za najlepší prezentačný stánok Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výstavisko Agrokomplex v Nitre vítalo aj tento rok svojich návštevníkov na prestížnej výstave stredných odborných škôl z celej republiky Mladý tvorca 2018, ktorá sa konala v dňoch 26. – 27. apríla 2018. Pre nás bola opäť možnosťou čo najlepšie prezentovať našu školu. Súťažili sme o cenu ministra hospodárstva Slovenskej republiky v súťaži „Inovácia a technická tvorivosť.“ Aj tento raz sme boli úspešní a sériu predchádzajúcich ocenení z rokov 2012 až 2017 sme rozšírili o ďalšie, v poradí už piate! Na tento úspech a v poradí už tretie víťazstvo sme právom hrdí. Výstava Mladý tvorca podporuje stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém duálneho vzdelávania a vytvára priestor pre spoluprácu stredných odborných škôl a zamestnávateľov a tento rok sa konala už po 26-krát.

Hlavnú cenu sme opäť získali v kategórii elektrotechnika a energetika. Tentoraz porotu najviac zaujal a zároveň ocenila projekt štvorice šikovných spolutvorcov žiaka Mareka Krausa a majstrov Ing. Petra Turanského, Mateja Mazúcha a Mgr. Martina Popoviča pod názvom „IoT ako bežná súčasť nášho života“. Týmto zaujímavým projektom odbornej komisii prezentovali praktické využitie internetu vecí -  IoT – Smart City -  na meranie energií a snímanie vybraných veličín pre firmu Slovanet cez rádiovú sieť LoRaWAN. Projekt to určite nebol ľahký, no nie pre šikovných a trpezlivých tvorcov, ktorí nepoznajú nijaké prekážky a svoju prácu berú  ako výzvu. Myslím, že spoločnosť  Slovanet, ktorá bola objednávateľom projektu, je s  výsledkom veľmi spokojná. Rovnako sme boli poctení ocenením za najlepší prezentačný stánok, ktoré sme získali tiež už po druhýkrát. Vystavované súťažné produkty, ale  aj iné technológie, boli stredobodom pozornosti viacerých ľudí, počnúc študentmi,  cez predstaviteľov rôznych organizácií a firiem až po členov hodnotiacich komisií, ktorí sa so záujmom pristavovali a diskutovali. Navštívil nás aj predseda BBSK pán Ján Lunter  a zástupcovia oddelenia školstva a kultúry úradu BBSK, ktorí si našli čas aj na dlhší rozhovor s našimi žiakmi a zástupcami školy. Okrem študijných odborov technik informačných a telekomunikačných technológií, mechanik počítačových sietí  sme prezentovali aj práce študijného odboru grafik digitálnych médií. Medzi tie najzaujímavejšie patril fotoateliér,  3D skenovanie a tiež 3D tlač. Deň obohacoval záujem verejnosti, najmä množstvo mladých študentov, ktorí sa pristavovali, kládli zvedavé otázky a diskutovali o technológiách a vystavovaných výrobkoch. Aj vďaka nim ubiehal čas veľmi rýchlo  a nikto z nás  sa nenudil.

Touto cestou ďakujeme spolutvorcom projektu „IoT ako bežná súčasť nášho života“ vrátane pracovníkov firmy Slovanet, ktorí nás podporili cennými radami. Poďakovanie patrí aj vedeniu našej školy a všetkým žiakom, ktorí svojou účasťou v stánku podporili úspešnú prezentáciu našej školy na súťaži Mladý tvorca 2018.

Veríme, že ani tohtoročné ocenenie nebolo posledné a  v získavaní ocenení v tejto prestížnej súťaži budeme naďalej pokračovať.

Autor a foto: Mgr. art. Peter Lukáč

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory