VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Ocenenie tých najlepších klientskych manažérov pošty

Ocenenie tých najlepších klientskych manažérov pošty

Od školského roku 2015/2016 majú žiaci stredných odborných škôl na Slovensku možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania s cieľom zvýšenia ich uplatniteľnosti na trhu práce. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania považujeme za  krok k úspechu.

Pred dvomi rokmi začala aj naša škola pripravovať v tomto systéme žiakov v študijnom odbore klientsky manažér pošty v spolupráci so Slovenskou poštou, a. s. Tá patrí medzi najväčších zamestnávateľov Slovenska a jej manažment si uvedomuje, že kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste za prosperitou.

Žiaci, ktorí sa rozhodli študovať v tomto systéme, okrem výhod, ktoré získali podpísaním zmluvy, počas celého  štúdia pociťujú záujem svojho budúceho zamestnávateľa aj pozornosť nad rámec tejto zmluvy.
Jedným z takýchto prejavov záujmu bolo aj ocenenie tých najlepších žiakov v zasadačke ústredia Slovenskej pošty, a. s. na Partizánskej ulici v Banskej Bystrici. Dvaja najlepší zo Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici sa tu stretli s dvomi najlepšími žiakmi zo Strednej odbornej školy dopravnej v Martine.

Po privítaní  Ing. Jurajom Donovalom,  PhD.,  riaditeľom ľudských zdrojov, nasledoval ďakovný príhovor a diskusia so žiakmi. Zaujímali ho ich názory na spoluprácu so Slovenskou poštou a potešila ho  ich spokojnosť so starostlivosťou zo strany Slovenskej pošty, a. s. Potom sa už mohli tešiť odmenám vo forme knižných publikácií, tričiek, sladkostí a ďalším darčekom. To všetko sa udialo za účasti  Ing. Jany Loučkovej, vedúcej odboru vzdelávania a rozvoja,  Mgr. Angely Lazorovej,  špecialistky  odboru vzdelávania a rozvoja a Marty Antošovej, ich  inštruktorky na Pošte Banská Bystrica 1. Nechýbala ani ich majsterka odborného výcviku Erika Zádrapová, ktorá neskrývala radosť zo svojich žiakov. 

A tí vyjadrili svoju spokojnosť slovami: „Bolo to milé prekvapenie, keď som sa dozvedel, že dostanem ocenenie určené pre najlepšieho žiaka z triedy. Vôbec som to nečakal. Som vďačný, že pani Mgr. Angela  Lazorová navrhla práve mňa a  verila, že práve ja si ho zaslúžim. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli osobnostne, ale aj profesionálne rásť, a tým mi dopomohli dosiahnuť tento malý úspech. Ďakujem najmä mojej pani majsterke OVY,  Erike Zádrapovej, bez ktorej by som to určite nezvládol.“ K slovám  Rastislava Chlustu sa pripojila aj Janka Kamzíková: „Tiež ma potešilo, že patrím k najlepším. Vážim si poďakovanie pána riaditeľa, odmenu, ktorú som dostala a tiež ma potešilo pohostenie a stretnutie so spolužiakmi z Martina.“

„Oceňujem prístup školy a pani majsterky odborného výcviku Eriky Zádrapovej, s ktorou sme spoločne cez aplikáciu zabezpečili vzdelávanie formou e-learningu, prezentácií, nahrávok a podobne v období dištančného vzdelávania.  Teší nás vzájomná a aktívna spolupráca, v ktorej plánujeme naďalej pokračovať s cieľom získať kvalifikovaných a vzdelaných absolventov v odbore poštových služieb.“ Takto ocenila spoluprácu s našou školou Mgr.  Angela Lazorová.
 
To všetko sa udialo vo štvrtok 24. 6. 2021 a o necelý týždeň, v utorok 29. 6. 2021, sa mohli tešiť z poďakovania aj všetci ostatní žiaci prvého a druhého ročníka, ktorí sa zapojili do systému duálneho vzdelávania. Mgr. Angela Lazorová tentokrát navštívila žiakov priamo v priestoroch školy, kde im okrem informácií o absolvovaní odbornej praxe na pracoviskách pôšt v budúcom školskom roku  poďakovala  a odovzdala darčeky. Každý žiak  si  preto môže počas letných prázdnin prečítať krásne ilustrovanú knihu Branislava Jobusa Tajná správa, odomykať si byt kľúčom, na ktorom  bude  visieť drevená kľúčenka s jeho menom alebo napísať na Valentína svojej láske peknú pohľadnicu. Toto všetko sú predmety, ktorými Slovenská pošta, a. s. prejavila  vďaku svojim budúcim zamestnancom. A z tejto príjemnej, priam rodinnej atmosféry v spoločnosti pani Angeliky a majsterky odborného výcviku Eriky Zádrapovej sa  všetci „dualisti“ rozišli na dva mesiace do svojich domovov, aby sa mohli v septembri vrátiť a opäť dokázať, že svoje štúdium v odbore klientsky manažér pošty si vybrali správne.

Autorky: Bc. Vlasta Vilhanová a Erika Zádrapová
Foto: Bc. Erika Zádrapová

Tags :

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory