VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Z výstavy Mladý tvorca 2017 sme neodišli bez ocenenia!

Z výstavy Mladý tvorca 2017 sme neodišli bez ocenenia!

Aj v tomto školskom roku sme sa už tradične zúčastnili súťaže Mladý tvorca 2017 v Nitre. Tento rok sa konala v dňoch 26. až 28. 4. 2017, počas ktorých sme mali možnosť prezentovať Strednú odbornú školu informačných technológií v tom  najlepšom svetle, a to doslova.

Mladý tvorca podporuje stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém duálneho vzdelávania, a vytvára priestor pre spoluprácu stredných odborných škôl a zamestnávateľov.

Propagáciu Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30 sme ani tento rok nenechali na náhodu v žiadnom ohľade. Ako už býva zvykom, vystavovali sme práce našich najlepších žiakov. Študijný odbor grafik digitálnych médií prezentovali najmä maturitné projekty stvárnené v digitálnej tlači a výber najlepších prác za uplynulé roky. Pomocou fotoateliéru sa nám podarilo zvečniť viacerých záujemcov a na počkanie im vytlačiť aj fotografie, ktoré si vybrali. Návštevníci teda mali možnosť vidieť, ako dokážu pracovať naši žiaci aj v reálnych podmienkach.

Odbor technik informačných a telekomunikačných technológií reprezentoval elektrónkový zosilňovač Ondreja Kristiána Štefánika, žiaka IV. C triedy. Pohyblivý rotačný stôl na 3D skenovanie od majstra odbornej výchovy Bc. Ondreja Rumana, pomocou ktorého sme viacerých záujemcov zdigitalizovali do 3D podoby, vzbudil u mnohých návštevníkov nemalý záujem. Za zviditeľnením stánku stojí aj osvetľovací led pás z dielne majstra odbornej výchovy Jána Kasana.

Tento ročník sme však pripravili aj súťažný projekt, s ktorým sme sa pokúsili zaujať porotu a získať ocenenie v súťaži Inovácia a technická tvorivosť. Pri prezentácii prešiel náš top výrobok aj prvou zaťažkávacou skúškou, ktorá ukázala drobné nedostatky, ktoré sa však objavia pri každom prototype. Na jeho výrobe sa v nemalej miere podieľali naše 3D tlačiarne, vďaka ktorým sme boli schopní vytvoriť Kamerový stabilizátor za veľmi prijateľnú výrobnú cenu – menej ako 300,00 €. Počas troch dní, v ktorých sme mali možnosť prezentovať našu školu, zaujal Kamerový stabilizátor mnoho mladých, ale aj skúsených návštevníkov. Ich záujem nás veľmi potešil, ale netrpezlivo sme očakávali návštevu poroty, ktorá sa k nám dostala ako k posledným. O to bolo toto čakanie napínavejšie. Pri jej návšteve naši žiaci Marek Kraus a Oliver Kurek nezaváhali a porote prezentovali spoločný projekt kamerového stabilizátora. Porota už bola z celého dňa unavená, a preto sme nemohli pri prezentovaní nášho projektu ani na chvíľu zaváhať a museli sme ju dostatočne zaujať.

Druhý deň bol plný očakávaní a nádejí. Spolu s pozvaním na slávnostné vyhlásenie nám porotca s gratuláciou oznámil, že sme získali vytúžené prvé miesto v kategórii Elektrotechnika a energetika. Porotu sa nám teda podarilo zaujať a našu snahu ocenili tým najvyšším ocenením, čomu sme sa nesmierne potešili!

Docenená snaha vždy pohladí na duši a poteší. Touto cestou by sme chceli poďakovať našim žiakom Marekovi Krausovi, Oliverovi Kurekovi a majstrom odborného výcviku Bc. Ondrejovi Rumanovi a Mgr. art. Matejovi Opálenému, pod ktorých vedením žiaci tento projekt doviedli do úspešného konca. Poďakovanie patrí tiež všetkým tým, ktorí sa podieľali na realizácii predstáv a propagácii našej školy. Mimoriadne poďakovanie patrí Bc. Ondrejovi Rumanovi za realizáciu 3D vizualizácie stánku, ako aj organizátorom výstavy Mladý tvorca 2017, ktorí nám stánok pripravili presne podľa predstáv. Osobitne by sme sa radi poďakovali organizátorom a porote za nádherný odovzdávací ceremoniál a za možnosť zúčastniť sa na takej prestížnej súťaži, akou je Mladý tvorca!

Na záver by som ešte chcel uviesť, že toto nebolo naše prvé ocenenie získané v tejto súťaži. Už v roku 2012 prevzal z rúk riaditeľa odboru priemyslu a inovácií MH SR I. cenu v kategórii Za inováciu a technickú tvorivosť za učebnú pomôcku „Spolupráca sietí LAN a WAN v dynamickom režime“ majster odbornej výchovy Mgr. Martin Popovič. Určite ho to motivovalo, pretože v roku 2014 vyrobil ďalšiu učebnú pomôcku „Zabezpečovací a monitorovací systém pomocou informačných technológií“, ktorá získala II. miesto a o rok neskôr získal III. miesto za „Optickú sieť Fibre to the home s použitím RISER kábla“. Verím, že ani tohtoročné ocenenie nebolo posledné a že v získavaní ocenení v tejto prestížnej súťaži budeme pokračovať.

Autor: Mgr. art. Matej Opálený
Foto: Mgr. art. Peter Lukáč, Bc. Ondrej Ruman a Mgr. art. Matej Opálený

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory