VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Vynikajúca reprezentácia školy a Banskobystrického samosprávneho kraja na  27. ročníku výstavy Mladý tvorca 2019.

Vynikajúca reprezentácia školy a Banskobystrického samosprávneho kraja na 27. ročníku výstavy Mladý tvorca 2019.

Ministerstvo hospodárstva SR organizovalo v dňoch 5. - 6. novembra 2019 v areáli národného výstaviska agrokomplex Nitra už 27. ročník výstavy Mladý tvorca 2019. Ide o celoslovenskú výstavu, jedným z cieľov je účasť tých najlepších stredných škôl z jednotlivých samosprávnych krajov. Na výstavisku teda nechýbala ani naša škola ? . Na výstave sa prezentujú stredné odborné školy, ktoré vyučujú študijné a učebné odbory s nadregionálnou pôsobnosťou a školy úspešne zapojené do systému duálneho vzdelávania. Na výstave sme získali významné ocenenia. Najvyššie ocenenie odovzdávala Anna Čaplovičová zástupkyňa sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR. Ocenenie za svoje projekty, inovácie a vynikajúce nápady, ktorými reprezentoval školu počas svojho štúdia, získal Marek Kraus. Banskobystrický samosprávny kraj ocenil účasť našej školy na tejto významnej prezentačnej akcii ďakovným listom, ktorý má pre našu školu veľký význam, pretože sme si ho udržali už druhý krát. Významné ocenenie 1. miesto od Asociácie spoločností IT priemyslu v súťaži OpenLab "GURU" získali: Mgr. Jozef Novák a žiak 3. ročníka odboru MPS Marek Kocourek za inováciu kamerového stabilizátora. Touto cestou chceme poďakovať žiakom a pedagógom za vynikajúcu reprezentáciu školy. Ministerstvu hospodárstva SR, nitrianskemu a banskobystrickému samosprávnemu kraju za príležitosť prezentovať vynikajúce projekty našich žiakov a tak im dať príležitosť zviditeľniť sa.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory