VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Veľvyslanectvo mladých: Technické zameranie je budúcnosťou

Veľvyslanectvo mladých: Technické zameranie je budúcnosťou

Veľvyslanectvo mladých je súťaž, ktorá dáva študentom stredných a vysokých škôl možnosť nielen predstaviť svoj projekt, ale ho aj zrealizovať. Zároveň dáva mladým ľuďom možnosť nadviazať nové kontakty a otvára im príležitosť uplatniť sa na trhu práce. Je to projekt časopisu Slovenka a má za sebou už úspešných 12 ročníkov. Tento bol jedným z najsilnejších a preto mala porota čo robiť, aby vybrala ten najlepší projekt.

Do tohto projektu sa zapojila aj naša škola a porota medzi prezentácie zaradila aj  projekt Adama Záchenského o inteligentnej eliminácii stand-by spotreby elektrickej energie. A naša škola svojou účasťou v prestížnej súťaži Veľvyslanectvo mladých excelovala. Prezentácia projektu s názvom „Inteligentná eliminácia stand-by režimu" zameraného na efektívne využívanie elektrických spotrebičov s pomocou zariadení IoT, nakoniec získala druhé miesto. Projekt sme realizovali s využitím IoT hardvéru, sofistikovaného programovania a detailnej analýzy odhadov a overovania predpokladov. Intenzívnou prácou v tíme sme dosiahli významné úspory finančných prostriedkov a zaslúžene sme sa dostali na druhé miesto v súťaži. Ocenené bolo encyklopédiou, voucherom v hodnote 200 EUR od spoločnosti Qualysoft a možnosťou návštevy Europarlamentu. Súťažiacim nakoniec odovzdala diplomy Mária Reháková,  majiteľka vydavateľstva STAR production a organizátorka mnohých podujatí so slovami, aby študenti vo svojom úsilí pokračovali, lebo na to všetci majú a sú našou budúcnosťou.

A Stredná odborná škola informačných technológií na Tajovského ulici č. 30 v Banskej Bystrici môže byť právom hrdá na náš úspech a schopnosť inovovať a prispievať k moderným technologickým trendom. Gratulujeme k výhre Adamovi Záchenskému, Jakubovi Parobkovi a Markovi Pavlenkovi a  celému realizačnému tímu.

Autor: Mgr. Martin Popovič

Foto: Mgr. Martin Popovič

Foto: Desana Dudášová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }