VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Burza informácií

Burza informácií

Dňa 23. 11. 2021 sa naša škola prezentovala na online Burze informácií, ktorú organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne.

V rámci 2. kola sa jej zúčastnilo 10 škôl z Liptovského Mikuláša, Martina, Žiliny a Bratislavy. Prezentáciu našej školy komentovali Mgr. Janette Lunevová a Ing. Vladimír Cipov PhD., ktorí predstavili jednotlivé študijné odbory prostredníctvom profesionálne spracovaného promočného videa. Všetkým, ktorí prezentáciu sledovali, boli poskytnuté informácie o aktivitách školy, ktoré sú zároveň prezentované aj na Instagrame, Facebooku či  Youtube, kde je 24 hodín vysielané streamované video.
Komentátori zároveň  všetkých zúčastnených pozvali  na DOD SOŠ IT, ktorý sa bude na našej škole konať dňa 13. 12. 2021.

Naše očakávania od tejto formy prezentácie školy boli rôzne, ale po skončení Burzy informácií sme mali výborný pocit z dobre odvedenej práce.

Autor článku: Mgr. Janette Lunevová

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory