VÝBER

Dočítajte sa o nás viac

Vyskúšali sme si Mystery shopping

Vyskúšali sme si Mystery shopping

Aj po realizácii nástrojov marketingovej komunikácie pracovníkmi marketingu z III. E triedy naša spolupráca so spoločnosťou CBRE, s. r. o. neskončila. Najnovšie sa tretiaci podujali na úlohu Mystery Shopperov. Tento pojem, pre mnohých neznámy, označuje špecialistov na tajomné nakupovanie, prieskum spokojnosti zákazníkov a zapojenia zamestnancov. Mystery Shopper vystupuje ako fiktívny zákazník, ktorého úlohou je predovšetkým zhodnotiť kvalitu obsluhujúceho personálu v predajniach a kontaktných miestach našich klientov. A naši tretiaci, už ako skúsení „manažéri“, pretože majú za sebou rozsiahlu reálnu marketingovú činnosť, sa túto úlohu rozhodli zrealizovať.

Po úvodnom zaškolení manažérkou CBRE, s. r. o. Margarétou Saktorovou a rozdelení úloh, navštívili  vybrané obchody, banky, reštaurácie a rôzne iné prevádzky  a hodnotili úroveň poskytovania služieb. Ako Mystery Shopper sa zameriavali na správanie a prístup personálu, komunikačné a predajné schopnosti a ďalšie vopred určené kritériá.  Viac však prezradiť nemôžeme, ale svoju prácu sme opäť vykonali zodpovedne. Následne sme napísali záverečnú správu, v ktorej sme vyhodnotili výsledky svojich zistení. Prezradiť však môžeme aspoň to, že väčšina predajní obstála výborne, informovanosť o danom probléme bola veľmi vysoká, nie však stopercentná.

Žiaci sa počas tejto činnosti stretli aj s neochotou alebo nezáujmom personálu, v jednej prevádzke mali pocit, že ich podozrievajú.  Vo väčšine prípadov však personál k nim pristupoval s ochotou a veľmi milo.

Táto skúsenosť bola aj pre našich žiakov novinkou a tak nás zaujímalo, ako sa v tejto úlohe cítili. Svoje pocity vyrozprávala Mária Kosoňová:  Po úspešnom ukončení reklamnej kampane a ďalších nástrojov marketingovej komunikácie sme dostali príležitosť naďalej spolupracovať so spoločnosťou CBRE na úžasnom projekte Mystery shopping. Teším sa na zážitky, ktoré získame. Už prvý deň realizácie tohto projektu bol zaujímavý, znovu som sa dozvedela o nákupnom centre Europa niečo nové. Verím, že nielen ja , ale aj moji spolužiaci si vďaka Mystery shoppingu zlepšia svoje  komunikačné zručnosti. A nielen to. Získame aj nové skúsenosti a ďalšie odborné zručnosti. Nakupovať chodíme bežne. Vystupovať však v úlohe fiktívneho zákazníka, zaujímať sa o niečo konkrétne, pozorne počúvať personál danej prevádzky a všímať si aj množstvo ďalších vecí je dosť náročné. Ale som vďačná za túto  príležitosť.“

Autorka a foto: Bc. Vlasta Vilhanová

 

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 09 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory