TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 3778 K

Tu nájdete odpovede na často kladené otázky k odboru TITT.

Ak ste odpoveď na Vašu otázku, ktorá by Vás zaujímala nenašli neváhajte nás kontaktovať telefonicky na študijné oddelenie: 048/4341 222 alebo  e-mailom: studijna.referentka@sos-it.sk.

 
Image
Image

SPÍSALI SME ODPOVEDE NA

Často kladené otázky

Aké je uplatnenie na trhu práce pre odbor TITT?

Absolvent študijného odboru technik informačných a telekomunikačných technológií nájde uplatnenie v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb, administrácie IoT a počítačových sietí, v oblasti poskytovania a zriaďovania služieb internetu, v oblasti navrhovania a prevádzkovania firemných telekomunikačných sietí, pevných optických, metalických, bezdrôtových a mobilných sietí, ako aj práce so zabezpečovacími ústredňami a prvkami na zabezpečenie objektu.

Aké zručnosti z elektrotechniky si žiaci osvoja?

Žiaci sa naučia kompletnú škálu vedomostí a zručností v elektrotechnike. V praktickej oblasti sa žiaci naučia navrhnúť schémy zapojení ručne, ale aj v programe EAGLE. Navrhnutý plošný spoj si vedia vyleptať, odvŕtať a osadiť pomocou spájkovania vývodových alebo SMD súčiastok. Oživenie a meranie obvodu je samozrejmosťou pre každého žiaka.
Žiaci sa tiež naučia navrhovať bytové rozvody, zapojiť svetelné a zásuvkové obvody pre 230V a 400V.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }