MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ 2682 K

Tu nájdete odpovede na často kladené otázky k odboru MPS.

Ak ste odpoveď na Vašu otázku, ktorá by Vás zaujímala nenašli neváhajte nás kontaktovať telefonicky na študijné oddelenie: 048/4341 222 alebo  e-mailom: studijna.referentka@sos-it.sk.

 
Image
Image

SPÍSALI SME ODPOVEDE NA

Často kladené otázky

Aké je uplatnenie na trhu práce pre odbor MPS?

S rastúcim počtom užívateľov informačných technológií sa stále zvyšuje dopyt pre nových a kvalitne pripravených odborníkov v tejto oblasti. Hlavne s nástupom automatizácie ich potreba na trhu prudko stúpa. Pracovné pozície v tomto sektore pracovného trhu sú veľmi dobre finančne ohodnotené.

Vykonávajú žiaci odboru MPS prax aj vo firmách?

Áno, naši žiaci chodia na praktické vyučovanie aj do firiem. V rámci prvého a druhého ročníka absolvujú v máji dvojtýždňovú prax vo firmách, ktoré si nájdu sami v mieste bydliska, alebo im prax vybaví škola. V treťom ročníku absolvujú trojtýždňovú prax a v rámci OVY chodia celý školský rok do firmy v rámci odboru. V 4. ročníku chodia tiež jeden deň na praktické vyučovanie do vybraných firiem.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }