Naši
úspešní absolventi odboru KMP

Naši absolventi

Spoznajte našich úspešných absolventov

Kristián Karaba
Kristián Karaba Vedúci reprezentant spoločnosti BEplan, s. r. o
"Pracujem v obchodno-ekonomickej spoločnosti BEplan, s. r. o., ktorá sa pohybuje na finančnom a realitnom trhu. Aktuálne pracujem na pozícii vedúci reprezentant a mám na starosti tím ľudí, zaškoľujem ich v oblasti financií a poradenstva. Učivo, ktoré sme preberali sa snažili učitelia vysvetľovať na príkladoch z praxe a tak nás aj pripraviť na reálny život po škole. Veľa vecí, ktoré som na naučil na hodinách ekonomiky, účtovníctva, manažmentu a bankovníctva aj reálne každý deň využívam vo svojej práci. Ak by som si znovu mal vybrať školu, na ktorú by som išiel, vybral by som si SOŠ IT."
Rastislav Petro
Rastislav PetroOperatívny zamestnanec slovenskej pošty, a. s.
Pracujem na Slovenskej pošte, a. s. vo funkcii operatívneho zamestnanca, ktorého hlavnou úlohou je zastúpiť všetky ostatné pracovné pozície na poštách v manažérskom obvode Žilina IV. počas čerpania dovoleniek a dlhodobých PN. Na túto pozíciu som sa dostal hlavne vďaka praxi, ktorú som získal počas štúdia ale aj prechádzaním rôznymi pracovnými pozíciami na pošte. V súčasnosti mám podanú žiadosť na vyššie pracovné miesto a to manažér pôšt, na ktorom budem zabezpečovať chod viacerých pôšt, ktoré spadajú pod daný obvod.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }