Image

GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ 3447 K

Žiak počas štúdia zvládne základy grafického dizajnu, spracovania textov a ilustrácií a obrázkov pomocov grafických programov .

O odbore

Odbor Grafik digitálnych médií má u nás už 10 ročnú tradíciu. Ročne má o štúdium odboru GDM na našej škole záujem viac ako 200 žiakov zo základných škôl. Z toho približne 40% prichádza z mimo Banskobystrického kraja.

Takmer 90% žiakov po škole sa zamestná vo firmách alebo odchádza študovať na vysoké školy v zahraničí a na Slovensku.
Zamestnanci

Každý z nás sa okrem vyučovania žiakov venuje práci s grafikou a dizajnu aj v mimovzdelávacom procese. To nám poskytuje možnosť rýchlo sa adaptovať na súčasné trendy a aplikovať ich do výučby. Práve preto sa snažíme, aby bol odbor GDM u nás odlišný ako na ostatných školách.

V posledných rokoch získali naši zamestnanci 4 krát 1. cenu Ministerstva hospodárstva za inováciu.

Zakladáme si na kvalite vzdelania

Žiak sa počas štúdia naučí fotografovať, upravovať fotografie, pracovať s bitmapovou a vektorovou grafikou, spracovať textové a obrazové predlohy pomocou skenerov, grafických a zalamovacích programov. Zvládne základy grafického dizajnu, spracovania textov a ilustrácií. Tiež si osvojí vedomosti a zručnosti, ako filmovať a upravovať videomateriály, zvládne základy animácie a prácu s 3D modelmi a bude vedieť spájať textové, obrazové a zvukové sekvencie. Naštuduje si možnosti koncipovania a úpravy webových stránok, vytvárania skladby a grafickej úpravy multimediálnych propagačných materiálov. Oboznámi sa so základmi polygrafickej výroby a typografie. Spozná tiež princípy používania hardvéru.

Zakladáme si na kvalite vzdelania našich žiakov a preto máme mimo
ďalších predmetov ako jediný na Slovensku v odbore:
 • Dejiny grafického dizajnu
 • Dizajn a kódovanie mobilných aplikácií
 • Marketing digitálnych médií
 • 3D skenovanie a detekciu 3D pohybu
 • Greenscreen miestnosť na kľúčovanie videí
 • Fotoateliér
 • Virtuálnu realitu

Absolvent sa uplatní najmä v reklamných agentúrach.

Úspešný absolvent získa:
 • úplné stredné odborné vzdelanie,
 • maturitné vysvedčenie a výučný list.
Absolvent sa uplatní v reklamných agentúrach (grafik, DTP grafik, DTP tlačiar, poradca pre reklamné činnosti, ako je propagácia prostredníctvom video, foto a tlačových materiálov a takisto podľa online propagácií), grafických štúdiách (kreatívec/grafický dizajnér), v profesionálnych promoštúdiách určených na propagáciu video a fotomateriálov (promovideo, promofotografia), ako kameraman, fotograf. Absolvent sa uplatní v reklamných agentúrach, grafických štúdiách, vydavateľstvách alebo internetových službách.

Absolvent môže pôsobiť aj ako samostatný tvorivý pracovník.

 • vo vydavateľstvách ( ilustrátor kníh, zalamovač textov ),
 • v masovokomunikačných médiách alebo internetových službách,
 • môže sa uplatniť aj ako dizajnér/tvorca webových stránok,
 • programátor/kóder webových stránok,
 • tvorca a programátor flashových, webových a mobilných aplikácií,
 • dizajnér v animačných štúdiách,
 • dizajnér a tvorca počítačových hier a 3D grafiky,
 • dizajnér/tvorca vizualizácií pre interiérové, kuchynské štúdiá a veľkoobchodné reťazce s nábytkom (Ikea, Kika, Jysk ),
 • uplatniť sa môže aj na vysokých školách s technicko-umeleckým zameraním,
 • v galerijných inštitúciách a môže pomáhať pri tvorbe a príprave výstav,
 • ako predajca v PC predajni alebo junior technik.

Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium grafického zamerania.

Za jednu z najdôležitejších častí štúdia považujeme reálnu prax

Za jednu z najdôležitejších častí štúdia považujeme reálnu prax v reálnych firmách pod odborným vedením skúsených zamestnancov. Našou predstavou je umožniť firmám v testovacom režime jedného roka vyskúšať si zručnosti a schopnosti žiakov IV ročníkov, ktorí by mohli byť v budúcnosti pre firmy prínosom.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

  Zobraziť odbory
  .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }