GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ 3447 K

Tu nájdete odpovede na často kladené otázky k odboru GDM.

Ak ste odpoveď na Vašu otázku, ktorá by Vás zaujímala nenašli neváhajte nás kontaktovať telefonicky na študijné oddelenie: 048/4341 222 alebo  e-mailom: studijna.referentka@sos-it.sk.

 
Image

SPÍSALI SME ODPOVEDE NA

Často kladené otázky

Z čoho pozostávajú prijímaciu skúšky na odbor Grafik digitálnych médií?
Prijímacie skúšky na odbor 3447 K Grafik digitálnych médií pozostávajú zo vstupných testov zo slovenského jazyka a matematiky. Pri súčasnom trende nárastu záujmu žiakov o tento odbor, nevylučujeme v budúcnosti aj talentové skúšky. Ak k tomu dôjde, informácie zverejníme.
Aké technické vybavenie sa očakáva od žiaka študujúceho odbor Grafik digitálnych médií?
V odbore 3447 K Grafik digitálnych médií sa od žiaka očakáva, aby mal doma, pre prípad domácej prípravy k dispozícii funkčný počítač alebo notebook, ktorý zvládne prácu v grafickom softvéri Adobe. V školskom prostredí ho žiak nepotrebuje. Škola disponuje výkonnými počítačmi, fotoaparátmi, kamerami, tabletmi, virtuálnou realitou a inými zariadeniami potrebným na proces výučby.

Informácie

Stredná odborná škola informačných technológií
Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

IČO: 17055431

Škola je život

Sledujte nás:

Image

Študijné odbory

    Zobraziť odbory
    .com-content.view-category .article-list .article .article-intro-image img { height: 100%!important; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; }