Študijne oddelenie: 048/4341 222
Získavanie komunikačných zručností v I. E

Získavanie komunikačných zručností v I. E

Komunikačné zručnosti sú  kľúčovým nástrojom pri plánovaní, pri zadávaní úloh, organizovaní a koordinovaní práce tímu, hodnotení a motivovaní ľudí. A preto, že pracovníci marketingu sa pripravujú práve na tieto manažérske činnosti, svoje štúdium začali workshopom, počas ktorého mali možnosť získať nové a zdokonaliť si už existujúce komunikačné zručnosti.

V utorok, 14. septembra 2021, mali žiaci I. E, ktorí sa rozhodli pre štúdium odboru pracovník marketingu,   prvý odborný výcvik.  Po oboznámení sa so spôsobom vyučovania na odbornom výcviku a úvodnej inštruktáži privítali PhDr. Ľubu Dankovú z Centra voľného času Junior, ktorá im prišla prezentovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu.   Hoci sa spolužiaci ešte nestihli navzájom ani spoznať, aktívne sa zapájali do rôznych aktivít, tréningov a modelových situácií, ktoré si pre nich pripravila. So záujmom sledovali jej prezentáciu, ktorá demonštrovala  úvodné učivo nielen na vyučovanie odborného výcviku, ale aj predmetu   učenie a komunikácia. A možno práve spôsob, akým začali získavanie odborných zručností, bol pre nich silným motivačným faktorom na ceste k svojej profesii.

Svedčia o tom hlavne výpovede žiakov: „Na odborný výcvik som išla prvýkrát a priznám sa, že trochu s obavami. Nevedela som si celkom dobre predstaviť, čo tam budeme robiť a zo začiatku som sa bála, čo od odborného výcviku čakať. No keď som prišla na odborný výcvik, cítila som sa  v pohode. Bola tu veľmi príjemná atmosféra a pani majsterka nás oboznámila so všetkým, čo nás v prvom ročníku čaká. V zápätí sme sa dozvedeli, že pre nás pripravila workshop. Veľmi som sa potešila a moje očakávania sa onedlho splnili. Aktivity, ktoré sme s pani Dankovou robili, boli naozaj zábavné. Dozvedela som sa veľa nových vecí o komunikácii v spoločnosti. Vôbec som netušila, že sa dá toľko zistiť len z pohľadu na človeka. Ani to, čo všetko nám napovie jeho postoj, oblečenie či vôňa. Veľmi sa teším na nasledujúci odborný výcvik,“  vyjadrila sa Hana Raučinová a ostatní spolužiaci, podobne ako ona, považovali workshop v prevedení Ľuby Dankovej za veľmi poučný a zábavný, ocenili to, že bol pripravený hravou formou a nakoniec všetci vyslovili želanie, aby sa podobné spôsoby vyučovania zopakovali aj v budúcnosti. 

A to je aj naše želanie. Preto nám už len ostáva dúfať, že tento školský rok sa bude niesť v duchu prezenčného vyučovania, pretože tento spôsob vyučovania je nám všetkým prirodzený a vyučovanie v školských laviciach nenahradí ani pohodlie domova či vlastný počítač. A prváci sa už môžu tešiť na návštevu Centra voľného času Junior, kde si Mgr. Gabriela Selecká pre nich pripravila aktivitu pod názvom „Komunikácia veselo i vážne“.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Barbora Pántiková, IV. E

 

 

Dnes je
28.10.2021
a meniny má Dobromila
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.