Študijne oddelenie: 048/4341 222
Účelové cvičenie a Kurz ochrany života a zdravia

Účelové cvičenie a Kurz ochrany života a zdravia

Účelové cvičenie pre prvý a druhý ročník sa uskutočnilo dňa 3. 9. 2021. Vďaka výbornému počasiu sme realizovali toto povinné cvičenie v okolitej prírode. V rámci každého ročníka súťažili jednotlivé triedy medzi sebou. Ich úlohou bolo pozorne počúvať prednášky a následne odpovedať na otázky zo zdravotnej prípravy, civilnej ochrany a pohybu a pobytu v prírode. Kurz ochrany života a zdravia mali žiaci v treťom ročníku tri dni od 6. - 8. 9. 2021. Prvý deň bol zameraný na turistiku smerom na Hvezdáreň, druhý deň sme absolvovali v Laskomeri a tretí deň v parku pod pamätníkom SNP. Tu sa uskutočnila aj súťaž v nadobudnutých vedomostiach z oblasti zdravotnej prípravy, civilnej ochrany a pohybu a pobytu v prírode. Prvé tri miesta boli vo všetkých ročníkoch odmenené diplomami.

Vyhodnotenie účelového cvičenia v 1. ročníku :

  • miesto s počtom bodov 140 – C
  • miesto s počtom bodov 130 – I.E
  • miesto s počtom bodov 120 – I.D

I.B získala 110 bodov a I.A 100 bodov.

Vyhodnotenie účelového cvičenia v 2. ročníku :

  • miesto s počtom bodov 150 – D
  • miesto s počtom bodov 132 – II.C
  • miesto s počtom bodov 125 – II.A

II.B získala 123 bodov a II.E 120 bodov.

Vyhodnotenie Kurzu ochrany života a zdravia v 3. ročníku :

  • miesto s počtom bodov 193 – B
  • miesto s počtom bodov 184 – III.C
  • miesto s počtom bodov 170 – III.D a III.E

III.A získala 168 bodov.

Spracoval : Mgr. Tomáš Trudič, PhD.                                              

V Banskej Bystrici dňa 14. 9. 2021

 

 

 

Dnes je
28.10.2021
a meniny má Dobromila
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.