Študijne oddelenie: 048/4341 222
Olympiáda Mladý účtovník

Olympiáda Mladý účtovník

Olympiáda Mladý účtovník je celoslovenská súťaž pre študentov stredných škôl v účtovníctve a v programe OMEGA. Súťaž každoročne organizuje obchodná spoločnosť KROS, spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov.

Do tejto súťaže sa môžu prihlásiť študenti bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy. Naša škola túto možnosť využila a súťaže sa zúčastnila. Prvé online kolo olympiády absolvovali dve šikovné žiačky IV. E triedy, študijného odboru pracovník marketingu - Soňa Vieriková a Mária Strelníková.

Online kolo olympiády bolo koncipované z čiastkových príkladov, špecificky zameraných na konkrétne oblasti dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), oblasti zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ). Prebehlo formou online testu.

Do 2. kola postupuje 30 najlepších študentov, na ktorých čakajú zaujímavé a hodnotné ceny!

Autorka článku: Ing. Monika Maruškinová

 

 

Dnes je
09.12.2021
a meniny má Izabela
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.