Študijne oddelenie: 048/4341 222
Finančná gramotnosť online

Finančná gramotnosť online

Aj keď nám epidémia Koronavírusu a s ňou súvisiace opatrenia neumožňujú stretávať sa v škole a už vôbec nie organizovať exkurzie a workshopy, žiaci III. E triedy sa 17. marca 2021 jedného workshopu zúčastnili. Samozrejme online,  prostredníctvom programu Zoom webinár. Túto aktivitu sme pripravili  pre  žiakov ako úvod do peňažných služieb v spolupráci s Ing. Jankou Crmanovou, okresnou riaditeľkou OVB a týkal sa finančnej gramotnosti.

O tom, že sa žiaci na túto zmenu v dištančnom vyučovaní tešili, svedčila ich účasť, aj keď niektorým sa z technických dôvodov nepodarilo pripojiť.  Verím však, že nasledujúce slová ich spolužiakov im sprostredkujú nielen ich pocity, ale aj informácie, ktoré mali možnosť získať. 

„Od pani Ing. Jany Crmanovej, ktorá prednášku viedla a ktorá má bohaté skúsenosti v oblasti financií a podnikania, sme sa dozvedeli, že jedným z najdôležitejších faktorov pri zarábaní peňazí je nastavenie mysle. Často počúvame, že peniaze kazia charakter, peniaze sú koreňom všetkého zla, človek je otrokom peňazí... Pravdou je, že keď chceme peniaze získať, nemôžeme sa na ne pozerať ako na niečo zlé. Musíme si uvedomiť, aké sú naše motívy a aký je náš cieľ, prečo peniaze chceme, pretože peniaze sú kľúč k tomu, aby sme si mohli plniť naše ciele a sny.

Priblížila nám aj veľmi známy cashflow kvadrant, ktorý vytvoril Robert Kiyosaki. Podľa neho môžeme ľudí rozdeliť podľa zdroja príjmu na štyri skupiny: zamestnanec, SZČO, majiteľ podniku a investor. Pre získanie finančnej, myšlienkovej a časovej slobody je najlepším riešením začať podnikať a investovať, pretože budeme vedieť ovplyvniť výšku príjmu.

Mnoho ľudí netuší, aké je dôležité byť finančne stabilný, teda mať v každej situácii k dispozícií dostatok peňazí. Aby sme to dosiahli, musíme dodržiavať princípy narábania s peniazmi. Byť finančne slobodný znamená to, ako dlho vydržím bez príjmu, napríklad v prípade straty zamestnania alebo zhoršenia zdravotného stavu. Ale príjem nemusí byť len aktívny, ale  aj pasívny a ten získavame z aktív, napríklad z produktov finančného trhu (vklady, cenné papiere), z podnikania, z nehnuteľností, z duševného vlastníctva...

Aby sme mohli byť finančne stabilný, musíme dodržiavať princípy finančnej gramotnosti. Prvým princípom je mať krátkodobú finančnú rezervu, teda sporiaci účet, na ktorom budem mať približne 3 – 6 mesačný príjem, ktorý použijem len v nevyhnutnom prípade. Druhým princípom je investovať dlhodobo (20 – 45 rokov) 10 % z príjmu napríklad na dôchodkové sporenie alebo krytie zdravotných rizík. Tretím princípom je mať strednodobé sporenie na ciele, ktoré chcem v budúcnosti dosiahnuť napríklad bývanie, vzdelanie detí, auto, dovolenka... Pri týchto princípoch je dôležité, aby sme všetky tri sporenia mali na oddelených účtoch a použili ich skutočne len na to, na čo sme si ich dopredu určili.

Na záver sme dostali návod, ktorý nám pomôže v dosiahnutí našich finančných cieľov. V prvom kroku si máme napísať, ako o peniazoch rozmýšľame a hovoríme, teda uvažovať nad peniazmi, urovnať si myšlienky a zamyslieť sa nad tým, aký postoj k peniazom máme. V druhom kroku si spíšeme a zobrazíme svoje sny, pretože to nás bude motivovať, aby sme zarobili viac peňazí, vďaka ktorým si sny môžeme plniť. Tretí krok hovorí o tom, že si máme nájsť cestu, ako zarobiť viac peňazí s radosťou, teda zistiť, čo viem robiť dobre, v čom som dobrý a čo ma bude baviť. V štvrtom kroku je potrebné urobiť si sumár výdavkov a uvedomiť si, na čo míňame peniaze. Piaty krok hovorí o tom, že máme sporiť a začať čím skôr, stačí aj s jedným eurom denne. Pretože čím skôr začneme, tým väčšiu sumu vďaka zloženému úročeniu v budúcnosti dosiahneme.

Myslím si, že to bol veľmi zaujímavý workshop, ktorý mi priniesol mnoho zaujímavých a užitočných informácií. Je skvelé, že v škole máme možnosť učiť sa o peniazoch a myslím si, že byť finančne gramotný je dôležité preto, aby sme mohli žiť lepšie. Som si istá, že keď človek vie efektívne narábať s peniazmi, v mnohých veciach mu to uľahčí život.“  Takto podrobne zhrnula svoje nové vedomosti Tatiana Vozárová a Adam Hruška ju už len doplnil: Prednáška ma veľmi zaujala a páčila sa mi. Rady, ktoré sme dostali na záver, mám v pláne zrealizovať vo svojom živote. Verím, že sa s okresnou riaditeľkou OVB stretneme opäť a budeme mať rovnako skvelý zážitok. Som rád, že pani majsterky sa snažia aj v tejto dobe o to, aby sme získali  čo najviac informácií a to  aj od takých ľudí, ako je okresná riaditeľka OVB. Teší ma, že pri dištančnej forme vzdelávania dostávame takéto príležitosti.“

 

A všetci ostatní sa zhodli v tom, že je  dôležité stanoviť si ciele do budúcnosti a dôležité je tiež vedieť zaobchádzať s financiami. A zhodne si myslia, že podobné workshopy sú pre nich veľmi dôležité a v budúcnosti im môžu pomôcť. Ale hlavne ocenili priateľský prístup pani Crmanovej.

„Ďakujem,   že môžem aj počas tejto novej situácii  dištančného vzdelávanie prezentovať moje skúsenosti s financiami z praxe. Ďakujem žiakom za záujem a vzájomnú komunikáciu a verím, že to prinesie väčšiu finančná stabilitu všetkým zúčastneným,“ uviedla na koniec Ing. Jana Crmanová, podnikateľka so snami :-)

Autori: Tatiana Vozárová, III. E, Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Tatiana Vozárová, III. E

 

Dnes je
09.12.2021
a meniny má Izabela
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.