Študijne oddelenie: 048/4341 222
ONLINE škola manažérskych a IT zručností

ONLINE škola manažérskych a IT zručností

Koncom   januára  2021 nám zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie Ing. Katarína Štrónerová  poslala výzvu o možnosti zapojenia sa žiakov do online školy manažérskych a IT zručností, ktorú zverejnila žilinská univerzita v rámci národného projektu IT akadémia. Prihlásiť sa do nej mohol každý žiak strednej školy, ktorý sa zaujíma  o svet manažmentu a informačných technológií.  

V rámci tohto podujatia mali žiaci  príležitosť oboznámiť sa so základmi práce úspešného manažéra. Prostredníctvom viacerých manažérskych hier si postupne precvičili manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchodné rokovanie. Zlepšili si aj svoje prezentačné zručnosti a prácu s počítačom. Tiež sa zdokonalili  v tvorbe prezentácií, vytváraní myšlienkovej mapy a vyskúšali si aj základy digitálneho marketingu.  Všetko to, čo im pomôže nielen počas štúdia na strednej škole a pri tvorbe či obhajobe maturitných projektov, ale aj počas štúdia na vysokej škole a v ďalšom profesionálnom živote.  Ako stvorené pre žiakov študijného odboru pracovník marketingu. Preto sme neváhali a túto ponuku sme im sprostredkovali. Zareagovali na ňu hneď dve žiačky a to Kvetka Šimová zo IV. E a Tánička Vozárová z III. E triedy. Pre veľký záujem o toto podujatie a limitovanú kapacitu boli žiaci rozdelení do dvoch skupín, a tak v čase od 8. do 12. februára 2021 prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams absolvovala online školu len Kvetka Šimová.

A aké poznatky počas tohto týždňa získala? To vám už prezradí ona sama: Hneď ako mi túto ponuku ukázala pani majsterka, bola som rozhodnutá, že sa prihlásim. Keďže počet ľudí bol limitovaný a záujemcov bolo veľa, nedávala som tomu veľkú nádej. No nakoniec sa pošťastilo a ja som mala možnosť zúčastniť sa tohto kurzu. Lákadlom a veľkou motiváciou nebol len samotný program, ktorý bol naozaj veľmi zaujímavý,  ale aj  fakt, že po  úspešnom absolvovaní  týždenného  kurzu môžem byť prijatá na Fakultu riadenia a informatiky UNIZA bez prijímacej skúšky.  Stačí predložiť certifikát ako prílohu do elektronického systému Elektronická prihláška. Veď, kto by tomu odolal? A táto skúsenosť mi dala naozaj veľa.

Hneď prvý deň sme mali uvítaciu hodinu a potom nás rozdelili do dvojíc. Každá dvojica sme si  vytvorili vlastný meeting. Následne sme sa museli jeden druhému predstaviť a zapamätať si o tom druhom čo najviac, pretože neskôr sme v spoločnej skupine predstavovali svoju dvojicu. Potom nás už čakala prvá logická hra OBELISK ZIN. V skupine sme boli rozdelení po piatich a našou úlohou bolo prísť na riešenie úlohy pomocou matematických vzorcov. Táto hra sa  mi zdala najťažšia z celého týždňa, pretože tam bolo treba využiť logické myslenie. Po hodine rozmýšľania sme asi päť  minút pred koncom časového limitu prišli na riešenie a to náš tím priviedlo k víťazstvu. S týmto nesmierne dobrým pocitom sme sa pustili do riešenia aj druhý deň, kedy  mali pre nás pripravenú manažérsku hru Kvietkovo. Našou úlohou bolo logicky umiestniť určité pozemky do návrhu mesta tak, aby to obyvateľom vyhovovalo čo najviac a  túto prácu sme následne museli aj obhájiť. V stredu začal kurz príjemnou prednáškou o myšlienkových mapách  od Lucie Lendelovej, majsterky manažérskej hry Global Management challenge v Dubaji.  Našou úlohou bolo vytvoriť myšlienkovú mapu na daný produkt, spraviť prezentáciu a obhájiť ju. V ten deň som bola v tíme s Katkou a Monikou a túto aktivitu sme zvládli ľavou zadnou. Vo štvrtok nás oboznámili s obchodným rokovaním a vyjednávaním. Neskôr každý tím dostal základne inštrukcie a zahrali sme si hru pozemkový rébus. Našou úlohou bolo rokovať a vyjednávať s ostatnými tímami o pozemkoch s cieľom získať pozemky a docieliť stratégiu win-win. Táto hra bola pre mňa najzaujímavejšia. Posledný deň patril prednáške o Google analytics kampani. Nakoniec každý lektor zhodnotil  celý  priebeh online školy a tiež sme mali možnosť komunikovať medzi sebou a klásť  otázky ku všetkému, čo nás  zaujímalo. Týždenný online kurz mi dal ďalšie nové poznatky do života a  odniesla som si z neho aj mnoho zážitkov. Kurz som úspešne absolvovala a vďaka zaslanému certifikátu od univerzity som automaticky prijatá na Žilinskú univerzitu.

A čo mi k tomu pomohlo? Predovšetkým vedomosti a zručnosti  nadobudnuté počas štúdia na našej škole. Mnoho  informácií na prednáškach som už poznala z vyučovania. Tiež pri tvorbe myšlienkovej mapy som mala výhodu oproti ostatným. Túto sme robili už v prvom ročníku na odbornom výcviku. A aj časté prezentácie projektov prispeli k úspešnému zvládnutiu tohto kurzu, ktorý by som určite odporučila každému, hlavne budúcim štvrtákom. Je to skvelá možnosť získať nové znalosti a zručnosti.“ 

Tak aj takého oživenie dištančného vyučovania počas korona krízy môže obohatiť život našich žiakov. Veríme, že rovnako ako Kvetke sa bude dariť aj Táničke, ktorú táto skúsenosť čaká už v marci. Tešíme sa na ponuku ďalších podujatí a veríme, že sa do nich zapojí čoraz viac našich žiakov.

Autorky: Bc. Vlasta Vilhanová a Kvetoslava Šimová, IV. E

Foto:  Kvetoslava Šimová, IV. E

 

 

Dnes je
09.12.2021
a meniny má Izabela
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.