Študijne oddelenie: 048/4341 222
Komunikácia formou tréningu a modelových situácii

Komunikácia formou tréningu a modelových situácii

Pracovníci marketingu  z I. E tak ako všetci ich starší spolužiaci začali štúdium na odbornom výcviku získavaním komunikačných zručností. Po mnohých aktivitách  a modelových situáciách v rámci vyučovania sme aj pre nich pripravili niekoľko workshopov v spolupráci s  Centrom voľného času Junior a Informačným centrom mladých v Banskej Bystrici. Žiaľ, nástup druhej vlny pandémie spojenej s ochorením COVID19 nám umožnil  zrealizovať len jeden z nich. No aj ten si žiaci náležite užili.

V utorok 6. 10. 2020  desať žiakov študijného odboru pracovník marketingu na odbornom výcviku  netrpezlivo, ale aj s obavami očakávalo príchod PhDr. Ľuby Dankovej z Centra voľného času Junior, ktorá im prišla prezentovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu.  Žiaci síce nevedeli,   čo ich čaká, pretože to bola ich prvá aktivita a preto  ich interaktívny spôsob prezentácie zo začiatku trochu zaskočil. No vedomosti a zručnosti, ktoré už počas odborného výcviku od septembra získali,  dokázali pretaviť do praktických činností, preto demonštrácia rôznych foriem neverbálnej komunikácie, signálov a reči tela priniesla nakoniec aj niekoľko humorných situácií. 

Formou workshopu si nielen zopakovali a upevnili svoje už nadobudnuté odborné vedomosti a zručnosti, ale dozvedeli sa aj mnoho ďalších nových informácií, ktoré budú  počas nasledujúceho štúdia na škole určite potrebovať. 

A ako zhodnotili túto formu vyučovania? Prinášame názory dvoch z nich:

„Prezentácia,  ktorú sme absolvovali,  sa mi veľmi páčila.  Mnohému nás naučila a veci, ktoré sme predtým už vedeli, sme si touto formou upevnili. Počas prezentácie sme si  niektoré formy neverbálnej, ale aj verbálnej komunikácie vyskúšali prakticky, a to zábavnou formou hry. Táto forma učenia ma zaujala, pretože mi poskytla veľa nových vecí, zábavu a naučila som  sa  lepšie komunikovať. Učenie veselo, ale aj vážne mi  pomohlo  rozvíjať a zabaviť sa zároveň. Je to učenie bez stresu, ktoré ma určite posunulo ďalej.“  To sú slová Natálie Maťašovej   a k workshopu sa vyjadril aj David Drončovský: „Aj moje pocity sú príjemné, pretože pani Danková to prezentovala veľmi dobre a bolo vidieť, že  si prezentáciu dôkladne pripravila. Prezentácia v jej podaní  sa mi páčila a kľudne by som si ju zopakoval znova. Bolo to príjemné a zábavné zároveň. Bavili sme sa a hrali spoločenské komunikačné hry. Potom sme sa aj spoločne odfotili. Bol by som úprimne rád, keby sme mali ďalšiu podobnú prezentáciu, ktorá by ma tak zabavila ako táto. Naučil som sa z toho dosť nového a verím, že sa mi to bude hodiť v priebehu ďalšieho štúdia. Ďakujem za peknú prezentáciu a za nové informácie do života.“

Žiaľ, ďalšie dva workshopy sme už absolvovať nestihli. Spolu so žiakmi však veríme, že situácia sa zlepší a my sa čoskoro opäť stretneme v škole, pretože socializácia nielen nám, ale aj žiakom samotným chýba.  A nič nedokáže nahradiť osobný kontakt a priame sprostredkovanie obsahu učiva.   

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč    

 

Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.