Študijne oddelenie: 048/4341 222
OVERENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V ELEKTROTECHNIKE

OVERENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V ELEKTROTECHNIKE

Dňa 25. 8. 2020 sa uskutočnilo na našej škole overenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. O preskúšanie prejavilo záujem 28 žiakov z končiaceho 4.  ročníka, konkrétne  IV. C a IV. D triedy, odborov 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií a 2682 K mechanik počítačových sietí. Skúška sa skladala z dvoch častí – testu a ústnej odpovede. Test obsahoval 30 otázok. Podmienkou úspešnej skúšky bolo dosiahnutie minimálne 75 % správnych odpovedí a úspešné absolvovanie ústnej skúšky pred skúšobnou komisiou. Komisiu tvorili predseda Ing. Miroslav Ferienčík a členovia Mgr. Jozef Novák a Ing. Anna Samášová. Pomocným členom komisie bol aj Mgr. Miroslav Štubňa.

Počas skúšky boli dodržiavané prísne hygienické pravidlá. Napriek tomu, že žiaci mali sťažené podmienky na prípravu kvôli výnimočnému stavu vyhlásenému pre šírenie vírusu COVID 19, dokázali sa dobre pripraviť na skúšku a 18 z nich sa môžu pochváliť, že sa stali osobami znalými - elektrotechnikmi s osvedčením § 21.

Text: Ing. A. Samášová

Foto: Mgr. M. Štubňa, Mgr. J. Novák

 

Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.