Študijne oddelenie: 048/4341 222
Kolaudácia rekonštrukcie kotolne „ Modernizácia zdroja tepla a vyregulovanie rozvodov tepla “ v Strednej odbornej škole informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

Kolaudácia rekonštrukcie kotolne „ Modernizácia zdroja tepla a vyregulovanie rozvodov tepla “ v Strednej odbornej škole informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

 

Požiadavka na finančné prostriedky pre rekonštrukciu kotolne bola na úrad BBSK predložená

v r. 2013. Predchádzajúce vedenie BBSK neustále odkladalo riešenie uvedenej problematiky napriek tomu, že pôvodná kotolňa bola neefektívna, kotly sa museli neustále opravovať, ich účinnosť bola minimálna. Po zmene vedenia BBSK sa prístup k riešeniu zmenil s tým, že kraj uvoľnil finančné prostriedky na rekonštrukciu kotolne. Bol vypracovaný kvalitný projekt, ktorý riešil výmenu kotlov, vyregulovanie sústavy, výmenu regulačných ventilov a celkový riadiaci systém kotolne.

Na základe projektu BBSK uskutočnil verejné obstarávanie, kde pri výbere dodávateľa mali šťastnú ruku. Je potrebné zvlášť poďakovať pánovi predsedovi BBSK Ing. Jánovi Lunterovi, ako aj riaditeľovi odboru cestnej infraštruktúry a investícií Ing. Petrovi Muránskemu, ktorí sa veľkou mierou podieľali na uvoľnení finančných prostriedkov. „S rekonštrukciou kotolne sa začalo 10. 6. 2019 a ukončená bola kolaudáciou 30. 10. 2019,“  hovorí zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť Ing. Blažej Rybár.

V stredu 30. októbra 2019 sa stretli  zástupcovia našej školy Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, Ing. Blažej Rybár, zástupca riaditeľa  pre technicko-ekonomickú činnosť, Jozef Turčan, vedúci údržby, stavebný dozor, projektant a dodávateľ rekonštrukcie  so zástupcami BBSK v kancelárii Ing. Blažeja Rybára.

V novučičkej kotolni sme zastihli Karola Šándora zo spoločnosti Repar Bulding Control, ktorá zabezpečuje reguláciu kotolne. Predstavil nám nadriadený dispečerský systém, ktorý slúži na nastavenie regulačných parametrov kotolne, výroby teplej vody a kúrenia. Mali sme možnosť vidieť, ako dispečerský systém zobrazuje stav celého systému vykurovania, zaznamenáva a ukladá historické dáta meraných veličín. Je to moderný systém, ktorý pracuje na operačnom systéme Windows 10, je flexibilnejší, výkonnejší a jednoduchší na obsluhu, ale hlavne prináša komplexnejšie riešenia pre koncového užívateľa. Ing. Rastislav Konkoľ z RK Projektu Senec vidí aj širšie využitie týchto technológií. Neuniklo mu prepojenie prípravy mechanikov počítačových sietí a získavanie ich odborných zručností, ale aj implementácia odborných teoretických poznatkov práve sledovaním prevádzky tohto systému a vyhodnocovaním potrieb prevádzkových stavov.  A ako bonus toho všetkého nezabudol spomenúť ani šetrenie životného prostredia a znižovanie stavov emisií pre budúce generácie.

Ing. Ivan Gálus, ktorý zabezpečoval stavebný dozor, vyslovil veľkú spokojnosť a pochválil investora, ale aj projektanta Ing. Rastislava Konkoľa za kvalitné spracovanie projektu, na ktorom sa nemuseli robiť žiadne úpravy. Technológia, ktorú naprojektoval, je to najlepšie, čo na trhu máme a určite prinesie úspory. Celý projekt sa zrealizoval podľa projektovej dokumentácie, v stanovenom časovom limite a bez akýchkoľvek nepresností a zdržaní.

Peter Hudák, zástupca spoločnosti Petra+, s. r. o. Bratislava, dodávateľ rekonštrukcie, pri jeho odovzdávaní pochválil hlavne investora a vyslovil spokojnosť  s celým priebehom. „Keby nám všetci vychádzali v ústrety tak, ako to bolo v SOŠ IT v Banskej Bystrici, bola by  radosť pracovať. Sme tu od mája a Banská Bystrica nám prirástla k srdcu. Spoznali sme jej históriu a aj súčasnosť a  navštívili sme aj pamätník SNP. Bude nám to tu chýbať,“  dodal na záver.

Ing. Matúš Kutlák, referent investičného oddelenia BBSK, poďakoval za ústretovosť a kvalitnú prácu dodávateľovi,  stavebnému dozoru a projektantovi za kvalitné a včasné odovzdanie projektovej dokumentácie. Poďakovanie za vynikajúcu spoluprácu počas priebehu celej investičnej akcie vyslovil aj zástupcom vedenia školy. Nakoniec vyslovil potešenie všetkých zamestnancov BBSK  nad tým, že mohli poskytnúť kvalitnejšie prostredie hlavne  žiakom v školskom internáte.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.