Študijne oddelenie: 048/4341 222
Argumentácia ako súčasť verbálnej komunikácie

Argumentácia ako súčasť verbálnej komunikácie

„Najlepší argument je ten, ktorý pôsobí iba ako vysvetlenie.“ Touto vetou začala svoj workshop  Mgr. Gabriela Selecká z Informačného centra mladých v Banskej Bystrici.  Ním sme na odbornom výcviku v I. E ukončili tematický celok zameraný na získavanie komunikačných zručností a ústretové vybavovanie zákazníka.

„V praxi sa môžeme stretnúť so zákazníkmi, ktorí nie vždy vedia svoj hnev ovládať a následne môže dôjsť k nepríjemnej argumentácii. K argumentácii dôjde vždy, keď účelom komunikácie je nájsť nejaký prijateľný kompromis. Na začiatku komunikácie je téma, pri ktorej sa postupne predkladajú argumenty. Nasleduje dôvod argumentácie a vysvetlenie názoru alebo daného výroku. Nie vždy je najlepšie presadzovať svoju pravdu, pretože z hľadiska inej osoby aj jej názor môže byť pravdivý. V tom prípade je najlepšie svoje rozhodnutie vydiskutovať. Byť na čele hádky nie je vždy riešenie.“  Všetky tieto poznatky sme mali možnosť získať hneď v úvode stretnutia s pani Seleckou, ktorá však neostala len pri verbálnom sprostredkovaní vedomostí z oblasti argumentácie.

Pripravila si pre nás aj niekoľko zaujímavých aktivít. Prvou z nich bola  aktivita zameraná  na výber  jednej z dvoch možností a vzápätí sme mali argumentovať, prečo sme si vybrali práve túto možnosť. Zaujímavé bolo to, že takmer v každej dvojici došlo k  zhode názorov. Druhá aktivita sa týkala výroby lietadielok z papiera každým účastníkom.  Boli sme rozdelení do štyroch skupín a úlohou každej bolo vybrať to najlepšie lietadlo a pilota.  Potom pilot „odštartoval“ lietadlo a my sme sledovali dĺžku jeho letu. Následne sme  medzi sebou argumentovali, prečo sme vybrali práve toho pilota a lietadlo. A napokon, opäť v štyroch skupinách, sme vyberali poradie dôležitosti zo zoznamu 15 vecí, ktoré by sme si zobrali na plavbu oceánom. Každý si vybral to, čo považoval na prežitie za najdôležitejšie. Niekedy došlo k argumentácii, no väčšinou sa členovia skupiny medzi sebou zhodli. A aj skupiny navzájom.

 Zistili sme, že každý z nás, hoci  má iný názor, si ho vie obhájiť, teda použije správne argumenty a môže skutočnosť zmeniť.  Správnymi argumentmi sa nám mnohokrát podarí presadiť si svoj názor, aj keď na začiatku nebol prijatý. Preto je najlepšie konať s chladnou hlavou. Opäť sme  sa naučili, ako sa máme  v niektorých situáciách správne zachovať. A s týmito novozískanými poznatkami sme sa rozlúčili s Mgr. Gabrielou Seleckou a s ICM Banská Bystrica..

 

Autor:  Sára Šotkovská,  I.E

Foto:  Andrea Kupcová, I. E

 

 

Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.