Študijne oddelenie: 048/4341 222
Získavanie nových zručností môže byť aj zábavné

Získavanie nových zručností môže byť aj zábavné

Získavanie nových zručností na odbornom výcviku prebieha rôznymi formami. Okrem praktických činností a nácvikov v učebniach školy absolvujeme aj rôzne exkurzie a workshopy. Výnimkou nebol ani piatok 19. 10. 2019, keď sme sa všetci žiaci I. E triedy  zúčastnili workshopu v Informačnom centre mladých, ktorý bol zameraný na neverbálnu komunikáciu. O tom, aká je neverbálna komunikácia dôležitá, nás presvedčila Mgr. Zlata Trubanová, ktorá nás už v úvode upozornila na to, že aj pri dialógu využívame nielen verbálne spôsoby komunikácie, ale väčšinu vyjadrení znázorňujeme neverbálne.

Pripravila si pre nás hneď  niekoľko aktivít, ktorými preverila naše  vedomosti získané v predchádzajúcom období na odbornom výcviku a teoretickom vyučovaní. V spoločenskej  miestnosti Informačného centra mladých, ktorá sa nachádza v budove nášho školského internátu, vládla už od začiatku veľmi príjemná atmosféra, ktorá nás povzbudzovala k aktivite. Viedli sme medzi sebou diskusie, vymieňali si názory, naučili sme sa niečo nové a učenie sa stalo hrou.

Prvá aktivita pozostávala z toho, že sme dostali lístky s otázkami, na ktoré sme  museli medzi sebou navzájom odpovedať. Na každú otázku musel odpovedať  iný žiak, čím to bolo trochu sťažené, no aj tak sme to zvládli. Nakoniec sme si vymenili medzi sebou svoje odpovede, ktoré museli byť pravdivé. Pri tejto aktivite sme si uvedomili, aká je  verbálna komunikácia potrebná a že ju využívame neustále.

Druhá aktivita sa už týkala len neverbálnej komunikácie, kde sme sa mali postaviť na špagát a zoradiť podľa mesiaca a dňa narodenia. A to všetko bez slov. Náročné bolo aj to, že pri presunoch sme nesmeli zísť zo špagáta.  Snažili sme sa všetko znázorňovať mimikou alebo gestikuláciou, pri čom niektorí tieto pravidlá aj porušili. Bolo to mierne chaotické, no nakoniec sme zistili, že všetko sa dá. Úloha bola splnená a všetci sme sa zoradili správne.

Tretia aktivita sa týkala tiež neverbálnej komunikácie, no bola o čosi komplikovanejšia. Našou úlohou bolo postaviť sa  do dvoch radov a poslední dostali obrázky, ktoré mali nakresliť na chrbát osobe pred sebou. Táto informácia sa posúvala ďalej až k prvému. Ten musel obrázok  nakresliť na papier. A toto sa nám veľmi nepodarilo. Uvedomili sme si, aký  dôležitý je očný kontakt.   Táto úloha bola asi najnáročnejšia. 

Štvrtá aktivita bola zameraná na zistenie tých skutočností, ktoré nám pri verbálnej komunikácii prekážajú alebo sú nám príjemné. Na naše prekvapenie sme sa v mnohých zhodli.

Zhodli sme sa aj v tom, že celé toto učenie bolo  zábavné, poučné a veľa sme  si z neho odniesli. Niet nad to,  naučiť sa  niečo, čo sa dá využiť nielen počas štúdia, ale aj v bežnom  živote a čo pomôže pri  rozvíjaní ľudských schopností, ľudskej mysle a ľudskej povahy. Všetci veríme, že to nebol náš posledný workshop, ale naopak bol jeden z mnohých, ktoré na nás ešte len čakajú. Ďakujeme.

Autorka: Sára Šotkovská,  I. E

Foto: Andrea Kupcová, Simon Lásik, I. E

 

 

Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.