Študijne oddelenie: 048/4341 222
Aktivity žiakov nižších ročníkov počas maturitných skúšok

Aktivity žiakov nižších ročníkov počas maturitných skúšok

Zatiaľ čo žiaci štvrtého ročníka pristúpili k externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky, ktorou odštartovali záverečnú fázu svojho štúdia na našej škole, ani žiaci nižších ročníkov nezaháľali.

Pracovníci marketingu a klientski manažéri pošty všetkých troch ročníkov spolu s majsterkami OV Bc. Vlastou Vilhanovou a Bc. Kristou Hambálkovou už tradične počas týchto dvoch dní absolvovali niekoľko workshopov.

Bc. Eva Kulichová, špecialista v kancelárii ombudsmana Slovenskej pošty, a. s., a  Marta Antošová, office manager v tej istej spoločnosti, obidve absolventky našej školy, im poskytli návod na kariérny rast, resp. odhalili cestu od školských lavíc až k ich súčasným pozíciám.

Rovnako zaujímavá bola aj prezentácia ďalších dvoch zamestnankýň Slovenskej pošty, a to Miloty Halajovej a Mgr. Martiny Rakytniakovej, ktoré ich zapojili aj do kvízu, v ktorom mohli získať lós alebo pero. Pracovné pohovory si mohli žiaci vyskúšať s PhDr. Angelikou Slovákovou a ako hospodáriť s financiami sa dozvedeli od finančnej poradkyne Ing. Janky Crmanovej.

Ján Brádňanský, zástupca s. r. o. Studio 701, ich previedol svetom online marketingu.

No aktívni boli aj samotní žiaci a znalosti o škole a z oblasti svojho študijného odboru si preverili formou súťaží „Páli vám to“ alebo „Pravda a lož“.

Žiaci III. C sa pod vedením majstra OV Ľubomíra Štubňu postarali o poriadok pred internátom a jedálňou. Preto počas týchto dní vymenili školské lavice za fúriky, hrable, lopaty alebo motyky.

Bohatý program pre žiakov II. C a II. D pripravili Bc. Iveta Hanková a Mgr. Martin Pagáč. V priestoroch Verejnej knižnice Mikuláša Kováča sa zúčastnili prezentácie firmy Creative Business Studio. Mali si tu možnosť prezrieť maľované mapy, videoprezentácie, orientačné plány, fotomapy, knihy, originálne propagačné materiály a katalóg produktov tejto spoločnosti.

Druhý deň patril informačnému semináru pod názvom „Štúdium v zahraničí so štipendiom.“ Tu sa dozvedeli, na koho sa majú obrátiť, kto im pomôže, ako im môžu poradiť a v čom všetkom môžu pomôcť študentom, ktorí chcú študovať v zahraničí, členovia Slovenskej akademickej informačnej agentúry SAIA, n. o., ktorá tento seminár zrealizovala – tiež v priestoroch verejnej knižnice.

Grafici digitálnych médií z prvého ročníka sa spolu s Mgr. art. Petrom Lukáčom venovali historickým fotografickým technikám, tvorivej experimentálnej fotografii a súčasťou týchto aktivít boli aj tvorivé dielne zamerané na zapojenie našich žiakov do medzinárodnej súťaže Mladý obal. Hlavným podtitulom súťaže bola téma Open and Play – obal ako hra. Cieľom súťaže bolo motivovať mladých tvorcov, aby sa zamysleli nad obalovým dizajnom a urobili z neho zábavný prvok. Obal, ktorý bude nielen dokonale chrániť obľúbený produkt, ale aj vytvorí z obyčajného rozbaľovania zážitok, na ktorý spotrebiteľ len tak nezabudne.

Zatiaľ žiaci z I. C a I. D triedy s Ing. Petrom Turanským a Matúšom Schmidtom, majstrami OV, navštívili Tihányiovský kaštieľ, kde si mohli pozrieť stálu expozíciu pod názvom ,,Príroda stredného Slovenska", a to s odborným výkladom lektorky. Videli viac ako dvetisíc exponátov, vďaka ktorým mohli vnímať ucelený obraz o prírodných pomeroch stredného Slovenska. Jedna z miestností tohto kaštieľa bola ozvučená autentickými zvukmi a hlasmi živočíchov. Tlačidlom na paneli si mohli prehrať a rozpoznať hlas vlka, jeleňa, netopiera či rôznych druhov vtákov. Na záver si pozreli film ,,Život v oblakoch", ktorý ich previedol životom kamzíkov v Tatrách počas celého roka. V ďalší deň sa zúčastnili prednášky o Národnom parku Nízke Tatry v priestoroch našej školy, kde ich pracovníci Správy Národného parku v Banskej Bystrici oboznámili s prácou pri ochrane flóry a fauny v Národnom parku.

Aj keď sa žiaci počas maturitných skúšok štvrtákov neučili, formou tohto bohatého programu a zaujímavých aktivít, ktoré si vyučujúci pre nich pripravili, mali možnosť získať nové poznatky a vedomosti, ale aj zručnosti, ktoré počas nasledujúceho štúdia využijú.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč, Bc. Miloslav Lichý,

           Dominika Neuschlová, III. A, Gabriela Kinčoková a Alexandra Sekerešová, III. B      

 

Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.