Študijne oddelenie: 048/4341 222
Finančná gramotnosť a podnikanie z praxe

Finančná gramotnosť a podnikanie z praxe

Pod týmto názvom sa niesol workshop zrealizovaný v rámci  vyučovania odborného výcviku v IV. E triede. Okresná vedúca  OVB Ing. Jana Crmanová, ktorá nadviazala spoluprácu s našou školou práve počas prezentácie v nákupnom centre Europa SC Banská Bystrica, prispela k zvýšeniu finančnej gramotnosti interaktívnou prednáškou, ktorá týchto budúcich podnikateľov evidentne zaujala.

Cieľom tohto podujatia bolo zvýšiť finančnú  gramotnosť ľudí, aby sa každý začal zaujímať o vlastné financie sám,  ukázať žiakom,  že finančné  sprostredkovanie sa dá robiť aj kvalitne a bez klamstiev, a podnietiť ľudí k zmene (hlavne samého seba). Pripomenula aj to, že podnikateľ je tvorca vlastného života.   

Upozornila na to, že peniaze by nemali byť cieľ. Cieľ majú byť túžby a ich splnenie, čo demonštrovala výrokom:  „Nikdy ti nie je daná túžba a prianie, ak by ti súčasne nebola daná sila ich splniť.“  Potom im vysvetlila  kľúčové faktory pre splnenie svojich snov a takisto to, čo by mal robiť správny finančný „lekár“.

Nakoniec žiaci s jej pomocou vyriešili niekoľko zložitých finančných situácií. Svoju prezentáciu ukončila slovami: „Zodpovednosť je prvý krok k slobode. Ak chceme niečo, čo sme ešte nikdy nemali, budeme musieť spraviť niečo, čo sme ešte nikdy neurobili!!!“

O tom, že téma žiakov zaujala, svedčila ich aktivita a veľké množstvo otázok. Núdza nebola ani o vlastné skúsenosti a zážitky. A ako vnímala túto aktivitu  jedna zo zúčastnených  žiačok? Tento workshop ma prinútil zamyslieť sa nad tým, aké je dôležité už teraz myslieť na svoju budúcnosť. Uvedomila  som si, že začať šetriť už teraz je pre nás tou najlepšou investíciou. A kde nájsť rezervu a ako to dokázať? Aj na toto nám pani Ing. Jana Crmanová dala odpoveď. Určite si navždy zapamätám jej vetu, že nikdy nebudeme vedieť ovládať peniaze, pokiaľ budú ony ovládať nás. Verím, že stretnutie s ňou nebolo posledné,“  povedala bezprostredne po stretnutí Simona Sroková zo IV.E.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.