Študijne oddelenie: 048/4341 222
Poznáme víťazov školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti

Poznáme víťazov školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti

„Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. SOČ píše históriu pravidelných stretnutí mladých vedcov, ktorí sa chcú stať aktívnymi, rozvíjať vlastné nápady a realizovať ich. SOČ je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov denného štúdia gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných odborných učilíšť. Výsledkom SOČ je samostatná práca, ktorá sa predkladá na odborné posúdenie. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, na ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce.“ Takto charakterizovali túto činnosť tvorcovia tejto súťaže a rovnako túto súťaž už niekoľko rokov po sebe vnímajú aj naši žiaci.

Ani tento rok nebol výnimkou. Už začiatkom školského roka koordinátor súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“ Mgr. Ján Hôrecký zaregistroval veľký počet prihlášok. Školské kolo sa konalo 6. februára 2017 a nakoniec sa súťaže zúčastnilo 17 súťažiacich, ktorí pristúpili k obhajobe 12 prác. Súťažiaci prihlásení do štyroch súťažných kategórií obhajovali svoje práce v dvoch skupinách – prvou bola ekonomika a ostatné práce boli zaradené do skupiny technika, informatika a grafika.

Skôr ako súťažiaci pristúpili k obhajobe, Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, im poprial pekný a úspešný deň a uistil ich, že aj tieto kroky im napomáhajú úspešne smerovať k maturitám a nezabudol sa poďakovať ani konzultantom.

Po organizačných pokynoch a predstavení hodnotiacej komisie v zložení Ing. Karolínka Hukelová, ktorá bola vedúca tejto komisie, Ing. Slavomír Ilavský a Mgr. Ján Glončák, práve vedúca hodnotiacej komisie uviedla prvého súťažiaceho. Bol ním žiak prvého ročníka Martin Gombala, ktorý pred komisiu predstúpil s prácou „Moje manažérske schopnosti.“ Rovnakej téme sa venovali aj jeho spolužiačky Viktória Hajdamárová a Mária Šipulová, ktorej prezentačné schopnosti mohli závidieť aj starší spolužiaci. Okrem toho, že títo žiaci navrhli postup, ako sa stať skvelým manažérom, preukázali aj odvahu zabojovať medzi staršími spolužiakmi.

Hneď po nich predstavili svoj podnikateľský plán na otvorenie kníhkupectva v Handlovej štvrtáčky Lenka Chudá a Lucia Gondová, ktoré sa ukázali ako naozaj zdatné manažérky. Nezabudli ani na taký detail, akým bolo zladenie farby prezentácie so svojím oblečením. So svojím zámerom podnikať v oblasti masérskych služieb sa predstavila aj Andrea Zemánková z II. E.

Druháčka Sindy Pappová predstavila marketingovú štruktúru jogurtu Activia a s rovnakou témou a telefónom Lenovo vystúpil aj jej spolužiak Tomáš Krjak. Posledným v tejto skupine bol žiak tretieho ročníka Jakub Mišáni, ktorý obhajoval učebnú pomôcku na vyučovanie tematického celku „Nástroje komunikačného mixu“. Práve on mal veľmi ťažkú úlohu, pretože suploval svoju spolužiačku, ktorá sa v tento deň nedostavila do školy. Nakoniec musel zvládnuť aj riešenie technických problémov, ktoré sa počas jeho vystúpenia vyskytli.

Druhú časť, ktorá bola venovaná technickým odborom a grafickému odboru, otvorili žiaci III. D triedy Peter Kopec a Lukáš Kliment. Všetkých prítomných zaujali vizualizáciou klimatického prostredia v skleníku.

Svoju učebnú pomôcku predstavil Sebastián Richter z III. A. Obhajoval prácu, v ktorej predstavil Kurz výučby skriptovacieho jazyka eduPHP, ktorý by pomohol študentom naučiť sa tento jazyk a naďalej sa v ňom zdokonaľovať.

Druháčka Silvia Jakubíková predstavila svoju jedinú grafickú prácu. Citátom „V každom umení umelec zobrazuje svoju dušu,“ (ktorý rozvinula o vlastné slová: ,, ... a tak aj v každom mojom diele je aj kúsok zo mňa,“) začala s obhajobou svojej práce pod názvom „Stolička a umenie“. Výsledkom jej práce boli diela Mikuláša Galandu „Matka a dieťa“, ktoré predstavuje spokojnosť, lásku a šťastie, a E. Muncha „Výkrik“ predstavujúci beznádej, bezradnosť a strach, namaľované, netradične, na stoličkách.

Marek Kraus, Henrieta Serafinová a Mária Foltánová z rovnakého ročníka sa predstavili prácou „Model pre inteligentné domácnosti“ SIMconnect. Lacný modul, ktorý obsahuje kvalitné softvérové vybavenie, predstavoval prepojenie inteligentných domácností s možnosťami telekomunikačných technológií.

Súťažiaci to naozaj nemali ľahké. Členom hodnotiacej komisie museli odpovedať na ich odborné otázky. No ľahké to nemala ani komisia. Hneď po tom, ako zástupkyňa riaditeľa školy Ing. Miriam Popovičová poďakovala všetkým súťažiacim za odvahu, chuť a silu zapojiť sa do SOČ a za to, že reprezentovali nielen školu, ale hlavne seba samých, musela rozhodnúť o víťazoch. Diplomy a vecné ceny za prvé miesto získali Lenka Chudá a Lucia Gondová a v druhej kategórii Marek Kraus, Henrieta Serafinová a Mária Foltánová. Z druhého miesta sa tešili Sindy Pappová a Peter Kopec a Lukáš Kliment. Tretie miesto obsadili Silvia Jakubíková a Jakub Mišáni. Do krajského kola však postúpil aj Sebastián Richter. Smutní však neboli ani ostatní súťažiaci. Okrem poďakovania a pochvaly za to, že dokázali urobiť tento veľký krok vo svojom rozvoji, dostali od vedúcej hodnotiacej komisie aj diplom za štvrté miesto. Všetkým gratulujeme.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.