Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

piatok, 15 november 2019 11:28

Halloween na SOŠ IT

Halloween je slovo prevzaté z anglického výrazu „AllHallows'Evening", čo znamená predvečer všetkých svätých. Dnes ho poznáme ako komerčný sviatok, má však pohanský pôvod u Keltov. V dávnych časoch sa Kelti v noci z 31. októbra na 1. novembra lúčili s letom, ktoré patrilo bohyni života a vítali vládu kniežaťa smrti Samhaina, ktorý vládol zime. Verili, že v túto magickú noc sa duše mŕtvych vracajú na zem a snažia sa ovládnuť všetko živé. Obliekali si strašidelné masky a dúfali, že v prestrojení sa zapáčia zlým duchom a tí ich potom nechajú na pokoji. Neskôr, v období vlády katolíckej cirkvi, okolo roku 835, chcel pápež Gregor IV. zamedziť sláveniu pohanských sviatkov, a tak sa z keltského Samhainu stal „Sviatok všetkých svätých".

Už šiestykrát sa na našej škole 28. októbra učilo tak trochu inak. V halloweenskom duchu sa žiaci a niektorí učitelia prezliekli do masiek, a tak ste namiesto Majky videli bosorku, namiesto Janka sedel v lavici duch či iná príšerka... Počas vyučovania  naše príšerky urobili sprievod v čele s „párty žiačkami“ zo IV. E, ktoré tancovali pri svojom prenosnom repráku a s pani učiteľkou Ing. Hukelovou. Spev, hluk, piskot a hlavne dobrá nálada nechýbali a na záver odborná porota vyhodnotila viaceré masky a odovzdala im ceny.

Prvé miesto obsadili Medúza a Ľadová kráľovná, avšak víťazmi sme boli všetci. V tento strašidelný deň sme mali možnosť stretnúť množstvo rôznorodých masiek. Napríklad Troch KFC kráľov, českého turistu, komunistu s vlajkou, Pikačua, niekoľko jednorožcov a nesmieme zabudnúť na Pána podnikateľa. Tento deň bol o vymieňaní úsmevov.

Tešíme sa aj o rok.

Autorky: Alexandra Horváthová, Mária Šipulová, IV. E

 

štvrtok, 14 november 2019 14:37

ERASMUS+ OSTRAVA 13. 10. 2019 – 26. 11. 2019

Nedeľa 13. októbra 2019, žiaci 3. ročníka odborov MPS, TITT a GDM sa o 13:00 hod.  stretávajú na hlavnej vlakovej stanici v Banskej Bystrici, odkiaľ presne o 13:34 hod. odchádzajú do Ostravy. Střední škola teleinformatiky sa stane ich domovom na najbližšie dva týždne.

 Ostrava je ako po iné roky  zaradená v programe ERASMUS+ ako jedna z viacerých možností pre žiakov našej školy zúčastniť sa zahraničného študijného pobytu. Tento rok je výučba zameraná hlavne na oblasť telekomunikácií, presnejšie zapojenia a konfigurácie bytových telefónov od českého výrobcu Czechphone Pavelek.

            Hneď po príchode do stanice Ostrava-Svinov nás privítala Mgr. Dagmar Szpandrzyková, zástupkyňa riaditeľa pre oblasť výchovy a správy internátu, ktorá nám podala základné inštrukcie týkajúce sa nášho pobytu na škole. Unavení po dlhej ceste sme sa zúčastnili spoločnej večere, vybalili svoje veci na pridelených izbách, osprchovali sa a šup do postele, aby sme ráno boli plní síl. Veď na druhý deň nás čakalo zoznámenie sa s vedením školy a zaujímavá prehliadka Ostravy.

            Zoznámenie sa konalo v zasadacej miestnosti, kde sme postupne spoznali pána riaditeľa Ing. Pavela Zubeka, pána zástupcu Mgr. Milana Němca, a už spomínanú pani Dagmar Szpandrzykovú. Dozvedeli sme sa veľa o samotnej škole, o jej histórii, o súčasnom fungovaní a o našom programe, ktorý nás od tejto chvíle čaká. Výučba bude doplnená okrem telefónov aj o programovanie mikroprocesorov Arduino a zváranie optických vlákien. Čerešničkou na torte má byť exkurzia vo firme Czechphone, aby sme na vlastné oči videli proces návrhu a výroby telefónov, ich komponentov a čiastočne tiež nahliadli do stratégie firmy pri uvádzaní jej výrobkov na trh. Boli sme prevedení priestormi školy, aby sme sa vedeli ľahšie zorientovať pri hľadaní učební, v ktorých bude naša výučba prebiehať.

            Po výdatnom obede sme spoločne prechádzali ulicami Ostravy a nevynechali ani miesto mestskej radnice a jej cca 85 m vysokej veže, odkiaľ sme celé mesto mali ako na dlani. Dozvedeli sme sa veľa informácií o jeho histórii, banskej činnosti a železiarstve. Bolo zaujímavé počúvať, ako počet obyvateľov z pôvodných 300 stúpol za niekoľko rokov na približne 300 000. Mesto je krásne, čisté a priestranné. Hneď potom sme mali možnosť prvýkrát popustiť uzdu svojej nákupnej horúčke, poprechádzať sa námestím a jedným z najväčších obchodných centier v Ostrave – Karolínou. Mimochodom, vedeli ste, že pôvodne na jeho mieste stála koksovňa, ktorá mala tento názov?

            V utorok sme už naplno začali zarezávať v školských laviciach. Našou úlohou bolo počas prvého týždňa osadiť jednotlivé komponenty danej konfigurácie bytových telefónov na pracovný panel, prepojiť ich vhodne zvolenou kabelážou a na záver ich správne nakonfigurovať. Nebolo to až také jednoduché, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať. Veď sme museli vychádzať z predloženej schémy zapojenia, ktorú sme museli vedieť prečítať a pretransformovať do reálneho zapojenia, a tiež sme si museli kabeláž vopred pripraviť a osadiť príslušné konektory. Sme hrdí na to, že sa nám to v stanovenom čase aj podarilo zrealizovať.

            Aby sme však nesedeli celé dni len na vyučovaní, ostravské vedenie myslelo aj na náš voľnočasový program. Mali sme možnosť zúčastniť sa napr. cvičení na lezeckej stene, bojov v miestnej laser aréne a bowlingu so žiakmi telekomunikační školy. Na záver týždňa sme mohli naplno zrelaxovať v neďalekej plavárni. Niektorí si zvolili tento typ oddychu, iní si zahrali tenis, florbal či basketbal v telocvični a v areáli internátu.

Ani sme sa nenazdali a víkend bol pred nami. Najviac nás potešila informácia o dlhších vychádzkach a možnosti ráno sa do sýtosti vyspať. Veď raňajky boli pre nás pripravené až na desiatu hodinu. Počas víkendu sme absolvovali návštevu železničného múzea, kde sme si mohli na vlastnej koži vyskúšať riadenia vlakovej súpravy na trenažéri, ktorý navyše obsahoval reálne železničné trate v okolí Ostravy. Keďže všetci boli veľmi šikovní a prejavili zručnosť pri ovládaní vlaku, škole bol udelený aj certifikát rušňovodiča. Ešte zopár fotiek pri historickej parnej lokomotíve a hor sa na obed. Ten sa uskutočnil v thajskej reštaurácii, v tradičnom ázijskom prostredí. Nedeľa bola venovaná návšteve ostravskej ZOO. Po trojhodinovom putovaní jej uličkami sme boli dostatočne zrelí na krátky spánok na internáte, pretože večer sme boli vedením pozvaní na spoločnú večeru v neďalekej sídliskovej pizzerii. Večery sme si organizovali sami a podarilo sa nám aj celkom dobre zabaviť na jednej z miestnych diskoték.

            Od pondelka opäť v školských laviciach, začíname programovaním mikroprocesorov Arduino a oživovaním našich prvých projektov. Od vyučujúceho sme dostali základné sady s prepojovacou doskou, niekoľkými senzormi, vodičmi a súčiastkami. Prvé zapojenia boli jednoduché, riadili sme blikanie diódy, neskôr sme si vytvorili jednoduchý syntetizátor zvukov, pomocou ktorého tí šikovnejší generovali známe melódie. Nakoniec sme použili senzor merania vlhkosti a ním namerané hodnoty vypisovali na LCD displej.

Počas druhého týždňa na nás čakala aj zaujímavá exkurzia vo firme Czechphone, výrobcu bytových telefónov, s ktorými sme počas vyučovania pracovali. Jej pracovníci nám predstavili všetky fázy výroby telefónov od ich návrhu, testovania, osadzovania dosiek plošných spojov, cez skladanie, balenie až po samotnú expedíciu. Ide o relatívne malú rodinnú firmu, ktorá ale pôsobí v celej Českej republike i na Slovensku a so svojimi produktami pomaly preráža aj do sveta. Po ceste domov sme sa zastavili na prehliadke vojenských betónových bunkrov, ktoré v dĺžke cca 260 km chránili severnú hranicu krajiny. Musíme uznať, že išlo o dokonale premyslený systém obrany štátu, ktorý bol len veľmi ťažko v tej dobe prekonateľný. Okamihy tej doby a ťažkú prácu vojakov nám so zanietením a veľmi podrobným výkladom sprostredkoval sprievodca tohto múzea.

            Po príchode sme sa stretli aj s vedením našej školy, ktoré nás potešilo svojou návštevou a prišlo si pozrieť prezentáciu výsledkov výučby, ktoré sme dosiahli počas uplynulých dní. Spracovanie materiálov k prezentácii a zostrihanie názorných videí boli v plnej réžii našich štyroch grafičiek. Po absolvovaní prezentácie, sme mali všetci dobrý pocit z dobre vykonanej práce, pretože sa páčila ako nášmu vedeniu, tak aj vedeniu Telekomunikační školy, a taktiež nám. Po nej sme pokračovali v diskusii a môžeme povedať, že sme strávili veľmi milé popoludnie.

            Týždeň sme ukončili pozvoľna vyučovaním z oblasti optiky. Pán učiteľ pre nás pripravil niekoľko zaujímavých aktivít od zvárania optických vlákien, cez meranie útlmu na optickom zvare a meranie útlmu zostavenej optickej trasy. Aj sme si zasúťažili a traja najlepší si odniesli sladké odmeny.

            Vyučovanie je za nami, taktiež voľnočasové aktivity. Posledné popoludnie je už len v našej réžii, aby sme mohli nakúpiť darčeky, suveníry, prípadne si ešte pozrieť miesta, ktoré sa nám najviac páčili, ale i tie, ktoré  sme ešte len vidieť chceli. Veď po večeri nás už čaká len balenie, upratovanie a ráno dlhá cesta domov. Musíme povedať, že sme prežili krásne dva týždne, sem-tam bezstarostné, kde sme sa ale veľa naučili, veľa videli a zažili. Budeme na Ostravu ešte dlho spomínať.

            Za spoluprácu by sme sa na záver chceli poďakovať aj grafikom, ktorí celý program postupne dokumentovali vo forme fotografií a videí a z vyhotovených materiálov pripravili pútavé prezentácie a finálne videá použité pri prezentovaní výsledkov projektu počas návštevy vedenia z našej školy.

Autor: Ing. Vladimír Cipov, PhD.

Fotografie: Timea Cázerová

 

Pred rokom sme si pripomenuli sto rokov od ukončenia prvej svetovej vojny odhalením pamätníka venovanému jej obetiam. Tohto slávnostného aktu sa vtedy  zúčastnili aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, primátor mesta Banská Bystrica a autor pomníka.

Ani v tomto roku sme nezabudli na obete prvej svetovej vojny. Z  histórie vieme, že 1. novembra 1918 o 11-tej hodine a 11-tej minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria vo francúzskom Compiègne, čím sa skončila prvá  svetová vojna. Hrôzy a útrapy z tejto vojny zostali tak hlboko vryté do vedomia jej účastníkov, že bezprostredne po tom, ako vojna skončila, bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Pri príležitosti tohto výročia zložila poctu vojnovým obetiam aj naša škola, ktorá je postavená práve v lokalite masového hrobu obetí – vojakov, ktorí padli v bojoch za našu slobodu a životy. Tento deň sa preto niesol v znamení symbolu spomienky na vojnové hrôzy v podobe červeného maku, ktorého kvety položili žiaci našej školy na znak úcty k pamätníku vojnového hrobu.

Úvod tohto spomienkového aktu patril slávnostnému prednesu úryvku básne „Na flámskych poliach“ v podaní učiteľky slovenského jazyka a literatúry Mgr. Zuzany Zajacovej, ktorá vzápätí pripomenula históriu 11. novembra a uviedla: „Od roku 1920 červený mak ako symbol spomienky na vojnové hrôzy prijali vojnoví veteráni na celom svete. Dnes môžeme uvidieť kvet červeného maku pri spomienkových aktoch a ceremóniách pri príležitosti Dňa vojnových veteránov vo väčšine demokratických krajín, ktoré boli zatiahnuté do svetových vojen. V posledných rokoch si táto tradícia nachádza svoje miesto aj na Slovensku.“ Potom už nasledovalo položenie venca, červených makov a zapálenie sviečok na počesť obetí prvej svetovej vojny žiakmi našej školy.

Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, pokračoval príhovorom, ktorý adresoval práve mladým ľuďom, pretože oni sú tí, ktorí budú niesť odkaz ďalším generáciám.  Aj záverečné slová „Pamätajme si ľudí, ktorí položili svoje životy pre životy budúcich generácií,  využime tento deň a uctime si bojovníkov, ktorí formovali dejiny,“ patrili žiakom našej školy, ktorí neváhali a zúčastnili sa tohto podujatia.

Dve naše žiačky, zástupkyne mladej generácie, zaujímalo, ako on vníma tento pietny akt a tak neváhali  osloviť pána riaditeľa a položiť mu túto otázku. „Je dobré, že sa konajú takéto udalosti, aby sa nezabudlo na hrôzy, ktoré sa udiali. Dnešné generácie sa o túto problematiku nezaujímajú, príliš ju neštudujú. Mali by navštíviť pamiatky, na ktorých možno hmatateľne cítiť vplyv a dôsledky vojny, možno si vypočuť  aj nejaké svedectvá.“ Z jeho odpovede sa dozvedeli aj to, ako mladí ľudia vnímajú prvú  svetovú vojnu. Posledná otázka, ktorú mu adresovali, znela: Hovorí sa, že ľudstvo je nepoučiteľné. Čo si o tomto výroku myslíte? „Každý to berie tak, že najlepšie si pamätáme to, čo zažijeme na vlastnej koži a to, čo vidíme na vlastné oči. Kvôli tomu sú súčasné generácie a generácie, ktoré nepocítili vojnu na vlastnej koži, nevedomé jej dopadu. Bohužiaľ, mnohí svojím konaním dokazujú to, že je to pravda. Pokiaľ nebudeme dosť opatrní, história sa môže opakovať.“

Svojou účasťou na tomto podujatí si naši žiaci uvedomili dôležitosť toho, aby mladí ľudia poznali históriu a že podstatné je aj to, aby dokázali akceptovať chyby minulosti, a hlavne,  aby v nich videli poučenie, ktoré je tak nevyhnutné pre tvorbu novej histórie.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OV, Alexandra Horváthová a Mária Šipulová, IV. E

Foto: Mgr. Art. Peter Lukáč

 

štvrtok, 14 november 2019 13:45

INVESTOVANIE, FINANČNÁ SLOBODA

V rámci bankových činností na odbornom výcviku sme navštívili kanceláriu OVB Allfinanz Slovensko, kde nám Ing. Jana Crmanová priblížila formou workshopu nebankové finančné inštitúcie, medzi ktoré patria aj investičné a podielové fondy, penzijné (dôchodkové) fondy.

Žiaci III. E odbor KMP si mali možnosť zahrať hru „Finančná sloboda“. Hra simuluje slovenský trh. Hráči prechádzajú v hre rôznymi životnými situáciami a usilujú sa dosiahnuť stanovené ciele. Získavajú skúsenosti z 30 rokov aktívneho života a postupne prichádzajú na to, čo mali robiť lepšie a aký vplyv mali ich rozhodnutia na ich celkovú dosiahnutú finančnú situáciu.

Finančná hra žiakom priniesla okrem zábavy skúsenosti, ako získať kontrolu nad svojimi financiami, poznať chyby, ktorým sa môžu počas života vyhýbať, naučiť sa rozoznávať drahé a nepotrebné finančné produkty.

Autorka článku a foto: Mgr. Ľudmila Weissová

 

pondelok, 11 november 2019 09:30

GAUDEAMUS NITRA 2019

Veľtrh Gaudeamus má už na Slovensku tradíciu a pre študentov je jedným z najvýznamnejších zdrojov informácií o budúcom štúdiu. Ponuka vzdelávania je sústredená na jednom mieste a jej spektrum zahŕňa všetky formy pomaturitného štúdia dostupného v SR i v mnohých krajinách v zahraničí. Veľtrh ponúka informácie, ktoré študenti nenájdu na internete, ani počas dní otvorených dverí na vysokých školách. Medzi unikátne informačné kanály veľtrhu patria najmä prednášky vystavovateľov a možnosť osobného stretnutia sa so zástupcami, a predovšetkým so študentmi jednotlivých škôl. Ďalšou jedinečnou súčasťou veľtrhu je poradenský servis, ktorý dokáže študentom pomôcť pri voľbe ich budúceho štúdia a vyhľadať vhodnú školu alebo študijný odbor podľa ich preferencií.

Aj tento rok žiaci našej školy veľtrh navštívili. Zúčastnili sa ho žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Na veľtrhu sa predstavilo viac ako 240 univerzít, vysokých škôl a ostatných vzdelávacích inštitúcií. Návštevníci veľtrhu Gaudeamus mohli tiež bez obmedzenia navštíviť sprievodnú výstavu Mladý tvorca - najväčšie podujatie na podporu a propagáciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na Slovensku.

Veríme, že žiaci získali prehľad o možnostiach budúceho štúdia na vysokej škole a rozhodnú sa správne!

Ďakujeme všetkým za účasť!

Autorka: Ing. Monika Maruškinová

 

piatok, 08 november 2019 10:29

Casting bridges 2019

Žiaci odboru grafik digitálnych médií majú každý rok možnosť zúčastniť sa workshopu vysokých teplôt, a to vďaka spolupráci s Katedrou sochárstva na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Workshop bol tento rok dvojtýždňový, čiže traja účastníci z našej školy mali dostatok času spracovať svoje nápady od návrhu až po výsledok. Tí, ktorí prejavili záujem, mohli pracovať s hlinou, glazúrou a polystyrénom. Šamotová hlina je materiál, ktorý potom naglazovaný vypaľovali v drevopeci až na 1300 stupňov a skúšali aj starú japonskú techniku RAKU. Polystyrén sa používa ako „prestupný“ materiál, ktorý sa v procese odlievania do kovu zmení na liatinový objekt.  Žiaci experimentovali a podarilo sa im vytvoriť viacero veľmi zaujímavých artefaktov, čo skonštatovali aj tamojší pedagógovia. Zároveň mali možnosť prežiť atmosféru medzinárodného workshopu vo vysokoškolskom umeleckom prostredí. Vrcholom podujatia bolo samotné odlievanie z liatiny z vysokej pece. Hoci atmosféru možno sprostredkujú fotografie, najlepšie je to zažiť na vlastnej koži.

Zúčastnení žiaci: Natália Laubertová III. A, Peter Kyseľ III. A, Lukáš Páterek III. B

Zúčastnení pedagógovia: Marianna Mlynárčiková, Ján Glončák

Autorka príspevku: Marianna Mlynárčiková

 

 

 

Požiadavka na finančné prostriedky pre rekonštrukciu kotolne bola na úrad BBSK predložená

v r. 2013. Predchádzajúce vedenie BBSK neustále odkladalo riešenie uvedenej problematiky napriek tomu, že pôvodná kotolňa bola neefektívna, kotly sa museli neustále opravovať, ich účinnosť bola minimálna. Po zmene vedenia BBSK sa prístup k riešeniu zmenil s tým, že kraj uvoľnil finančné prostriedky na rekonštrukciu kotolne. Bol vypracovaný kvalitný projekt, ktorý riešil výmenu kotlov, vyregulovanie sústavy, výmenu regulačných ventilov a celkový riadiaci systém kotolne.

Na základe projektu BBSK uskutočnil verejné obstarávanie, kde pri výbere dodávateľa mali šťastnú ruku. Je potrebné zvlášť poďakovať pánovi predsedovi BBSK Ing. Jánovi Lunterovi, ako aj riaditeľovi odboru cestnej infraštruktúry a investícií Ing. Petrovi Muránskemu, ktorí sa veľkou mierou podieľali na uvoľnení finančných prostriedkov. „S rekonštrukciou kotolne sa začalo 10. 6. 2019 a ukončená bola kolaudáciou 30. 10. 2019,“  hovorí zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť Ing. Blažej Rybár.

V stredu 30. októbra 2019 sa stretli  zástupcovia našej školy Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, Ing. Blažej Rybár, zástupca riaditeľa  pre technicko-ekonomickú činnosť, Jozef Turčan, vedúci údržby, stavebný dozor, projektant a dodávateľ rekonštrukcie  so zástupcami BBSK v kancelárii Ing. Blažeja Rybára.

V novučičkej kotolni sme zastihli Karola Šándora zo spoločnosti Repar Bulding Control, ktorá zabezpečuje reguláciu kotolne. Predstavil nám nadriadený dispečerský systém, ktorý slúži na nastavenie regulačných parametrov kotolne, výroby teplej vody a kúrenia. Mali sme možnosť vidieť, ako dispečerský systém zobrazuje stav celého systému vykurovania, zaznamenáva a ukladá historické dáta meraných veličín. Je to moderný systém, ktorý pracuje na operačnom systéme Windows 10, je flexibilnejší, výkonnejší a jednoduchší na obsluhu, ale hlavne prináša komplexnejšie riešenia pre koncového užívateľa. Ing. Rastislav Konkoľ z RK Projektu Senec vidí aj širšie využitie týchto technológií. Neuniklo mu prepojenie prípravy mechanikov počítačových sietí a získavanie ich odborných zručností, ale aj implementácia odborných teoretických poznatkov práve sledovaním prevádzky tohto systému a vyhodnocovaním potrieb prevádzkových stavov.  A ako bonus toho všetkého nezabudol spomenúť ani šetrenie životného prostredia a znižovanie stavov emisií pre budúce generácie.

Ing. Ivan Gálus, ktorý zabezpečoval stavebný dozor, vyslovil veľkú spokojnosť a pochválil investora, ale aj projektanta Ing. Rastislava Konkoľa za kvalitné spracovanie projektu, na ktorom sa nemuseli robiť žiadne úpravy. Technológia, ktorú naprojektoval, je to najlepšie, čo na trhu máme a určite prinesie úspory. Celý projekt sa zrealizoval podľa projektovej dokumentácie, v stanovenom časovom limite a bez akýchkoľvek nepresností a zdržaní.

Peter Hudák, zástupca spoločnosti Petra+, s. r. o. Bratislava, dodávateľ rekonštrukcie, pri jeho odovzdávaní pochválil hlavne investora a vyslovil spokojnosť  s celým priebehom. „Keby nám všetci vychádzali v ústrety tak, ako to bolo v SOŠ IT v Banskej Bystrici, bola by  radosť pracovať. Sme tu od mája a Banská Bystrica nám prirástla k srdcu. Spoznali sme jej históriu a aj súčasnosť a  navštívili sme aj pamätník SNP. Bude nám to tu chýbať,“  dodal na záver.

Ing. Matúš Kutlák, referent investičného oddelenia BBSK, poďakoval za ústretovosť a kvalitnú prácu dodávateľovi,  stavebnému dozoru a projektantovi za kvalitné a včasné odovzdanie projektovej dokumentácie. Poďakovanie za vynikajúcu spoluprácu počas priebehu celej investičnej akcie vyslovil aj zástupcom vedenia školy. Nakoniec vyslovil potešenie všetkých zamestnancov BBSK  nad tým, že mohli poskytnúť kvalitnejšie prostredie hlavne  žiakom v školskom internáte.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnil už 8. ročník projektu:  „Záložka do knihy spája školy.“ Žiaci našej školy sa ho v predchádzajúcich rokoch zúčastnili tiež a  preto ani tento rok nemohol byť výnimkou. Cieľom projektu je podporiť čítanie mladých ľudí a vytvorenie nových kamarátstiev.

V tomto školskom roku nám bola pridelená partnerská škola z Popradu - Matejoviec. Ide o Strednú odbornú školu elektrotechnickú.

Tohtoročná téma znela nasledovne: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu.

Až 132 žiakov prvých ročníkov využilo svoju fantáziu. Vznikli naozaj krásne záložky do kníh. Rozmanité tvary, veľkosti, použitý materiál, maľované záložky, či dielka vyrobené formou koláže – to všetko robilo každú záložku originálnou. Výmena záložiek musela medzi školami prebehnúť do konca októbra. Všetci naši žiaci, ktorí sa projektu zúčastnili, boli tiež obdarení záložkou od žiakov z popradskej školy.

Veľké poďakovanie patrí žiakom, že sa zapojili do projektu a tiež za ochotu a vyučujúcim predmetu Slovenský jazyk a literatúra, že sa snažia urobiť  niečo navyše pre svojich žiakov a podporiť aj takýmto spôsobom ich čítanie.

Autorka a foto: Mgr. Olívia Vavreková

 

„Najlepší argument je ten, ktorý pôsobí iba ako vysvetlenie.“ Touto vetou začala svoj workshop  Mgr. Gabriela Selecká z Informačného centra mladých v Banskej Bystrici.  Ním sme na odbornom výcviku v I. E ukončili tematický celok zameraný na získavanie komunikačných zručností a ústretové vybavovanie zákazníka.

„V praxi sa môžeme stretnúť so zákazníkmi, ktorí nie vždy vedia svoj hnev ovládať a následne môže dôjsť k nepríjemnej argumentácii. K argumentácii dôjde vždy, keď účelom komunikácie je nájsť nejaký prijateľný kompromis. Na začiatku komunikácie je téma, pri ktorej sa postupne predkladajú argumenty. Nasleduje dôvod argumentácie a vysvetlenie názoru alebo daného výroku. Nie vždy je najlepšie presadzovať svoju pravdu, pretože z hľadiska inej osoby aj jej názor môže byť pravdivý. V tom prípade je najlepšie svoje rozhodnutie vydiskutovať. Byť na čele hádky nie je vždy riešenie.“  Všetky tieto poznatky sme mali možnosť získať hneď v úvode stretnutia s pani Seleckou, ktorá však neostala len pri verbálnom sprostredkovaní vedomostí z oblasti argumentácie.

Pripravila si pre nás aj niekoľko zaujímavých aktivít. Prvou z nich bola  aktivita zameraná  na výber  jednej z dvoch možností a vzápätí sme mali argumentovať, prečo sme si vybrali práve túto možnosť. Zaujímavé bolo to, že takmer v každej dvojici došlo k  zhode názorov. Druhá aktivita sa týkala výroby lietadielok z papiera každým účastníkom.  Boli sme rozdelení do štyroch skupín a úlohou každej bolo vybrať to najlepšie lietadlo a pilota.  Potom pilot „odštartoval“ lietadlo a my sme sledovali dĺžku jeho letu. Následne sme  medzi sebou argumentovali, prečo sme vybrali práve toho pilota a lietadlo. A napokon, opäť v štyroch skupinách, sme vyberali poradie dôležitosti zo zoznamu 15 vecí, ktoré by sme si zobrali na plavbu oceánom. Každý si vybral to, čo považoval na prežitie za najdôležitejšie. Niekedy došlo k argumentácii, no väčšinou sa členovia skupiny medzi sebou zhodli. A aj skupiny navzájom.

 Zistili sme, že každý z nás, hoci  má iný názor, si ho vie obhájiť, teda použije správne argumenty a môže skutočnosť zmeniť.  Správnymi argumentmi sa nám mnohokrát podarí presadiť si svoj názor, aj keď na začiatku nebol prijatý. Preto je najlepšie konať s chladnou hlavou. Opäť sme  sa naučili, ako sa máme  v niektorých situáciách správne zachovať. A s týmito novozískanými poznatkami sme sa rozlúčili s Mgr. Gabrielou Seleckou a s ICM Banská Bystrica..

 

Autor:  Sára Šotkovská,  I.E

Foto:  Andrea Kupcová, I. E

 

 

Získavanie nových zručností na odbornom výcviku prebieha rôznymi formami. Okrem praktických činností a nácvikov v učebniach školy absolvujeme aj rôzne exkurzie a workshopy. Výnimkou nebol ani piatok 19. 10. 2019, keď sme sa všetci žiaci I. E triedy  zúčastnili workshopu v Informačnom centre mladých, ktorý bol zameraný na neverbálnu komunikáciu. O tom, aká je neverbálna komunikácia dôležitá, nás presvedčila Mgr. Zlata Trubanová, ktorá nás už v úvode upozornila na to, že aj pri dialógu využívame nielen verbálne spôsoby komunikácie, ale väčšinu vyjadrení znázorňujeme neverbálne.

Pripravila si pre nás hneď  niekoľko aktivít, ktorými preverila naše  vedomosti získané v predchádzajúcom období na odbornom výcviku a teoretickom vyučovaní. V spoločenskej  miestnosti Informačného centra mladých, ktorá sa nachádza v budove nášho školského internátu, vládla už od začiatku veľmi príjemná atmosféra, ktorá nás povzbudzovala k aktivite. Viedli sme medzi sebou diskusie, vymieňali si názory, naučili sme sa niečo nové a učenie sa stalo hrou.

Prvá aktivita pozostávala z toho, že sme dostali lístky s otázkami, na ktoré sme  museli medzi sebou navzájom odpovedať. Na každú otázku musel odpovedať  iný žiak, čím to bolo trochu sťažené, no aj tak sme to zvládli. Nakoniec sme si vymenili medzi sebou svoje odpovede, ktoré museli byť pravdivé. Pri tejto aktivite sme si uvedomili, aká je  verbálna komunikácia potrebná a že ju využívame neustále.

Druhá aktivita sa už týkala len neverbálnej komunikácie, kde sme sa mali postaviť na špagát a zoradiť podľa mesiaca a dňa narodenia. A to všetko bez slov. Náročné bolo aj to, že pri presunoch sme nesmeli zísť zo špagáta.  Snažili sme sa všetko znázorňovať mimikou alebo gestikuláciou, pri čom niektorí tieto pravidlá aj porušili. Bolo to mierne chaotické, no nakoniec sme zistili, že všetko sa dá. Úloha bola splnená a všetci sme sa zoradili správne.

Tretia aktivita sa týkala tiež neverbálnej komunikácie, no bola o čosi komplikovanejšia. Našou úlohou bolo postaviť sa  do dvoch radov a poslední dostali obrázky, ktoré mali nakresliť na chrbát osobe pred sebou. Táto informácia sa posúvala ďalej až k prvému. Ten musel obrázok  nakresliť na papier. A toto sa nám veľmi nepodarilo. Uvedomili sme si, aký  dôležitý je očný kontakt.   Táto úloha bola asi najnáročnejšia. 

Štvrtá aktivita bola zameraná na zistenie tých skutočností, ktoré nám pri verbálnej komunikácii prekážajú alebo sú nám príjemné. Na naše prekvapenie sme sa v mnohých zhodli.

Zhodli sme sa aj v tom, že celé toto učenie bolo  zábavné, poučné a veľa sme  si z neho odniesli. Niet nad to,  naučiť sa  niečo, čo sa dá využiť nielen počas štúdia, ale aj v bežnom  živote a čo pomôže pri  rozvíjaní ľudských schopností, ľudskej mysle a ľudskej povahy. Všetci veríme, že to nebol náš posledný workshop, ale naopak bol jeden z mnohých, ktoré na nás ešte len čakajú. Ďakujeme.

Autorka: Sára Šotkovská,  I. E

Foto: Andrea Kupcová, Simon Lásik, I. E

 

 

Strana 10 z 44
Dnes je
24.09.2021
a meniny má Ľuboš,Ľubor
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.