Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

utorok, 26 október 2021 13:38

Euroskills Graz 2021

 

 

 

 

Naša účasť na EuroSkills 2021

EuroSkills je súťaž odborných zručností mladých ľudí a tvorí dôležitú platformu, na ktorej sa môže Európa prezentovať svetu prostredníctvom množstva rôznych odborných zručností. Tento rok sa konala v Rakúskom meste Graz v čase od 19. do 27. septembra.  Ja som sa k tejto súťaži dostal prostredníctvom našej účasti na celoštátnej súťaži ZENIT, vtedy ešte v režime spojenej kategórie pre grafika a web developera,  v ktorej pracovali dvaja súťažiaci ako tím. V rámci krajského kola som sa osobne zúčastnil na priebehu hodnotenia, na ktorom boli  aj samotní organizátori. Počas rozhovoru sme sa dostali aj k otázke reprezentácie Slovenska na medzinárodnej súťaži EuroSkills, ktoré je postupovou platformou pre výhercu celoštátneho kola. Už vtedy mi ponúkli pozíciu experta v reprezentácii Slovenska pre Grafický dizajn. Spočiatku som o súťaži, tak ako pravdepodobne mnohí iní, nič nevedel, čo bola, ako som zistil, obrovská škoda! Všetko sa však zmenilo, keď som si naštudoval, čo bude mojou úlohou a oboznámil som sa s tým, čo ma čaká.

 

1

 

Na pozíciu experta sa nedá pripraviť 

Nasledujúce dni nás čakalo množstvo práce spojenej s prípravami zadania, korekcií a samotného hodnotenia súťažných prác. Na toto sa jednoducho pripraviť nedá, je to maratón práce od rána doslova do noci, no zamiloval som si byť toho súčasťou. Ako expert pracujete na zadaní už niekoľko mesiacov pred súťažou s tímom expertov zo všetkých zúčastnených krajín prostredníctvom fóra. Priamo na mieste sa v prvé dni zadanie dolaďuje, hľadajú sa posledné chyby a dokončujú sa súbory, s ktorými súťažiaci pracujú počas vyhradeného času. Samotná súťaž trvá tri dni a nie je to jednoduché ani pre súťažiacich. Musia sa plne sústrediť a zároveň pracovať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Úlohou expertov počas toho, ako súťažiaci pracujú na zadaniach, je dohliadať na priebeh, byť k dispozícii súťažiacim na prípadné zodpovedanie otázok k zadaniu, či doručiť vytlačený materiál z tlačiarne, keďže súťažiaci nesmie opustiť svoj pracovný priestor počas súťažného času. Samozrejme ako experti máme mnoho iných povinností spojených s prípravou materiálov na ďalší ročník súťaže a prípravu hodnotenia. Po konci každého súťažného dňa sa v prípade Grafického dizajnu experti rozdelia do dvoch skupín, v ktorých hodnotia každú časť z hodnotiacej tabuľky samostatne. Hodnotenie ako také si vzájomne nehovoria, no na konci dňa sa známky zapisujú a v prípade veľkého rozdielu známky medzi dvoma expertmi sa hodnotenie danej úlohy prediskutuje. Je to vynikajúci systém, ktorý zabezpečuje fair play hodnotenie.

 

Skúsenosti prenesené do celoštátnej súťaže ZENIT

Na základe mojej účasti v súťaži EuroSkills v Gothenburgu sa mi podarilo presadiť veľké zmeny v procese a hodnotení súťaže. Na základe vzoru z EuroSkills sme rozdelili tím programátor/grafik a vytvorili sme dve samostatné kategórie, Grafický dizajn a WEB Developer. Bola to kľúčová podmienka na to, aby sme boli konkurencie schopní na súťaži EuroSkills. Následne ma čakalo kompletné vypracovanie zadaní a spôsobu hodnotenia pre osamostatnenú kategóriu Grafik, čo bola neľahká úloha. Pri tvorbe zadaní som ale z veľkej časti čerpal spôsob jeho písania ako aj hodnotenia z toho, akým spôsobom je to na EuroSkills. Súťažiaci na školských, krajských a celoštátnych kolách sa teda istou formou pripravujú na to,  s čím by sa mohli stretnúť pri reprezentovaní Slovenskej republiky pod záštitou Skills Slovakia.

 

Veľký úspech s malým sklamaním

Ako expert na grafiku som tento rok do kategórie Grafický dizajn vyberal zo súťažiacich, ktorí sa v minulosti umiestnili v celoslovenskej súťaži ZENIT na prvých troch miestach. Oslovil som súťažiacu Beátu Válkyovú, ktorá s účasťou a reprezentáciou Slovenska súhlasila. Ako študentka a pracujúci človek už nemala tak veľa času na prípravu, no základy sme stihli prejsť. Absencia času v našom prípade zohrala svoju úlohu, no Beáta bola napriek tomu výborná. V kategórii Grafický dizajn pracujú súťažiaci so zadaním, v ktorom sa stretávajú s rôznymi úlohami týkajúcimi sa práce s textom bitmapovou i vektorovou grafikou. V neposlednom rade majú pracovať s tlačenými dokumentmi a ukázať aj zručnosť pri vytváraní reálnych mockupov (makiet), ktoré sami navrhnú, vytlačia a zložia. V poslednej dobe sa dostáva do zadaní aj prepojenie dizajnu do funkčnej ukážky prostredníctvom programu Adobe XD.

 

Konkurencia bola obrovská

Tohoročná konkurencia bola neskutočne veľká. Každý zo súťažiacich bol tento rok naozaj na veľmi dobrej úrovni. Konkurencia z iných krajín sa podľa ich slov pripravovala minimálne rok. Odzrkadlilo sa to, samozrejme, aj pri hodnotení.  Všetci súťažiaci robili len málo chýb, väčšie rozdiely bolo vidieť skôr na výsledných dizajnoch. Beáta odvádzala vynikajúcu prácu, hlavne s kvalitným dizajnom a to ju „potiahlo.“  Mýlila sa hlavne v technických veciach. Celkový výsledok bol však vynikajúci. Obstáli sme naozaj výborne, čo sa ukázalo aj na bodovom hodnotení. Beáta Válkyová skončila na peknom 7. mieste, no je veľmi dôležité spomenúť, že z celkových 1000 bodov získala 698bodov (súťažiaci na 5. a 6. mieste mali len o 2 body viac, čiže 700).

7

 

Získali sme ocenenie BEST OF THE NATION

Napriek tomu, že sa nám nepodarilo získať žiadnu medailu (aj keď nás od získania medal of exellence delili len dva body), získali sme ocenenie Best of the Nation, čo je ocenenie, ktoré sa udeľuje najlepšiemu súťažiacemu z reprezentácie.

 

Účasťou na EuroSkills sa stávate súčasťou obrovskej rodiny

Napriek obrovskej vyťaženosti nielen nás expertov, ktorí trávime na výstavisku nie menej ako 12 hodín denne počas celého týždňa, ale aj súťažiacich, ktorí súťažia denne v priemere 6 hodín, je to obrovský zážitok! Energia celej súťaže vás v mnohom pohltí, aj keď tak obrovskú súťaž je prakticky nemožné zorganizovať bez chýb. Energia všetkých súťažiacich a expertov vás nabije, aj keď ste veľmi vyťažení. Stanete sa v podstate súčasťou obrovskej rodiny. Vždy sa teším na darčekové balenia, ktoré si nosíme ako experti navzájom, je to krásne gesto plné prekvapení a občas aj maškŕt z danej krajiny. Ďalšou krásnou tradíciou  celej súťaže je zbieranie odznakov jednotlivých krajín na vašu menovku – je to činnosť, na ktorú sa vždy nesmierne teším a tento rok sa nám s kolegom Martinom Hegedušom podarilo zozbierať takmer všetky! Má to len jednu nevýhodu, ku koncu súťaže tá menovka váži toľko, že ju naozaj na krku cítite!

Účasť na EuroSkills otvára pre účastníkov súťaže mnohé možnosti do budúcnosti a dá veľa skúseností do života nielen súťažiacim, ale aj expertom. Som teda nesmierne rád, že nás naša škola v tomto podporila a umožnila nám zúčastniť sa na tomto obrovskom podujatí. V neposlednom rade nám aj pani zástupkyňa pre praktické vyučovanie, Ing. Katka Štrónerová, pomohla so zabezpečím a  organizáciou žiakov počas našej neprítomnosti.

Do budúcnosti by sme veľmi radi našli sponzora, ktorý by nám pomohol s celkovou propagáciou, aj s prípravou súťažiacich, ktorí nás budú reprezentovať na tejto prestížnej medzinárodnej súťaži. Dôležité je hlavne to, aby sa o tejto súťaži dozvedelo čo najviac ľudí, o čo sa budeme rozhodne snažiť.

 

Dych berúci zážitok z EuroSkills v Gothenburgu...

Dovolím si tvrdiť, že Gothenburg z nás pozná každý, naši hokejisti predsa v roku 2002 odchádzali z tohto mesta a z tejto haly ako „zlatí chlapci“! A práve tu som sa prvýkrát osobne zúčastnil súťaže EuroSkills v pozícii experta pre kategóriu Grafický dizajn aj so svojím prvým súťažiacim.  Bol to dych berúci zážitok. Otváracia ceremónia ma ohromila a bolo to niečo úžasné, štadión plný delegácií z rôznych štátov v sprievode nádherného úvodného programu. Rád spomínam na tú atmosféru, ktorú je možné cítiť dokonca aj z videozáznamu, ktorý vám odporúčam si pozrieť.

 

Autor: Mgr. art. Matej Opálený

Foto: Mgr. art. Matej Opálený, Flickr

 

V dňoch 22. - 27. septembra 2021 sa na súťaži EuroSkills Graz (Rakúsko) stretlo asi 400 mladých kvalifikovaných profesionálov z celej Európy, aby predviedli svoj talent na medzinárodnej scéne a súťažili o to, ako sa stať najlepšími z najlepších vo svojich zvolených schopnostiach. EuroSkills je najväčšia udalosť v oblasti odborného vzdelávania a excelentnosti v Európe. A naša škola môže byť hrdá naraz na dvoch účastníkov tejto súťaže. Mgr. art. Matej Opálený, majster odbornej výchovy už svoje zážitky sprostredkoval v článku a Martinovi  Hegedüšovi sme položili niekoľko zvedavých otázok.

 

Spolu so svojím kolegom si sa zúčastnil súťaže EuroSkills. Obidvaja ste nepochybne odborníkmi vo svojej profesii a neustále pripravujete svojich žiakov na rôzne súťaže. Čo bolo motiváciou, aby si sa prihlásil aj ty sám?

Motív? Posúvať nielen žiakov, ale aj seba samého. Stať sa expertom na tak svetom uznávanej súťaži je náročná a veľmi zodpovedná úloha. Motiváciu môže mať každý inú, tou mojou bolo zvládnuť to s tým, čo viem, nabrať nové skúsenosti, mať možnosť spoznať expertov z iných krajín a ostať s nimi v kontakte.

 

Bolo náročné dostať sa na takúto súťaž?

Určite by nebolo možné dostať sa tam nebyť toho, že naša škola podporuje takéto činnosti či už u žiakov alebo aj u nás, zamestnancov. Bolo nám treba vyjsť v ústrety s organizáciou vyučovania, zabezpečiť žiakov a s množstvom iných problémov, ktoré sú spojené s týždňovou absenciou na pracovisku  a s možnou následnou  karanténou. Nebyť šikovnosti pani zástupkyne Ing. Katky Štrónerovej pomôcť s riešením organizácie vyučovania žiakov počas mojej neprítomnosti  a problémami spojenými s naším odchodom, len ťažko by sme sa tam dostali.

 

Súťaž EuroSkills  má veľmi široké zameranie čo sa týka jednotlivých profesií. V akej oblasti   a v čom konkrétne si súťažil ty?  Ako si sa pripravoval?

Nesúťažil som. Bol som tam ako expert so súťažiacim Mariánom  Poloncom, ktorý je absolventom našej školy. Súťažil v oblasti Web Development. Príprava na takúto súťaž je veľmi odlišná od  mnohých iných  súťaží. Tu súťažiaci musí byť pripravený na čokoľvek, čaká ho viac zadaní. Niektoré sú ľahšie, niektoré náročné aj pre skúsenejších programátorov. Najdôležitejšia je mentálna príprava, súťažiaci nesmie „zamrznúť“ na časti zadania a strácať čas alebo podľahnúť tlaku okolia a návštevníkov, ktorí ho sledujú. Dôležité je uvedomiť si, že beží čas a on  musí splniť čo najviac úloh, aby získal čo najviac bodov. Úlohy sú robené tak, že  je veľmi náročné stihnúť ich dokončiť včas. Od toho sa odvíja aj hodnotenie, práca je rozdelená na veľa hodnotiacich bodov. Veľmi ťažko sa opisuje tak náročný proces hodnotenia, aký je v oblasti Web Development. Ohľadne príprav v oblasti programovania je zbytočné hovoriť, pred súťažou nie je čas učiť sa programovať, na tejto úrovni sa proste programovať musí vedieť.

 

Stretli sa tu profesionáli z celej Európy.  Aká bola konkurencia?

Veľmi silná. Skúsenosti z praxe tu hrajú veľkú rolu. Ak sa niekto dostane takto vysoko, je  samozrejmosťou, že konkurencia nebude vôbec slabá. Vezmime si len to, aká sme malá krajina a súťažiť proti najlepším z iných, oveľa väčších a vyspelejších  krajín, kde je aj výber súťažiacich omnoho väčší, a možno aj vzdelávanie zamerané len na oblasť Web Developmentu alebo programovania, je ťažké. To, že sme tam, je dôkazom toho,  že aj my sme silnou konkurenciou, aj napriek našej „veľkosti“.

 

Ako to celé prebiehalo? Aké ste mali pocity?

Pre nás expertov to bola práca od rána do večera. Súťažiaci to tiež nemali ľahké pre množstvo technických problémov, ktoré sa podarili vždy vyriešiť. Pocity boli zmiešané. Pri jednej úlohe sme sa so súťažiacim bavili, že to vyzerá perfektne a určite bude mať dosť bodov za úlohu, no pri ďalšej úlohe prišlo aj sklamanie a nestihlo sa toľko, koľko sme si stanovili, že určite zvládne spraviť. Veľmi náročná úloha je povzbudiť súťažiaceho pri sklamaní zo svojho výkonu, aby sa pozeral ďalej a sústredil sa na ďalšiu úlohu. Ako som už spomína, i mentálna príprava je dôležitá.

 

Získal si aj nejaké ocenenie? Čo to pre teba znamená?

Ja s mojím súťažiacim sme ocenenie nezískali. My dvaja sme si odniesli svojskú cenu a to, že sme to obaja zvládli v psychickej pohode, s novými kontaktami a spoznali ľudí, ktorí sú na vysokej profesionálnej úrovni v tejto oblasti. Ocenenie by určite veľmi potešilo a znamenalo by veľa.  Tak možno nabudúce.

 

Ocenením však je už to, že náš kolega propagoval nielen seba samého, ale aj našu školu a krajinu. Obidvom reprezentantom našej školy ďakujeme.

Otázky pripravila: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Odpovedal: Bc. Martin Hegedüš, majster OVY

Foto: Flickr

 

Asertívne správanie a využívanie správnych  techník  asertivity nám umožňuje zvládnuť aj agresívneho zákazníka. Dôležité je aktívne ho počúvať a pri tom všetkom byť asertívny a empatický. Ak tieto zásady dodržíme, zvládneme  aj poriadne nahnevaného zákazníka.

Jeden taký prišiel aj medzi pracovníkov marketingu mobilného operátora do I. E. Preto to 19. 10. 2021 na odbornom výcviku chvíľami vyzeralo všelijako. Ing. Ján Krchňavý, ktorý v minulosti prevádzkoval špecializované predajne Telecom, má už s nespokojnými zákazníkmi skúsenosti a pre našich žiakov si pripravil niekoľko zaujímavých situácií. Prváci, ktorí ešte nemajú praktické  skúsenosti, sa odrazu ocitli v úlohe predajcu, neskôr aj zákazníka. Niektorých táto nová situácia zaskočila, no niektorí to zvládli naozaj excelentne. A ako túto novú skúsenosť vnímali? „Pán Ing. Ján Krchňavý nám na úvod za pomoci spolužiaka Sebastiána Ivana Kováča, ktorý robil predajcu fotoaparátov, ukázal naozaj nahnevaného zákazníka, ktorý prišiel reklamovať svoj nový fotoaparát. Na jednotlivých reakciách nám ukázal, ako správne postupovať a nájsť to najvhodnejšie riešenie. Dnes som už od začiatku vedel, že  to bude iné, ale myslel som si, že techniky asertívneho správania ovládam. No zistil som, že opak je pravdou. Svoju úlohu pomocného čašníka som nezvládol k spokojnosti majiteľa reštaurácie. Zákazníčka Ema Vrábľová chcela peniaze späť a viac sa už do tejto reštaurácie nevráti. Je to ťažšie, ako sme si mysleli, rýchlo a správne reagovať na klienta, ktorý sa ponáhľa, je nahnevaný alebo až agresívny. Dnešný workshop nám dal veľa. Preberané učivo sme mali možnosť vidieť z iného uhla pohľadu,“ povedal Róbert Mydlo. Alex Bošeľa a Jakub Troják si svoje úlohy, aj podľa ich vlastného názoru, naozaj užili. „Aktivity pána Krchňavého nás nielenže mnohému naučili, ale boli aj zábavné. Na papierikoch, ktoré nám rozdal, bolo zadanie úlohy, no úlohu nášho obchodného partnera sme nepoznali. S Jakubom sme sa veľmi rýchlo dohodli na správnom riešení, v triede bola príjemná atmosféra  a ja len dúfam, že takýchto príležitosti bude viac.“ To sú už slová Alexa Bošeľu. Daniel Sroka a Lucia Homolová riešili reklamáciu telefónu, ktorý sa vôbec nedal zapnúť. V určitom momente si vymenili úlohy a Daniel vyriešil problém odstránením dôvodu reklamácie. Obidvaja sa zhodli v tom, že tento tréning ich naučil komunikovať so zákazníkom asertívne a s empatiou. Ukázal im, ako sa majú so zákazníkom správne rozprávať a akým chybám sa majú vyhnúť. Klaudia Kružliaková mala trému, pretože bola prvá, kto nespokojného zákazníka riešil. No myslí si, že to zvládla dobre, pretože zákazník odchádzal spokojný a ona sa naučila niečo nové. Aj Hana Raučinová a Ľuboš Matuška si veľmi zručne poradili s reklamáciou bicykla, aj keď Hanka si myslí, že to bolo pre ňu náročné.

Všetci sú však vďační za nové praktické zručnosti a príjemný deň na odbornom výcviku Ing. Jánovi Krchňavému, ktorý ich pri svojom odchode nezabudol pochváliť.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: žiaci I. E, PM

 

 

Vážení študenti,

agentúra Star production pripravila v poradí 12. ročník projektu Veľvyslanectvo mladých. Projekt je určený študentom stredných a vysokých škôl.  Súčasťou projektu je aj prezentácia škôl víťazných projektov.

Uzávierka prihlášok a projektov je 15. mája 2022

Ústredná téma pre stredné a vysoké školy: Vráťme našej zemi, čo sme jej vzali. 

Téma pre stredné školy: Skvalitnenie života, životného prostredia, cestovného ruchu,  verejného priestoru, kultúrno-spoločenského života v obci/regióne, kde žijú

Prečo sa zapojiť do projektu: Projekt veľvyslanectvo mladých je  podporovaný  diplomatmi z rôznych krajín, vysokoškolskými pedagógmi a podnikateľmi nadnárodných spoločností. Víťaz sa na rok stáva veľvyslancom mladých. Okrem zaujímavých cien bude môcť víťaz svoj vlastný projekt zameraný na skvalitnenie verejného priestoru, prípadne kultúrno-spoločenského život aj zrealizovať.

Študenti sa so svojimi projektami môžu zameriavať na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu životav našej spoločnosti. Na všetko, čo chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace so životným prostredím,  s výstavbou,  rekonštrukciou, projekty kultúrne, športové, informačné alebo charitatívne... Na všetko, čo možno označiť ako verejnoprospešné pre študentov stredných a vysokých škôl.

Študentov majú motivovať nielen zaujímavé ceny, ale tiež možnosť stretnúť sa s významnými predstaviteľmi viacerých krajín – s veľvyslancami pôsobiacimi na Slovensku.

Svoje prihlášky s vypracovaným projektom v slovenskom a anglickom, prípadne v inom cudzom  jazyku posielajte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne vyplňte formulár priamo na web stránke  http://www.velvyslanec-mladych.sk/o-projekte/

Osobnej prezentácie pred porotou sa zúčastnia traja najlepších autori projektov, z ktorých porota určí víťaza. Prezentácia projektov je naplánovaná na jún 2021.

Pre študentov sú pripravené atraktívne ceny – študijné pobyty, finančné ceny, jazykové kurzy, návšteva európskeho parlamentu, platené stáže, stáže na veľvyslanectvách a iné zaujímavé ceny. 

Ďalšie informácie na:  www.velvyslanec-mladych.sk

 

velvyslanectvo

pondelok, 18 október 2021 10:58

ŽUPNÁ KALOKAGATIA

Dňa 30. 9. 2021 sa päťčlenné zmiešané družstvo zložené zo žiakov Smolková, Kolhánek, Kubiš, Lapin (všetci III.B) a Samcová (III.A) zúčastnilo krajského kola v ŽUPNEJ KALOKAGATII, ktoré sa konalo na SOŠ Pod Bánošom.  Žiakov na 3 km dlhej trati čakalo päť kontrolných stanovíšť.  Z pätnástich škôl sa naše družstvo umiestnilo na 10. mieste. Vedúci družstva Mgr. A. Barus všetkým poďakoval za úspešnú reprezentáciu školy.  

Autor: Mgr. A. Barus

 

 

pondelok, 18 október 2021 10:57

DNO ŠTUDETSKÝCH SÍL

 

Zmiešané družstvo žiakov našej školy, Marek Hulla, Ema Smolková a Libor Borot, sa pod vedením Mgr. A. Barusa zúčastnilo dňa 28. 9. 2021 študentského viacboja pod názvom  „NA DNO ŠTUDETSKÝCH SÍL". Súťažilo sa na novovybudovanom rozcvičovacom štadióne na Štiavničkách. Žiaci súťažili v netradičných disciplínach ako plutvový beh na 50 m, prekážkové plazenie, štafetový trojskok, jednoručný ústny úchop a koordinácia s fľašou. Naši žiaci nesklamali a z dvanástich družstiev skončili na peknom 4. mieste.

Autor: Mgr. A. Barus

 

 

 

štvrtok, 14 október 2021 12:35

Finančné poradenstvo z OVB Slovensko

 

„Dnes sme mali na odbornom výcviku možnosť vypočuť si prezentáciu pána majstra Viktora Kováčika, ktorý je zároveň bývalým žiakom našej školy. Tiež vyštudoval odbor pracovník marketingu a počas odbornej praxe pracoval v OVB Slovensko. Po maturite si zriadil  živnosť a finančnému poradenstvu sa venuje profesionálne. Dnes nám predstavil svoju prácu ako jednu z možností podnikania v oblasti, pre ktorú sa pripravujeme. Pracuje teda v spoločnosti, ktorá sa zaoberá poskytovaním finančných riešení pre svojich klientov podľa ich individuálnych potrieb. Porozprával nám o svojich doterajších skúsenostiach a aj od neho sme dostali niekoľko užitočných rád. Hovoril nám, že peniaze pre neho nie sú na prvom mieste, ale práve spokojnosť klientov, ktorá je podľa neho najdôležitejšia. Dozvedeli sme sa aj to, že životné poistenie je dôležitejšie ako poistenie majetku. Zopakovali sme si tiež Maslowovu pyramídu potrieb a zistili sme, že existuje aj finančná pyramída. Dal nám tiež radu, že by sme mali svoje zarobené peniaze rozumne investovať a mali by sme mať finančnú rezervu vo výške 3 až 6 mesačných platov. Táto rezerva nám dá pocit istoty v prípade straty príjmu. Mladí ľudia míňajú peniaze na mobily, oblečenie a iné spotrebné veci, ale zabúdajú si vytvárať finančnú rezervu. Myslíme si, že táto prezentácia bola veľmi zaujímavá a poučná, a sme radi, že sme sa opäť mohli dozvedieť niečo nové.“   Zhodli sa spoločne Tatiana Vozárová  a Barbora Pántiková.  

A Adam Hruška dodáva: „Dnes sme absolvovali ďalšiu prezentáciu o možnostiach podnikania v podaní  majstra odbornej výchovy Viktora Kováčika a bolo vynikajúce, že sme sa  jednak dozvedeli viac o práci vo finančnej oblasti, v ktorej pracuje, a jednak to bolo veľmi zaujímavé.  Rozšírilo mi to môj pohľad na finančnú gramotnosť a pán majster to veľmi pekne prezentoval, takže som to pochopil a som rád, že som sa mohol dozvedieť opäť niečo nové. Hovoril o spoločnosti OVB a ja som zistil jednu veľmi podstatnú vec, a to,  že mať usporiadané financie je v živote viac než potrebné. O tom, aké sú financie zaujímavé, som už niečo vedel a  som vďačný za tieto prezentácie, ktoré môžeme mať v škole, preto že sa môžem priučiť novým veciam. V nasledujúcom živote ich určite využijem. O tom, že nás téma  zaujala, svedčí aj to, že sa  veľa spolužiakov  zapájalo svojimi otázkami.  Páčilo sa mi, keď rozprával o svojich začiatkoch už počas štúdia, ako sa mu darilo vtedy a ako sa vypracoval. Zaujímavé je tiež vidieť to, že keď sa človek snaží dosiahnuť svoje ciele, ide si za nimi, až sa mu to nakoniec podarí. Pochopil som aj to, že v živote je dôležité mať poriešené poistky,  šetrenie a ostatné finančné záležitosti. Som rád, že  môžeme už na škole byť vedení aj týmto smerom. Teším sa na ďalšie podnetné workshopy.“

Autori: Tatiana Vozárová, Barbora Pántiková,  Adam Hruška zo IV. E

Foto: Barbora Pántiková, IV. E

 

 

 

 

Už od začiatku septembra začali pracovníci marketingu pracovať na dvoch najvýznamnejších  projektoch počas svojho štúdia. Druháci realizujú prieskum trhu a tretiaci majú možnosť vyskúšať si v reálnych podmienkach marketingovú komunikáciu. Už niekoľko rokov po sebe vykonávajú naši žiaci tieto činnosti v spolupráci s partnerskými organizáciami školy. Nesmierne sa tešíme, že sa nám  už po druhýkrát podarilo dohodnúť spoluprácu s prestížnou svetovou marketingovou spoločnosťou CBRE, s. r. o., ktorá okrem iného spravuje aj nákupné centrum Europa tu v Banskej Bystrici.

V treťom ročníku budeme na odbornom  výcviku spolupracovať so správcovskou spoločnosťou CBRE, s. r. o., ktorá okrem mnohých ďalších spravuje aj Europa shopping center v Banskej Bystrici. Po náročnom období, ktoré spôsobilo ochorenie Covid-19, sa tešíme z príležitosti spolupracovať s tak prestížnou spoločnosťou svetového formátu. V rámci tejto spolupráce budeme pripravovať reklamnú kampaň a podporu predaja pre produkt darčeková karta Europa, zorganizujeme PR podujatie a vyskúšame si aj osobný predaj.

Z tohto dôvodu sme sa vo štvrtok 30. 9. 2021 zúčastnili na briefingu so zástupcami tejto spoločnosti, marketingovými manažérmi Jankou Seleštianskou a Michalom Bariakom. Na briefingu sme sa zaoberali detailmi našej spolupráce, ktorej sa v  nasledujúcich mesiacoch budeme venovať. Vďaka pani majsterke Bc. Vlaste Vilhanovej, ktorá to stretnutie zorganizovala, sme mali možnosť dozvedieť sa množstvo potrebných informácií, dohodnúť sa na podmienkach spolupráce  a tiež sa zoznámiť s veľmi príjemnými ľuďmi. Ďakujeme.

Na úvod sme si pripravili krátku prezentáciu o spoločnosti CBRE, ktorú prezentovali  Matej Šmida, Stanislava Staníková a Mária Kosoňová. Následne sa nás  zástupcovia spoločnosti pýtali na dôvod našich návštev v ESC a tiež na naše skúsenosti s darčekovou kartou Europa.  Ďalej nám marketingová manažérka Jana Seleštianska povedala niečo málo o sebe a tiež o jej práci v spoločnosti CBRE, s. r. o. Marketingový manažér Michal Bariak nám tiež povedal o sebe niekoľko  informácií a veľmi nás zaujali jeho slová o tom, aké je dôležité ísť si za svojím snom. Nasledovalo dohodnutie podmienok a detailov našej spolupráce. Každý z nás sa tešil z tohto stretnutia a všetci sa tešíme na spoluprácu, pretože všetci máme pozitívne pocity. Dovolím si citovať aj moju spolužiačku Stanku Staníkovú, ktorá to povedala snáď za všetkých:  „Už teraz sa zdá, že táto spolupráca bude zábavná, ale aj veľmi dôležitá pre celú našu triedu. Určite nám táto spolupráca dá do budúcnosti veľa poznatkov a skúsenosti.“

Deň predtým sa Janka a Michal stretli aj s druhákmi, aby pripravili prieskum trhu.  „Myslím si, že sme si tento deň užili a tešíme sa na ďalšie stretnutia a na spoluprácu s takými skvelými ľuďmi, ako sú práve marketingoví manažéri spoločnosti CBRE.“  Týmito slovami zhodnotila pracovné stretnutie Natália Maťašová.

Verím, že naši žiaci aj v tomto školskom roku odvedú skvelú prácu, získajú mnoho zručností a skúseností, ktoré budú môcť využiť pri tvorbe maturitných projektov a vo svojom budúcom profesionálnom živote.

Autorka: Mária Kosoňová, III. E, Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Foto: žiaci Natália Maťašová, Oliver Filkor II. E, Karolína Nepšinská  III. E

 

 

 

V štvrtom ročníku sa budeme venovať živnostenskému podnikaniu a prvé učivo, ktoré sme mali na odbornom výcviku zvládnuť, bol Zákon o živnostenskom podnikaní.  Pani majsterka nám zabezpečila návštevu Klientskeho centra  na Živnostenskom úrade v Banskej Bystrici. A hoci Ing. Vladimír Kučera, vedúci odboru živnostenského podnikania na Okresnom úrade Banská Bystrica  prisľúbil možnosť realizácie tohto workshopu, v deň jeho uskutočnenia to vzhľadom na nové opatrenia súvisiace s ochorením Covid 19 a vzhľadom na aktuálnu farbu Covid semaforu vyzeralo všelijako.

Nakoniec sa to podarilo a dnešný workshop začal dosť nezvyčajne. Stretli sme sa na Štefánikovom nábreží v parku, kde nás už čakala  pani Ing. Anna Hrončeková. Tá nám najprv vysvetlila činnosť Živnostenského úradu. Dozvedeli sme sa, že Živnostenský úrad v Banskej Bystrici vybavuje iba zákazníkov z banskobystrického okresu a že  nemá vlastnú webovú stránku, ale nájdeme ho na stránke ministerstva vnútra www.minv.sk,  kde sa každý, kto chce podnikať,  môže dozvedieť dôležité údaje o založení živnosti. Práve na tomto úrade môžu záujemcovia podať žiadosť o zriadenie živnosti. Tiež tu môžu živnosť pozastaviť alebo zrušiť. Úrad prijíma aj oznámenia o zmene, vydáva osvedčenia o živnostenskom podnikaní, ale aj prideľuje identifikačné číslo.  Potom nám už pani Hrončeková vysvetlila živnostenský zákon a upozornila aj na najnovšie novely tohto zákona. Dozvedeli sme sa aj niekoľko  príhod z jej práce „za okienkom", ako tomu ona sama hovorila. Jedna z nich bola napríklad tá, že istý pán jej tvrdil, že má čistý register trestov a nakoniec sa zistilo, že to nebola pravda. Následne nás vzala na klientske centrum, kde sme ale z dôvodu opatrení nemohli ísť všetci naraz, ale len v dvojiciach. Pani Hrončeková bola veľmi milá a ochotná. Odpovedala nám aj na niekoľko našich otázok a všetko nám dopodrobna vysvetlila.

„Dnešný workshop nás určite znova posunul na našej profesijnej ceste a sme vďační, že naša pani majsterka a pán majster nám vybavujú aj takéto zaujímavé a užitočné workshopy,“ zhodnotil dnešný deň Jakub Klimčík a Barbora Pántiková dodáva: „Z prednášky v parku pri budove úradu sme sa presunuli na Klientske centrum pre živnostníkov na Štefánikovom nábreží. Pani Ing. Anna Hrončeková, pracovníčka Živnostenského úradu, nám vysvetlila, ako presne  postupovať, ak by sme si  chceli zriadiť živnosť priamo na takomto úrade. Dôležitou skutočnosťou po príchode na úrad je vytlačiť si lístok s poradovým číslom z vyvolávacieho systému, na čo veľa ľudí zabúda. Podľa čísla sme priradení už priamo na klientske centrum, kde nám s vybavovaním pomôžu pracovníci. Živnosť si môžeme zriadiť nielen priamou návštevou zákazníckeho centra, ale v súčasnosti, hlavne vzhľadom na situáciu súvisiacu s covid opatreniami, veľa ľudí uprednostňuje pri zriadení  živnosti online spôsob. Je veľmi veľkou výhodou, že dnes máme obidve možnosti, buď prídeme  osobne alebo online. Ak sa aj rozhodneme pre osobné vybavenie živnosti, niet sa čoho báť. Sú tam veľmi šikovné a stručné tabule s nápismi, ktoré vám pomôžu orientovať sa pri vybavovaní. To isté platí aj v súvislosti so zamestnancami. Aj pani Ing. Hrončeková, ktorá nám toto všetko dnes predstavila, bola veľmi milá a ochotná. Som veľmi rada, že aj napriek dnešným protipandemickým opatreniam sme sa mohli zúčastniť na tomto workshope a naučiť sa a vidieť znovu niečo nové. A ak sa rozhodneme podnikať, teda založiť si živnosť, už vieme, ako máme postupovať.“

Autori: Barbora Pántiková a Jakub Klimčík, IV. E

Foto: Barbora Pántiková

 

 

Na odbornom výcviku sme mali možnosť zúčastniť sa ďalšieho zaujímavého workshopu, ktorý si pre nás pripravila firma Payless, s. r. o. Hlavnou činnosťou tejto firmy je získavať pre klientov najlepšie a najvýhodnejšie podmienky na telekomunikačnom trhu.

Spočiatku pre mňa bolo ťažké predstaviť si, ako sa dá niečo také dosiahnuť, ale pán Lukáš Hopják nám ochotne vysvetlil a popísal, čím sa jeho firma zaoberá. Dlhé roky pôsobil v telekomunikačnej oblasti, kariérne rástol a vyhral veľa súťaží. Po týchto dlhoročných skúsenostiach s telekomunikačným trhom sa rozhodol pomáhať klientom znížiť ich náklady za telekomunikačné služby. Prvým krokom pri optimalizácii klientových nákladov je analýza jeho telekomunikačných služieb, ktorú firma Payless poskytuje zadarmo a ukáže klientovi, koľko peňazí vie ušetriť. Vedia zistiť, ktoré služby klient nevyužíva alebo ktoré nie sú pre klienta potrebné. Následne sa obrátia na telekomunikačných operátorov a dokážu upraviť paušály tak, aby klient platil menej, ale zároveň aby nebola ovplyvnená kvalita. Ďalším krokom je výber najvhodnejšieho telekomunikačného operátora na základe analýzy požiadaviek klienta. Spoločnosť Payless je schopná vyrokovať najvýhodnejšie ponuky na telekomunikačnom trhu a ak sa klient rozhodne pre prechod k inému operátorovi, všetky potrebné doklady vybaví za neho. Ich systém odmeňovania je veľmi spravodlivý, pretože odmenou pre firmu sú percentá z ušetrenej sumy. Prvý rok to funguje spôsobom počiatočnej úspory. Ďalšie roky už výška odmeny závisí od mesačného paušálu. Spoločnosť získala aj ocenenie najférovejšia firma roka. V tejto súťaži sa im podarilo poraziť aj takú veľkú spoločnosť, akou je Ikea. Pán Lukáš Hopják priznal, že už dostali aj ponuky na spoluprácu od telekomunikačných operátov,  ale jednoznačne to zamietli, pretože pre nich je prvoradé držať si nestrannosť. Aj keď mali s mobilnými operátormi zo začiatku konflikty, tvrdia, že nejdú proti operátorom, ale sú tu pre zákazníka a bojujú za spravodlivé podmienky na trhu. Dozvedeli sme sa, že operátori často robia chyby, čo môže byť spôsobené tým, že majú veľa klientov. Firma Payless našla už veľa chýb vo faktúrach a preto neraz museli mobilní operátori klientom vrátiť peniaze. Chyby dokážu nájsť vďaka tomu, že kontrolujú faktúry a zmluvy svojich klientov, na čo väčšinou oni nemajú čas, a preto si chyby často ani nevšimnú. Ďalšou výhodou firmy Payless je, že klienti nepodpisujú viazanosť a môžu kedykoľvek ukončiť spoluprácu.  Majú približne 130 klientov (firiem) a do dnešného dňa dokázali klientom ušetriť až 940 000 eur, čo je v priemere 55 % nákladov za telekomunikačné služby.

Na záver si pre nás pán Hopják pripravil súťaž o batoh a uteráky. Súťaže sme sa mohli zúčastniť všetci a otázka znela: koľko eur do dnešného dňa dokázali ušetriť klientom. Najbližšiu sumu povedali Barborka a Laura a preto si pre nich pripravil ešte jednu rozstrelovú otázku. Ich úlohou bolo uhádnuť, koľko platí mesačne za svoj paušál majiteľ takejto spoločnosti.  Bližšiu sumu povedala Barborka a tak sa stala výherkyňou súťaže. Na záver len môžem povedať, že to bol ďalší zaujímavý workshop a som veľmi rada, že sme sa opäť mohli dozvedieť niečo nové.

Autorka: Tatiana Vozárová, IV. E

Foto: Viktor Kováčik, majster OV

 

 

Strana 1 z 45
Dnes je
28.10.2021
a meniny má Dobromila
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.