Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

pondelok, 10 február 2020 14:42

Redizajn plagátu

Odbor grafik digitálnych médií vychováva budúcich odborníkov v oblasti grafického dizajnu. Byť dobrým grafikom však predpokladá nielen znalosť počítačových programov, ale predovšetkým kreatívny prístup k zadaniam. Tvorivosť žiakov je počas štúdia rozvíjaná na vyučovacích hodinách, ale aj rozličnými aktivitami mimo školy. Naši žiaci mali možnosť získať výbornú skúsenosť na workshope Redizajn plagátu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Viedol ho Mgr. art. Braňo Matis, jeden z popredných slovenských dizajnérov strednej generácie. V súčasnosti je domovským dizajnérom SNG, pre ktorú vytvára vizuálne identity výstav.  Témou workshopu bol butterfly effect. Žiaci najprv v s lektorom, formou brainstormingu, diskutovali o tom, čo vnímajú ako ekologicky závažné ( fast fashion, potravinársky priemysel, či jednoducho vzťah k okoliu prejavený tým, že odhodíme na zem lístok alebo obal...). Zadanie potom znelo použiť  staré plagáty a reagovať na vybranú tému.  Výstup mal paradoxne byť 3D, niečo ako chodiaci plagát. Takto chcel lektor ukázať, ako je možné vyjadriť osobný postoj akčnými a aktivizačnými formami bez finančných nákladov. Čiže žiaci mali manipulovať s papierom tak, aby výsledok mohli nejakým spôsobom umiestniť na seba. Kreácie fotografoval profesionálny fotograf. Za krátku dobu vznikli zaujímavé výtvarné realizácie prvotných myšlienok. Žiaci v tvorivej atmosfére zažili metódy, ako pristupovať ku grafickej tvorbe, aby bola autentická a nielen, ako sa s tým častokrát stretávame, inšpirovaná dizajnom z  internetových portálov.

Autorka textu: Mgr. art.  Marianna Mlynárčiková, ArtD.

 

streda, 05 február 2020 10:38

Návšteva poštového múzea

Každý rok navštevujú žiaci 1. ročníka,  odbor KMP, Poštové múzeum v Banskej Bystrici, ktoré sídli v budove Slovenskej pošty, a. s. Múzeum uchováva a zhromažďuje predmety muzeálnej hodnoty dokumentujúce históriu vývoja poštovníctva a dopravy správ.                                                          

Cieľom exkurzie je spoznať históriu poštovníctva prostredníctvom zbierkových predmetov,  ktoré sa používali na poštách v minulosti.                                                                                                                                

Stála expozícia „Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudskej komunikácie“ ponúka pohľad na dejiny pošty a poštovníctva a na tvorbu poštových známok na území dnešného Slovenska. Žiaci mohli vidieť aj predmety osobnej výbavy poštmajstrov a poštových doručovateľov (rovnošaty, brašne, trúbky, mapy, obrazy, fotografie, atď.). Zoznámili sa s rôznymi typmi denných, úradných, služobných, okresných, vlakových, príležitostných pečiatok. V druhej časti, ktorú tvorí známková tvorba,  si pozreli všetky známky, ich originálne výtvarné návrhy a rytiny.  V rámci krátkodobých výstav si žiaci mali možnosť  pozrieť  výstavu „Tri podoby M. R. Štefánika“. Návštevou múzea Slovenskej pošty  si žiaci upevnili učivo Vznik a vývoj pošty.

Autorka a foto: Mgr. Ľudmila Weissová

 

streda, 05 február 2020 09:58

Rozbehni sa a zostaň v kraji!

Aj v tomto školskom roku pokračuje projekt ,,Rozbehni sa!“. Ten  ponúka  študentom stredných škôl možnosť otestovať si svoje podnikateľské nápady. Žiakom SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica už boli a ešte aj budú prezentované motivačné videá, ktorých cieľom je inšpirovať mladých ľudí k podnikaniu a ukázať im, že to nie je veľká veda.

Tak ako minulý rok máte opäť možnosť prihlásiť svoj nápad do inkubačného programu Rozbiehátor a to do 28. februára 2020 do 12:00 hod.

Každý prihlásený nápad získa:

  • prístup do Rozbehni sa! videokurzu v hodnote 75 eur,
  • účasť na Bootcampe a praktický pracovný zošit,
  • 100 eur na zostrojenie prototypu alebo prezentáciu nápadu,
  • mentoring & web na mieru pre tvoj nápad,
  • možnosť získať 18 000 eurovú podporu na realizáciu nápadu.

Prihlasovanie a detailné informácie nájdete na rozbehnisa.sk/rozbiehator.

Ak máte záujem a potrebujete získať ďalšie doplňujúce  informácie, napíšte na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo ich môžete získať osobne v učebni P3/005. 

Autor a foto: Bc. Erika Zádrapová

 

Pracovníci marketingu z I. E počas odborného výcviku po prvýkrát navštívili špecializovanú predajňu mobilného operátora Telekom. Predajný proces, ktorý si mali možnosť vyskúšať počas vyučovania v škole, tak mali možnosť sledovať aj reálne. Mali teda možnosť vidieť to, ako využívajú jednotlivé techniky asertívneho správania v predajnom procese zamestnanci špecializovanej predajne Telekom na Námestí slobody v Banskej Bystrici. Potom sa ich už ujal vedúci tejto predajne Martin Grman a porozprával im, ako postupujú pri vedení obchodného rozhovoru a tiež o postupe vybavovania reklamácií. Aby mohol zákazník čokoľvek reklamovať, musí v zákonnej lehote dvoch rokov predložiť doklad o zakúpení daného produktu alebo služby. Ak ide o reklamáciu produktu (mobilného telefónu alebo príslušenstva), spíše sa reklamácia a poškodený, resp. nefunkčný telefón sa postúpi prostredníctvom servisného strediska priamo výrobcovi.  Najčastejšou poruchou funkčnosti mobilného zariadenia je používanie inej ako originálnej nabíjačky. Ak je ale zjavné, že si produkt poškodil zákazník mechanicky alebo zlým zaobchádzaním, reklamácia mu nebude uznaná. Každá reklamácia musí byť vybavená do 30 dní a na tento čas zákazníkovi mobilný operátor poskytne náhradný telefón. Žiaci sa dozvedeli aj to, že každý zákazník si môže zakúpený tovar poistiť a po zaplatení poistnej sumy mu poisťovňa vyplatí akékoľvek poškodenie. Pán vedúci im porozprával aj mnoho kurióznych prípadov so  zákazníkmi a aj to, že agresívni zákazníci sú takmer každodennou realitou. Tak plynule prešiel aj na vybavovanie podnetov a sťažností. Tie ľudia najčastejšie podávajú pre nespokojnosť s výškou faktúry.  Ak je zákazník s výškou faktúry nespokojní, musí ju zaplatiť a následne reklamovať. V opačnom prípade mu príde upomienka a po jej nezaplatení a uplynutí termínu splatnosti, dochádza k vypnutiu služby. Služba je opäť zapojená do dvoch hodín po uhradení faktúry.

Potom už nasledovali otázky našich prvákov a tých zaujímalo naozaj množstvo vecí spojených s reklamovaním telefónnych zariadení, ale aj príslušenstva, postupov pri vybavovaní reklamácií, ale tiež to, ako zvládajú stresové situácie a nespokojných zákazníkov.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto:  Adriána Kupcová, I. E

 

Pracovníci marketingu z druhého ročníka sa už tradične formou workshopu učia jednotlivé úrovne produktu aj na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. S jadrom produktu je spojená aj značka a práve o nej sa mali možnosť dozvedieť  od Ing. Lucie Bockovej 16. 1. 2020.

V úvode získali informácie o právach priemyselného vlastníctva, o autorských právach a tiež o duševnom vlastníctve. Predmety duševného vlastníctva sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života a sú všade okolo nás.  Mnohé produkty, ktoré každodenne používame, majú ochrannú známku alebo patent.  Ako živiť patent, čo je to ochranná známka a autorské právo, kedy porušíme duševné vlastníctvo, čo sú priemyselné vzory resp. dizajny, boli pre druhákov novinky, ktoré im rozšírili obzor vedomostí o produkte. Táto prezentácia však bola interaktívna a pani Ing. Lucia Bocková zapájala žiakov otázkami, na ktoré v mnohých prípadoch poznali odpoveď. Každá správna odpoveď bola odmenená sladkosťou, ktorá tiež mala svoju značku, ochrannú známku a dizajn.  O tom, že  žiakov táto téma naozaj zaujala, svedčili ich početné otázky a kvalifikované odpovede lektorky. Ale tiež vyjadrenie Natálie Turisovej: „Pani Ing. Lucia Bocková nám zaujímavou formou vysvetlila, ako sa dopracovala ku svojmu povolaniu a následne nám vysvetlila, čo je náplňou jej pracovnej pozície a čo sú to rešerše. Nasledovala najzaujímavejšia časť jej práce - ako rozpoznať falzifikáty od originálu a  aké problémy môžu mať falšovatelia originálnych značiek. Dokonca sme sa dozvedeli aj to, že väčšina nájdených produktov falšovaných originálnych značiek sa spáli a ich falšovatelia dostanú pokuty do výšky stoviek až tisícok eur. Potom nás jej kolegyňa zaviedla do archívu, kde nám ukázala aj prvú registrovanú značku, teda prvý spis, ktorý archivovali. Bol ešte z čias Rakúsko-Uhorska, kedy sme boli pod nadvládou Maďarov.“

O týždeň neskôr, presne 23. januára 2020,  nás navštívili kpt. Mgr. Jozef Vrábeľ a kpt. Stanislav Fellner z Colného úradu z Banskej Bystrice.  Najprv žiakom predstavili Finančný úrad a jeho zložky: Daňový úrad, Colný úrad a Kriminálny úrad finančnej správy. Potom sa už aj oni venovali duševnému vlastníctvu, ale hlavne  ochrane spotrebiteľa. Krátkym animovaným filmom žiakom prezentovali, čo sa môže stať, keď si nedajú na svoj nový produkt zaregistrovať  ochrannú známku. V ďalšej časti žiakom prezentovali falzifikáty rôznych produktov, ktoré mali pre nich prichystané a tie porovnávali s originálnymi výrobkami. Žiaci sa tak mali možnosť dozvedieť aj to, kedy je značka pravosti tovaru CE originálna a kedy falšovaná. Najzaujímavejšie bolo snáď porovnanie loga od autorizovaného výrobcu a jeho falzifikát, tiež Rubikova kocka alebo tenisky, ktoré falšovali hneď dve značky.   Dozvedeli sa aj o falšovaní liekov a o jeho dopade na zdravie ľudí alebo  o falšovaní hračiek pre deti.

Žiakov zaujímalo veľmi veľa vecí súvisiacich s prácou colníkov a oni okrem kvalifikovaných odpovedí venovali každému žiakovi aj reflexný prvok a pero.  Za všetkých prinášame aspoň jeden názor: Pre mňa to bola jedna z najzaujímavejších prezentácií, aké sme kedy mali. Páni z finančnej správy boli veľmi príjemní, dozvedeli sme sa opäť množstvo užitočných informácií, o ktorých sme nemali ani poňatia, a to veľmi priateľským a nám blízkym spôsobom. Dozvedela som sa, ako postupujú, keď majú podozrenie, že je nejaký výrobok iba napodobenina. Veľkou zaujímavosťou je aj to, že mnoho produktov je vyrobených z nezdravých lacných plastov, ktoré obsahujú jedovaté látky a tie prinášajú vážne zdravotné problémy. Na rozoznanie pravého produktu od toho falošného nám priniesli ukázať napríklad Pandoru, Iphone, parfum alebo detské hračky, ktoré sa najčastejšie falšujú. V mnohých prípadoch bolo ťažké rozpoznať  originál od falzifikátu a trochu sme sa s tým potrápili,“  povedala na záver Barbora Pántiková. „Teraz  už viem, že si budem dávať väčší pozor pri nakupovaní vecí v obchode,“  dodáva Teodor Parobek.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

streda, 22 január 2020 09:27

2 %

Milí zamestnanci, rodičia a priatelia našej školy,

aj vy môžete podporiť Strednú odbornú školu informačných technológií. Každý jeden z vás môže prispieť. Stačí, ak vyplníte vyhlásenie, ktorým poukážete 2 % zo zaplatenej dane práve nášmu združeniu. Tlačivo na stiahnutie s vyplnenými údajmi nášho združenia nájdete nižšie.

2 % z dane môže združeniu poukázať každý, kto má príjem. Chceli by sme vás preto poprosiť, aby ste sa o možnosti pomôcť našej škole porozprávali aj vašim blízkym (rodine, priateľom).

Vyhlásenie 2%:

pdf

Potvrdenie o zaplatení dane:

pdf

Sprievodný list:

pdf

Tento rok  si pripomíname 100. výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika, národovca, ktorý stál pri zrode nášho prvého samostatného štátu, Československej republiky. Aj on vybojoval pre náš národ slobodu. Okrem iného je v tomto roku aj iné dôležité výročie, a to výročie „Nežnej revolúcie“, ktorou sa ukončila nadvláda komunistickej strany na Slovensku a začal sa ešte stále nedokončený boj o demokraciu. Na počesť týchto výročí vyhlásil Inštitút M. R. Štefánika súťaž o najlepšiu študentskú esej na tému slobody. Pridali sme sa aj my, žiačky odboru pracovník marketingu mobilného operátora. Mária Šipulová zo IV. E, Tatiana Vozárová a Natália Turisová z II. E.

Milan Rastislav Štefánik bol jednou z najvýznamnejších osobností, ktoré sa zaslúžili o vznik Československej republiky. Šiel za svojím cieľom a nebál sa verejne prezentovať svoje názory, ktoré sa nie vždy každému páčili. Milan Rastislav Štefánik bol slovenský astronóm, fotograf, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, diplomat a politik. Zohral dôležitú úlohu pri organizovaní československých légií a pri sprostredkovaní kontaktov na francúzskych štátnych funkcionárov. Milan Rastislav Štefánik bol podpredsedom Československej národnej rady, ministrom vojny v Dočasnej vláde československej a následne aj v novovzniknutej Československej rade. Dňa 4. 5. 1919 nastúpil Milan Rastislav Štefánik na letisku Campo Formido do lietadla. Cieľom jeho cesty bolo letisko vo Vajnoroch pri Bratislave. Lietadlo však nikdy nepristálo, keď sa už blížilo k miestu pristátia, náhle sa zrútilo. Milan Rastislav Štefánik a všetci členovia posádky boli na mieste mŕtvi. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi by sme mali byť všetci vďační za jeho prácu, ktorú spravil pre slovenský národ.

Nežná revolúcia, asi jediná revolúcia vo svete, kde „nepadali hlavy“, kde sa nebojovalo. V novembri 1989 obyvatelia vtedajšieho Československa vyjadrili svoj nesúhlas voči centrálne riadenému systému hospodárstva, žiadali  slobodu prejavu, možnosť súkromného podnikania, cestovania ako aj to, aby všetko neriadila len jedna politická strana komunistov. Štrajk odštartovali študenti, umelci, herci a predstavitelia kultúrneho života, neskôr sa pridali všetci. Od tohto dňa „prišla demokracia a sloboda“, je však naozaj tu? Je tu sloboda? Pravda je taká, že stále hľadáme význam tohto slova, stále ju úplne nemáme...

autorky: Turisová, Vozárová II. E

Už viac ako desaťročie pripravujeme pre žiakov Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici vianočnú besiedku, ktorou sa s nimi pred odchodom na vianočné prázdniny rozlúčime. A hoci toto podujatie každý rok vytvorí tú naozajstnú, pravú vianočnú atmosféru, každý rok je iné.  Veď talentovaní žiaci od nás nielen odchádzajú, ale každý rok aj prichádzajú. Organizátori podujatia tento rok vsadili na tradície jednotlivých regiónov a tomu zodpovedala aj výzdoba jedálne, kde sa besiedka konala.  A nakoľko sme škola, ktorá pripravuje žiakov z celého Slovenska, o informácie o vianočných tradíciách naozaj nebola núdza. 

Šikovne pripravený scenár a bezprostrednosť moderátorov Alexandry Horváthovej zo IV. E a Kevina Csapszkého z III. A triedy si už od samého začiatku získali pozornosť nielen členov pedagogického zboru, ale aj všetkých žiakov.  Zdalo sa, že si to naozaj užívajú.  Saška o tomto podujatí napísala:

„Čas radosti, pokoja a odpočinku v kruhu najbližších a nášmu srdcu najmilších, to sú Vianoce. Opradené legendami, nablýskané, každý rok v rovnakom šate, no predsa vždy o čosi iné. Jedni ich oslavujú tak, druhí onak. Oravské sa odlišujú od zemplínskych a gemerské od záhorských. A predsa majú niečo spoločné. Vianoce zavítali aj na našu školu. Aj v tomto školskom roku sme  posledný vyučovací deň pred vianočnými prázdninami dali zbohom školským povinnostiam a privítali sme Vianoce spolu, v školskej jedálni, pri tradičnej vianočnej besiedke. Priestor sa po začatí programu rýchlo naplnil úsmevmi a hrejivou príjemnou atmosférou, ktorú nemožno len tak zameniť či napodobniť. Každý rok je jedinečná. Nervozitu rýchlo vystriedala úprimná radosť a vzrušenie, ktoré účinkujúcim prinieslo vystupovanie pred publikom. Tento rok sme pozdvihli diverzitu žiakov našej školy a dali sme priestor tradíciám z rôznych kútov Slovenska. Vypočuli sme si mnoho piesní, melódií z akordeónov, ba dokonca sme si aj zaspomínali na detské časy tým najbližším pre detské oko – rozprávkou. Okrem tradícií sme nahliadli aj do súčasnosti a ponorili sme sa do sveta večierkov a tanca. O modernejšiu zábavu sa postarali štvrtáci a naša školská kapela. Azda viac vám prezradia fotky. Ďakujeme učiteľkám teoretického vyučovania, Mgr. Janette Lunevovej a Mgr. Márii Molnárovej, ktoré si tohtoročný program vzali pod svoje ochranné krídla.  Osobité poďakovanie nielen v mene mojom, ale aj v mene celej školy, patrí chlapcom z KP Audio. Postarali sa o kvalitné ozvučenie a aj vďaka nim sme mohli spevom a tancom otvoriť dvere vianočným sviatkom. Tešíme sa opäť o rok!“

Poďakovanie patrí aj všetkým účinkujúcim a moderátorom, ktorí predvianočné obdobie venovali prípravám na besiedku aj preto, aby sme sa v posledný školský deň kalendárneho roka mohli všetci odobrať k svojim blízkym plní dojmov a tej pravej vianočnej atmosféry,  aby sme si spolu s nimi mohli užiť krásu čarovných svetielok, kolied a vôňu  vianočných dobrôt.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová a Alexandra Horváthová, IV. E

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Pokiaľ sa Vám nenačíta PDF súbor obnovte prosím reláciu.

 

Týždeň kariéry je iniciatíva Centra Euroguidance Slovensko a Združenia pre kariérne poradenstvo a rozvoj kariéry, ktorej cieľom je propagácia služieb kariérneho poradenstva širšej verejnosti a zlepšenie dostupnosti a kvality poradenských služieb na Slovensku.              Do tohto podujatia sa v tomto školskom roku zapojila aj naša škola.

Počas Týždňa kariéry sa  žiaci maturitných ročníkov zúčastnili rôznych aktivít podporujúcich ich kariérny a profesionálny rast. K aktivitám patrili prezentácie vysokých škôl, diskusné hodiny so študentmi vysokých škôl a s našimi bývalým žiakmi, ako aj workshopy na témy hľadanie práce, verbálna a neverbálna komunikácia počas pracovného pohovoru, vedenie pracovného pohovoru a príprava naň. Pre žiakov základných škôl sme si pripravili deň otvorených dverí.

Prvý deň,  pondelok 2. december 2019,  patril prezentácii Fakulty elektrotechniky a informačných technológií zo Žilinskej univerzity. Svoje študijné programy na  bakalárskom stupni štúdia žiakom zástupcovia univerzity  predstavili veľmi zaujímavým spôsobom, a to formou školských projektov žiakov a absolventov. 

Aj druhý deň bol zameraný pre žiakov štvrtého ročníka. Práve oni sú tí, ktorých sa budúca kariéra, či už budú pokračovať v štúdiu na vysokých školách, začnú podnikať alebo sa zamestnajú, najviac dotýka. Formou workshopu im bol  predstavený projekt ,,Rozbehni sa!“, do ktorého sme sa zapojili aj v tomto školskom roku. Projekt ponúka študentom stredných škôl možnosť otestovať si svoje podnikateľské nápady v realite. Cieľom workshopu bolo inšpirovať týchto mladých ľudí k podnikaniu a ukázať im, že to nie je veľká veda. Stačí len, aby sa  zaregistrovali na stránke www.rozbehnisa.sk a absolvovali základný video kurz a získali tak zadarmo štartovací balík.

V stredu naša škola opäť po roku otvorila svoje brány a privítala žiakov základných škôl, ich rodičov a učiteľov.  Deň otvorených dverí im poskytol pohľad do učební počas vyučovacieho procesu, možnosť komunikovať so žiakmi, ale aj vyučujúcimi a tiež možnosť navštíviť  školský internát. Dozvedeli sa aj o všetkých aktivitách, ktoré na svojich budúcich žiakov v SOŠ IT čakajú.

Svoje študijné odbory vo štvrtok predstavila aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.  V ten istý deň  sa naši bývalí žiaci, v súčasnosti študenti  vysokých škôl, konkrétne Žilinskej univerzity, TUZVO, Akadémie umení a Trnavskej univerzity  predstavili v úlohe lektorov a po predstavení svojich škôl pokračovali v besede s našimi štvrtákmi.

Piatok, záver Týždňa kariéry, patril pracovným pohovorom, ktorých sa opäť skvele zhostila PhDr. Angelika Slováková. Postupne sa venovala žiakom všetkých tried štvrtého ročníka, ktorí určite ocenili jej rady, ako zvládnuť pracovný pohovor, ale aj to, ako sa naň pripraviť. Počas workshopu, kde úlohou žiakov, rozdelených do skupiniek,  bolo pripraviť motivačný list, životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania, mali možnosť pripraviť sa na pohovor aj prakticky. Potom už nasledovali modelové situácie, kde sa niektorí z nich ocitli v úlohe uchádzača o pracovnú pozíciu.

A na úplný záver tohto týždňa sa štvrtáci od svojich mladších spolužiačok dozvedeli, „ako áno a ako nie na pracovných pohovoroch.“ Formou prezentácie ich Soňa Vieriková a Mária Strelníková upozornili na to, čomu sa majú počas pracovného pohovoru vyhýbať a naopak, čo im pomôže pracovné miesto získať.

Veríme, že počas tohto týždňa naši štvrtáci získali veľké množstvo cenných informácií, inšpiráciu a niektorí možno dospeli aj k  definitívnemu rozhodnutiu o tom, kam po škole.

Autorka: Bc. Erika Zádrapová

Foto: Ing. Monika Maruškinová, Mgr. Art. Peter Lukáč  

 

Strana 9 z 45
Dnes je
28.10.2021
a meniny má Dobromila
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.