Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

Aj napriek nepriaznivej situácii s pandémiou COVID19 začali žiaci II. E triedy realizovať prieskum trhu pre spoločnosť ALFA BIO, s. r. o.  a ich starší spolužiaci z III. E pracujú na realizácii nástrojov marketingovej komunikácie pre tú istú spoločnosť. Obidva projekty budú zamerané na prevádzku Lunter Bistro a Lunter Bistro schop tu v Banskej Bystrici.

Celej spolupráci predchádzalo stretnutie pani zástupkyne SOŠ IT pre praktické vyučovanie Kataríny Štrónerovej a majsterky OVY  Vlasty Vilhanovej so zástupcami spoločnosti AlfaBio Jurajom Hajkovským, personálnym riaditeľom, Helenou Ilčišinovou, špecialistkou ľudských zdrojov, Zuzanou Chabadovou, key account manager a Jánom Pížom, senior marketerom, ktorý bude aj kontaktnou osobou pri realizácii obidvoch projektov. Dohodli sa na podmienkach spolupráce a následne žiaci obidvoch tried navštívili Lunter Bistro, kde sa im okrem vedúcej Ivany Čupkovej  venovala aj manažérka Zuzana Chabadová. Okrem množstva zaujímavých  informácií o spoločnosti  pripravila pre nich aj ochutnávku  rastlinných produktov značky Lunter. Aj toto stretnutie bolo dobrou motiváciou pre žiakov, ktorí sa s nadšením pustili do realizácie obidvoch projektov. Dôkazom toho sú aj slová Ladislava Čierneho z II. E: „Najviac ma prekvapilo to, že všetky príbory a obaly na produkty sú z prírodných zdrojov. Sú recyklovateľné. Na to, že všetko jedlo, čo spoločnosť ALFA BIO vyrába, je bez mäsa, iba zo sóje,  je to veľmi chutné.  Prekvapila ma chuť mexickej nátierky, ktorá bola výborná, trochu pikantná, čo oživovalo jej chuť. Skvelý bol aj kokosový puding. Zaslúžia si obdiv a teším sa na spoluprácu a možnosť pracovať s touto spoločnosťou.“  K workshopu sa vyjadrila aj Natália Bodoríková z III. E: „Lunter Bistro - na prvý pohľad zaujal dizajn Bistra, čo sa týka interiéru, ale aj exteriéru. Príjemná atmosféra a veľmi  príjemní zamestnanci. Určite bude aj príjemná práca  na projekte. Čo sa týka produktov, mala som možnosť ochutnať zaujímavé zdravé pudingy rôznej chuti, ktoré chutili naozaj skvelo.“

 Nasledovala návšteva zástupkýň spoločnosti   Zuzany Chabadovej, key account manager a Petry Komorovej, product manager priamo v našej škole, kde ich privítal aj Štefan Balogh, riaditeľ školy spolu so zástupkyňami Miriam Popovičovou a Katarínou Štrónerovou. Žiaci si nielen so záujmom vypočuli prezentáciu spoločnosti a oboznámili sa s produktami rastlinnej stravy ďalšou ochutnávkou,  ale aj sami ako prekvapenie pripravili krátku prezentáciu toho, čo o ALFA BIO, s. r. o.  vedia. Nechýbal ani rap Adama Hrušku pod názvom Lunter Bistro príbeh.  „Hneď ráno som pociťovala menší, nepríjemný stres z prezentovania o tak úspešnej firme, ako je ALFA BIO.  Akonáhle sme prišli do jedálne, stres rýchlo opadol. Nastal čas, kedy sme sa konečne stretli s manažérkami tejto spoločnosti. Mali pre nás pripravenú prezentáciu a veľa ochutnávok všetkých možných bio produktov. Na začiatku sme im pomáhali s prípravou ochutnávok, a to natieraním rôznych bio nátierok a bio nápojov. Potom už nastal čas prezentácie, v ktorej sme vyjadrili aj naše pozitívne pocity z návštevy ich Bistra. Nasledovala prezentácia produktovej manažérky a hoci sme už veľa vecí vedeli, mnohé nás prekvapili a zaujali. Po prezentácií sme mali ochutnávku nátierok, ktoré sme už poznali, bio nápojov rôznych ovocných aj sladkých príchutí a čo mňa osobne potešilo najviac, boli bio párky s praženicou a koložvárska kapusta. Pani manažérky boli veľmi príjemné a bolo vidieť, že si dali na prezentácií záležať. Som veľmi rada, že sme mali možnosť uskutočniť toto podujatie, pretože to bolo niečo výnimočné.  Veľmi sa teším, že môžem na tomto projekte pracovať,“ povedala Bianka Sanitrová a svoje pocity prezradila aj Stanka Staníková z II. E: „Najprv ma ovládol jemný stres, predsa len išlo o vizitku našej triedy a školy. Obidve manažérky, pani Komorová aj pani Chabadová, však boli veľmi milé. Po prezentovaní som sa uvoľnila a potešilo ma, že sa im naša práca páčila. Neskôr nám predstavili ich firmu podrobnejšie. Bola to zaujímavá prezentácia a pani Komorová sa nám pokúšala všetko vysvetliť detailne, tak, aby sme to pochopili. Pripravili si pre nás aj ich „hotové jedlá“, aj ich ochutené špeciálne mlieko. Bol to veľmi zaujímavý a príjemný zážitok. Už sa teším na spoluprácu s ich spoločnosťou.“

Tejto spolupráci sa netešíme len my, ale aj zástupcovia spoločnosti ALFA BIO. Petra Komorová, produktová manažérka, ktorá si pre žiakov  pripravila naozaj hodnotnú prezentáciu, ktorú doplnila ukážkami reálnych produktov, povedala: „Spolupráca so žiakmi nás potešila. Prekvapením bola aj prezentácia o našej spoločnosti a kultúrny program, ktorý si žiaci pripravili. Teší nás ich záujem a verím, že im pripravíme dobré podmienky na realizáciu celého tohto projektu.“

A prečo práve spoločnosť ALFA BIO, s. r. o.? Záujem o túto spoluprácu prejavil Ing. Ján Lunter, predseda BBSK pri návšteve našej školy, kedy pracovníci marketingu prezentovali svoju prácu so spoločnosťou CBRE. A my sme jeho želanie radi slnili.  Ostáva nám už len veriť, že coronavírus sa pomaly, ale isto z našich ulíc vytratí a žiaci sa opäť nebudú musieť vzdelávať dištančne. Dúfame, že výsledky našej práce budeme môcť nakoniec prezentovať zástupcom spoločnosti ALFA BIO osobne.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč a žiaci II. E  a III. E triedy

 

     Účelové cvičenie pre prvý ročník sa uskutočnilo dňa 3. 9. 2020 a pre druhý ročník nasledujúci deň, 4. 9. 2020. Vďaka výbornému počasiu sme mohli realizovať toto povinné cvičenie v okolitej prírode. V rámci každého ročníka súťažili jednotlivé triedy medzi sebou. Ich úlohou bolo pozorne počúvať prednášky a následne odpovedať na otázky kladené na stanovištiach zo zdravotnej prípravy, civilnej ochrany a pohybu a pobytu v prírode. Na každom stanovišti mohli získať body za správne odpovede. Prvé tri miesta boli odmenené diplomami.

Vyhodnotenie účelového cvičenia v 1. ročníku :

  • miesto s počtom bodov 149 – B a I.D (mali zhodný počet bodov)
  • miesto s počtom bodov 143,5 – I.C
  • miesto s počtom bodov 140 – I.E
  • miesto s počtom bodov 131 – I.A

Vyhodnotenie účelového cvičenia v 2. ročníku :

  • miesto s počtom bodov 150 – D
  • miesto s počtom bodov 149 – II.B a II.E (mali zhodný počet bodov)
  • miesto s počtom bodov 146 – II.C a II.A (mali zhodný počet bodov)

 

Spracoval :
Mgr. Tomáš Trudič, PhD. 
V Banskej Bystrici dňa 7. 9. 2020

 

 

Dňa 25. 8. 2020 sa uskutočnilo na našej škole overenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. O preskúšanie prejavilo záujem 28 žiakov z končiaceho 4.  ročníka, konkrétne  IV. C a IV. D triedy, odborov 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií a 2682 K mechanik počítačových sietí. Skúška sa skladala z dvoch častí – testu a ústnej odpovede. Test obsahoval 30 otázok. Podmienkou úspešnej skúšky bolo dosiahnutie minimálne 75 % správnych odpovedí a úspešné absolvovanie ústnej skúšky pred skúšobnou komisiou. Komisiu tvorili predseda Ing. Miroslav Ferienčík a členovia Mgr. Jozef Novák a Ing. Anna Samášová. Pomocným členom komisie bol aj Mgr. Miroslav Štubňa.

Počas skúšky boli dodržiavané prísne hygienické pravidlá. Napriek tomu, že žiaci mali sťažené podmienky na prípravu kvôli výnimočnému stavu vyhlásenému pre šírenie vírusu COVID 19, dokázali sa dobre pripraviť na skúšku a 18 z nich sa môžu pochváliť, že sa stali osobami znalými - elektrotechnikmi s osvedčením § 21.

Text: Ing. A. Samášová

Foto: Mgr. M. Štubňa, Mgr. J. Novák

 

streda, 02 september 2020 09:47

Inštrukcie COVID 19

 

Osvetový plagát COVID

 

Vyhnite sa ochoreniu COVID 19

 

oznacenie budovOznam rodičom

 

Dôležité informácie pre rodičov k začiatku školského roka 2020/2021

 

streda, 26 august 2020 23:29

Informácie COVID 19

Vážený rodič, zákonný zástupca,

v súvislosti so vznikom mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky (šíriacou sa pandémiou COVID – 19) a s tým súvisiacou potrebou zmierniť negatívne dopady na výučbu, je potrebné dodržiavať pokyny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a školstva SR , ktoré boli nariadené stredným školám:

Zákonný zástupca

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

- Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

- Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

- Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie , alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie o bezinfekčnosti, Zdravotný dotazník).

- V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

 

Súvisiace:

Otvorenie školského roka

Oznam rodičomVyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 

Zdravotný dotazník - vyhlásenie zákonného zástupcu

 

  

 

 

 

streda, 26 august 2020 23:14

Informácie COVID old

Vážený rodič, zákonný zástupca,

v súvislosti so vznikom mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky (šíriacou sa pandémiou COVID – 19) a s tým súvisiacou potrebou zmierniť negatívne dopady na výučbu, je potrebné dodržiavať pokyny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a školstva SR , ktoré boli nariadené stredným školám:

Zákonný zástupca

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

- Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

- Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

- Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie , alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie o bezinfekčnosti, Zdravotný dotazník).

- V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

 

 

google_docs}Zdravotny_dotaznik_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf|width:800|height:700{/google_docs} 

 

Ak sa Vám PDF dokument nenačíta, prosím refrešnite si webstránku:

 

SOS IT BB - Počet obsadených miest a počet volných miest 5.6.2020:

SOS IT BB Pocet obsadenych miest a pocet volnych miest 5 6 2020

PDF verzia TU.

Strana 6 z 45
Dnes je
28.10.2021
a meniny má Dobromila
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.