Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

utorok, 02 február 2021 23:47

Študujte odbor: Grafik digitálnych médií

 

 

 

GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ                   3447 K

4-ročný študijný odbor

 

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní v reklamných agentúrach (grafik, DTP grafik, DTP tlačiar, poradca pre reklamné činnosti, ako je propagácia prostredníctvom video, foto a tlačových materiálov a takisto podľa online propagácií), grafických štúdiách (kreatívec/grafický dizajnér), v profesionálnych promoštúdiách určených na propagáciu video a fotomateriálov (promovideo, promofotografia), ako kameraman, fotograf.  Absolvent sa uplatní v reklamných agentúrach, grafických štúdiách, vydavateľstvách alebo internetových službách.

 

Charakteristika:

Žiak sa počas štúdia naučí fotografovať, upravovať fotografie, pracovať s bitmapovou a vektorovou grafikou, spracovať textové a obrazové predlohy pomocou skenerov, grafických a zalamovacích programov. Zvládne základy grafického dizajnu, spracovania textov a ilustrácií. Tiež si osvojí vedomosti a zručnosti spojené s filmovaním a upravovaním video materiálov, základmi animácie, pracovaním s 3D modelmi, spájaním textových, obrazových a zvukových sekvencií. Naštuduje si možnosti koncipovania a úpravy webových stránok, ako aj vytvárania skladby a grafickej úpravy multimediálnych propagačných materiálov. Oboznámi sa so základmi polygrafickej výroby a typografie. Spozná tiež princípy používania hardvéru.

 

Úspešný absolvent získa:

 - úplné stredné odborné vzdelanie,
 - maturitné vysvedčenie a výučný list.

 

Taktiež môže pôsobiť aj ako samostatný tvorivý pracovník vybavený relevantnými vedomosťami a zručnosťami pre podporu realizácie vlastných aktivít:

-       vo vydavateľstvách ( ilustrátor kníh, zalamovač textov ),

-       v masovokomunikačných médiách alebo internetových službách,

-       môže viesť vlastné fotoštúdio

-       môže sa uplatniť aj ako dizajnér/tvorca webových stránok,

-       programátor/kóder webových stránok,

-       tvorca a programátor flashových, webových  a mobilných aplikácií,

-       dizajnér v animačných štúdiách,

-       dizajnér a tvorca počítačových hier a 3D grafiky,

-       dizajnér/tvorca vizualizácií pre interiérové, kuchynské štúdiá a veľkoobchodné reťazce s nábytkom (Ikea, Kika, Jysk ),

-       uplatniť sa môže aj na vysokých školách s technicko-umeleckým zameraním,

-       v galerijných inštitúciách a môže pomáhať pri tvorbe a príprave výstav,

-       ako predajca v PC predajni alebo junior technik.

 

Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium grafického zamerania.

 

 

 

 

 

 

NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR

 

SPRÁVCA INTELIGENTNÝCH A DIGITÁLNYCH SYSTÉMOV                   2571 K

Odbor otvárame od školského roku 2020/2021

Viac infomrácií o možnosti štúdia na našej škole sa dozviete na telefónnom čísle: 048/4341 222 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Duálne vzdelávanie

 

Odbor reaguje na najnovšie trendy a požiadavky zamestnávateľov smerujúce k jednotnému digitálnemu trhu a Priemyslu 4.0. Je určený pre priemyselné podniky, organizácie ako aj prevádzky služieb, ktoré chcú alebo plánujú využívať rôznorodé digitálne technológie a tak prejsť transformáciou na digitálny  priemyselný podnik, digitálnu organizáciu a digitálny podnik služieb. Odbor sa zvlášť zameriava na schopnosť využívať a integrovať zdieľané informačné technológie s komunikačnými technológiami priemyselného intranetu a dopĺňať technické riešenia základnou analýzou získaných a zdieľaných dát.

 

 

Absolvent nájde uplatnenie v priemyselných podnikoch, podnikoch služieb alebo organizáciách pri :

- navrhovaní riešení inteligentných a digitálnych systémov pre digitálnu transformáciu,

- integráciu digitálnych platforiem,

- zabezpečovaní prevádzky digitálnych platforiem v podniku, podniku služieb alebo organizácii.

 

Charakteristika:

Absolvent študijného odboru 2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne pracovať s modernými inteligentnými digitálnymi technológiami pre Industy 4.0. Dokáže identifikovať, používať a integrovať moderné digitálne technológie v kontexte výrobného podniku, prevádzky služieb alebo organizácie. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou flexibilitou, logickým, tvorivým ale pritom kritickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme.

Žiak študijného odboru 2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov si môže vybrať svoju špecializáciu z dvoch oblastí.

 Prvá oblasť je zameraná na “Inteligentné siete”. Absolvent tejto špecializácie získa vedomosti a zručnosti pre realizáciu a prevádzku infraštruktúry pre digitálnu komunikáciu  a poskytovanie cloudových služieb. Je schopný efektívne popísať skutočný stav a pokrok v implementácii služby. Pozná spôsoby a postupy konfigurácie sieťových komponentov pre bezpečný chod digitálnej siete. Absolvent tejto špecializácie vie vykonávať práce pri návrhu, spravovaní a diagnostikovaní inteligentných technológií. Vie programovať, konfigurovať a diagnostikovať zariadenia využívajúce IoT (Internet vecí), ktoré využije v praxi pri podpore Smart Home,  Smart City, Smart Factory.

Druhá oblasť je zameraná na “Digitálny podnik”. Absolvent tejto špecializácie získa vedomosti a zručnosti, na základe ktorých bude schopný participovať pri návrhu a výbere optimálnych platforiem pre digitálny podnik, ktoré mu umožnia získať konkurenčnú výhodu na trhu. Bude schopný  podporovať riadenie zmenových procesov a projektov v digitálnom veku formou agilných  techník. Bude schopný preukázať tvorbu hodnotového reťazca s využitím digitálnych platforiem v podniku, podniku služieb alebo organizácii.

Študijný odbor 2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov je určený tak pre priemyselné podniky ako aj prevádzky služieb, ktoré chcú alebo plánujú využívať rôznorodé digitálne technológie a tak transformovať svoje podnikanie a činnosť. Odbor  pripravuje absolventov na výkon povolaní interných konzultantov, integrátorov  pri navrhovaní riešení inteligentných  a digitálnych systémov pre digitálnu transformáciu, pri podpore návrhu hodnotového reťazca, pri organizovaní permanentnej zmeny vyvolanej potrebami digitalizácie.

Vzdelávanie v novom odbore bude realizované v systéme duálneho vzdelávania, a to v spolupráci s najväčšími zamestnávateľmi v oblasti IT ako napr. Slovanet, a.s. – ktorý je jedným z najväčších telekomunikačných operátorov na Slovensku. Poskytuje rozsiahle spektrum telekomunikačných služieb a kompletných riešení, vďaka ktorým aktívne pôsobí v rôznych segmentoch zákazníkov - od domácností a menších firiem, až po veľké korporácie. Možná spolupráca je aj s firmami T - Systems Slovakia, s.r.o., člen Košice IT Valey Associaton, tiež s Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. – Divízia vo Zvolene vyvíja a vyrába integrované aktívne a pasívne bezpečnostné technológie, ako aj produkty, ktoré podporujú dynamiku vozidla a ešte môžeme spomenúť  firmu Synergon a.s. - je mladou, dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti informačných technológií. Zameriava sa na návrh infraštruktúry, virtualizáciu, návrh, správu a údržbu databázového prostredia, riešenie IT bezpečnosti.

 

Úspešný absolvent bude:

- vedieť programovať, konfigurovať a diagnostikovať zariadenia využívajúce IoT (Internet vecí) pre Industry 4.0 ( Smart Home, Smart City, Smart Factory),

- realizovať a prevádzkovať infraštruktúry pre digitálnu komunikáciu a poskytovanie cloudových služieb,

- poznať princípy tvorby hodnotového reťazca s využitím digitálnych platforiem v podniku, podniku služieb alebo organizácii,

- navrhovať a vyberať optimálne platformy pre digitálny podnik, ktoré mu umožnia získať konkurenčnú výhodu na trhu.

 

 Pozrite si naše propagačné video k novému odboru:

title foto 0

Žiakov ekonomických odborov na našej škole ani cez dištančné vyučovanie úspech neobišiel. V konkurencii osemtisíc študentov do krajského kola Ekonomickej olympiády postúpila žiačka II. E triedy, odboru pracovník marketingu, Stanislava Staníková. Stala sa tak jednou z 348 najlepších súťažiacich tejto ekonomickej súťaže!

Kým krajské kolá v minulosti prebiehali prezenčne, pri chutnom občerstvení a v priateľskej atmosfére v jednotlivých krajských mestách Slovenska, tento rok to pravdepodobne nebude možné. Pokiaľ nedôjde k zázračnému zlepšeniu situáciekrajské kolá prebehnú online formou v mesiaci marec 2021. V prípade, ak by naša úspešná žiačka z krajského kola postúpila, nasledovať bude celoslovenské finále tejto olympiády. Najlepší piati zástupcovia zo Slovenska sa následne môžu tešiť na účasť v medzinárodnom finále Ekonomickej olympiády, ktoré prebehne na jeseň roka 2021.

Stanka sa z postupu do krajského kola veľmi potešila a svoje pocity vyjadrila nasledovne:


"Keď som si prečítala správu od pani učiteľky Maruškinovej o tom, že som postúpila do krajského kola v Ekonomickej olympiáde, ktorej zakladateľom bola spoločnosť INESS, bola som prekvapená. Zarazilo ma, že som sa dostala medzi 28 najlepších v Banskobystrickom kraji. Už keď som mail otvorila a našla svoje číslo v listine postupujúcich, mojím telom prechádzali rôzne emócie. Potešila som sa tomu, že som postúpila, aj keď som sa toho sčasti zľakla."

 

unnamed


Pred Stankou stojí náročná úloha a to štúdium materiálov a príprava do krajského kola. Je potrebné preštudovať množstvo literatúry a tiež internetových zdrojov.

Budeme jej držať palce!

 

 

 

 

Autorka: Ing. Monika Maruškinová, koordinátorka súťaže

pondelok, 11 január 2021 16:20

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA 2020

title foto 0

 

Aj napriek tomu, že žiaci našej škole sa vzdelávajú dištančne, zostávajú aktívni. Žiaci I. E a II. E triedy, odbor KMP a PMMO sa aj tento rok zapojili do Ekonomickej olympiády. Olympiádu koordinovala Ing. Monika Maruškinová, učiteľka ekonomických odborných predmetov.

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií určená pre študentov stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania a Českej národnej banky.

Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Celonárodná ekonomická súťaž ich prepojí s ekonómami a expertmi, ktorí môžu študentov následne inšpirovať a podporovať na študijnej a kariérnej ceste. Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu. Olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl. Ide o postupovú súťaž, súťažiaci teda začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do finále. V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia test s uzavretými a otvorenými otázkami.

Žiačka Stanislava Staníková zhodnotila olympiádu nasledovne:

"Účasť na tejto olympiáde beriem ako dobrú skúsenosť, mám možnosť preveriť svoje ekonomické znalosti."

Žiačka Mária Kosoňová uviedla: "Vďaka tejto súťaži som schopná porovnať svoje ekonomické vedomosti s mojimi rovesníkmi."

Autorka: Ing.Monika Maruškinová

 

 

nadacia partners logo

Pokiaľ sa Vám nenačíta PDF súbor obnovte prosím reláciu,

alebo kliknite na link uvedený nižšie:

 

Správa o vvč, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2019 / 2020

 

 

streda, 18 november 2020 08:49

FINANČNÁ OLYMPIÁDA 2020

Aj tento rok, a to aj napriek pandémii koronavírusu, sa dňa 03. 11. 2020 žiaci III. E triedy zapojili do 1. kola online súťaže „Finančná olympiáda“, ktorú organizuje spoločnosť PARTNERS GROUP SK, Nadácia PARTNERS.

Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať sa a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti. Online test bol zostavený z testových otázok z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Súťaž prebieha v troch kolách.

Žiaci môžu získať nasledovné výhry pre seba i pre svoju školu:

  1. miesto – vecná cena Apple iPad pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 1 000 Eur pre pedagóga a finančná cena 1 000 Eur pre školu
  2. miesto – vecná cena Apple iPhone SE pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 750 Eur pre pedagóga a finančná cena 750 Eur pre školu
  3. miesto – vecná cena Apple Watch Series 3 pre študenta, darčekové poukážky Edenred v hodnote 500 Eur pre pedagóga a finančná cena 500 Eur pre školu

Budeme si držať palce!

Autorka: Ing. Monika Maruškinová

 

nadacia partners logo

Súčasťou povinného vzdelávania na všetkých stupňoch a typoch škôl je výchova k ochrane života a zdravia. Jednou zo základných úloh našej školy je pripravovať žiakov fyzicky, duševne zdravých, telesne zdatných a  psychicky odolných pre potreby upevňovania existenčných hodnôt. V mesiaci september sa pre žiakov tretích ročníkov konal Kurz na ochranu života a zdravia – KOŽAZ.

Cieľom KOŽAZ-u je zvýšiť telesnú zdatnosť  žiakov, ich psychickú odolnosť, zvýšiť sebavedomie a pripravenosť riešiť mimoriadne situácie v živote. Je vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich vlastenecké povedomie, dotvára sústavu ich zručností a návykov o ochrane života človeka a jeho zdravia, prispieva ku zvyšovaniu telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti žiakov.

Obsahom KOŽAZ-u boli:

1.         Zdravotná príprava – prvá pomoc

2.         Civilná ochrana - riešenie mimoriadnych udalostí

3.         Pobyt a pohyb v prírode - topografia a turistika

4.         Dopravná výchova – správanie sa v premávke

5.         Požiarna výchova – ochrana, opatrenia

Kurz bol naplánovaný na 3 dni v dňoch 7. až 9. septembra 2020.

Prvý deň mali žiaci pod vedením pedagógov naplánovaný výstup na Hvezdáreň Banská Bystrica. V dôsledku nepriaznivého, daždivého počasia sme improvizovali v priestoroch školy. Z dôvodu pandemických opatrení si triedy individuálne v učebniach vypočuli prednášky o ochrane života a zdravia, o ochrane prírody spojené s projekciou náučných filmov.

Druhý deň nám našťastie počasie prialo, potešilo nás slnečnými lúčmi. Po základných inštrukciách na školskom ihrisku absolvovali žiaci turistický pochod s cieľom Hvezdáreň Banská Bystrica. Po krátkej prestávke na Kalvárii pod Urpínom sme pokračovali lesnou cestou, trošku „stupáčikom“ do kopca k Hvezdárni Banská Bystrica.

Tretí deň opäť o 8:00 hod. nástup na školskom ihrisku a následne presun pomalou chôdzou najskôr k skokanskému mostíku a po krátkej prestávke do areálu pod pamätník SNP. Po príchode do areálu pamätníka sme sa rozdelili na stanovištia zdravotná výchova, dopravná výchova, protipožiarna výchova, civilná ochrana a požiarna ochrana. Nasledovali prednášky a vedomostné kvízy zamerané aj na environmentálnu výchovu a ochranu životného prostredia. Po prestriedaní sa tried na všetkých stanovištiach bol kurz ukončený.

Snahou všetkých pedagógov bolo, aby si žiaci z tohto kurzu odniesli do života čo najviacej praktických a teoretických vedomostí a zručností. 

Autor článku a vedúci kurzu: Mgr. Roman Hadžega

 

pondelok, 26 október 2020 09:16

Workshop 8. 10. 2020

Dnešná telesná výchova sa od ostatných líšila tým, že namiesto bežnej hodiny sme mali hodinu zameranú na správne držanie tela a na správnu chôdzu. Najskôr sme si vypočuli krátky príhovor organizátorov a následne sme sa rozdelili do dvoch skupín. Jedna športovala a druhá sa učila správne držanie tela. 

Športová skupina sa venovala rozcvičke svalov, cvičeniu výpadov počas chôdze, trénovala vysoký a nízky skipping a správne držanie rúk počas behu a chôdze. Druhá skupina medzi tým preberala správny postoj tela, narovnanie chrbtice, kráčanie s uvoľnenými ramenami, pohybové problémy, hojenie chrbtice po úraze, správne držanie chrbtice, vyváženosť tela pri chôdzi, preťaženie tela pri chôdzi a kompenzáciu preťaženia.

Prednáška a vôbec celá hodina telesnej výchovy boli veľmi zaujímavé, poučné, žiaci získali zaujímavé informácie, ktoré im pomôžu či už pri športovaní alebo počas bežného dňa. 

Autorka: Mgr. Kristína Raganová

 

 

Pracovníci marketingu  z I. E tak ako všetci ich starší spolužiaci začali štúdium na odbornom výcviku získavaním komunikačných zručností. Po mnohých aktivitách  a modelových situáciách v rámci vyučovania sme aj pre nich pripravili niekoľko workshopov v spolupráci s  Centrom voľného času Junior a Informačným centrom mladých v Banskej Bystrici. Žiaľ, nástup druhej vlny pandémie spojenej s ochorením COVID19 nám umožnil  zrealizovať len jeden z nich. No aj ten si žiaci náležite užili.

V utorok 6. 10. 2020  desať žiakov študijného odboru pracovník marketingu na odbornom výcviku  netrpezlivo, ale aj s obavami očakávalo príchod PhDr. Ľuby Dankovej z Centra voľného času Junior, ktorá im prišla prezentovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu.  Žiaci síce nevedeli,   čo ich čaká, pretože to bola ich prvá aktivita a preto  ich interaktívny spôsob prezentácie zo začiatku trochu zaskočil. No vedomosti a zručnosti, ktoré už počas odborného výcviku od septembra získali,  dokázali pretaviť do praktických činností, preto demonštrácia rôznych foriem neverbálnej komunikácie, signálov a reči tela priniesla nakoniec aj niekoľko humorných situácií. 

Formou workshopu si nielen zopakovali a upevnili svoje už nadobudnuté odborné vedomosti a zručnosti, ale dozvedeli sa aj mnoho ďalších nových informácií, ktoré budú  počas nasledujúceho štúdia na škole určite potrebovať. 

A ako zhodnotili túto formu vyučovania? Prinášame názory dvoch z nich:

„Prezentácia,  ktorú sme absolvovali,  sa mi veľmi páčila.  Mnohému nás naučila a veci, ktoré sme predtým už vedeli, sme si touto formou upevnili. Počas prezentácie sme si  niektoré formy neverbálnej, ale aj verbálnej komunikácie vyskúšali prakticky, a to zábavnou formou hry. Táto forma učenia ma zaujala, pretože mi poskytla veľa nových vecí, zábavu a naučila som  sa  lepšie komunikovať. Učenie veselo, ale aj vážne mi  pomohlo  rozvíjať a zabaviť sa zároveň. Je to učenie bez stresu, ktoré ma určite posunulo ďalej.“  To sú slová Natálie Maťašovej   a k workshopu sa vyjadril aj David Drončovský: „Aj moje pocity sú príjemné, pretože pani Danková to prezentovala veľmi dobre a bolo vidieť, že  si prezentáciu dôkladne pripravila. Prezentácia v jej podaní  sa mi páčila a kľudne by som si ju zopakoval znova. Bolo to príjemné a zábavné zároveň. Bavili sme sa a hrali spoločenské komunikačné hry. Potom sme sa aj spoločne odfotili. Bol by som úprimne rád, keby sme mali ďalšiu podobnú prezentáciu, ktorá by ma tak zabavila ako táto. Naučil som sa z toho dosť nového a verím, že sa mi to bude hodiť v priebehu ďalšieho štúdia. Ďakujem za peknú prezentáciu a za nové informácie do života.“

Žiaľ, ďalšie dva workshopy sme už absolvovať nestihli. Spolu so žiakmi však veríme, že situácia sa zlepší a my sa čoskoro opäť stretneme v škole, pretože socializácia nielen nám, ale aj žiakom samotným chýba.  A nič nedokáže nahradiť osobný kontakt a priame sprostredkovanie obsahu učiva.   

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč    

 

pondelok, 26 október 2020 09:03

HRA „FINANČNÁ SLOBODA“

V októbri sme ešte stihli v rámci bankových činností na odbornom výcviku navštíviť kanceláriu OVB Allfinanz Slovensko, kde nám Ing. Jana Crmanová priblížila formou workshopu finančné inštitúcie, medzi ktoré patria aj investičné a podielové fondy, penzijné (dôchodkové) fondy.

Žiaci III. E odbor KMP si mali možnosť zahrať hru „Finančná sloboda“. Hra simuluje slovenský trh. Hráči prechádzajú v hre rôznymi životnými situáciami a usilujú sa dosiahnuť stanovené ciele. Získavajú skúsenosti z 30 rokov aktívneho života a postupne prichádzajú na to, čo mali robiť lepšie a aký vplyv mali ich rozhodnutia na ich celkovú dosiahnutú finančnú situáciu.

Finančná hra žiakom priniesla okrem zábavy skúsenosti, ako získať kontrolu nad svojimi financiami, poznať chyby, ktorým sa môžu počas života vyhýbať, naučiť sa rozoznávať drahé a nepotrebné finančné produkty.

Autorka článku a foto: Mgr. Ľudmila Weissová

 

Strana 5 z 45
Dnes je
28.10.2021
a meniny má Dobromila
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.