Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

streda, 03 máj 2017 23:17

Fujikura a Heizer optik s.r.o u nás

Dňa 12.4.2017 navštívili našu školu zástupcovia firmy Fujikura, pán David Parry z Anglicka a riaditeľ HEIZER OPTIK s.r.o, pán Szabolcs Heizer, v sprievode dvoch spolupracujúcich firiem a odovzdali nám dar slúžiaci pre výučbu – optický zvárací prístroj Fujikura S12 v hodnote 2199€.

FUJIKURA s hlavným sídlom v Japonskej metropole Tokyo je celosvetovou jednotkou medzi výrobcami optických káblov a zariadení pre ich inštaláciu, meranie a testovanie. Názov Fujikura sa stal synonymom pre celosvetovo najlepšie zváračky optických vlákien a spoločnosť Fujikura sa stala popredným svetovým dodávateľom pre telekomunikačné spoločnosti.

Hlavným zameraním spoločnosti HEIZER OPTIK, s.r.o. sú kompletné riešenia optickej infraštruktúry budovanej optickými vláknami s použitím najmodernejších technológií a produktov. Spoločnosť poskytuje služby od návrhu technického riešenia - štúdie, cez vypracovanie projektu až po konečnú realizáciu výstavby siete, jej sprevádzkovanie a následnú správu a servis siete.

Je to ďalší dobrý príklad spolupráce zamestnávateľov a školy.

Ďakujeme za vzácny dar.

 

štvrtok, 20 apríl 2017 09:35

Erasmus+ Techpedia

Projekt Techpédia je elektronická učebná opora pre elektrotechnické vzdelanie. Hlavný cieľ projektu je zatraktívniť a podporiť kvalitnú výučbu na elektrotechnicky orientovaných stredných odborných školách, a to takou formou, ktorá bude pre študentov príťažlivá. Do projektu sú zapojené vysoké školy: ČVUT Praha, STU Bratislava, Technical University of Catalonia Barcelona. Zvýšenie kvality výučby na stredných odborných školách chce tento projekt dosiahnuť tak, že pracovníci VŠ pripravili široké portfólio moderných výučbových pomôcok rozdelených na menšie výučbové objekty.

Výučbové pomôcky budú všetkým k dispozícii v elektronickej forme na voľne dostupnom výučbovom portáli. Všetky materiály sú pripravené v češtine, angličtine, nemčine, španielčine a slovenčine. Materiály preto významne pomôžu aj jazykovej príprave študentov i učiteľov. Učitelia a ich študenti si potom môžu vyberať výučbové materiály (alebo ich časti) a formy, ktoré ich zaujmú a ktoré obohatia a spestria ich výučbu. Na overenie výsledkov (t. j. miery, ako si študenti osvojili poznatky nadobudnuté z výučbových objektov vyvinutých v projekte) sa uskutočnilo pilotné testovanie a národné aj medzinárodné kolá technickej olympiády, do ktorej sa zapojili aj naši študenti.

V dňoch 4. – 10. apríla 2017 sa v Prahe na Katedre telekomunikačnej techniky ČVUT uskutočnila medzinárodná olympiáda Techpédia 2017 za účasti troch súťažných družstiev z Českej republiky (VOŠ a SOŠ Praha 9), Slovenska (SOŠ IT Banská Bystrica) a Španielska (Institut Esteve Terradas i Illa). Slovensko reprezentovali žiaci SOŠ IT v Banskej Bystrici – Tomáš Koóš a Richard Šustr, žiaci II. C triedy odboru TITT. Súťaž pozostávala z vypracovania 20 testových otázok, ktoré boli vybrané z desiatich výukových modulov, a z 10-minútovej prezentácie školy, mesta a štátu v anglickom jazyku. Tomáš Koóš sa umiestnil na výbornom treťom mieste a Richard Šustr na šiestom mieste. Vecné ceny súťažiacim osobne odovzdal vedúci Katedry telekomunikačnej techniky prof. Ing. Boris Šimák, CSc.

Po ukončení súťažnej časti sa zúčastnení žiaci spolu s pedagogickými pracovníkmi zúčastnených škôl a pracovníkom ČVUT Praha Ing. Jaromírom Hradom, PhD. a Ing. Marekom Nevosadom oboznámili s laboratóriami Katedry elektrotechniky a navštívili Národnú technickú knižnicu. Navštívili sme aj odborné učebne a 3D premietaciu miestnosť VSOŠ a SOŠ v Prahe 9. V ďalších dňoch zas technické pamiatky v Prahe.

Najzaujímavejšie boli Technické múzeum a Kráľovstvo železníc. Okrem technických pamiatok sme navštívili množstvo kultúrnych pamiatok, ako je Karlov most, Staromestské námestie, Hradčany, Pražský hrad, Petřínsku rozhľadňu a množstvo ďalších nádherných pamiatok.

Päť dní v Prahe ubehlo rýchlo ako voda vo Vltave. Počas pobytu sme sa zoznámili s veľmi príjemnými ľuďmi, ktorí nikdy neodmietli odpovede na naše zvedavé otázky. Odchádzame z Prahy obohatení o nové vedomosti, skúsenosti a nové priateľstvá a tešíme sa, že sa do Prahy zasa niekedy vrátime.

Autor článku: Ján Kasan

 

 

štvrtok, 20 apríl 2017 09:25

Hradec Králové 2017

Do série výmenných pobytov v tomto školskom roku patril aj pobyt v Hradci Králové v Českej republike a ja som bola jednou z tých, ktorí mali šťastie zúčastniť sa na jeho realizácii. V nedeľu 12. februára 2017 ráno sme (piati tretiaci študijných odborov grafik digitálnych médií a technik informačných a telekomunikačných technológií spolu s majstrom OV Ing. Petrom Turanským) v Banskej Bystrici nastúpili do vlaku a vydali sa na pomerne dlhú cestu do Hradca Králové. Počas nej sme mali možnosť lepšie sa spoznať. Po príchode do Hradca Králové nás privítal Miloslav Penc, učiteľ praktického vyučovania, ktorý nás sprevádzal celým pobytom. Najprv nás odviezol do školy a ubytoval na školskom internáte.

Aj v pondelok si nás vzal na starosť a skôr, ako nás oboznámil s projektom, nám pripravil prehliadku školy a ukázal nám vybavenie učební.

Ďalší deň sme v škole mali úvod do elektronických zabezpečovacích systémov a po škole sme sa šli pozrieť na Bielu vežu, ktorá je jednou z veží mestského opevnenia. Z nej bol nádherný výhľad na celý Hradec a vo vnútri sa nachádzal obrovský zvon a sklená napodobenina tejto veže.

V stredu sme sa venovali teórii bezpečnostných systémov, typom senzorov a ich použitiu v  praxi. Tiež sme si  vyskúšali HTC VIVE, čo je virtuálna realita, kde sme si precvičili lukostreľbu, zabíjali zombíkov a maľovali.

Veľkým prínosom pre nás bola prehliadka projektového dňa, čo znamená, že sme chodili po triedach a žiaci tunajšej školy nám ukazovali, na akom projekte pracujú. Žiaci tejto školy každý mesiac počas celého školského roka majú vyhradený jeden deň na prácu na projekte, ktorého tému si sami zvolili na začiatku školského roka. Pracujú na ňom 3- až
5-členné tímy žiakov z rôznych ročníkov. Je to jeden zo spôsobov, ako umožniť mladším žiakom, aby sa učili od starších. Na záver vyučovania každý tím prezentoval výsledky svojej práce a vedenie školy priebežne vyhodnotilo stav projektu. Počas projektového dňa nás pán Penc previedol jednotlivými tímami a mohli sme tak nahliadnuť do ich prác. Témy boli rozmanité – od tvorby 3D grafických modelov cez programovanie počítačových hier pre virtuálnu realitu až po programovanie matematického odhadu počasia.

Pri niektorých projektoch sme nevychádzali z úžasu nad tým, ako je možné to tak dobre spraviť. Mohli sme si pozrieť technické projekty, do ktorých sme sa my – grafičky veľmi nerozumeli, ale potom tu boli aj grafické projekty, ktoré nám už mali čo povedať. Tento deň bol pre nás veľmi inšpiratívny a motivačný a vzbudil v nás chuť oveľa viac na sebe pracovať.

Navštívili sme aj múzeum východných Čiech. Budova bola naozaj zaujímavá a v nej sa nachádzali rôzne predmety z obdobia vojen. Videli sme aj 3D maketu mesta v súčasnosti, ale aj v minulosti. Večer sme si zahrali bowling. Niektorým to zo začiatku nešlo, ale postupne sa do toho všetci dostali.

V stredu už prišlo vedenie našej školy a nás čakala záverečná prezentácia projektu, na ktorom sme dva týždne pracovali. Išlo o projekt elektronického zabezpečovacieho systému pre objekt advokátskej kancelárie. Počas celého projektu sa nám odborne venoval Bc. Matěj Lang. Nakoľko to bol náš prvý projekt, privítali sme aj ich rady, čo by sme mohli v budúcnosti zlepšiť, a my sme im porozprávali o tom, ako to na tunajšej škole funguje, aké vybavenie majú grafici a aj to, že sa nám veľmi páčia tablety na kreslenie.

Kým sme sa s Hradcom rozlúčili, stihli sme ešte zájsť do obrieho akvária a prírodovedného centra. V obrom akváriu sme mohli vidieť aj unikátne kostry rýb. V akváriu sa nachádzali sladkovodné ryby a niektoré mali viac ako 20 rokov. Veľmi sa nám to páčilo. V prírodovednom centre sa zasa nachádzali zvieratá od hlodavcov a opíc až po plazy. Opičku sme mohli aj sami nakŕmiť a bolo to dosť komické. Pán v centre bol milý a dovolil nám zvieratá si aj podržať. Niektorí sme sa zvieratiek báli, tak že smola pre nás.

Veľmi si cením, že som sa mohla na tomto pobyte zúčastniť. Umožnil mi nielen zdokonaliť sa v odbore, ale aj nazrieť do trochu iného sveta, vidieť spôsoby a možnosti žiakov v Českej republike, spoznať nových ľudí, ale aj túto úžasnú krajinu. Určito to stálo za to.

Autorky: Zuzana Chramcová a Adriána Dadová z III. A

Foto: Zuzana Chramcová, III. A

 

štvrtok, 20 apríl 2017 09:19

Hradec Králové 2017

Do série výmenných pobytov v tomto školskom roku patril aj pobyt v Hradci Králové v Českej republike a ja som bola jednou z tých, ktorí mali šťastie zúčastniť sa na jeho realizácii. V nedeľu 12. februára 2017 ráno sme (piati tretiaci študijných odborov grafik digitálnych médií a technik informačných a telekomunikačných technológií spolu s majstrom OV Ing. Petrom Turanským) v Banskej Bystrici nastúpili do vlaku a vydali sa na pomerne dlhú cestu do Hradca Králové. Počas nej sme mali možnosť lepšie sa spoznať. Po príchode do Hradca Králové nás privítal Miloslav Penc, učiteľ praktického vyučovania, ktorý nás sprevádzal celým pobytom. Najprv nás odviezol do školy a ubytoval na školskom internáte.

Aj v pondelok si nás vzal na starosť a skôr, ako nás oboznámil s projektom, nám pripravil prehliadku školy a ukázal nám vybavenie učební.

Ďalší deň sme v škole mali úvod do elektronických zabezpečovacích systémov a po škole sme sa šli pozrieť na Bielu vežu, ktorá je jednou z veží mestského opevnenia. Z nej bol nádherný výhľad na celý Hradec a vo vnútri sa nachádzal obrovský zvon a sklená napodobenina tejto veže.

V stredu sme sa venovali teórii bezpečnostných systémov, typom senzorov a ich použitiu v  praxi. Tiež sme si  vyskúšali HTC VIVE, čo je virtuálna realita, kde sme si precvičili lukostreľbu, zabíjali zombíkov a maľovali.

Veľkým prínosom pre nás bola prehliadka projektového dňa, čo znamená, že sme chodili po triedach a žiaci tunajšej školy nám ukazovali, na akom projekte pracujú. Žiaci tejto školy každý mesiac počas celého školského roka majú vyhradený jeden deň na prácu na projekte, ktorého tému si sami zvolili na začiatku školského roka. Pracujú na ňom 3- až
5-členné tímy žiakov z rôznych ročníkov. Je to jeden zo spôsobov, ako umožniť mladším žiakom, aby sa učili od starších. Na záver vyučovania každý tím prezentoval výsledky svojej práce a vedenie školy priebežne vyhodnotilo stav projektu. Počas projektového dňa nás pán Penc previedol jednotlivými tímami a mohli sme tak nahliadnuť do ich prác. Témy boli rozmanité – od tvorby 3D grafických modelov cez programovanie počítačových hier pre virtuálnu realitu až po programovanie matematického odhadu počasia.

Pri niektorých projektoch sme nevychádzali z úžasu nad tým, ako je možné to tak dobre spraviť. Mohli sme si pozrieť technické projekty, do ktorých sme sa my – grafičky veľmi nerozumeli, ale potom tu boli aj grafické projekty, ktoré nám už mali čo povedať. Tento deň bol pre nás veľmi inšpiratívny a motivačný a vzbudil v nás chuť oveľa viac na sebe pracovať.

Navštívili sme aj múzeum východných Čiech. Budova bola naozaj zaujímavá a v nej sa nachádzali rôzne predmety z obdobia vojen. Videli sme aj 3D maketu mesta v súčasnosti, ale aj v minulosti. Večer sme si zahrali bowling. Niektorým to zo začiatku nešlo, ale postupne sa do toho všetci dostali.

V stredu už prišlo vedenie našej školy a nás čakala záverečná prezentácia projektu, na ktorom sme dva týždne pracovali. Išlo o projekt elektronického zabezpečovacieho systému pre objekt advokátskej kancelárie. Počas celého projektu sa nám odborne venoval Bc. Matěj Lang. Nakoľko to bol náš prvý projekt, privítali sme aj ich rady, čo by sme mohli v budúcnosti zlepšiť, a my sme im porozprávali o tom, ako to na tunajšej škole funguje, aké vybavenie majú grafici a aj to, že sa nám veľmi páčia tablety na kreslenie.

Kým sme sa s Hradcom rozlúčili, stihli sme ešte zájsť do obrieho akvária a prírodovedného centra. V obrom akváriu sme mohli vidieť aj unikátne kostry rýb. V akváriu sa nachádzali sladkovodné ryby a niektoré mali viac ako 20 rokov. Veľmi sa nám to páčilo. V prírodovednom centre sa zasa nachádzali zvieratá od hlodavcov a opíc až po plazy. Opičku sme mohli aj sami nakŕmiť a bolo to dosť komické. Pán v centre bol milý a dovolil nám zvieratá si aj podržať. Niektorí sme sa zvieratiek báli, tak že smola pre nás.

Veľmi si cením, že som sa mohla na tomto pobyte zúčastniť. Umožnil mi nielen zdokonaliť sa v odbore, ale aj nazrieť do trochu iného sveta, vidieť spôsoby a možnosti žiakov v Českej republike, spoznať nových ľudí, ale aj túto úžasnú krajinu. Určito to stálo za to.

Autorky: Zuzana Chramcová a Adriána Dadová z III. A

Foto: Zuzana Chramcová, III. A

 

utorok, 18 apríl 2017 23:16

TRUTNOV 2017

nedeľu 19. marca 2017 sme z Banskej Bystrice na dva týždne vycestovali do českého mesta Trutnov. Samozrejme, že sme tam nešli len tak na výlet. Táto cesta bola v rámci realizácie projektu Erasmus+ pod názvom „Kreatívna cesta do novej modernej Európy.“

Súčasťou navrhnutého projektu bolo zrealizovať prieskum trhu a zistiť, či obyvatelia mesta poznajú predajňu vlastných výrobkov Strednej odbornej školy a Stredného odborného učilišťa Trutnov. Po vyhodnotení prieskumu trhu sme vybrali vhodné reklamné nástroje a naplánovali rozpočet reklamy, podľa ktorého sme v spolupráci s českými študentmi druhého ročníka vybrali vhodnú banku na poskytnutie výhodného úveru na pokrytie nákladov potrebných na reklamnú kampaň. Následne po tomto kroku sme museli samotnú reklamnú kampaň zrealizovať. Medzi výstupy z projektu tak patrili letáky, denníček, video z voľnočasových aktivít či samotné dotazníky použité v prieskume trhu.

Niektorí zamestnanci školy, ako aj pár žiakov tretieho ročníka SOŠ a SOU Trutnov, nám však venovali svoj voľný čas aj mimo školy. Spolu s nimi sme absolvovali každý deň inú aktivitu. Na začiatok sme navštívili ich školskú pekáreň aj cukráreň, kde sme si mohli sami skúsiť upiecť zdravé pečivo, ale aj sladké maškrty. Žiaci, ktorí sa nám venovali najmä pri obedoch a večeriach, nám predviedli miešanie nápojov či flambovanie palaciniek. Poobedia nám spríjemňovali rôznymi aktivitami, napr. návštevou žrebčína, večerom v mestskom wellnesse či návštevou Adršpašských skál, ktoré nás doslova uchvátili. Zobrali nás aj na bowling, ktorý nás tak bavil, že sme ho museli navštíviť rovno dvakrát. Do víkendového programu bola zahrnutá návšteva neďalekého mestečka Kuks s historickou nemocnicou, odkiaľ naše kroky viedli na Stachelberg, kde bola aj rozhľadňa Eliška. Z nej bolo vidieť hranice medzi Českom a Poľskom. Keďže sme boli neďaleko mesta Dvůr Králové, nemohli sme vynechať návštevu tamojšej ZOO, kde nás potešilo krásne počasie, a tak boli von skoro všetky zvieratká vrátane levov, žiráf, slonov, surikát, zábavných opíc a podobne. Nádherný víkendový západ slnka sme si vychutnali pohľadom na Trutnov z vrchu Gablenz po príjemnej opekačke.

S profesionálnou sprievodkyňou sme absolvovali prehliadku mesta Trutnov, navštívili sme Galériu Draka a tiež múzeum Podkrkonoší. Takisto nás sprievodkyňa sprevádzala aj v Prahe, kde sme nesmeli vynechať miesta ako Pražský hrad, Karlov most, rozhľadňu Petřín či Orloj a to najkrajšie nás čakalo na záver – neopísateľné predstavenie Krížikovej fontány.

V polovici druhého týždňa sa uskutočnila prezentácia projektu, pred ktorou bolo síce kopec stresu, ale spoločne s českými študentmi sme to zvládli výborne. Zožali sme pochvalu, odľahlo nám a vtedy sme si uvedomili, že naše dva týždne práce, ale aj zábavy, sa blížia ku koncu. Zakončili sme ich však až v piatok výletom do mesta Pec pod Snežkou a návštevou Jánskych Lázní.

Počas týchto dvoch týždňov sme získali množstvo vedomostí i praktických skúseností, neskutočne veľa zážitkov a spoznali sme nových ľudí, s ktorými už máme naplánované ďalšie stretnutia. Samozrejme, mimo školy J

Autorka článku: Karin Delinčáková, III. E

Foto: Nikola Olšiaková, III. A

 

 

Záujmový krúžok Cvičná firma pod vedením Ing. Karolíny Hukelovej funguje na našej škole už niekoľko rokov. A každý rok je žiakom, ktorí ho navštevujú, umožnené zúčastniť sa aj Veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom. Na tomto podujatí si môžu cvičné firmy preveriť svoje podnikateľské schopnosti v širšej konkurencii a tiež získať nových obchodných partnerov či súťažiť o ceny za najlepšiu elektronickú prezentáciu cvičnej firmy, najlepší slogan cvičnej firmy, najlepší stánok, najlepšie logo cvičnej firmy a najlepší  katalóg cvičnej firmy.
Tento rok sa veľtrhu zúčastnilo sedem žiakov prvého ročníka študijného odboru pracovník marketingu a klientsky manažér pošty a jeden technik informačných a telekomunikačných technológií. Vysoká úroveň súťažiacich firiem vyvolávala pocit reality. A právom. Mohli sme si dať kávičku v kaviarni BOKAČA alebo sa dať nalíčiť v kozmetickom salóne Excelencia, zakúpiť si kožený výrobok v s. r. o. Čarovná ihla alebo módny doplnok v Podpolianskej etno móde. Bezpochyby zaujal aj nekonečný svet komunikácie Infinity Company, ktorý ponúkal mobilné telefóny, a ich do detailov zariadená predajňa vyvolávala pocit, že v predajni mobilných telefónov naozaj ste. Ja som však mala pocit, že tento stánok patrí našim pracovníkom marketingu mobilného operátora. Každý z nás si odtiaľ odniesol nejaké dojmy a tu sú aj tie, ktoré mali naši žiaci.

„Moje osobné pocity z veľtrhu boli veľmi pozitívne, páčilo sa mi, ako zamestnanci fiktívnych firiem navodili pocit, ako keby to bolo naozaj. Zakúpil som víkendový pobyt pre dve osoby v hoteli Independence, ktorý prevádzkovala SOŠ obchodu a služieb zo Zlatých Moraviec. Najviac sa mi páčil booking hotelovej izby, v ktorej mi predstavili rôzne alternatívy výberu s rôznymi cenami a dokonca aj výlety do miestnych pamätných zákutí. Mohol som si vybrať z katalógu  a na romantický jarný pobyt ponúkli aj zľavu 10 % z ceny. Nakoniec mi  vypísali objednávku, vypočítali sumu 186,30 € a ukončili sme rokovanie ako v normálnej firme.“ Tak toto zažil Martin Gombala a svoje pocity pridala aj Mária Šipulová: „Cvičná firma ma zaujala už na začiatku školského roka. Navštevovala som krúžok a tešila som sa na Veľtrh cvičných firiem. Neočakávala som však také množstvo stánkov a skvelých nápadov. Mali nielen vlastné vizitky a letáky, ale aj zľavové kupóny, kostýmy, výzdobu a mala som pocit, že som v skutočných firmách. Najviac sa mi páčil stánok All in, kde ponúkali rôzne služby, aby ľudia venovali viac času športu. Hovoril o tom aj ich slogan: „Nájdi šťastie v pohybe.“ Tu som si kúpila minigolfové ihrisko. Vybrala som si ho z ich ponuky v katalógu a ponúkli mi možnosť zriadiť si ho doma na záhrade. O tento pocit reality sa postarali žiaci Obchodnej akadémie zo Serede. Všetky stánky boli zaujímavé a už sa teším na ďalší rok, keď im predvedieme naše výrobky.“

„Ja som navštívila Veľtrh cvičných firiem v Žiari nad Hronom už druhýkrát a moje pocity boli veľmi pozitívne. Minulý rok boli tiež zaujímavé firmy, ale tento rok sa mi páčili omnoho viac. Mohli sme ochutnávať rôzne domáce koláčiky, ktoré chutili naozaj výborne. Žiaci boli veľmi príjemní a milí a páčil sa mi ich prístup, pretože to vyzeralo, ako keby tie firmy boli naozaj na trhu. Najviac sa mi páčila firma, ktorá vyrábala pracovné obleky a nezničiteľné rukavice, ktoré sme si mohli vyskúšať tak, že sme nimi chytali rozbité sklo. Veľtrh ma motivoval a priniesol mi nové skúsenosti, ktoré budem môcť využiť nielen v škole, ale aj v osobnom živote,“ pridáva sa aj Viktória Blahová a Viktor Kováčik dodáva: „Aj mne sa Veľtrh cvičných firiem páčil. Hneď po príchode sme natrafili na firmu, ktorá vyrábala koláčiky bez cukru. Ten nahradili prírodnými sladidlami. A mohli sme ich aj ochutnať v Cukrárni bez cukru z Nitry. Hneď vedľa nich sme si mohli osladiť život medovými dobrotami od firmy Včielka, s. r. o. z neďalekej Obchodnej akadémie na Tajovského 25 v Banskej Bystrici. Neskôr sme sa presunuli k ďalším firmám. Firmy boli podľa môjho názoru perfektné a prepracované. Atmosféru dopĺňali hudobné a tanečné vstupy. Ľudia boli príjemní a dotvárali ducha celého podujatia. Som rád, že som mohol byť súčasťou takejto akcie.“

Hlavné však je to, že tu naši žiaci našli inšpiráciu a tiež motiváciu usilovne pracovať a o rok sa do súťaže zapojiť.

Pripravila: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Radoslav Mojžiš, I. C

 

 

Zatiaľ čo žiaci štvrtého ročníka pristúpili k externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky, ktorou odštartovali záverečnú fázu svojho štúdia na našej škole, ani žiaci nižších ročníkov nezaháľali.

Pracovníci marketingu a klientski manažéri pošty všetkých troch ročníkov spolu s majsterkami OV Bc. Vlastou Vilhanovou a Bc. Kristou Hambálkovou už tradične počas týchto dvoch dní absolvovali niekoľko workshopov.

Bc. Eva Kulichová, špecialista v kancelárii ombudsmana Slovenskej pošty, a. s., a  Marta Antošová, office manager v tej istej spoločnosti, obidve absolventky našej školy, im poskytli návod na kariérny rast, resp. odhalili cestu od školských lavíc až k ich súčasným pozíciám.

Rovnako zaujímavá bola aj prezentácia ďalších dvoch zamestnankýň Slovenskej pošty, a to Miloty Halajovej a Mgr. Martiny Rakytniakovej, ktoré ich zapojili aj do kvízu, v ktorom mohli získať lós alebo pero. Pracovné pohovory si mohli žiaci vyskúšať s PhDr. Angelikou Slovákovou a ako hospodáriť s financiami sa dozvedeli od finančnej poradkyne Ing. Janky Crmanovej.

Ján Brádňanský, zástupca s. r. o. Studio 701, ich previedol svetom online marketingu.

No aktívni boli aj samotní žiaci a znalosti o škole a z oblasti svojho študijného odboru si preverili formou súťaží „Páli vám to“ alebo „Pravda a lož“.

Žiaci III. C sa pod vedením majstra OV Ľubomíra Štubňu postarali o poriadok pred internátom a jedálňou. Preto počas týchto dní vymenili školské lavice za fúriky, hrable, lopaty alebo motyky.

Bohatý program pre žiakov II. C a II. D pripravili Bc. Iveta Hanková a Mgr. Martin Pagáč. V priestoroch Verejnej knižnice Mikuláša Kováča sa zúčastnili prezentácie firmy Creative Business Studio. Mali si tu možnosť prezrieť maľované mapy, videoprezentácie, orientačné plány, fotomapy, knihy, originálne propagačné materiály a katalóg produktov tejto spoločnosti.

Druhý deň patril informačnému semináru pod názvom „Štúdium v zahraničí so štipendiom.“ Tu sa dozvedeli, na koho sa majú obrátiť, kto im pomôže, ako im môžu poradiť a v čom všetkom môžu pomôcť študentom, ktorí chcú študovať v zahraničí, členovia Slovenskej akademickej informačnej agentúry SAIA, n. o., ktorá tento seminár zrealizovala – tiež v priestoroch verejnej knižnice.

Grafici digitálnych médií z prvého ročníka sa spolu s Mgr. art. Petrom Lukáčom venovali historickým fotografickým technikám, tvorivej experimentálnej fotografii a súčasťou týchto aktivít boli aj tvorivé dielne zamerané na zapojenie našich žiakov do medzinárodnej súťaže Mladý obal. Hlavným podtitulom súťaže bola téma Open and Play – obal ako hra. Cieľom súťaže bolo motivovať mladých tvorcov, aby sa zamysleli nad obalovým dizajnom a urobili z neho zábavný prvok. Obal, ktorý bude nielen dokonale chrániť obľúbený produkt, ale aj vytvorí z obyčajného rozbaľovania zážitok, na ktorý spotrebiteľ len tak nezabudne.

Zatiaľ žiaci z I. C a I. D triedy s Ing. Petrom Turanským a Matúšom Schmidtom, majstrami OV, navštívili Tihányiovský kaštieľ, kde si mohli pozrieť stálu expozíciu pod názvom ,,Príroda stredného Slovenska", a to s odborným výkladom lektorky. Videli viac ako dvetisíc exponátov, vďaka ktorým mohli vnímať ucelený obraz o prírodných pomeroch stredného Slovenska. Jedna z miestností tohto kaštieľa bola ozvučená autentickými zvukmi a hlasmi živočíchov. Tlačidlom na paneli si mohli prehrať a rozpoznať hlas vlka, jeleňa, netopiera či rôznych druhov vtákov. Na záver si pozreli film ,,Život v oblakoch", ktorý ich previedol životom kamzíkov v Tatrách počas celého roka. V ďalší deň sa zúčastnili prednášky o Národnom parku Nízke Tatry v priestoroch našej školy, kde ich pracovníci Správy Národného parku v Banskej Bystrici oboznámili s prácou pri ochrane flóry a fauny v Národnom parku.

Aj keď sa žiaci počas maturitných skúšok štvrtákov neučili, formou tohto bohatého programu a zaujímavých aktivít, ktoré si vyučujúci pre nich pripravili, mali možnosť získať nové poznatky a vedomosti, ale aj zručnosti, ktoré počas nasledujúceho štúdia využijú.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč, Bc. Miloslav Lichý,

           Dominika Neuschlová, III. A, Gabriela Kinčoková a Alexandra Sekerešová, III. B      

 

utorok, 11 apríl 2017 08:28

Výmenný pobyt Erasmus+ TRUTNOV 2017

nedeľu 19. marca 2017 sme z Banskej Bystrice na dva týždne vycestovali do českého mesta Trutnov. Samozrejme, že sme tam nešli len tak na výlet. Táto cesta bola v rámci realizácie projektu Erasmus+ pod názvom „Kreatívna cesta do novej modernej Európy.“

Súčasťou navrhnutého projektu bolo zrealizovať prieskum trhu a zistiť, či obyvatelia mesta poznajú predajňu vlastných výrobkov Strednej odbornej školy a Stredného odborného učilišťa Trutnov. Po vyhodnotení prieskumu trhu sme vybrali vhodné reklamné nástroje a naplánovali rozpočet reklamy, podľa ktorého sme v spolupráci s českými študentmi druhého ročníka vybrali vhodnú banku na poskytnutie výhodného úveru na pokrytie nákladov potrebných na reklamnú kampaň. Následne po tomto kroku sme museli samotnú reklamnú kampaň zrealizovať. Medzi výstupy z projektu tak patrili letáky, denníček, video z voľnočasových aktivít či samotné dotazníky použité v prieskume trhu.

Niektorí zamestnanci školy, ako aj pár žiakov tretieho ročníka SOŠ a SOU Trutnov, nám však venovali svoj voľný čas aj mimo školy. Spolu s nimi sme absolvovali každý deň inú aktivitu. Na začiatok sme navštívili ich školskú pekáreň aj cukráreň, kde sme si mohli sami skúsiť upiecť zdravé pečivo, ale aj sladké maškrty. Žiaci, ktorí sa nám venovali najmä pri obedoch a večeriach, nám predviedli miešanie nápojov či flambovanie palaciniek. Poobedia nám spríjemňovali rôznymi aktivitami, napr. návštevou žrebčína, večerom v mestskom wellnesse či návštevou Adršpašských skál, ktoré nás doslova uchvátili. Zobrali nás aj na bowling, ktorý nás tak bavil, že sme ho museli navštíviť rovno dvakrát. Do víkendového programu bola zahrnutá návšteva neďalekého mestečka Kuks s historickou nemocnicou, odkiaľ naše kroky viedli na Stachelberg, kde bola aj rozhľadňa Eliška. Z nej bolo vidieť hranice medzi Českom a Poľskom. Keďže sme boli neďaleko mesta Dvůr Králové, nemohli sme vynechať návštevu tamojšej ZOO, kde nás potešilo krásne počasie, a tak boli von skoro všetky zvieratká vrátane levov, žiráf, slonov, surikát, zábavných opíc a podobne. Nádherný víkendový západ slnka sme si vychutnali pohľadom na Trutnov z vrchu Gablenz po príjemnej opekačke.

S profesionálnou sprievodkyňou sme absolvovali prehliadku mesta Trutnov, navštívili sme Galériu Draka a tiež múzeum Podkrkonoší. Takisto nás sprievodkyňa sprevádzala aj v Prahe, kde sme nesmeli vynechať miesta ako Pražský hrad, Karlov most, rozhľadňu Petřín či Orloj a to najkrajšie nás čakalo na záver – neopísateľné predstavenie Krížikovej fontány.

V polovici druhého týždňa sa uskutočnila prezentácia projektu, pred ktorou bolo síce kopec stresu, ale spoločne s českými študentmi sme to zvládli výborne. Zožali sme pochvalu, odľahlo nám a vtedy sme si uvedomili, že naše dva týždne práce, ale aj zábavy, sa blížia ku koncu. Zakončili sme ich však až v piatok výletom do mesta Pec pod Snežkou a návštevou Jánskych Lázní.

Počas týchto dvoch týždňov sme získali množstvo vedomostí i praktických skúseností, neskutočne veľa zážitkov a spoznali sme nových ľudí, s ktorými už máme naplánované ďalšie stretnutia. Samozrejme, mimo školy J

Autorka článku: Karin Delinčáková, III. E

Foto: Nikola Olšiaková, III. A

 

 

Čaute, decká! 23. 3. 2017 sme (teda III. B a III. D) boli na školskej exkurzii v Mochovciach. Naše pocity? O ôsmej ráno sme pred školou ešte v polospánku uvideli náš autobus. Stará modro-žltá karosa. Prvý pocit? Bude to ,,sranda". Pocit číslo dva? Exkurzia do atómovej elektrárne – to bude dvojnásobná sranda.

Cesta trvala krátko, počas nej sme mali možnosť pokecať so spolužiakmi, spievať, blázniť sa. Nastal ten moment, keď sme prvýkrát uvideli komíny. Po celom autobuse sme počuli len samé ,,Aha, tam sú!", ,,Pozri sa!" Aj tí najväčší frajeri, ktorí tam boli z donútenia, sa pozreli :) (Musím uznať, že to bolo naozaj krásne a predsa... Veľa by sme nemali, nebyť tej elektrárne).

Náš ujo autobusár nás trikrát povozil po celých Mochovciach, pretože sám nevedel nájsť cestu, ale myslím si, že sme sa aspoň dobre zasmiali. Úsmevy na perách žiakov rozhodne nechýbali. Do autobusu nám nastúpil náš pán sprievodca. Ujo s veľkými fúzmi pod nosom. Mnohým z nás sa podobal na Roba Kazíka.

Vyrazili sme na obhliadku okolo areálu atómovej elektrárne. Prekvapilo ma, že sme si nemohli pofotiť okolie, ale prehliadka to bola pekná. Elektráreň je veľmi veľká, skladá sa z mnohých budov. Dozvedeli sme sa také pikošky, ako je napríklad počet zamestnancov celej elektrárne. Povedali by ste, že je to niečo vyše 4 000? My teda rozhodne nie.

Mnohých z nás sklamalo to, že sme sa nemohli ísť pozrieť do samotnej elektrárne. Myslím si, a určite nie som sama, že by to bolo veľmi zaujímavé. Ale čakali nás veľmi poučné a (podľa mňa) hlavne zaujímavé aktivity.

Naša exkurzia bola hlavne v budove Energolandu. Je to malá budova pred vstupom do samotnej elektrárne. Hneď pri príchode všetkých zaujala jedna vec. Viete, čo to bolo? Tepelné zrkadlo. Určite si poviete, že to nie je nič zaujímavé, ale opak je pravdou. Zaujalo to aj našich učiteľov. Ďalej naše kroky smerovali do stredu samotnej miestnosti. V strede miestnosti sa nachádzala hra, ktorej cieľom bolo nazbierať dostatok energie. A to všetko len tvojím skákaním. Okolo tejto hry nikto len tak neprešiel. Veľa sme sa pri nej nasmiali a zabavili. Tak trochu vyčerpaní sme si šli oddýchnuť do 3D kina, v ktorom nám premietli krátky, 10-minútový film o vývoji našej planéty. Myslím si, že to bol veľký zážitok pre všetkých, ktorí ešte nemali možnosť vidieť niečo podobné, ale určite aj pre nás ostatných. Oddýchnutí sme sa pobrali na zvyšok exkurzie. Čakali nás rôzne prednášky, hry a hlavne informácie, ktoré vôbec nie sú na škodu. Vedeli ste, že Slovensko spotrebuje 53,8 % jadrovej energie, 29,1 % uhlia a plynu a 2,0 % slnečnej energie? Ja tiež nie :)

Nakoniec by som povedala len toľko, že to vôbec nebola nudná exkurzia plná prednášok. Určite by ste sa na ňu mali v 3. ročníku prihlásiť. Zažijete veľa zábavy so spolužiakmi a hlavne sa naučíte mnoho nových vecí, ktoré ste doteraz nevedeli.

Autor: Gabika Kinčoková III. B

 

 

pondelok, 27 marec 2017 11:13

Grafický design a školské projekty

logonaprax

 

GRAFICKÝ DESIGN TVORBA VIDEA

Projekty

 Školské podujatia

 

 Školksé projekty
   
Strana 35 z 45
Dnes je
28.10.2021
a meniny má Dobromila
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.