Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

štvrtok, 18 marec 2021 17:48

Finančná gramotnosť online

Aj keď nám epidémia Koronavírusu a s ňou súvisiace opatrenia neumožňujú stretávať sa v škole a už vôbec nie organizovať exkurzie a workshopy, žiaci III. E triedy sa 17. marca 2021 jedného workshopu zúčastnili. Samozrejme online,  prostredníctvom programu Zoom webinár. Túto aktivitu sme pripravili  pre  žiakov ako úvod do peňažných služieb v spolupráci s Ing. Jankou Crmanovou, okresnou riaditeľkou OVB a týkal sa finančnej gramotnosti.

O tom, že sa žiaci na túto zmenu v dištančnom vyučovaní tešili, svedčila ich účasť, aj keď niektorým sa z technických dôvodov nepodarilo pripojiť.  Verím však, že nasledujúce slová ich spolužiakov im sprostredkujú nielen ich pocity, ale aj informácie, ktoré mali možnosť získať. 

„Od pani Ing. Jany Crmanovej, ktorá prednášku viedla a ktorá má bohaté skúsenosti v oblasti financií a podnikania, sme sa dozvedeli, že jedným z najdôležitejších faktorov pri zarábaní peňazí je nastavenie mysle. Často počúvame, že peniaze kazia charakter, peniaze sú koreňom všetkého zla, človek je otrokom peňazí... Pravdou je, že keď chceme peniaze získať, nemôžeme sa na ne pozerať ako na niečo zlé. Musíme si uvedomiť, aké sú naše motívy a aký je náš cieľ, prečo peniaze chceme, pretože peniaze sú kľúč k tomu, aby sme si mohli plniť naše ciele a sny.

Priblížila nám aj veľmi známy cashflow kvadrant, ktorý vytvoril Robert Kiyosaki. Podľa neho môžeme ľudí rozdeliť podľa zdroja príjmu na štyri skupiny: zamestnanec, SZČO, majiteľ podniku a investor. Pre získanie finančnej, myšlienkovej a časovej slobody je najlepším riešením začať podnikať a investovať, pretože budeme vedieť ovplyvniť výšku príjmu.

Mnoho ľudí netuší, aké je dôležité byť finančne stabilný, teda mať v každej situácii k dispozícií dostatok peňazí. Aby sme to dosiahli, musíme dodržiavať princípy narábania s peniazmi. Byť finančne slobodný znamená to, ako dlho vydržím bez príjmu, napríklad v prípade straty zamestnania alebo zhoršenia zdravotného stavu. Ale príjem nemusí byť len aktívny, ale  aj pasívny a ten získavame z aktív, napríklad z produktov finančného trhu (vklady, cenné papiere), z podnikania, z nehnuteľností, z duševného vlastníctva...

Aby sme mohli byť finančne stabilný, musíme dodržiavať princípy finančnej gramotnosti. Prvým princípom je mať krátkodobú finančnú rezervu, teda sporiaci účet, na ktorom budem mať približne 3 – 6 mesačný príjem, ktorý použijem len v nevyhnutnom prípade. Druhým princípom je investovať dlhodobo (20 – 45 rokov) 10 % z príjmu napríklad na dôchodkové sporenie alebo krytie zdravotných rizík. Tretím princípom je mať strednodobé sporenie na ciele, ktoré chcem v budúcnosti dosiahnuť napríklad bývanie, vzdelanie detí, auto, dovolenka... Pri týchto princípoch je dôležité, aby sme všetky tri sporenia mali na oddelených účtoch a použili ich skutočne len na to, na čo sme si ich dopredu určili.

Na záver sme dostali návod, ktorý nám pomôže v dosiahnutí našich finančných cieľov. V prvom kroku si máme napísať, ako o peniazoch rozmýšľame a hovoríme, teda uvažovať nad peniazmi, urovnať si myšlienky a zamyslieť sa nad tým, aký postoj k peniazom máme. V druhom kroku si spíšeme a zobrazíme svoje sny, pretože to nás bude motivovať, aby sme zarobili viac peňazí, vďaka ktorým si sny môžeme plniť. Tretí krok hovorí o tom, že si máme nájsť cestu, ako zarobiť viac peňazí s radosťou, teda zistiť, čo viem robiť dobre, v čom som dobrý a čo ma bude baviť. V štvrtom kroku je potrebné urobiť si sumár výdavkov a uvedomiť si, na čo míňame peniaze. Piaty krok hovorí o tom, že máme sporiť a začať čím skôr, stačí aj s jedným eurom denne. Pretože čím skôr začneme, tým väčšiu sumu vďaka zloženému úročeniu v budúcnosti dosiahneme.

Myslím si, že to bol veľmi zaujímavý workshop, ktorý mi priniesol mnoho zaujímavých a užitočných informácií. Je skvelé, že v škole máme možnosť učiť sa o peniazoch a myslím si, že byť finančne gramotný je dôležité preto, aby sme mohli žiť lepšie. Som si istá, že keď človek vie efektívne narábať s peniazmi, v mnohých veciach mu to uľahčí život.“  Takto podrobne zhrnula svoje nové vedomosti Tatiana Vozárová a Adam Hruška ju už len doplnil: Prednáška ma veľmi zaujala a páčila sa mi. Rady, ktoré sme dostali na záver, mám v pláne zrealizovať vo svojom živote. Verím, že sa s okresnou riaditeľkou OVB stretneme opäť a budeme mať rovnako skvelý zážitok. Som rád, že pani majsterky sa snažia aj v tejto dobe o to, aby sme získali  čo najviac informácií a to  aj od takých ľudí, ako je okresná riaditeľka OVB. Teší ma, že pri dištančnej forme vzdelávania dostávame takéto príležitosti.“

 

A všetci ostatní sa zhodli v tom, že je  dôležité stanoviť si ciele do budúcnosti a dôležité je tiež vedieť zaobchádzať s financiami. A zhodne si myslia, že podobné workshopy sú pre nich veľmi dôležité a v budúcnosti im môžu pomôcť. Ale hlavne ocenili priateľský prístup pani Crmanovej.

„Ďakujem,   že môžem aj počas tejto novej situácii  dištančného vzdelávanie prezentovať moje skúsenosti s financiami z praxe. Ďakujem žiakom za záujem a vzájomnú komunikáciu a verím, že to prinesie väčšiu finančná stabilitu všetkým zúčastneným,“ uviedla na koniec Ing. Jana Crmanová, podnikateľka so snami :-)

Autori: Tatiana Vozárová, III. E, Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Tatiana Vozárová, III. E

 

Na začiatku novembra sa naši šikovní žiaci z III. E zúčastnili 1. kola finančnej olympiády, ktorú každý rok organizuje spoločnosť PARTNERS GROUP SK, Nadácia PARTNERS. Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať sa a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti.

Do 2. kola úspešne postúpila Simona Mäsiarová, žiačka študijného odboru pracovník marketingu, ktorej gratulujeme! Dňa 23. 02. 2021 absolvovala v rámci 2. kola online test, ktorý pozostával zo 16 testových otázok a 4 slovných úloh z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Jeho vypracovanie trvalo asi 40 minút.

Do 3. finálového kola súťaže postúpi prvých 20 najlepších účastníkov súťaže, ktorí sa zúčastnili 2. uzavretého kola súťaže.

Držíme jej palce!

Autorka: Ing. Monika Maruškinová

 

 

Koncom   januára  2021 nám zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie Ing. Katarína Štrónerová  poslala výzvu o možnosti zapojenia sa žiakov do online školy manažérskych a IT zručností, ktorú zverejnila žilinská univerzita v rámci národného projektu IT akadémia. Prihlásiť sa do nej mohol každý žiak strednej školy, ktorý sa zaujíma  o svet manažmentu a informačných technológií.  

V rámci tohto podujatia mali žiaci  príležitosť oboznámiť sa so základmi práce úspešného manažéra. Prostredníctvom viacerých manažérskych hier si postupne precvičili manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchodné rokovanie. Zlepšili si aj svoje prezentačné zručnosti a prácu s počítačom. Tiež sa zdokonalili  v tvorbe prezentácií, vytváraní myšlienkovej mapy a vyskúšali si aj základy digitálneho marketingu.  Všetko to, čo im pomôže nielen počas štúdia na strednej škole a pri tvorbe či obhajobe maturitných projektov, ale aj počas štúdia na vysokej škole a v ďalšom profesionálnom živote.  Ako stvorené pre žiakov študijného odboru pracovník marketingu. Preto sme neváhali a túto ponuku sme im sprostredkovali. Zareagovali na ňu hneď dve žiačky a to Kvetka Šimová zo IV. E a Tánička Vozárová z III. E triedy. Pre veľký záujem o toto podujatie a limitovanú kapacitu boli žiaci rozdelení do dvoch skupín, a tak v čase od 8. do 12. februára 2021 prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams absolvovala online školu len Kvetka Šimová.

A aké poznatky počas tohto týždňa získala? To vám už prezradí ona sama: Hneď ako mi túto ponuku ukázala pani majsterka, bola som rozhodnutá, že sa prihlásim. Keďže počet ľudí bol limitovaný a záujemcov bolo veľa, nedávala som tomu veľkú nádej. No nakoniec sa pošťastilo a ja som mala možnosť zúčastniť sa tohto kurzu. Lákadlom a veľkou motiváciou nebol len samotný program, ktorý bol naozaj veľmi zaujímavý,  ale aj  fakt, že po  úspešnom absolvovaní  týždenného  kurzu môžem byť prijatá na Fakultu riadenia a informatiky UNIZA bez prijímacej skúšky.  Stačí predložiť certifikát ako prílohu do elektronického systému Elektronická prihláška. Veď, kto by tomu odolal? A táto skúsenosť mi dala naozaj veľa.

Hneď prvý deň sme mali uvítaciu hodinu a potom nás rozdelili do dvojíc. Každá dvojica sme si  vytvorili vlastný meeting. Následne sme sa museli jeden druhému predstaviť a zapamätať si o tom druhom čo najviac, pretože neskôr sme v spoločnej skupine predstavovali svoju dvojicu. Potom nás už čakala prvá logická hra OBELISK ZIN. V skupine sme boli rozdelení po piatich a našou úlohou bolo prísť na riešenie úlohy pomocou matematických vzorcov. Táto hra sa  mi zdala najťažšia z celého týždňa, pretože tam bolo treba využiť logické myslenie. Po hodine rozmýšľania sme asi päť  minút pred koncom časového limitu prišli na riešenie a to náš tím priviedlo k víťazstvu. S týmto nesmierne dobrým pocitom sme sa pustili do riešenia aj druhý deň, kedy  mali pre nás pripravenú manažérsku hru Kvietkovo. Našou úlohou bolo logicky umiestniť určité pozemky do návrhu mesta tak, aby to obyvateľom vyhovovalo čo najviac a  túto prácu sme následne museli aj obhájiť. V stredu začal kurz príjemnou prednáškou o myšlienkových mapách  od Lucie Lendelovej, majsterky manažérskej hry Global Management challenge v Dubaji.  Našou úlohou bolo vytvoriť myšlienkovú mapu na daný produkt, spraviť prezentáciu a obhájiť ju. V ten deň som bola v tíme s Katkou a Monikou a túto aktivitu sme zvládli ľavou zadnou. Vo štvrtok nás oboznámili s obchodným rokovaním a vyjednávaním. Neskôr každý tím dostal základne inštrukcie a zahrali sme si hru pozemkový rébus. Našou úlohou bolo rokovať a vyjednávať s ostatnými tímami o pozemkoch s cieľom získať pozemky a docieliť stratégiu win-win. Táto hra bola pre mňa najzaujímavejšia. Posledný deň patril prednáške o Google analytics kampani. Nakoniec každý lektor zhodnotil  celý  priebeh online školy a tiež sme mali možnosť komunikovať medzi sebou a klásť  otázky ku všetkému, čo nás  zaujímalo. Týždenný online kurz mi dal ďalšie nové poznatky do života a  odniesla som si z neho aj mnoho zážitkov. Kurz som úspešne absolvovala a vďaka zaslanému certifikátu od univerzity som automaticky prijatá na Žilinskú univerzitu.

A čo mi k tomu pomohlo? Predovšetkým vedomosti a zručnosti  nadobudnuté počas štúdia na našej škole. Mnoho  informácií na prednáškach som už poznala z vyučovania. Tiež pri tvorbe myšlienkovej mapy som mala výhodu oproti ostatným. Túto sme robili už v prvom ročníku na odbornom výcviku. A aj časté prezentácie projektov prispeli k úspešnému zvládnutiu tohto kurzu, ktorý by som určite odporučila každému, hlavne budúcim štvrtákom. Je to skvelá možnosť získať nové znalosti a zručnosti.“ 

Tak aj takého oživenie dištančného vyučovania počas korona krízy môže obohatiť život našich žiakov. Veríme, že rovnako ako Kvetke sa bude dariť aj Táničke, ktorú táto skúsenosť čaká už v marci. Tešíme sa na ponuku ďalších podujatí a veríme, že sa do nich zapojí čoraz viac našich žiakov.

Autorky: Bc. Vlasta Vilhanová a Kvetoslava Šimová, IV. E

Foto:  Kvetoslava Šimová, IV. E

 

 

Výtvarnú súťaž  „Budúcnosť Európskej únie“ vyhlasuje a organizuje  Informačné centrum Europe Direct Lučenec v spolupráci s Mestom Lučenec. Cieľom súťaže je podnietiť širokú verejnosť, aby prostredníctvom výtvarných prác vyjadrili svoj názor na aktuálnu tému – na tému Budúcnosť Európskej únie. Úlohou súťažiacich je prostredníctvom ľubovoľnej maliarskej techniky zachytiť, aká by mala byť z ich pohľadu budúca Európska únia. Súťaží sa v troch kategóriách. Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže len s jednou kresbou a to ľubovoľnou maliarskou technikou.

Do tejto súťaže sa zapojili naši kreatívni žiaci 1. a 3. ročníka študijných odborov pracovník marketingu a klientsky manažér pošty.

K súťaži sa vyjadrili nasledovne:

Táto súťaž mala naozaj zmysel. Mohli sme vyjadriť svoj názor aj my, študenti. To ma zaujalo najviac. Pracovalo sa mi veľmi dobre, mohli sme vyjadriť, ako si predstavujeme Európu v budúcnosti." (Diana Šimková, I.E)

Dozvedela som sa veľa nových vecí, bolo to zaujímavé a poučné, zapojila som tiež vlastnú fantáziu a tvorivosť." (Marika Zemenčíková, I.E)

 

„Svojím výkresom chcem ukázať víziu Európskej únie, kde budeme všetci spolu dobre vychádzať, kde si budeme všetci rovní! Presne toto som na svojom výkrese vyjadril!" (Rastislav Chlusta, I.E)

Budúcnosť môže byť všelijaká. Každý si pod tým predstaví svoje. Každý jeden z nás ma inú predstavu o budúcnosti. Vieme všetci, že doba napreduje! Vylepšujú sa autá, počítače... Moja predstava o budúcnosti sú lietajúce autá, vysoké budovy a hlavne roboty. Môj obrázok znázorňuje z jednej polovice človeka a z druhej polovice robota. V budúcnosti podľa mňa budú tak dobre vyvinuté roboty, že budú rovnocenné s človekom."  (Natália Maťašová, I.E)

 

 

Autorka článku: Ing. Monika Maruškinová

 

 

streda, 03 február 2021 12:27

COVID 19

 

 

Dôležitá informácia - COVID 19

Najnovšie informácie


 

Oznam:

Na základe aktuálnych informácií pokračujeme v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu hodín  až do odvolania. Začiatok prezenčnej formy vyučovania bude  podmienený predložením potvrdenia o absolvovaní negatívneho testu na COVID 19

Dôležité:

Vzhľadom na vládne nariadenie o celoplošnom testovaní na COVID 19 sa testovanie na škole realizovať nebude. Je potrebné testovanie absolvovať v mieste bydliska, alebo v jeho blízkom okolí.

 

 

 

 

MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ                   2682 K 

4-ročný študijný odbor


 

Uplatnenie


Študijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základnom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti informačného charakteru z oblasti hardvéru a softvéru PC a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk, systémov a sietí. Absolvent sa môže uplatniť v oblasti informačných technológií a počítačových sietí, diagnostiky, údržby a opravy počítačov a počítačových sietí, ako aj správy sietí.


 
Charakteristika:


Žiak spozná základy analógovej a číslicovej techniky, základy informačných technológií, princípy počítačovej techniky, metódy diagnostiky, metódy zálohovania a ochrany dát. Počas štúdia sa naučí obsluhovať počítačové systémy na primeranej úrovni, konfigurovať a inštalovať základné súčasti PC. Zvládne topológie sietí, dokáže vytvárať klasické aj bezdrôtové počítačové siete s ohľadom na vhodnosť a výhodnosť voľby riešení, účinne chrániť počítač pred nežiaducou infiltráciou. Počas štúdia si osvojí poznatky týkajúce sa konfigurácie operačného systému, nastavenia používateľských účtov a ich oprávnení, aktívnych prvkov sietí i práce so základnými aplikačnými programami. Oboznámi sa s operačnými systémami aj prezentačným grafickým programom. Bude schopný zabezpečovať prevádzku, diagnostiku a bezpečnosť počítačových sietí, integrovať výpočtovú, kancelársku a telekomunikačnú techniku a pôsobiť v smere jej vzájomného ovplyvňovania.


 
Úspešný absolvent získa:


 - úplné stredné odborné vzdelanie,
 - maturitné vysvedčenie a výučný list.
 


Absolventi študijného odboru mechanik počítačových sietí sú pripravovaní tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať vo výrobnej a servisnej oblasti.


Výrobná oblasť :
-          montáž počítačov a periférnych zariadení,
-          montáž počítačových sietí.


Servisná oblasť :
-          diagnostika, údržba a opravy počítačov a periférnych zariadení,
-          diagnostika, údržba a opravy počítačových sietí.
 
Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti :
-          správy lokálnych počítačových sietí,
-          tvorby WWW stránok.
 
Absolventi sa môžu uplatniť ako :
-          systémoví programátori,
-          správcovia počítačových sietí,
-          systémoví integrátori,
-          vývojoví pracovníci pre návrh a prototypovanie kombinovaných systémov založených na počítačoch,
-          pracovníci pre technické a programové vybavenie počítačových sietí štátnych a miestnych inštitúcií v školstve a prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu.


 
Absolvent študijného odboru pozná základné úlohy odvetvia, odboru a organizácie, pre ktorú sa pripravuje, a je pripravený podieľať sa na ich plnení tým, že:


-       ovláda mechanické, elektromechanické a elektrické práce, ktoré súvisia s montážou, prevádzkou, nastavovaním, oživovaním, diagnostikovaním, údržbou a opravami počítačových a sieťových prvkov a zariadení.
-       ovláda základy sieťových vrstiev.
-       ovláda základy informatiky, prácu s PC (personal computer) a základné obslužné programy.
-       je schopný aplikovať základné poznatky z elektroniky a elektrotechniky na konkrétnych zariadeniach. Na základe toho chápe funkciu jednotlivých prvkov a blokov pri montáži, údržbe a oprave funkčných celkov jednotlivých zariadení.
-       vie čítať a používať projektovú a technickú dokumentáciu k  technickým zariadeniam.
-       vie si samostatne pripraviť pracovisko v súlade s pracovnými a prevádzkovými predpismi a platnými smernicami. Vie správne používať pracovné pomôcky a náradie.


Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium technického zamerania.

 

 

 

 

 

TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ     3778 K

4-ročný študijný odbor

 

Uplatnenie

Študijný odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie zo všeobecnovzdelávacích predmetov a v odborných predmetoch komplexné vedomosti z oblasti telekomunikačnej techniky. Absolvent rozumie prírodným zákonom, javom a procesom, vie si ich vysvetliť a aplikovať v podmienkach praxe. Absolvent študijného odboru pozná základné úlohy odvetvia, odboru a organizácie, pre ktorú sa pripravuje, a je pripravený podieľať sa na ich plnení. Absolvent nájde uplatnenie v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb a administrácie telekomunikačných sietí, v oblasti zberu, spracovania a prenosu informácií, ako aj práce s multimédiami v príbuzných odboroch informačných systémov.

 

Charakteristika:

Žiak získa vedomosti, praktické zručnosti a skúsenosti v nasledovných oblastiach a činnostiach:

 • návrh a administrácia počítačových sietí a informačných komunikačných technológií
 • výstavba optickej trasy, montáž optických spojok a zváranie optických vlákien
 • návrh a administrácia firemných telekomunikačných sietí s technológiou prenosu hlasu cez internet, IP telefónie
 • konfigurácia a správa moderných firemných komunikačných systémov v lokálnych počítačových sieťach pre malé a stredné podniky s využitím najnovších multimediálnych hardvérových riešení na báze operačných systémov Linux
 • administrácia IP softvérových komunikačných systémov s najrozšírenejším open source VoIP PBX systémom - Asterisk
 • zriaďovanie a konfigurovanie softvérových a hardvérových koncových tel. zariadení
 • administrácia a dohľad nad prevádzkou koncových tel. zariadení vo firemných multimediálnych sieťach s internetovým protokolom IP
 • konfigurovanie doplnkových služieb v moderných IP firemných pobočkových ústredniach, ku ktorým patria napríklad telefónne kontaktné centrum - call centrum, priama voľba-DDI-direct dialing in, automatická distribúcia volaní-ACD-automatic call distridution, hlasová pošta-voice mail, automatický systém hlasového menu-IVR-interactive voice response, konferenčné hovory, atď.
 • diagnostika signalizačných protokolov pre telefónne a multimediálne prenosy v LAN a WAN sieťach a odhaľovanie bezpečnostných hrozieb
 • montáž, konfigurácia a správa prenosových a spojovacích zariadení, lokalizácia a odstraňovanie porúch v metalických, optických a rádiových telekomunikačných sieťach
 • konfigurácia, prevádzka a údržba analógových a digitálnych koncových telekomunikačných zariadení
 • výstavba prenosovej trasy od uzla služieb ku koncovému bodu siete a zriaďovanie účastníckych telefónnych prípojok
 • poradenstvo v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb a sietí
 • vykonávanie školení na obsluhu koncových telekomunikačných zariadení, spojovacích a prenosových zariadení v IP sieťach

 

Úspešný absolvent získa:

 • úplné stredné odborné vzdelanie
 • maturitné vysvedčenie a výučný list

 

Absolventi študijného odboru technik informačných a telekomunikačných technológií sú pripravovaní tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať v týchto oblastiach :

 • činnosti spojené s poskytovaním telekomunikačných služieb a administráciou telekomunikačných sietí
 • riadenie údržba a dohľad nad firemnými telekomunikačnými sieťami
 • montáž, prevádzka, nastavovanie, oživovanie, diagnostika, údržba a oprava elektronických prvkov a telekomunikačných zariadení
 • všetky oblasti odvetvia telekomunikácií
 • poskytovanie služieb internetu
 • poskytovanie a zriaďovania služieb mobilných operátorov
 • poskytovatelia ďalších rádiokomunikačných  služieb

 

Absolvent študijného odboru pozná základné úlohy odvetvia, odboru a organizácie, pre ktorú sa pripravuje, a je pripravený podieľať sa na ich plnení, pričom:

 • pozná princípy súčasného a perspektívneho využívania počítačov a rozvoja elektronizácie
 • ovláda využívanie progresívnych technológií, ktoré súvisia s rozvojom techniky, súčasne poskytuje i základné vedomosti potrebné na založenie a prevádzkovanie podniku, živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky
 • ovláda základy informatiky, prácu s PC (osobný počítač) a základné obslužné programy
 • absolvent používa bežné meracie prístroje pri meraní základných elektrických veličín elektronických obvodov a  špeciálnych súčiastok. Vie lokalizovať chyby, ktoré vznikli pri montáži a prevádzke konkrétnych zariadení. Vie určiť pracovný postup pri ich odstraňovaní a je schopný vzniknuté poruchy odstrániť, pokiaľ nejde o zložitú opravu, ktorú je oprávnený vykonávať len výrobca alebo dodávateľ
 •  vie čítať a používať projektovú a technickú dokumentáciu k moderným komunikačným systémom  a iným technickým zariadeniam
 • vie si samostatne pripraviť pracovisko v súlade s pracovnými a prevádzkovými predpismi a platnými smernicami. Vie správne používať pracovné pomôcky a náradie
 • Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium technického zamerania

 

 

 

 

 

PRACOVNÍK MARKETINGU MOBILNÉHO OPERÁTORA               6405 K

4-ročný študijný odbor

 

Uplatnenie

Absolvent nájde uplatnenie v oblasti zákazníckych miest mobilných operátorov, ako aj v hlavných centrálach mobilných operátorov, pracovník v oblasti ekonomiky, financií, ľudských zdrojov a účtovníctva. Taktiež získa predpoklady a kompetencie v oblasti podnikania, predovšetkým v založení si vlastného zákazníckeho centra mobilného operátora na základe franšízingovej zmluvy. Absolvent nájde uplatnenie v oblasti zákazníckych miest mobilných operátorov, manažérskych a marketingových pozícií aj v súkromnom sektore.

 

Charakteristika:

Žiak porozumie princípom ekonomiky, riadenia a marketingu so zameraním na oblasť mobilnej komunikácie. V priebehu štúdia získa komunikačné a manažérske zručnosti, naučí sa základné princípy komunikácie s klientom, vedenia obchodného rozhovoru a zvládania záťažových situácií. Osvojí si základné zásady a získa praktické zručnosti pri tvorbe marketingovej komunikácie, dokáže uplatniť marketingové stratégie, pracovať v tíme a viesť projektový tím. Je pripravený aj pre oblasť podnikania. Počas štúdia sa po odbornej stránke pripravuje na prácu na zákazníckych miestach mobilných operátorov.

 

Úspešný absolvent získa:

 - úplné stredné odborné vzdelanie, 
 - maturitné vysvedčenie a výučný list.

 

Absolvent sa môže uplatniť v nasledovných pracovných pozíciách:

-       odborný predajca v oblasti mobilných operátorov MO,

-       asistent predaja, obchodný zástupca,

-       zamestnanec call centra mobilných operátorov,

-       pracovník informačných centier,

-       produktový manažér v oblasti MO,

-       oddelenia pre styk s verejnosťou v mediálnych inštitúciách (agentúry, vydavateľstvá)

-       zamestnanec reklamnej agentúry (marketingový analytik a stratég, tvorca propagačných materiálov),

-       prevádzkovateľ zákazníckeho miesta MO prostredníctvom franšízingovej zmluvy,

-       zamestnanec ekonomických oddelení podniku (účtovník,mzdár, administratíva,

office manažér, account manažér, manažér styku s verejnosťou/public relations),

-       v štátnej správe, neziskových organizáciách – napríklad pri tvorbe prezentácií  propagačných komunikátov,

-       zamestnanec v pracovnej agentúre,

-       v cestovných kanceláriách (predajca, tvorca katalógov),

-       pracovník masovokomunikačných médií, oddelenia propagácie a marketingu,

-       v bankách a iných finančných inštitúciách (bankový a finančný poradca).

 

Absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokých školách ekonomického (podnikový manažment, marketing, financie, cestovný ruch....) a humanitného zamerania (marketingová komunikácia, masmediálny komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo, sociálna práca).

 

 

 

 
utorok, 02 február 2021 23:47

Študujte odbor: Klientský manažér pošty

 

 

 

Klientský manažér pošty   3795 K

4-ročný študijný odbor

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní v oblasti prevádzky Slovenskej pošty, a. s., Poštovej banky, a. s., iných bankových inštitúcií, ziskových a neziskových organizácií a v oblasti poisťovníctva a finančného poradenstva.Charakteristika:
Žiak porozumie princípom ekonomiky, riadenia, marketingu, bankovníctva a poštových služieb. Zvládne základy trhovej ekonomiky, podnikania a účtovníctva. Osvojí si technologické postupy a získa praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pri jednotlivých úkonoch poštovej a obstarávateľskej činnosti. Spozná produkty a naučí sa pracovné postupy, ktoré sa využívajú pri poskytovaní služieb vo všetkých komerčných bankách. V priebehu štúdia sa naučí získavať, analyzovať a využívať odborné a prevádzkovo-ekonomické informácie, obsluhovať kancelársku a výpočtovú techniku. Získa schopnosť odborne sa vyjadrovať, hospodáriť s peniazmi a byť hmotne zodpovedný. Zvládne základy logistiky a zasielateľstva. Dokáže tiež obsluhovať mechanizačné prostriedky, ktoré sa používajú pri spracovaní poštových zásielok. Osvojí si zásady starostlivosti o klienta pri poskytovaní poštových a bankových služieb.

 

Úspešný absolvent získa:

 - úplné stredné odborné vzdelanie, 
 - maturitné vysvedčenie a výučný list.

 

Absolvent sa môže uplatniť v nasledovných pracovných pozíciách:

-          vedúci hlavnej pošty,

-          riadiaci zamestnanec jednotlivých oddelení Slovenskej pošty, a. s.,

-          klientsky manažér pošty,

-          administrátor pôšt,

-          zamestnanec zákazníckeho servisu Slovenskej pošty, a. s.,

-          logistik,

-          obchodný zástupca,

-          odborný predajca bankových, poisťovacích a poštových produktov,

-          produktový manažér,

-          priehradkový zamestnanec pošty,

-          priehradkový zamestnanec banky,

-          klientsky poradca banky,

-          účtovník,

-          administratívny pracovník,

-          risk manažér (DSS, a. s.),

-          pokladník  banky,

-          bankový poradca,

-          telefonický poradca,

-          regionálny zástupca pre DSS Poštovej banky,

-          produktový manažér pre úverové produkty,

-          marketingový biznis analytik ,

-          prevádzkovateľ Pošty partner,

-          administratívny pracovník,

-          obchodný zástupca v poisťovni,

-          referent servisu klientom v poisťovni,

-          manažér finančného oddelenia,

-          finančný poradca,

-          kuriér,

-          administratívny a klientsky pracovník v obchodných spoločnostiach,

-          zamestnanec podpory ekonomického oddelenia,

-          v prepravných, zasielateľských a doručovateľských spoločnostiach,

-          klientsky pracovník informačných centier,

-          v personálnych agentúrach  ako klientsky poradca,

-          logistiky a internetového obchodu, pričom je schopný samostatne podnikať.

 

Absolvent sa môže uplatniť  aj na vysokých školách ekonomického zamerania (ekonómia, logistika, doprava a spoje, poštové služby, podnikový manažment...) a humanitného zamerania (marketingová komunikácia, masmediálny komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo, sociálna práca).

 

 

 
Strana 4 z 45
Dnes je
28.10.2021
a meniny má Dobromila
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.