Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

streda, 01 december 2021 23:59

Burza informácií Dolný Kubín

Dňa 23. 11. 2021 sa naša škola prezentovala na online Burze informácií, ktorú organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Dolnom Kubíne.

V rámci 2. kola sa jej zúčastnilo 10 škôl z Liptovského Mikuláša, Martina, Žiliny a Bratislavy. Prezentáciu našej školy komentovali Mgr. Janette Lunevová a Ing. Vladimír Cipov PhD., ktorí predstavili jednotlivé študijné odbory prostredníctvom profesionálne spracovaného promočného videa. Všetkým, ktorí prezentáciu sledovali, boli poskytnuté informácie o aktivitách školy, ktoré sú zároveň prezentované aj na Instagrame, Facebooku či  Youtube, kde je 24 hodín vysielané streamované video.

Komentátori zároveň  všetkých zúčastnených pozvali  na DOD SOŠ IT, ktorý sa bude na našej škole konať dňa 13. 12. 2021.

Naše očakávania od tejto formy prezentácie školy boli rôzne, ale po skončení Burzy informácií sme mali výborný pocit z dobre odvedenej práce.

Autor článku: Mgr. Janette Lunevová

streda, 01 december 2021 23:53

EXPERT 21 - 22

Dňa 30. novembra 2021 sa naši študenti, tak ako každý rok, zúčastnili celoslovenskej súťaže EXPERT - testovanie vedomostí z rôznych oblastí. Do súťaže sa celkove zapojilo 11 študentov v dvoch kategóriách. V kategórii O12 – 8 študentov z tried I. B, I. C, II. A. V kategórii O34 – 3 študenti z triedy III. D. Všetci úspešne reprezentovali našu školu, za čo im patrí naša obrovská vďaka.

 

Autor: Mgr. Miroslav Slotta

 

streda, 01 december 2021 16:38

Naučili sme sa, ako vybaviť reklamáciu

Súčasťou komunikácie so zákazníkom, asertívneho správania, ústretového vybavovania zákazníka, ale aj zvládania záťažových situácií je aj vybavovanie reklamácii a sťažností. Po dvoch týždňoch karantény a dištančného vyučovania cez MS Teams pracovníkov marketingu z I. E, nás opäť na odbornom výcviku navštívil Ing. Ján Krchňavý, ktorý v minulosti prevádzkoval niekoľko špecializovaných predajní Telecom. Cieľom jeho návštevy bol workshop, na ktorom sa žiaci  dozvedeli, ako postupujeme pri vybavovaní reklamácií, čo všetko môžeme reklamovať, aké druhy reklamácií poznáme a čím sa pri ich riešení riadime. Tieto vedomosti už síce z odborného výcviku mali, no doplnené o príklady priamo z praxe sa  určite stanú viac zapamätateľnými. Potom už nasledovali úlohy, kde si mali možnosť vyskúšať reklamačné konanie priamo pri riešení  záručnej a pozáručnej opravy telefónu, ale tiež v situácii, kedy mali rozhodnúť o tom, či daná reklamácie je, alebo nie je záručná. Jednou z dvojíc, ktorá si úlohu predajcu a reklamujúceho zákazníka vyskúšala, boli Róbert Mydlo a Daniel Sroka.

Dnešný workshop bol zameraný na vybavovanie zákazníka pri reklamácii, kde sme si vyskúšali záručnú aj pozáručnú reklamáciu. Pán inžinier nám podrobne vysvetlil, ako to pri reklamáciách funguje, ukázali a vysvetlili sme si, čo je reklamačný poriadok a ako spísať  reklamačný protokol. Po teoretickej časti sme prešli na praktické činnosti,  ktoré sme sami zrealizovali. Vyskúšali sme si situácie, ktoré nám ukázali, či dokážeme aktívne počúvať a klásť tie  správne otázky. Úlohou spolužiaka Daniela bolo reklamovať mobilný telefón, pretože po pol roku používania  sa mu začal sám vypínať.  Ja ako predajca som telefón skontroloval a tiež som usúdil, že mobilný telefón nie je v poriadku. Spísal som  reklamačný formulár, telefón som prevzal, zákazníkovi som vysvetlil postup reklamácie a na konci som mu ponúkol ešte ďalšie služby otvorenou otázkou, či ešte niečo nepotrebuje, lebo už  predsa viem, že aj reklamácia je dobrá  obchodná príležitosť ? Ďalšia situácia bola zameraná na nezáručnú reklamáciu, kde bol na vine zákazník, no špekuloval, ako si môže dať telefón opraviť bez toho, aby za to musel zaplatiť. Predajca na jeho žiadosť telefón prijal, ale upozornil ho, že keď v servisnom stredisku zistia, že telefón bol poškodený mechanicky, bude musieť zákazník opravu uhradiť. Opäť som zistil, že nie všetko je  také  jednoduché, ako na prvý pohľad vyzerá. Je náročné  zákazníka aktívne počúvať a klásť mu tie  správne otázky. Vyžaduje si to naozaj  hodiny driny a tréningov.  No môžem povedať, že pani majsterka nám dáva priestor a príležitosti na to, aby sme  sa mohli všetko čo najlepšie naučiť a celkovo je tu veľmi príjemná atmosféra, do ktorej sa stále rád vraciam. Tieto workshopy nás posúvajú dopredu a časom z nás určite urobia slušných, komunikatívnych a ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa v živote nestratia. Na odbornom výcviku sa neučíme len profesionálne rásť,  nie je to len workshop, ale  aj výchova,“ zhodnotil dnešný workshop Róbert Mydlo.

Nakoniec sa od pána Ing. Jána Krchňavého dozvedeli aj to, čo spôsobujú sťažnosti nielen na služby, ale hlavne tie na zamestnancov. Ako sťažnosť napísať, ako ju riešiť a aké možnosti má zákazník, ktorý nie je spokojný napr. aj s vybavením reklamácie, už našich prvákov určite nezaskočí.

Autori:  Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OV, Róbert Mydlo, žiak I. E

Foto: Daniel Sroka, Jakub Troják, I. E

 

 

Prednedávnom Ing. Katarína Štrónerová, zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie,  dostala mail od manažérky regionálnej pobočky neziskovej organizácie Úsmev ako dar Banská Bystrica,  Bc. Eriky Mazúchovej, v ktorom nás požiadala o spoluprácu. Následne sme sa stretli tu, v priestoroch našej školy, a dohodli sme sa na podmienkach tejto spolupráce. Miesto svojej odbornej praxe tam nájdu nielen grafici digitálnych médií, ale aj pracovníci marketingu. Budú si tam môcť v praxi overiť svoje odborné zručnosti pri spravovaní sociálnych sietí, ako je Facebook, Instagram, pri realizácii komunikačnej kampane  ich webovej stránky, zrealizovať prieskum sledovanosti a na základe  zistených výsledkov navrhnúť komunikačný plán na rok 2022. Pracovníci marketingu môžu tiež pomáhať pri vianočnej zbierke Úsmev ako dar a rôznych administratívnych prácach. Pre Úsmev ako dar to však nebude žiadna nová skúsenosť. Táto nezisková organizácia už má s odbornou praxou študentov skúsenosti. V súčasnosti tam zavítala v rámci mobilitného pojektu Erasmus+ na dva mesiace študentka sociálnej práce z Vysokej školy Caritas v ČR. No a naša žiačka v tejto organizácii absolvuje svoju prvú odbornú prax už v piatok 19. novembra 2021.

A čím sa vlastne Úsmev ako dar zaoberá? Na ich webovej stránke sa dočítate, že pobočka v Banskej Bystrici je miestom stretnutí a poradenstiev s klientmi, miestom spoločných porád, skladom materiálnej pomoci aj vzdelávacím priestorom zároveň, ako to už v neziskových organizáciách býva. Starajú sa približne o 50 rodín a spolupracujú s 13 centrami pre deti a rodiny. Tvorí ju šesť zamestnancov s obrovskou chuťou pomáhať a 24 dlhodobých dobrovoľníkov. A prečo oslovili na spoluprácu práve Strednú odbornú školu informačných technológií v Banskej Bystrici?

To nám prezradila Bc. Erika Mazúchová: „Úsmev ako dar pôsobí v Banskobystrickom kraji už viac ako 20 rokov. Ako občianske združenie vykonávame rôzne aktivity, a to nielen navonok, ale aj v našich interných procesoch. Tretí sektor je veľmi dynamickým prostredím, kde žiaden deň nie je rovnaký a úloh je stále mnoho. Rýchlo sa meniacemu svetu technológií, médií aj komunikácie sa snažíme prispôsobovať, avšak často na to sami nestačíme. Práve preto sme sa rozhodli osloviť o spoluprácu práve vašu školu - potrebujeme sa zlepšovať v práci v oblasti marketingu, masmediálnej komunikácie či sociálnych sietí, a prispôsobovať spôsob svojej komunikácie a naše aktivity aj mladším generáciám, skupinám ľudí, ktorí prinášajú do organizácie nové nápady a čerstvú silu. Kto je lepší v oslovovaní mladých než oni sami, a prostredníctvom kanálov, ktoré najviac používajú? Dúfame, že tak ako poskytneme priestor vašim študentom vzdelávať sa a získavať nové skúsenosti či zručnosti, aj my sami sa popri nich naučíme niečo, čo nás posunie o krok vpred, aby sme naďalej mohli efektívne pomáhať deťom a rodinám a aby rodiny zostali spolu.“

 

A my sa z tejto spolupráce, samozrejme, tešíme tiež. Veď vytvárať reálny priestor, v ktorom  môžu  svoje odborné zručnosti naši žiaci uplatniť a zdokonaliť sa, neponúka každá škola.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OVY

Foto: Barbora Pántiková, žiačka IV. E

 

Na internete sa píše, že ľudia, ktorí poznajú svoj typ osobnosti a robia prácu, ktorá ich baví, majú v priemere o 60% vyšší plat ako ostatní pracujúci. Preto je dôležité poznať typ svojej osobnosti. A práve na tento účel sú vypracované testy profesijnej orientácie pre žiakov štvrtého ročníka. Tí, ktorí sa naozaj chcú rozhodnúť správne, alebo sami nevedia posúdiť, čo by ich v budúcnosti zaujímalo, sa prihlásili na testovanie, ktoré vo štvrtok 4. 11. 2021 v zborovni učiteľov Strednej odbornej školy informačných technológií v Banskej Bystrici zrealizovala školská psychologička Mgr. Monika Súlovcová z Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie  v Banskej Bystrici. Cieľom profesijnej orientácie žiakov stredných škôl bolo  odporučiť im  pomocou  testov odborné profesijné zameranie alebo zameranie vysokoškolského štúdia, ktoré vzhľadom na osobnostné predpoklady umožní ich profesionálnu sebarealizáciu. Súčasťou profesijnej orientácie je psychologická diagnostika zameraná na zistenie úrovne inteligencie a špeciálnych schopností, kognitívnych funkcií,  osobnostných vlastností, motivácie a profesijných záujmov.

A aké majú žiaci očakávania?

Laura Môcová, grafička digitálnych médií zo IV. A, stále nevie, či študuje ten správny odbor, ktorý by ju v budúcnosti napĺňal, nevie sa ani rozhodnúť,  či pôjde študovať  na vysokú školu, alebo pracovať. Verí však, že testy jej ukážu, ktorým smerom sa uberať a uľahčia jej toto rozhodovanie.

„Stále uvažujem nad tým, čo by som asi tak chcel robiť. Už dlhší čas uvažujem o svojom budúcom smerovaní v nejakej bezpečnostnej zložke. Teda, rád by som študoval na Policajnej akadémii v Bratislave. Keď sa naskytla takáto možnosť, rád som ju využi. Som zvedavý,  či mi to vyjde aj podľa profesijných testov,“  povedal Teodor Parobek, pracovník marketingu zo IV. E. A čo od týchto testov očakáva jeho spolužiačka Tatiana Vozárová? „Na testy som sa prihlásila, lebo som chcela zistiť, aká profesia je pre mňa vhodná. Som veľmi zvedavá, aký výsledok sa v decembri dozviem. Na vysokej škole plánujem študovať ekonomiku a manažment a zaujíma ma, či je tento smer pre mňa vhodný. Som rada, že nám naša škola umožnila otestovať svoju osobnosť a myslím si, že mnohým žiakom výsledky testov pomôžu pri rozhodovaní sa, akou cestou sa po strednej škole majú vydať.“ 

O dôvode, prečo sa tohto testovania zúčastnili, nám povedali aj ďalší:  „Na testy som sa prihlásila preto, že sama ešte nemám jasnú  predstavu o svojej budúcnosti. Viem, že na vysokú školu chcem ísť, no rada by som objavila také to moje poslanie, za ktorým by som sa mala vydať. Prácu, v ktorej by som sa dokázala rozvíjať a bavila by ma. Budúcnosť je pre mňa nesmierne dôležitá, lebo viem, že dnešná doba nie je ľahká a mnohí z nás robia reálne aj to, čo ich nebaví. Preto verím, že aspoň výsledok týchto testov mi priblíži predstavu, akým smerom by som sa mala uberať“. Tak toto sú očakávania Barbory Pántikovej zo IV. E. Aj jej spolužiačka Kristína Makovníka považuje toto testovanie rovnako za dôležité: „Od minulotýždňovej profesionálnej orientácie žiakov som očakávala konkrétnejšie upresnenie môjho budúceho uplatnenia. Chcem sa uistiť, že sa hodím na odbor, ktorý som si vybrala. Jedným z testov bol aj IQ test, na ktorého výsledky som zvedavá z dôvodu, že tieto výsledky mi môžu pomôcť s prijatím na vybranú vysokú školu. Táto školou organizovaná akcia bola podľa môjho názoru prínosná v rôznych smeroch a verím, že podobných podujatí v škole  bude určite  viac.“

To, či našim štvrtákom výsledky testov potvrdia správnosť ich rozhodnutí alebo ich navedú na úplne inú cestu, sa dozvedia až v decembri. Dovtedy si budú musieť na výsledky testov profesionálnej orientácie počkať.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Demianová Alexandra

 

V pondelok 8. novembra 2021 sme sa mali možnosť zoznámiť s absolventom našej školy Tomášom Krjakom. Niektorí z nás si ho pamätali ešte z prvého ročníka, keď on bol už štvrták, no vtedy ešte nikto z nás netušil, že o tri roky neskôr nám bude prednášať a  škola bude na neho a na jeho úspechy právom hrdá.  

Nakoľko študoval práve odbor pracovník marketingu, boli sme to my, ktorí sme mali šťastie stať sa jeho poslucháčmi. Skôr, ako začal samotný workshop, si Tomáš pre nás pripravil krátku prezentáciu o  svojom štúdiu a  voľnočasových aktivitách. Dozvedeli sme sa, že popri štúdiu na Vysokej škole ekonomiky a manažmentu v Bratislave, kde študuje verejnú správu, sa venuje naozaj mnohým ďalším veciam a bola som prekvapená, ako to všetko môže stíhať. Povedal nám, že je dôležité mať veľké vízie a ciele od mladého veku, nepochybovať o sebe a stále sa zlepšovať vo veciach, v ktorých je dobrý. Zistili sme, že ho vždy bavilo rozprávať a aj z toho dôvodu chodil na prednášky o rétorike. Dal nám jednu dobrú radu a to, že si máme založiť denník, na základe ktorého si neskôr môžeme pripomenúť svoje kroky a cestu, pretože je dôležité sledovať samého seba a pamätať si svoje úspechy a neúspechy, vďaka ktorým sa môžeme stále zlepšovať a napredovať.  Podľa Tomáša je tiež dôležitá kontinuita v záujmoch, ktorú rozdelil na  zodpovednosť, vzdelanie (prehľad) a schopnosť ukázať záujem. Hovoril tiež, že niekedy je dôležité zobrať si čas na rozmyslenie napríklad,  keď sa po strednej škole nevieme rozhodnúť, na akú vysokú školu ísť alebo akým smerom sa v živote vydať, nemáme sa zbytočne unáhliť, ale máme si dať čas na rozmyslenie. Potom sa už vrátil do čias svojho štúdia na našej škole a odporučil nám, že máme využívať všetky možnosti, ktoré škola ponúka. Absolvovať  workshopy, prednášky, olympiády, mimoškolské aktivity, pretože jeho to v živote posunulo veľmi dopredu. Porozprával nám príbeh, keď bol ešte žiakom tejto školy a veľakrát sa hádal s učiteľmi, pretože bol presvedčený, že niečo spravil dobre, aj keď nemal pravdu. Keď sa na to spätne pozrel, uvedomil si, ako veľmi sa mýlil. Tým nám chcel povedať, že je dôležité priznať si chybu,  počúvať rady učiteľov a naučiť sa prijať kritiku. Vyzdvihol kvality našej školy, ako je možnosť pracovať na reálnych projektoch, profesionalitu vyučujúcich a vytváranie tých najoptimálnejších podmienok pre žiakov. Veľmi ma zaujali aj jeho terajšie mimoškolské aktivity ako napríklad členstvo v Protikorupčnej akadémii, stáž v kancelárii Prezidentky Slovenskej republiky, Mládežnícke organizácie aktivizmus, kurz o predchádzaní radikalizácie mládeže, program pre mladých lídrov a líderky, dobrovoľníctvo napríklad v domove sociálnych služieb.

Potom už nasledoval workshop pod názvom „Výhody spôsobujú nevýhody alebo korupcia od základov“. Protikorupčná akadémia je jednou z Tomášových mimoškolských aktivít a príležitosť zúčastniť sa takého projektu berie ako jeden z jeho najdôležitejších momentov v živote, vďaka ktorému môže nadväzovať nové kontakty. Protikorupčnú akadémiu tvorí 25 jednotlivcov, ktorí sa spojili a vytvorili jednu komunitu. Dozvedeli sme sa, že korupcia je podplácanie, poskytovanie alebo prijímanie prospechu, teda neoprávnených výhod. Korupcia je to, keď niekto je držiteľ nevýhody, napríklad občan, ktorý potrebuje stavebné povolenie a držiteľ výhody, napríklad úradník, ktorý schvaľuje stavebné povolenia. Držiteľ výhody, v tomto prípade úradník nemusí stavebné povolenie schváliť, napríklad kvôli rodinným sporom alebo môže čakať úplatok a v tomto prípade hovoríme, že ide o korupciu. Korupcia je zložitý koncept a ľahko sa dá pochopiť aj formou rôznych aktivít. Preto si pre nás Tomáš tri aktivity pripravil a pri ich riešení sme pracovali v skupinách.

Prvá aktivita bola zameraná na pochopenie rozdielu medzi svojimi peniazmi a peniazmi v nejakom rozpočte, ktoré majú slúžiť všetkým ako napríklad štátna pokladnica, ktorá je hlavným fondom štátu. Táto aktivita bola zameraná a rozdelenie peňazí, teda koľko necháme sebe a koľko peňazí vložíme do triedneho fondu. Mali sme rozmýšľať o tom, čo z triedneho fondu pokryjeme a ďalej sme sa mali rozhodnúť, čo najviac potrebujeme,  aby sme náklady znížili na minimum. Nakoniec sme sa rozhodli, že z triedneho fondu pokryjeme školský výlet a mali sme si vybrať pokladníka a realizátora, ktorými boli Natália a Tomáš. Mali za úlohu vytvoriť rozpočet, rozmyslieť si, aké komplikácie môžu nastať a dohodnúť sa, kam na výlet pôjdeme.  Keď bolo o všetkom rozhodnuté, Tomáš dostal výhodnú ponuku od známeho, ktorý vlastnil chatu a tu už začala korupcia.

V druhej aktivite sme diskutovali o povolaniach, pri ktorých môže nastať konflikt záujmov. Napríklad do konfliktu záujmov sa môže dostať právnik, ktorého syn má problémy. Diskutovali sme o tom, čo môže právnik v tomto prípade spraviť. Buď môže využiť svoju moc a dostať svojho syna z problému, alebo sa zachovať čestne. Dozvedeli sme sa tiež, že právnikovi môžu ľudia často ponúkať úplatky, aby ich dostal z problémov. Existujú však aj prostriedky, ktoré zabraňujú korupcii ako napríklad online konferencie, prehľad odvodov a najmä obchodný register, v ktorom sa napríklad môžeme dozvedieť, aké firmy dodávajú materiál iným firmám a podobne. Dôležité je sledovať volených zástupcov, či sú dôveryhodní a transparentní.

            V poslednej, tretej aktivite sme mali za úlohu rozdeliť, čo sa považuje a čo sa nepovažuje za korupčnú aktivitu. Dospeli sme k záveru, že schválenie auta cez STK za úplatok, kupovanie seminárnej práce za peniaze alebo darovanie peňazí alebo iných materiálnych darov lekárovi pred vyšetrením je korupčná aktivita. Jedna činnosť nás však zmiatla a tou bol lobbing. Tomáš nám vysvetlil,  že lobbing môže byť buď pozitívny alebo negatívny. Pri negatívnom lobbingu sa ponúka úplatok a pri pozitívnom je to vyjednávanie lepších podmienok bez úplatku.

Bolo veľmi príjemné a povzbudzujúce vidieť, že bývalému žiakovi našej školy sa aj vďaka štúdiu na tejto škole takto darí. Myslím si, že toto stretnutie bolo pre nás veľmi  poučné a inšpirujúce. Veď čo môže byť väčšou motiváciou ako úspechy našich predchodcov. Aj v tomto prípade môžeme opäť vidieť, že keď je človek aktívny, má chuť  učiť sa a stále sa zlepšovať, tak to v živote môže dotiahnuť naozaj ďaleko.  

Autorka: Tatiana Vozárová, IV. E

Foto: Filip Schmidt, IV. A

pondelok, 08 november 2021 15:48

Kin-Ball

Po úspešných ukážkach Laser Run, CVČ JUNIOR na našej škole predstavilo ďalší netradičný šport Kin Ball. Ide o športovú kolektívnu hru, kde je spolupráca hráčov nevyhnutnou podmienkou a zmyslom celej tejto hry.

Žiaci sa po základnej inštruktáži aktívne zapojili do priebehu hry. Zaujala ich forma súťaže, kde proti sebe hrajú tri družstvá súčasne, pričom sa súperí proti družstvu s najlepším skóre. Z pohľadu lektorov boli skupiny na hodinách TŠV veľmi aktívne a všetci sme milo prekvapení záujmom žiakov o túto netradičnú športovú hru.

Autor: Mgr. Kristína Raganová

 

pondelok, 08 november 2021 15:46

Halloween na SOŠ IT

Tak ako kedysi, keď sme boli menší a prezliekali sme sa za príšery či kráľovské výsosti, tak i dňa 27. 10. 2021 sme prišli do školy vyobliekaní za „strašidelné masky“. Pani učiteľky J. Lunevová a K. Raganová zorganizovali pre nás Hallowen day. Pani učiteľka Z. Vetráková pripravila rôzne súťaže  ako napríklad „Apple bobbing“ alebo „Donut chatching“.  Deň ubehol ako hocijaký iný až na.... Bolo to vyhodnotenie na 4. hodine, veľa žiakov malo originálne masky. Morový doktor, sovietsky vojak alebo duch, bolo to pestré. Po vyhodnotení prišli ešte na rad aktivity. Boli dve, šišky na špagáte a jablká vo vedre. Aktivita so šiškami sa mohla zdať ľahká, ale v skutočnosti nebola. Bez použitia rúk sa veľmi ťažko hrýzol „donut“ a ak bol vyššie ako  daný súťažiaci, tak to bol problém. Ale pre donut zadarmo... Vynikajúce! Súťaž s jablkami spočívala v tom, aby sme vylovili čo najviac jabĺk bez použitia rúk.

Trieda I.B mala najpočetnejšie zastúpenie masiek, o čom svedčí aj množstvo fotiek. Všetci boli odmenení sladkosťou a najstrašideľnejšie masky dostali diplom, Halooween sviečku, šatku a čokoládu. Dobrý deň a úžasné zakončenie týždňa pred prázdninami. 

Autorka: Gabriela Kollárová, I. E

 

 

V mesiaci október 2021 prebehlo školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači. Do súťaže v písaní na presnosť sa zapojili žiaci dvoch odborov I. E triedy. Kritériá hodnotenia boli nastavené regulérne. Všetci museli čo najpresnejšie odpísať  náhodne vybraný text. Za každú chybu boli trestné body podľa priloženej tabuľky.

tabulka

Z finálnej výsledkovej listiny vyplýva, že štyria študenti napísali text bezchybne.

Víťazom gratulujeme!

 

Ing. Anna Veselovská, Ing. Ľubica Lacková

 

 

štvrtok, 04 november 2021 12:31

Laser Run

Dňa 3. 11. 2021 CVČ  JUNIOR v spolupráci s ŠK RAJA Banská Bystrica usporiadali pre žiakov našej školy v rámci hodín TŠV ukážky netradičného športu Laser Run. Žiaci si s veľkým záujmom vyskúšali streľbu z laserovej pištole. Na konci každej hodiny bola zorganizovaná malá súťaž  družstiev, čo žiaci prijali s nadšením.

 

 

Strana 1 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.