Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

streda, 26 august 2020 23:14

Informácie COVID old

Vážený rodič, zákonný zástupca,

v súvislosti so vznikom mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky (šíriacou sa pandémiou COVID – 19) a s tým súvisiacou potrebou zmierniť negatívne dopady na výučbu, je potrebné dodržiavať pokyny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a školstva SR , ktoré boli nariadené stredným školám:

Zákonný zástupca

- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

- Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

- Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

- Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie , alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Vyhlásenie o bezinfekčnosti, Zdravotný dotazník).

- V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

 

 

google_docs}Zdravotny_dotaznik_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf|width:800|height:700{/google_docs} 

 

Ak sa Vám PDF dokument nenačíta, prosím refrešnite si webstránku:

 

SOS IT BB - Počet obsadených miest a počet volných miest 5.6.2020:

SOS IT BB Pocet obsadenych miest a pocet volnych miest 5 6 2020

PDF verzia TU.

Drahí naši žiaci,

dovoľujeme si vám oznámiť, že aj v čase pandémie Covid-19 sa naša škola zapojí do najväčšej medzinárodnej matematickej  súťaže prostredníctvom svojich 20-tich statočných „KLOKANISTOV“. Súťaž bude samozrejme prebiehať náhradnou online formou v termíne od 8. do 12. 6. 2020. Nič to však nemení na tom, že úlohy budú aj tento rok  veľmi náročné.

Prajeme im pri riešení namáhavých úloh najmä veľa zdravia a správnych tvorivých nápadov.

 

                                                                           Mgr. Miroslav Slotta

 Ak sa Vám súbor nezobrazí na prvý krát skúste prosím refreshnúť webstránku.

 

pondelok, 11 máj 2020 18:12

Zostali sme doma

Zostali sme doma. Zastavil sa svet okolo nás. Zastal čas. A najfrekventovanejšími slovami, ktoré sa na nás valia zo všetkých strán, sú karanténa, koronavírus, Covid19, pandémia. Robiť veci, o ktorých sme si mysleli, že sú samozrejmou súčasťou nášho života, nemôžeme. Nemôžeme si len tak posedieť pri káve s priateľmi, navštíviť blízkych, ísť na nákupy alebo prísť ráno do práce a porozprávať sa s kolegami. A toto všetko nám začalo chýbať. Môžeme ísť len do potravín, do drogérie alebo do lekárne. Ostatné dvere ostali pre nás zatvorené. A neodmysliteľnou súčasťou nášho šatníka sa stal jediný módny doplnok – rúško. A ešte rukavice.  Zostali sme doma, hoci nemáme dovolenku a ani prázdniny. Home office. Ďalší výraz, ktorý sa udomácnil v našom slovníku. Pracujeme z domu a zistili sme, že to nie je jednoduché. Nielen pre nás, ale ani pre našich žiakov. A aj keď nám táto práca zaberá mnoho času, veľa nám ho aj ostáva. Mnohí sa začali venovať činnostiam, na ktoré ešte nedávno čas nemali a mnohí objavili v sebe aj schopnosti, o ktorých ani netušili.

Verím, že nielen mňa, ale aj vás zaujíma, ako trávia čas domácej karantény naši žiaci. Preto som ich oslovila a oni sa so svojimi pocitmi a zážitkami s nami radi podelili. Majka Strelníková z III. E  napísala, že i keď plnenie školských povinností je celkom náročné, snaží sa plniť všetky úlohy, ktoré jej učitelia zadávajú. No uvedomuje si, že aj pre nich je táto situácia náročná. Stíha však robiť aj množstvo domácich prác. Pomáha bratovi pri rekonštrukcii domu,  pracuje v záhrade, ktorá momentálne celá kvitne. Venuje sa aj svojej obľúbenej činnosti, ktorou je pečenie. Myslí si, že práve teraz si treba osladiť život.  A nezabudla priložiť aj niekoľko fotografií. Simona Mesarkinová zo IV. E prežíva karanténu takto: „Asi za všetkých maturantov môžem povedať, že nás sa celé obdobie pandémie a hlavne karantény dotklo najviac. Ovplyvnilo to predovšetkým našu „skúšku dospelosti”, ktorá je už v tejto chvíli úspešne za nami a to aj bez toho, aby sme sa na nej akýmkoľvek spôsobom zúčastnili. Pre mnohých, vrátane mňa, je to určite skvelá správa, veď kto by nechcel byť oslobodený od tej kopy učenia, ktorú sme svedomite odkladali na akademický týždeň. No má to aj druhú stránku a tá už nie je taká veselá. Karanténa nám zobrala všetko, na čo sme sa v posledných mesiacoch nášho štúdia tešili. Posledné chvíle so spolužiakmi, ktorí mi za tie roky prirástli k srdcu,  príležitosť chodiť s naším triednym tablom po meste a hrdo kričať názov školy, do ktorej sme chodili, ale aj takú tú ozajstnú radosť z toho, že sme sami zvládli maturitnú skúšku. No nič sa nedá robiť, stalo sa, a teraz mi už neostáva nič iné, ako dorobiť posledné úlohy z Edupage a vybrať si vysokú školu, na ktorej budem pokračovať v štúdiu. Popri tom mám ale stále dostatok času na rôzne aktivity, ktoré mi karanténa dovoľuje. Vďaka nej trávim viac času so svojimi starými rodičmi, dočítavam dávno rozčítané knihy, objavujem nové krásy prírody, pečiem, športujem a v neposlednom rade sa zameriavam na hľadanie brigády. Aj keď mi karanténa dáva viac priestoru dobehnúť činnosti, ktoré som doteraz zanedbávala, dúfam, že sa život čoskoro vráti do normálnych koľají“. A tiež priložila niekoľko fotografií.

Zapojili sa aj ostatní žiaci, a tak si môžete pozrieť fotografie Sone  Vierikovej z III. E, ako kŕmi vtáčiky, pričom konštatuje: „Keď sú hladní, nie je čo riešiť. Treba im nasypať.“ A  ďalších jej spolužiačok. Nátáliu Oliveirovú ako sa učí, pričom na každú vyučovaciu hodinu si dáva iné rúško, Alexandru Mesiarikovú pri príprave palaciniek či Kvetku Šimovú, ktorá zo strachu pred nákazou chodí do prírody autom. Rúško pri plnení školských povinností nechýba ani Miroslave Medveďovej a Martine Rusnákovej. Tým ani to, že sa nemôžu stretávať, nezabránilo „vyrobiť“ si spoločnú fotografiu.  Do prírody si po splnení svojich školských úloh vyšla aj Tatiana Vozárová z II. E. Svoje majstrovské zručnosti pri zhotovení vlastného produktu v sebe objavil aj jej spolužiak Tomáš Vanovčan, ktorý je okrem toho aj úspešný športovec: „Nakoľko jazdím Motocross a Majstrovstvá Slovenska, nemám ako nosiť rúško, pretože mám prilbu.  Ale dal som si na znak všetkého tohto, čo sa okolo nás deje,  spraviť špeciálne oblečenie a nálepky na motorku so znakom Slovenska. Aby som nikdy  nezabudol na rok s korona- vírusom“. Humanitárnu činnosť vykonáva Karolína Nepšinská z I. E: „Počas tejto zlej situácie, som sa dala spoločne s maminou na dobrovoľné šitie rúšok pre našu obec. Vďaka karanténe som sa opäť začala venovať svojim starým aktivitám a záľubám, začala som znova trénovať v hasičskom krúžku a pomohla rodine s jarnou prácou okolo domu a v záhrade“. 

Zahanbiť sa nedal ani Viktor Kováčik zo IV. E a Matej Geleta z III. E.  Viktor sa okrem  pracovných povinností SZČO, o ktorej prezradil, že už počas štúdia sa zaujímal, ako fungujú financie a vďaka odbornej praxi v škole mu bolo umožnené vykonávať ju v spoločností OVB a už tu sa pripravoval na podnikanie,  realizuje aj pri prestavbe domu a Matej maľuje krásne obrazy. No povedali by ste to o nich? A napokon na moju výzvu zareagoval aj Adam Pavlík zo IV. B, jeden z tých, ktorým on-line vyučovanie veľmi nevyhovuje. No nedokázal to zmeniť, ani keď sa postavil na hlavu J

Verím, že sa pri prezeraní fotografií našich žiakov, ktoré dokumentujú ich súčasné  aktivity, potešíte, pretože aj naďalej zostávame doma. Tak buďme zodpovední. Nosme rúška, umývajme si ruky. Chráňme seba aj svojich blízkych. Verme, že sa naplnia slová súčasného sloganu „Spoločne to zvládneme“, v duchu ktorého sa nesie celá táto doba.  A dúfajme, že sa čoskoro budeme môcť navzájom tešiť zo svojej prítomnosti pri stretnutí sa na našich pracoviskách.

Pripravila: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: žiaci SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica

Pri príležitosti 75. výročia založenia Organizácie spojených národov (OSN) a ratifikácie Charty OSN vyhlásilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky súťaž esejí pre študentov stredných škôl na Slovensku. Nakoľko žiakom ekonomických odborov našej školy nie je svetová ekonomika neznáma a aktívne sa o ňu zaujímajú, rozhodli sme sa do tejto súťaže zapojiť!

Vybraní boli najšikovnejší žiaci odborov pracovník marketingu mobilného operátora  a klientsky manažér pošty prvého, druhého a tretieho ročníka a to:

 • Karolína Nepšinská (žiačka I. E triedy),
 • Tatiana Vozárová, Barbora Pántiková, Natália Turisová (žiačky II. E triedy),
 • Soňa Vieriková, Šimon Kyseľ a Martin Necpal (žiaci III. E triedy).

V rámci samoštúdia v domácom prostredí a pomocou konzultácií s Ing. Monikou Maruškinovou, ktoré prebiehali tri týždne v mesiaci apríl, si žiaci naštudovali problematiku OSN z viacerých zdrojov a na súťaž sa starostlivo pripravovali.

Žiaci sa museli zamyslieť nad aktuálnymi globálnymi výzvami a odpovedali si na otázky – kam súčasný svet smeruje, kam by som chcel, aby smeroval a čo môžem spraviť pre to, aby medzi týmito dvoma víziami nevznikla priepasť.

  

Eseje mali byť zamerané na niektorú z troch nasledujúcich tém, resp. mohli byť ich kombináciou:

 1. Aký svet chceme?

-  Predstav si svet v roku 2045, keď si pripomenieme 100. výročie OSN. Akú budúcnosť chceš pre seba a pre Tvoje deti? Aké príležitosti im chceš vytvoriť a aké možnosti poskytnúť?

 1. Kam svet smeruje?

-  Predstav si, ako bude vyzerať svet v roku 2045, ak budú súčasné trendy pokračovať. A bude ešte vôbec existovať? Zvládame súčasné výzvy a tie, ktoré sa ešte len objavia?

 1. Čo robiť na preklenutie priepasti medzi vysnívaným svetom a tým, ku ktorému momentálne smerujeme?

-  Ako zladiť ideálny a reálny scenár budúceho sveta? Čo by malo podniknúť medzinárodné spoločenstvo? A ako k tomu môžeš prispieť Ty?

Autori troch víťazných esejí budú ocenení vecnými cenami ako aj návštevou Informačného centra OSN (UNIS) so sídlom vo Viedni. Oficiálne vyhlásenie víťazov súťaže sa uskutoční v októbri 2020 na slávnostnom podujatí, ktoré pripravuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pri príležitosti 75. výročia vzniku OSN.

Budeme si držať palce!

Autorka: Ing. Monika Maruškinová

 

154834 OUCY50 826Oznámenie o Rozhodnutí o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie na SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

 1. mája 2020 sa končí vyučovanie pre posledné ročníky v stredných školách.
 2. mája 2020 sa vystaví vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy.
 3. Najneskôr do 30. júna 2020 vydá stredná škola vysvedčenie z posledného ročníka spolu s maturitným vysvedčením.
 4. Interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná administratívne:
  • Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
  • Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
  • Do 11. mája 2020 skontrolujú aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie.
  • Do 12. mája 2020 výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka.
  • Ak do 15. mája 2020 plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.
  • Do 15. mája 2020 plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne oznámi nesúhlas strednej škole, ak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky.
 5. Od 25. mája do 13. júna 2020 sa koná interná časť maturitnej skúšky pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou, alebo neboli administratívne hodnotení (predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky):
  • Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne, ak sú žiak a členovia komisie spojení prostredníctvom videokonferencie.
  • Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní.
  • Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie.
 1. Komunikácia medzi  strednou   školu  a  plnoletým   žiakom alebo zákonným  zástupcom

       neplnoletého   žiaka    sa  uskutočňuje   cez   informačný   systém   strednej   školy   alebo                 

       elektronicky  v   naskenovanej  podobe  alebo  poštou.  Rozhodujúci  je dátum doručenia  

       strednej škole.

 1. Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka:

      7.1.  Do 30. júna 2020 sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky na škole, na ktorej

         vykonal maturitnú skúšku.

7.2.  4. septembra 2020   sa koná externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Ak  

          Žiak získa úspešnosť viac ako 33 %, škola mu vydá potvrdenie o výsledku.

Človek azda celý svoj život túži po väčšom množstve voľného času, preklína prácu a opovrhuje školou. To je naša ľudská nátura, človek je predsa od prírody lenivý tvor, hovorí sa. Netušili sme, že by sa tieto túžby mohli niekedy splniť a keby sme vedeli, akú daň za to zaplatíme, asi by sme tie slová jednoducho vzali späť.  No schválne, povedali by ste niekedy, že sa nebudete môcť slobodne stretávať so svojimi priateľmi? Že ich nebudete môcť objať a rutinne s nimi oslavovať koniec pracovného týždňa? Že nebude možné zájsť večer do mesta? A napokon, že si nikdy nesadnete k zelenému stolu? Nie preto, že by ste boli zlý študent, nie. Jednoducho preto, lebo skúška dospelosti neprebehne. A vtedy, keď vám pripínali zelenú stužku s vaším menom, vtedy, keď ste svoju triednu učiteľku a pána fotografa obdarovali rozjareným úsmevom, tušili ste, že jednu marcovú stredu o pár mesiacov neskôr to bude posledný raz, čo si spolu so svojimi spolužiakmi zafrflete na preberané učivo? Asi nie, však?

Nekonečne dlho a s obavami sme vyvaľovali oči na mesiace marec, apríl, máj, výstražne svietiace v kalendári, zdobené červenými krúžkami. Boli efektnejšie ako strašiak v poli. Večnosť sme sa pripravovali, niektorí poctivo, iní ešte poctivejšie, aby sme v marci vstúpili do tried a „zahviezdili“ vo svojich odpoveďových hárkoch. Desiatky hodín sme pracovali, vylepšovali, skúšali možné aj nemožné, aby sme v apríli potešili svoje pani majsterky vyšperkovanými maturitnými prácami a ich prezentovaním na úrovni skutočných manažérov. O prípravách na máj nehovoriac. Vtedy sme skutočne netušili, že desiate prikázanie, ktoré sme vyriekli na stužkovej, sa naozaj naplní a bude proroctvom. „Zabezpečíte nám úspešné zvládnutie maturitnej skúšky bez našej prítomnosti.“ Ale sme sa s triednou nasmiali nad predstavami o reálnom naplnení tohto prikázania. Život je ale krutá irónia, nezdá sa vám?

Mesiace reprezentujúce najťažšie a paradoxne najkrajšie obdobie študentského života sú tu, ale školské lavice sú prázdne a múry dýchajú prázdnotou. Aj všedné chvíle sú pominuteľné. Nie je deň, kedy by som si nespomenula na ten bláznivý kolektív, ktorý sa nám konečne na sklonku štúdia podarilo stmeliť. Práve ten bol dôvodom, prečo ma bavilo každý deň vstať, nasadnúť do autobusu a ísť do školy, prečo škola bola mojím druhým domovom. Kým jedny dvere sa pomaly a iste zatvárajú, iné, plné nových výziev, sú už poodchýlené a čakajú na naše neisté kroky. Než sa ale dvere strednej školy úplne zatvoria a my už vlastne nebudeme mať možnosť kolektívne sa s ňou rozlúčiť, mali by sme sa pozastaviť a poďakovať sa jej.

Sme vďační škole za to, že nás zoznámila s krásnymi ľuďmi. Ukázala nám, čo všetko dokážeme, keď chceme. Naučila nás rešpektu a pokore, ale aj statočne a hlavne s chuťou prijímať rôzne výzvy, ktoré sa zdanlivo tvária ako neprekonateľné. Je až neuveriteľné, ako dokážu štyri roky na tomto mieste vytvarovať vašu osobnosť a ovplyvniť to, kým ste. Každý sme tu písali výnimočný príbeh s množstvom úskalí, ale aj smiechu a úsmevov. Mnohí našli priateľstvo, niektorí našli lásku a snáď viacerí našli samých seba a chodník do budúcnosti, ktorým chcú kráčať. A hoci nám nie je dopriate sa ešte poslednýkrát prejsť jej chodbami ako jej študenti, už navždy bude SOŠ  IT v Banskej Bystrici naša škola a budú sa k nej viazať tie najšialenejšie tínedžerské spomienky našich adolescentných rokov. Maturita/nematurita, chceme sa vám, milé pani učiteľky a páni učitelia, pani majsterky a páni majstri,  poďakovať za vašu kontinuálnu a nekonečnú snahu nás niečo naučiť a pripraviť nás do života. Nehovorím iba o prebratých učivách, myslím tým aj životné pravdy a skúsenosti, ktoré ste nám odovzdali. Myslím tým všetky tie situácie, kedy ste sa nás vždy snažili nasmerovať, keď sme sa nebodaj v tom živote trošku stratili. Dúfam, že si na nás niekedy s hrdosťou v duši spomeniete a že tá spomienka na nás nebude trpká a aspoň kúsok zdvihne kútiky vašich úst. A aj keď si za zelené stoly nesadneme, vieme, že sme pripravení využiť poznatky, ktoré nám naša škola dala. Môžete byť na seba hrdí. A spokojní. Dobre ste nás pripravili.

Tieto dni patria spomienkam na uplynulé roky a patria duševným prípravám na to, čo nastane ďalej, hoci myšlienky na školu sú momentálne iba zlomkom všetkých starostí a obáv, ktoré nesieme vo svojom vedomí. Maličkí, mladí, dospelí, zrelí, starší – pre každého je to veľké sústo. S ťažkou globálnou skúškou ale prichádza aj množstvo uvedomení a prehodnocovania spoločenských hodnôt, akými žijeme. Hovorí sa, všetko zlé je na niečo dobré. Možno aj vďaka pandémii sa začneme opäť tešiť z maličkostí a vážiť si ich ako niečo drahocenné. Prestaneme všetko brať ako samozrejmosť, pretože z tohto boja vyjdeme poučení, že ani tie najbanálnejšie veci nie sú v živote nikdy samozrejmosťou. Budeme si vážiť prítomnosť druhého a povolania, ktorých nosiči sú hrdinovia dnešných dní – sestričky, doktori, predavačky, kuriéri. Pomáhajme si medzi sebou. Vyvážme negativitu na pomyselnej váhe pozitívami. Poďme spoznávať samých seba, poďme tráviť čas s našimi najbližšími, dočítajme konečne tú rozčítanú knižku, vyrazme do prírody a nájdime vnútorný pokoj. Konečne máme ten vytúžený čas, tak ešte chvíľku vydržme. A keď všetci vydržíme, všetko zlo porazíme.

Ďakujeme Strednej odbornej škole informačných technológií a veríme, že aj pre ďalšie generácie študentov bude takým domovom, akým bola niekedy pre nás.

Autorka: Alexandra Horváthová, IV. E

 

Strana 8 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.