Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

 

Dňa 13. januára 2012 sa žiaci II. C triedy študijného odboru pracovník marketingu mobilného operátora zúčastnili v rámci vyučovania odborného výcviku na prezentácii a praktických ukážkach schvaľovania značiek výrobkov a udeľovania patentov k produktom na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici, kde im bol sprístupnený aj archív patentov a značiek. Táto prezentácia bola uskutočnená v rámci tematického celku – Produkt pri preberaní učiva – Spôsoby uvádzania nových výrobkov na trh.

 

Vypracovala: Bc. Vlasta Vilhanová, majsterka OV

 

utorok, 17 január 2012 10:34

Autoškola Filo

 

 

 
 Autoskola2020 maj web
sobota, 14 január 2012 14:49

Vedenie školy

Vedenie školy
sobota, 14 január 2012 14:54

Majstri odbornej výchovy

Majstri odbornej výchovy
sobota, 14 január 2012 14:55

Učitelia teoretického vyučovania

Učitelia teoretického vyučovania
 
sobota, 14 január 2012 14:57

Školský internát

Vychovávatelia školského internátu
Strana 44 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.