Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

streda, 21 apríl 2021 16:28

Návrat do škôl

 

 

 

Informácie ohľadne návratu do školy od 17.5.2021.

Súbory na stiahnutie nájdete nižšie.

 oznacenie budov

 

 

Rozhodnutie MŠVVaŠ o obnove vyučovania od 17.5.2021

 

Vzhlásenie o bezinfekčnosti

Informácie k ubytovaniu - Školský internát

 

 

 

 

Mesiac a pol po tom, ako  prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams absolvovala online školu Kvetka Šimová zo IV. E, rovnaké skúsenosti získala aj ďalšia žiačka našej školy Tánička Vozárová z III. E.  Po absolvovaní online školy manažérskych a IT zručností sa podelila s nami o svoje pocity:

„Od 22. 3. do 26. 3. 2021 som mala možnosť zúčastniť sa online školy manažérskych a IT zručností, ktorú usporiadala Žilinská univerzita. Záujem o účasť na tomto podujatí  bol naozaj veľký a preto som rada, že som mohla byť súčasťou tohto projektu. Bol to zaujímavý týždeň plný prednášok a rôznych manažérskych hier, ktorý mi dal množstvo nových poznatkov a skúseností. Počas prednášok a aj počas hier vládla príjemná atmosféra, všetci boli milí a priateľskí. Lektori boli tiež veľmi prívetiví a ochotní nám zodpovedať všetky naše  otázky. Počas pandémie to bolo príjemné spestrenie stereotypných dní s možnosťou spoznať nových ľudí a nadviazať nové kontakty. V tíme som bola s dvomi skvelými dievčatami Veronikou a Tamarkou, s ktorými sa výborne spolupracovalo a aj preto sa nám všetky úlohy podarilo zvládnuť. Jednu manažérsku hru, ktorá bola zmeraná na rokovanie a vyjednávanie, sa nám dokonca podarilo vyhrať. Počas tohto týždňa sme sa skamarátili a dohodli sme sa, že po skončení pandémie sa všetky stretneme. Som veľmi rada, že vďaka online škole sa mi podarilo nielen získať množstvo informácií a zručností, ale aj nadviazať nové priateľstvá. Takáto príležitosť sa určite nenaskytne často, preto som za túto skúsenosť vďačná. Motiváciou po ukončení online školy nie sú len nové vedomosti, zážitky a nové priateľstvá, ale aj certifikát, ktorý zaručuje prijatie na fakultu riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite bez prijímacích skúšok. Myslím si, že je dobré využiť každú príležitosť, ktorá nás môže posunúť vpred a najmä v  súčasnej dobe, kedy je možností omnoho menej.

Autorka a foto: Tatiana Vozárová, III. E

 710060000 246226

unnamed

 

 

IT Akademia FRI onlineskola ITMAN green

 

 

utorok, 30 marec 2021 16:01

Olympiáda Mladý účtovník

Olympiáda Mladý účtovník je celoslovenská súťaž pre študentov stredných škôl v účtovníctve a v programe OMEGA. Súťaž každoročne organizuje obchodná spoločnosť KROS, spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov.

Do tejto súťaže sa môžu prihlásiť študenti bez ohľadu na absolvovaný ročník a typ školy. Naša škola túto možnosť využila a súťaže sa zúčastnila. Prvé online kolo olympiády absolvovali dve šikovné žiačky IV. E triedy, študijného odboru pracovník marketingu - Soňa Vieriková a Mária Strelníková.

Online kolo olympiády bolo koncipované z čiastkových príkladov, špecificky zameraných na konkrétne oblasti dlhodobého majetku (obstaranie, odpisovanie, vyradenie, odpredaj), oblasti zásob (obstaranie, zaradenie, účtovanie zásob vlastnej výroby, spôsob účtovania A a B, kalkulácia cien, ocenenie zásob pri úbytku), prípadne oblasti pohľadávok a záväzkov (účtovanie u obidvoch strán – odberateľ aj dodávateľ). Prebehlo formou online testu.

Do 2. kola postupuje 30 najlepších študentov, na ktorých čakajú zaujímavé a hodnotné ceny!

Autorka článku: Ing. Monika Maruškinová

 

 

štvrtok, 18 marec 2021 17:48

Finančná gramotnosť online

Aj keď nám epidémia Koronavírusu a s ňou súvisiace opatrenia neumožňujú stretávať sa v škole a už vôbec nie organizovať exkurzie a workshopy, žiaci III. E triedy sa 17. marca 2021 jedného workshopu zúčastnili. Samozrejme online,  prostredníctvom programu Zoom webinár. Túto aktivitu sme pripravili  pre  žiakov ako úvod do peňažných služieb v spolupráci s Ing. Jankou Crmanovou, okresnou riaditeľkou OVB a týkal sa finančnej gramotnosti.

O tom, že sa žiaci na túto zmenu v dištančnom vyučovaní tešili, svedčila ich účasť, aj keď niektorým sa z technických dôvodov nepodarilo pripojiť.  Verím však, že nasledujúce slová ich spolužiakov im sprostredkujú nielen ich pocity, ale aj informácie, ktoré mali možnosť získať. 

„Od pani Ing. Jany Crmanovej, ktorá prednášku viedla a ktorá má bohaté skúsenosti v oblasti financií a podnikania, sme sa dozvedeli, že jedným z najdôležitejších faktorov pri zarábaní peňazí je nastavenie mysle. Často počúvame, že peniaze kazia charakter, peniaze sú koreňom všetkého zla, človek je otrokom peňazí... Pravdou je, že keď chceme peniaze získať, nemôžeme sa na ne pozerať ako na niečo zlé. Musíme si uvedomiť, aké sú naše motívy a aký je náš cieľ, prečo peniaze chceme, pretože peniaze sú kľúč k tomu, aby sme si mohli plniť naše ciele a sny.

Priblížila nám aj veľmi známy cashflow kvadrant, ktorý vytvoril Robert Kiyosaki. Podľa neho môžeme ľudí rozdeliť podľa zdroja príjmu na štyri skupiny: zamestnanec, SZČO, majiteľ podniku a investor. Pre získanie finančnej, myšlienkovej a časovej slobody je najlepším riešením začať podnikať a investovať, pretože budeme vedieť ovplyvniť výšku príjmu.

Mnoho ľudí netuší, aké je dôležité byť finančne stabilný, teda mať v každej situácii k dispozícií dostatok peňazí. Aby sme to dosiahli, musíme dodržiavať princípy narábania s peniazmi. Byť finančne slobodný znamená to, ako dlho vydržím bez príjmu, napríklad v prípade straty zamestnania alebo zhoršenia zdravotného stavu. Ale príjem nemusí byť len aktívny, ale  aj pasívny a ten získavame z aktív, napríklad z produktov finančného trhu (vklady, cenné papiere), z podnikania, z nehnuteľností, z duševného vlastníctva...

Aby sme mohli byť finančne stabilný, musíme dodržiavať princípy finančnej gramotnosti. Prvým princípom je mať krátkodobú finančnú rezervu, teda sporiaci účet, na ktorom budem mať približne 3 – 6 mesačný príjem, ktorý použijem len v nevyhnutnom prípade. Druhým princípom je investovať dlhodobo (20 – 45 rokov) 10 % z príjmu napríklad na dôchodkové sporenie alebo krytie zdravotných rizík. Tretím princípom je mať strednodobé sporenie na ciele, ktoré chcem v budúcnosti dosiahnuť napríklad bývanie, vzdelanie detí, auto, dovolenka... Pri týchto princípoch je dôležité, aby sme všetky tri sporenia mali na oddelených účtoch a použili ich skutočne len na to, na čo sme si ich dopredu určili.

Na záver sme dostali návod, ktorý nám pomôže v dosiahnutí našich finančných cieľov. V prvom kroku si máme napísať, ako o peniazoch rozmýšľame a hovoríme, teda uvažovať nad peniazmi, urovnať si myšlienky a zamyslieť sa nad tým, aký postoj k peniazom máme. V druhom kroku si spíšeme a zobrazíme svoje sny, pretože to nás bude motivovať, aby sme zarobili viac peňazí, vďaka ktorým si sny môžeme plniť. Tretí krok hovorí o tom, že si máme nájsť cestu, ako zarobiť viac peňazí s radosťou, teda zistiť, čo viem robiť dobre, v čom som dobrý a čo ma bude baviť. V štvrtom kroku je potrebné urobiť si sumár výdavkov a uvedomiť si, na čo míňame peniaze. Piaty krok hovorí o tom, že máme sporiť a začať čím skôr, stačí aj s jedným eurom denne. Pretože čím skôr začneme, tým väčšiu sumu vďaka zloženému úročeniu v budúcnosti dosiahneme.

Myslím si, že to bol veľmi zaujímavý workshop, ktorý mi priniesol mnoho zaujímavých a užitočných informácií. Je skvelé, že v škole máme možnosť učiť sa o peniazoch a myslím si, že byť finančne gramotný je dôležité preto, aby sme mohli žiť lepšie. Som si istá, že keď človek vie efektívne narábať s peniazmi, v mnohých veciach mu to uľahčí život.“  Takto podrobne zhrnula svoje nové vedomosti Tatiana Vozárová a Adam Hruška ju už len doplnil: Prednáška ma veľmi zaujala a páčila sa mi. Rady, ktoré sme dostali na záver, mám v pláne zrealizovať vo svojom živote. Verím, že sa s okresnou riaditeľkou OVB stretneme opäť a budeme mať rovnako skvelý zážitok. Som rád, že pani majsterky sa snažia aj v tejto dobe o to, aby sme získali  čo najviac informácií a to  aj od takých ľudí, ako je okresná riaditeľka OVB. Teší ma, že pri dištančnej forme vzdelávania dostávame takéto príležitosti.“

 

A všetci ostatní sa zhodli v tom, že je  dôležité stanoviť si ciele do budúcnosti a dôležité je tiež vedieť zaobchádzať s financiami. A zhodne si myslia, že podobné workshopy sú pre nich veľmi dôležité a v budúcnosti im môžu pomôcť. Ale hlavne ocenili priateľský prístup pani Crmanovej.

„Ďakujem,   že môžem aj počas tejto novej situácii  dištančného vzdelávanie prezentovať moje skúsenosti s financiami z praxe. Ďakujem žiakom za záujem a vzájomnú komunikáciu a verím, že to prinesie väčšiu finančná stabilitu všetkým zúčastneným,“ uviedla na koniec Ing. Jana Crmanová, podnikateľka so snami :-)

Autori: Tatiana Vozárová, III. E, Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Tatiana Vozárová, III. E

 

Na začiatku novembra sa naši šikovní žiaci z III. E zúčastnili 1. kola finančnej olympiády, ktorú každý rok organizuje spoločnosť PARTNERS GROUP SK, Nadácia PARTNERS. Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať sa a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti.

Do 2. kola úspešne postúpila Simona Mäsiarová, žiačka študijného odboru pracovník marketingu, ktorej gratulujeme! Dňa 23. 02. 2021 absolvovala v rámci 2. kola online test, ktorý pozostával zo 16 testových otázok a 4 slovných úloh z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu. Jeho vypracovanie trvalo asi 40 minút.

Do 3. finálového kola súťaže postúpi prvých 20 najlepších účastníkov súťaže, ktorí sa zúčastnili 2. uzavretého kola súťaže.

Držíme jej palce!

Autorka: Ing. Monika Maruškinová

 

 

Koncom   januára  2021 nám zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie Ing. Katarína Štrónerová  poslala výzvu o možnosti zapojenia sa žiakov do online školy manažérskych a IT zručností, ktorú zverejnila žilinská univerzita v rámci národného projektu IT akadémia. Prihlásiť sa do nej mohol každý žiak strednej školy, ktorý sa zaujíma  o svet manažmentu a informačných technológií.  

V rámci tohto podujatia mali žiaci  príležitosť oboznámiť sa so základmi práce úspešného manažéra. Prostredníctvom viacerých manažérskych hier si postupne precvičili manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchodné rokovanie. Zlepšili si aj svoje prezentačné zručnosti a prácu s počítačom. Tiež sa zdokonalili  v tvorbe prezentácií, vytváraní myšlienkovej mapy a vyskúšali si aj základy digitálneho marketingu.  Všetko to, čo im pomôže nielen počas štúdia na strednej škole a pri tvorbe či obhajobe maturitných projektov, ale aj počas štúdia na vysokej škole a v ďalšom profesionálnom živote.  Ako stvorené pre žiakov študijného odboru pracovník marketingu. Preto sme neváhali a túto ponuku sme im sprostredkovali. Zareagovali na ňu hneď dve žiačky a to Kvetka Šimová zo IV. E a Tánička Vozárová z III. E triedy. Pre veľký záujem o toto podujatie a limitovanú kapacitu boli žiaci rozdelení do dvoch skupín, a tak v čase od 8. do 12. februára 2021 prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams absolvovala online školu len Kvetka Šimová.

A aké poznatky počas tohto týždňa získala? To vám už prezradí ona sama: Hneď ako mi túto ponuku ukázala pani majsterka, bola som rozhodnutá, že sa prihlásim. Keďže počet ľudí bol limitovaný a záujemcov bolo veľa, nedávala som tomu veľkú nádej. No nakoniec sa pošťastilo a ja som mala možnosť zúčastniť sa tohto kurzu. Lákadlom a veľkou motiváciou nebol len samotný program, ktorý bol naozaj veľmi zaujímavý,  ale aj  fakt, že po  úspešnom absolvovaní  týždenného  kurzu môžem byť prijatá na Fakultu riadenia a informatiky UNIZA bez prijímacej skúšky.  Stačí predložiť certifikát ako prílohu do elektronického systému Elektronická prihláška. Veď, kto by tomu odolal? A táto skúsenosť mi dala naozaj veľa.

Hneď prvý deň sme mali uvítaciu hodinu a potom nás rozdelili do dvojíc. Každá dvojica sme si  vytvorili vlastný meeting. Následne sme sa museli jeden druhému predstaviť a zapamätať si o tom druhom čo najviac, pretože neskôr sme v spoločnej skupine predstavovali svoju dvojicu. Potom nás už čakala prvá logická hra OBELISK ZIN. V skupine sme boli rozdelení po piatich a našou úlohou bolo prísť na riešenie úlohy pomocou matematických vzorcov. Táto hra sa  mi zdala najťažšia z celého týždňa, pretože tam bolo treba využiť logické myslenie. Po hodine rozmýšľania sme asi päť  minút pred koncom časového limitu prišli na riešenie a to náš tím priviedlo k víťazstvu. S týmto nesmierne dobrým pocitom sme sa pustili do riešenia aj druhý deň, kedy  mali pre nás pripravenú manažérsku hru Kvietkovo. Našou úlohou bolo logicky umiestniť určité pozemky do návrhu mesta tak, aby to obyvateľom vyhovovalo čo najviac a  túto prácu sme následne museli aj obhájiť. V stredu začal kurz príjemnou prednáškou o myšlienkových mapách  od Lucie Lendelovej, majsterky manažérskej hry Global Management challenge v Dubaji.  Našou úlohou bolo vytvoriť myšlienkovú mapu na daný produkt, spraviť prezentáciu a obhájiť ju. V ten deň som bola v tíme s Katkou a Monikou a túto aktivitu sme zvládli ľavou zadnou. Vo štvrtok nás oboznámili s obchodným rokovaním a vyjednávaním. Neskôr každý tím dostal základne inštrukcie a zahrali sme si hru pozemkový rébus. Našou úlohou bolo rokovať a vyjednávať s ostatnými tímami o pozemkoch s cieľom získať pozemky a docieliť stratégiu win-win. Táto hra bola pre mňa najzaujímavejšia. Posledný deň patril prednáške o Google analytics kampani. Nakoniec každý lektor zhodnotil  celý  priebeh online školy a tiež sme mali možnosť komunikovať medzi sebou a klásť  otázky ku všetkému, čo nás  zaujímalo. Týždenný online kurz mi dal ďalšie nové poznatky do života a  odniesla som si z neho aj mnoho zážitkov. Kurz som úspešne absolvovala a vďaka zaslanému certifikátu od univerzity som automaticky prijatá na Žilinskú univerzitu.

A čo mi k tomu pomohlo? Predovšetkým vedomosti a zručnosti  nadobudnuté počas štúdia na našej škole. Mnoho  informácií na prednáškach som už poznala z vyučovania. Tiež pri tvorbe myšlienkovej mapy som mala výhodu oproti ostatným. Túto sme robili už v prvom ročníku na odbornom výcviku. A aj časté prezentácie projektov prispeli k úspešnému zvládnutiu tohto kurzu, ktorý by som určite odporučila každému, hlavne budúcim štvrtákom. Je to skvelá možnosť získať nové znalosti a zručnosti.“ 

Tak aj takého oživenie dištančného vyučovania počas korona krízy môže obohatiť život našich žiakov. Veríme, že rovnako ako Kvetke sa bude dariť aj Táničke, ktorú táto skúsenosť čaká už v marci. Tešíme sa na ponuku ďalších podujatí a veríme, že sa do nich zapojí čoraz viac našich žiakov.

Autorky: Bc. Vlasta Vilhanová a Kvetoslava Šimová, IV. E

Foto:  Kvetoslava Šimová, IV. E

 

 

Výtvarnú súťaž  „Budúcnosť Európskej únie“ vyhlasuje a organizuje  Informačné centrum Europe Direct Lučenec v spolupráci s Mestom Lučenec. Cieľom súťaže je podnietiť širokú verejnosť, aby prostredníctvom výtvarných prác vyjadrili svoj názor na aktuálnu tému – na tému Budúcnosť Európskej únie. Úlohou súťažiacich je prostredníctvom ľubovoľnej maliarskej techniky zachytiť, aká by mala byť z ich pohľadu budúca Európska únia. Súťaží sa v troch kategóriách. Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže len s jednou kresbou a to ľubovoľnou maliarskou technikou.

Do tejto súťaže sa zapojili naši kreatívni žiaci 1. a 3. ročníka študijných odborov pracovník marketingu a klientsky manažér pošty.

K súťaži sa vyjadrili nasledovne:

Táto súťaž mala naozaj zmysel. Mohli sme vyjadriť svoj názor aj my, študenti. To ma zaujalo najviac. Pracovalo sa mi veľmi dobre, mohli sme vyjadriť, ako si predstavujeme Európu v budúcnosti." (Diana Šimková, I.E)

Dozvedela som sa veľa nových vecí, bolo to zaujímavé a poučné, zapojila som tiež vlastnú fantáziu a tvorivosť." (Marika Zemenčíková, I.E)

 

„Svojím výkresom chcem ukázať víziu Európskej únie, kde budeme všetci spolu dobre vychádzať, kde si budeme všetci rovní! Presne toto som na svojom výkrese vyjadril!" (Rastislav Chlusta, I.E)

Budúcnosť môže byť všelijaká. Každý si pod tým predstaví svoje. Každý jeden z nás ma inú predstavu o budúcnosti. Vieme všetci, že doba napreduje! Vylepšujú sa autá, počítače... Moja predstava o budúcnosti sú lietajúce autá, vysoké budovy a hlavne roboty. Môj obrázok znázorňuje z jednej polovice človeka a z druhej polovice robota. V budúcnosti podľa mňa budú tak dobre vyvinuté roboty, že budú rovnocenné s človekom."  (Natália Maťašová, I.E)

 

 

Autorka článku: Ing. Monika Maruškinová

 

 

streda, 03 február 2021 12:27

COVID 19

 

 

Dôležitá informácia - COVID 19

Najnovšie informácie


 

Oznam:

Na základe aktuálnych informácií pokračujeme v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu hodín  až do odvolania. Začiatok prezenčnej formy vyučovania bude  podmienený predložením potvrdenia o absolvovaní negatívneho testu na COVID 19

Dôležité:

Vzhľadom na vládne nariadenie o celoplošnom testovaní na COVID 19 sa testovanie na škole realizovať nebude. Je potrebné testovanie absolvovať v mieste bydliska, alebo v jeho blízkom okolí.

 

 

 

 

MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ                   2682 K 

4-ročný študijný odbor


 

Uplatnenie


Študijný odbor 2682 K mechanik počítačových sietí pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základnom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti informačného charakteru z oblasti hardvéru a softvéru PC a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk, systémov a sietí. Absolvent sa môže uplatniť v oblasti informačných technológií a počítačových sietí, diagnostiky, údržby a opravy počítačov a počítačových sietí, ako aj správy sietí.


 
Charakteristika:


Žiak spozná základy analógovej a číslicovej techniky, základy informačných technológií, princípy počítačovej techniky, metódy diagnostiky, metódy zálohovania a ochrany dát. Počas štúdia sa naučí obsluhovať počítačové systémy na primeranej úrovni, konfigurovať a inštalovať základné súčasti PC. Zvládne topológie sietí, dokáže vytvárať klasické aj bezdrôtové počítačové siete s ohľadom na vhodnosť a výhodnosť voľby riešení, účinne chrániť počítač pred nežiaducou infiltráciou. Počas štúdia si osvojí poznatky týkajúce sa konfigurácie operačného systému, nastavenia používateľských účtov a ich oprávnení, aktívnych prvkov sietí i práce so základnými aplikačnými programami. Oboznámi sa s operačnými systémami aj prezentačným grafickým programom. Bude schopný zabezpečovať prevádzku, diagnostiku a bezpečnosť počítačových sietí, integrovať výpočtovú, kancelársku a telekomunikačnú techniku a pôsobiť v smere jej vzájomného ovplyvňovania.


 
Úspešný absolvent získa:


 - úplné stredné odborné vzdelanie,
 - maturitné vysvedčenie a výučný list.
 


Absolventi študijného odboru mechanik počítačových sietí sú pripravovaní tak, aby po absolvovaní nástupnej praxe mohli pracovať v podnikoch, firmách a súkromne podnikať vo výrobnej a servisnej oblasti.


Výrobná oblasť :
-          montáž počítačov a periférnych zariadení,
-          montáž počítačových sietí.


Servisná oblasť :
-          diagnostika, údržba a opravy počítačov a periférnych zariadení,
-          diagnostika, údržba a opravy počítačových sietí.
 
Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti :
-          správy lokálnych počítačových sietí,
-          tvorby WWW stránok.
 
Absolventi sa môžu uplatniť ako :
-          systémoví programátori,
-          správcovia počítačových sietí,
-          systémoví integrátori,
-          vývojoví pracovníci pre návrh a prototypovanie kombinovaných systémov založených na počítačoch,
-          pracovníci pre technické a programové vybavenie počítačových sietí štátnych a miestnych inštitúcií v školstve a prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu.


 
Absolvent študijného odboru pozná základné úlohy odvetvia, odboru a organizácie, pre ktorú sa pripravuje, a je pripravený podieľať sa na ich plnení tým, že:


-       ovláda mechanické, elektromechanické a elektrické práce, ktoré súvisia s montážou, prevádzkou, nastavovaním, oživovaním, diagnostikovaním, údržbou a opravami počítačových a sieťových prvkov a zariadení.
-       ovláda základy sieťových vrstiev.
-       ovláda základy informatiky, prácu s PC (personal computer) a základné obslužné programy.
-       je schopný aplikovať základné poznatky z elektroniky a elektrotechniky na konkrétnych zariadeniach. Na základe toho chápe funkciu jednotlivých prvkov a blokov pri montáži, údržbe a oprave funkčných celkov jednotlivých zariadení.
-       vie čítať a používať projektovú a technickú dokumentáciu k  technickým zariadeniam.
-       vie si samostatne pripraviť pracovisko v súlade s pracovnými a prevádzkovými predpismi a platnými smernicami. Vie správne používať pracovné pomôcky a náradie.


Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení na pomaturitné špecializačné a vysokoškolské štúdium technického zamerania.

 

 
Strana 5 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.