Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

Naša škola aj v tomto školskom roku už tradične zorganizovala školské kolo súťaže ZENIT, do ktorého sa zapojilo 40 žiakov v kategórii elektronika a 16 žiakov Zenit programovanie v kategórii web.

Tí najlepší z nich sa začiatkom decembra zúčastnili krajského kola tejto súťaže, ktoré sa konalo  v Školskom výpočtovom stredisku v Banskej Bystrici,  a naši žiaci boli úspešní. Marek Kraus z II. D triedy a Michal Šrobár zo IV. B triedy získali prvé miesto v kategórii web dizajn a Ondrej Kristián Štefánik zo IV. C druhé miesto v kategórii elektronika, čím si zabezpečili postup do celoslovenského kola.

Toto sa konalo 7. – 9. februára 2017 v SPŠ, Bzinská 11, Nové mesto nad Váhom. A opäť zabodovali. Aj v silnej celoslovenskej konkurencii sa prvým dvom z nich podarilo získať krásne tretie miesto. Okrem diplomu a pohára si z 33. ročníka súťaže Zenit odniesli aj množstvo dojmov a zážitkov. A radi sa o ne s nami podelili.

Michal Šrobár, grafik digitálnych médií zo IV. B: „Webu a webdizajnu sa venujem už niekoľko rokov, a preto som sa zapojil do školského kola. Mojím cieľom, samozrejme, bolo dosiahnuť dobré umiestnenie. Súťažil som v tíme s Marekom a obsadili sme 2. miesto. Až tak nás to nepotešilo, pretože sme chceli zvíťaziť, ale pozitívne bolo, že sme postúpili na krajské kolo. Už od začiatku sme sa chceli zlepšiť a postúpiť na celoštátne kolo. Príprava na krajské kolo bola dôležitá. S Marekom sme sa dohodli na postupe a koordinácii jednotlivých krokov pri realizácii projektu krajského kola. Nakoniec sme po štyroch hodinách tvrdej práce toto kolo vyhrali. Nesmierne nás to potešilo a inšpirovalo k ešte svedomitejšej príprave, no zároveň aj zaväzovalo. Na celoslovenskom kole sme súperili proti slovenskej špičke v tomto odbore a obstáli sme na 3. mieste, ktoré je viac než vynikajúce. Hlavne preto, že sme sa ako tím na celoslovenskom kole ZENITu zúčastnili po prvýkrát. Skúsenosť, ktorú som získal, mi určite v budúcnosti pomôže.“ 

Marek Kraus, mechanik počítačových sietí, sa pridáva tiež: „Webovému programovaniu a programovaniu všeobecne sa venujem už od detstva, preto som už v prvom ročníku ocenil možnosť zapojiť sa do súťaže Zenit. Vtedy sme s Tomášom Nožinom tiež postúpili do celoštátneho kola a umiestnili sme sa na 4. mieste. Tento rok som bol ešte viac odhodlaný a mojím cieľom bolo umiestniť sa na lepšom mieste. Som rád, že sa to podarilo, i keď zo začiatku to bolo náročné. Na krajskom kole to bolo veľmi tesné s tímom zo Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša, no nakoniec sa nám podarilo získať o 20 bodov viac. Na štátnom kole som už počas prípravy zistil, že mám silných konkurentov a že to nebude jednoduché. Pracoval som bez frameworkov, a preto sme boli v  podstatnej nevýhode. 3. miesto ma veľmi milo prekvapilo a potešilo zároveň. Určite bude dobrou motiváciou k dosahovaniu ešte lepších výsledkov. Aj za Michala by som chcel poďakovať  majstrom odbornej výchovy za prípravu a škole za podmienky, ktoré nám vytvorila.“

Aj my ďakujeme všetkým trom našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy a prajeme im veľa ďalších úspechov. Veď aj účasť na takýchto súťažiach im pomáha získať praktické skúsenosti a možno aj naštartovať ich kariéru už počas školy.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: CVTI Banská Bystrica

 

utorok, 21 február 2017 12:29

Finančná gramotnosť a podnikanie z praxe

Pod týmto názvom sa niesol workshop zrealizovaný v rámci  vyučovania odborného výcviku v IV. E triede. Okresná vedúca  OVB Ing. Jana Crmanová, ktorá nadviazala spoluprácu s našou školou práve počas prezentácie v nákupnom centre Europa SC Banská Bystrica, prispela k zvýšeniu finančnej gramotnosti interaktívnou prednáškou, ktorá týchto budúcich podnikateľov evidentne zaujala.

Cieľom tohto podujatia bolo zvýšiť finančnú  gramotnosť ľudí, aby sa každý začal zaujímať o vlastné financie sám,  ukázať žiakom,  že finančné  sprostredkovanie sa dá robiť aj kvalitne a bez klamstiev, a podnietiť ľudí k zmene (hlavne samého seba). Pripomenula aj to, že podnikateľ je tvorca vlastného života.   

Upozornila na to, že peniaze by nemali byť cieľ. Cieľ majú byť túžby a ich splnenie, čo demonštrovala výrokom:  „Nikdy ti nie je daná túžba a prianie, ak by ti súčasne nebola daná sila ich splniť.“  Potom im vysvetlila  kľúčové faktory pre splnenie svojich snov a takisto to, čo by mal robiť správny finančný „lekár“.

Nakoniec žiaci s jej pomocou vyriešili niekoľko zložitých finančných situácií. Svoju prezentáciu ukončila slovami: „Zodpovednosť je prvý krok k slobode. Ak chceme niečo, čo sme ešte nikdy nemali, budeme musieť spraviť niečo, čo sme ešte nikdy neurobili!!!“

O tom, že téma žiakov zaujala, svedčila ich aktivita a veľké množstvo otázok. Núdza nebola ani o vlastné skúsenosti a zážitky. A ako vnímala túto aktivitu  jedna zo zúčastnených  žiačok? Tento workshop ma prinútil zamyslieť sa nad tým, aké je dôležité už teraz myslieť na svoju budúcnosť. Uvedomila  som si, že začať šetriť už teraz je pre nás tou najlepšou investíciou. A kde nájsť rezervu a ako to dokázať? Aj na toto nám pani Ing. Jana Crmanová dala odpoveď. Určite si navždy zapamätám jej vetu, že nikdy nebudeme vedieť ovládať peniaze, pokiaľ budú ony ovládať nás. Verím, že stretnutie s ňou nebolo posledné,“  povedala bezprostredne po stretnutí Simona Sroková zo IV.E.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

„Stredoškolská odborná činnosť je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. SOČ píše históriu pravidelných stretnutí mladých vedcov, ktorí sa chcú stať aktívnymi, rozvíjať vlastné nápady a realizovať ich. SOČ je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov denného štúdia gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných odborných učilíšť. Výsledkom SOČ je samostatná práca, ktorá sa predkladá na odborné posúdenie. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, na ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce.“ Takto charakterizovali túto činnosť tvorcovia tejto súťaže a rovnako túto súťaž už niekoľko rokov po sebe vnímajú aj naši žiaci.

Ani tento rok nebol výnimkou. Už začiatkom školského roka koordinátor súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“ Mgr. Ján Hôrecký zaregistroval veľký počet prihlášok. Školské kolo sa konalo 6. februára 2017 a nakoniec sa súťaže zúčastnilo 17 súťažiacich, ktorí pristúpili k obhajobe 12 prác. Súťažiaci prihlásení do štyroch súťažných kategórií obhajovali svoje práce v dvoch skupinách – prvou bola ekonomika a ostatné práce boli zaradené do skupiny technika, informatika a grafika.

Skôr ako súťažiaci pristúpili k obhajobe, Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, im poprial pekný a úspešný deň a uistil ich, že aj tieto kroky im napomáhajú úspešne smerovať k maturitám a nezabudol sa poďakovať ani konzultantom.

Po organizačných pokynoch a predstavení hodnotiacej komisie v zložení Ing. Karolínka Hukelová, ktorá bola vedúca tejto komisie, Ing. Slavomír Ilavský a Mgr. Ján Glončák, práve vedúca hodnotiacej komisie uviedla prvého súťažiaceho. Bol ním žiak prvého ročníka Martin Gombala, ktorý pred komisiu predstúpil s prácou „Moje manažérske schopnosti.“ Rovnakej téme sa venovali aj jeho spolužiačky Viktória Hajdamárová a Mária Šipulová, ktorej prezentačné schopnosti mohli závidieť aj starší spolužiaci. Okrem toho, že títo žiaci navrhli postup, ako sa stať skvelým manažérom, preukázali aj odvahu zabojovať medzi staršími spolužiakmi.

Hneď po nich predstavili svoj podnikateľský plán na otvorenie kníhkupectva v Handlovej štvrtáčky Lenka Chudá a Lucia Gondová, ktoré sa ukázali ako naozaj zdatné manažérky. Nezabudli ani na taký detail, akým bolo zladenie farby prezentácie so svojím oblečením. So svojím zámerom podnikať v oblasti masérskych služieb sa predstavila aj Andrea Zemánková z II. E.

Druháčka Sindy Pappová predstavila marketingovú štruktúru jogurtu Activia a s rovnakou témou a telefónom Lenovo vystúpil aj jej spolužiak Tomáš Krjak. Posledným v tejto skupine bol žiak tretieho ročníka Jakub Mišáni, ktorý obhajoval učebnú pomôcku na vyučovanie tematického celku „Nástroje komunikačného mixu“. Práve on mal veľmi ťažkú úlohu, pretože suploval svoju spolužiačku, ktorá sa v tento deň nedostavila do školy. Nakoniec musel zvládnuť aj riešenie technických problémov, ktoré sa počas jeho vystúpenia vyskytli.

Druhú časť, ktorá bola venovaná technickým odborom a grafickému odboru, otvorili žiaci III. D triedy Peter Kopec a Lukáš Kliment. Všetkých prítomných zaujali vizualizáciou klimatického prostredia v skleníku.

Svoju učebnú pomôcku predstavil Sebastián Richter z III. A. Obhajoval prácu, v ktorej predstavil Kurz výučby skriptovacieho jazyka eduPHP, ktorý by pomohol študentom naučiť sa tento jazyk a naďalej sa v ňom zdokonaľovať.

Druháčka Silvia Jakubíková predstavila svoju jedinú grafickú prácu. Citátom „V každom umení umelec zobrazuje svoju dušu,“ (ktorý rozvinula o vlastné slová: ,, ... a tak aj v každom mojom diele je aj kúsok zo mňa,“) začala s obhajobou svojej práce pod názvom „Stolička a umenie“. Výsledkom jej práce boli diela Mikuláša Galandu „Matka a dieťa“, ktoré predstavuje spokojnosť, lásku a šťastie, a E. Muncha „Výkrik“ predstavujúci beznádej, bezradnosť a strach, namaľované, netradične, na stoličkách.

Marek Kraus, Henrieta Serafinová a Mária Foltánová z rovnakého ročníka sa predstavili prácou „Model pre inteligentné domácnosti“ SIMconnect. Lacný modul, ktorý obsahuje kvalitné softvérové vybavenie, predstavoval prepojenie inteligentných domácností s možnosťami telekomunikačných technológií.

Súťažiaci to naozaj nemali ľahké. Členom hodnotiacej komisie museli odpovedať na ich odborné otázky. No ľahké to nemala ani komisia. Hneď po tom, ako zástupkyňa riaditeľa školy Ing. Miriam Popovičová poďakovala všetkým súťažiacim za odvahu, chuť a silu zapojiť sa do SOČ a za to, že reprezentovali nielen školu, ale hlavne seba samých, musela rozhodnúť o víťazoch. Diplomy a vecné ceny za prvé miesto získali Lenka Chudá a Lucia Gondová a v druhej kategórii Marek Kraus, Henrieta Serafinová a Mária Foltánová. Z druhého miesta sa tešili Sindy Pappová a Peter Kopec a Lukáš Kliment. Tretie miesto obsadili Silvia Jakubíková a Jakub Mišáni. Do krajského kola však postúpil aj Sebastián Richter. Smutní však neboli ani ostatní súťažiaci. Okrem poďakovania a pochvaly za to, že dokázali urobiť tento veľký krok vo svojom rozvoji, dostali od vedúcej hodnotiacej komisie aj diplom za štvrté miesto. Všetkým gratulujeme.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

                Práca s verejnosťou (alebo public relations – PR) je nepriame propagačné pôsobenie charakterizované tým, že pasívnemu subjektu sa predkladajú informácie, na ktorých podklade si sám vytvára kladný názor na podnik, jeho činnosť, výrobky, služby a pod. Tým napomáha vytvárať požadované postoje, nevyhnutné pre dlhodobú úspešnú výrobnú a odbytovú činnosť. Je tretím nástrojom komunikačného mixu a znamená styk podniku s verejnosťou, všetky opatrenia a aktivity podniku, ktoré vedú k zlepšeniu mena podniku (good will). Cieľom PR je vytvárať a podporovať vzájomné pochopenie a súlad organizácie s okolím. Dobré vzťahy s verejnosťou majú priamy vplyv na obchodný úspech organizácie.

Efektívna komunikácia si vyžaduje atmosféru dôvery. Práve tá je veľmi aktuálnym a podstatným faktorom nielen podnikateľských aktivít, ale aj akéhokoľvek vzájomného styku. Úlohou vzťahov s verejnosťou je informovať ľudí, presviedčať ich a zlepšovať ich vzťahy – a teda prinášať atmosféru dôvery. Ich primárnym cieľom je skôr verejný záujem než finančné motívy. PR tak v širšom vnímaní umožňuje prispôsobovanie a udržiavanie spoločenského systému a v praktickom živote slúži spoločnosti tým, že sprostredkúva riešenie konfliktov a budovanie vzťahov na základe konsenzu. Poslaním PR je nahrádzať nevedomosť poznaním, donucovanie dobrovoľným prispôsobovaním sa, nekompromisnosť kompromismi a sociálnu a psychologickú slepotu asertívnym vnímaním. Stáva sa tak nevyhnutnou súčasťou globálnej spoločnosti nového tisícročia, ktorá je odsúdená na vzájomnú komunikáciu umožňujúcu prežitie.

V niektorých podnikoch majú vytvorené PR oddelenia a zamestnanci nerobia nič iné, len tvoria program PR. A toto bolo aj úlohou žiakov III. E triedy na odbornom výcviku. Práca, ktorá ponúka kreatívne riešenia, a žiak tak môže popustiť uzdu svojej fantázii a v plnej miere preukázať svoje manažérske schopnosti. Výsledkom tejto činnosti bola súťaž. Najprv každý žiak predstavil svoj vlastný program a žiaci sami hlasovali za ten najlepší. Vybrali siedmich spomedzi seba a tí prezentovali svoje práce pred hodnotiacou komisiou. Tvorili ju Ing. Katarína Štrónerová, zástupkyňa riaditeľa školy pre  praktické vyučovanie, triedna učiteľka Mgr. Katarína Rusnáková a vedúca komisie Ing. Karolína Hukelová.

Žiaci prezentovali svoje nápady s organizovaním rôznych športových podujatí za účasti známych osobností buď z oblasti športu, alebo hudby, dedinskej zabíjačky alebo dňa otvorených dverí. Dobrovoľné výťažky z týchto podujatí chceli venovať na charitatívne účely, detským domovom a na detskú onkológiu. Pripravili si aj rôzne články, ktorými sa snažili odvrátiť nepríjemné a škodiace príhody, udalosti, správy a klebety. A hoci pristupovali k svojim prácam kreatívne a každá ich myšlienka priniesla niečo pozitívne, vypočuli si z úst jednotlivých členov hodnotiacej komisie aj pripomienky a cenné rady, ako môžu pracovať ešte efektívnejšie.

                Cieľom tejto súťaže bolo dosiahnuť, aby si žiaci zdokonalili svoje odborné zručnosti z oblasti PR. Veď snaha o to, aby tlač informovala verejnosť pozitívne, publicita produktu, firemná komunikácia, lobbing alebo poradenstvo v oblasti verejných záležitostí a imidž firmy, bude práve to, čomu sa budú vo svojom profesionálnom živote venovať. A naším cieľom je pripraviť ich na túto prácu čo najlepšie.

 

                Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

                Foto: Mgr. art. Peter Lukáč        

 

 

utorok, 14 február 2017 08:48

Tešíme sa z úspechov našich absolventov

                Každého pedagóga vždy poteší, keď sa dozvie o úspechoch svojich bývalých žiakov, nehovoriac o tom, keď ich takíto žiaci navštívia. To, že sa bývalí žiaci radi vracajú do svojej školy a chcú sa podeliť o nové skúsenosti, svedčí o tom, že školu, ktorú absolvovali, majú radi a radi na ňu spomínajú.

                Nebolo to inak ani 8. februára 2017, keď sme na pôde našej školy privítali bývalých žiakov študijného odboru pracovník marketingu Jakuba Hanesa a Františka Šomodíka spolu s grafičkou digitálnych médií Barborou Bakošovou. Všetci traja sú v súčasnosti študentmi Fakulty marketingu resp. masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a účelom ich návštevy bolo podeliť sa so svojimi mladšími spolužiakmi, ktorí sa práve rozhodujú o tom, kam na vysokú školu, o svoje skúsenosti a poznatky.

Vo svojej prezentácii priblížili žiakom III. B, IV. B a IV. E triedy spôsob štúdia a možnosti, ktoré poskytuje FMK v Trnave. Okrem študijných odborov sa tak naši žiaci dozvedeli aj o mimoškolských aktivitách, do ktorých sa môžu študenti zapojiť formou Kabinetov. Každoročne pripravujú projekt Cajgel víkend – cyklokross, Jama Mare, čo je vlastne haloweenska párty, After Easter Picnic, pekná akcia pod holým nebom, alebo Vianoce. Škola sa od iných odlišuje aj tým, že ponúka možnosť realizácie študentov mimo vyučovania s možnosťou získania praxe. Na škole pôsobia všetky typy médií – televízia, print a rozhlas. Škola má aj dva fotoateliéry a vydáva fotoknihy, napr. Muuza alebo Kone

Aj študenti marketingu majú možnosť pracovať na rôznych projektoch, napr. pripraviť event, zorganizovať rôzne podujatia, hľadať partnerov a sponzorov. Už druhý rok organizujú herný festival Unicon, kde si na svoje prídu najmenší aj najskúsenejší hráči.

Svojou prezentáciou zaujali a našich žiakov najviac zaujímali možnosti ubytovania, dopravy, voľnočasové aktivity a obsah prijímacích pohovorov. Barborka im odporučila publikáciu Masmediálne štúdiá v kocke. Najväčší záujem svojou prezentáciou vzbudili vo  IV. E triede.

Nás však zaujímalo aj to, ako ich na toto štúdium pripravila práve naša škola. Jakub a Ferko sa zhodli na tom, že ich naučila hlavne učiť sa a vedieť si vybrať, čo je dôležité. Množstvo poznatkov z odborných predmetov využívajú v súčasnom štúdiu. Ferko dodal, že sú študentmi druhého ročníka, a zatiaľ si len opakuje to, čo sa tu v škole naučil. Barborka poznamenala, že tu sa naučila všetky základy, ktoré pri štúdiu potrebuje. A v tom má výhodu oproti ostatným spolužiakom.

                A čo odkazujú svojim mladším spolužiakom?

                František: „Venujte sa svojim odborným predmetom a zdokonaľujte si svoje odborné zručnosti. Máte na to priestor.“

                Jakub: „Zamerajte sa hlavne na to, čo vás baví, a venujte sa tomu. Sám viem, o čom hovorím“.

                Barbora: „Buďte radi a tešte sa z toho, že ste tu. Ja, keby som mohla, hneď by som sa vrátila späť, aj keď mi je na vysokej škole dobre. A robte to, čo vás baví, a nestrácajte čas nezmyselnými vecami“.

A ako ich vnímali naši žiaci? Ponúkam postrehy Terezy Blaškovej, žiačky IV. E: „Prezentácia o Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave kompletne zmenila môj názor o štúdiu na Slovensku! Skúsenosti bývalých žiakov tejto školy a videá o úspešných absolventoch mi dali dôvod uvažovať aj nad touto školou. Už sa neviem dočkať na ich Deň otvorených dverí, ktorý si určite nenechám ujsť. Veľmi ma potešilo vidieť Barborku, Fera a Kuba, dozvedieť sa, ako sa im darí. Žiarili spokojnosťou a vystupovali profesionálne. Už len dúfať, že my to dokážeme tiež J

 

                Ako som už spomínala, každého pedagóga poteší, keď jeho absolvent spomína školu v dobrom. Preto aj nás tieto slová, adresované žiakom, potešili. Našim trom bývalým žiakom želáme, aby sa im aj naďalej darilo a aby sa vždy do našej školy radi vracali.

 

                Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

                Foto: Mgr. art. Peter lukáč

 

 

piatok, 10 február 2017 12:15

Ako komunikovať ?

Problematika komunikácie súvisí s preberaným učivom Ústretové vybavovanie zákazníka pri poskytovaní služieb pošty.

Dňa 6. 2. 2017 sa žiaci I. E triedy, odbor KMP, zúčastnili workshopu s názvom Ako komunikovať?

Mgr. Zlatica Trubanová z organizácie JUNIOR – Centrum voľného času odprezentovala žiakom spôsoby komunikácie a zapojila ich do rôznych aktivít. Žiaci si prakticky vyskúšali rôzne spôsoby komunikácie, spoznali, čo všetko tvorí a ovplyvňuje našu komunikáciu, pochopili príčiny vzniku bariér v komunikácii. 

Do aktivít, ktoré im doplnili a spestrili odborný výcvik, sa zapájali s radosťou.

 

 

Text a foto: Mgr. Ľudmila Weissová

 

pondelok, 06 február 2017 15:15

Rozpis pre maturantov 2020

V prípade, že sa Vám nenačítajú okná s PDF súbormi názvy tried slúžia ako link na otvorenie súborov.

 

IV.A

IV.B

IV.C

IV.D

IV.E

Aj tento, tak ako po predchádzajúce tri roky, sme v ESC BB prezentovali našu školu, študijné odbory a ďalšie aktivity a možnosti realizácie našich žiakov. V utorok 24. januára 2017 v neskorých večerných hodinách, keď mal zavládnuť pokoj, bolo v „Európe“ rušno. Zamestnanci a žiaci našej školy v priestoroch medzi eskalátormi usilovne inštalovali svoje stánky, aby v stredu už prví návštevníci mali možnosť prezrieť si prehliadku našej činnosti.

                V hlavnom stánku mohli vidieť prezentačné videá a bulletiny s ponukou na školský rok 2017/2018. Na ďalších stoloch ich čakali tie najlepšie práce žiakov študijného odboru grafik digitálnych médií. Tu sa mohli zahrať aj 3D počítačovú hru, prezrieť si fotokatalógy, časopisy, CD booklety a obrazy. Všetko toto vytvorili žiaci v rámci maturitných projektov.

„V priamom prenose“ si mohli pozrieť aj kresbu ceruzkou, ktorú počas celej prezentácie tvorili dvaja žiaci, zatiaľ čo sa ich ďalší spolužiaci postarali o foto- a videodokumentáciu tohto podujatia. Pozornosť vzbudila aj 3D tlačiareň, kde sa záujemcom vytvoril na základe skenovania 3D model a jednému z nich sa tento model aj vytlačil.

Tí, ktorí si chceli otestovať svoje vedomosti, mohli tak urobiť v prezentačnom stánku pracovníkov marketingu formou hry „Páli vám to?“. A aj tí menej úspešní si odniesli odmenu – pero alebo pohľadnicu našej školy.

Podnikatelia, ale aj tí, ktorí sa podnikať ešte len chystajú, si mohli vyskúšať vedenie účtovných dokladov prostredníctvom programu Cross. Používatelia poštových služieb si mohli zahrať pexeso prípadne ďalšie interaktívne počítačové hry, v ktorých si mali možnosť  preveriť svoje vedomosti o poštových zásielkach a spôsoboch ich podávania. Toto im umožnili žiaci študijného odboru klientsky manažér pošty. 

Technici informačných a telekomunikačných technológií priblížili konfiguráciu routera, predviedli zváranie optických vlákien a aj letovanie elektrických obvodov. Tých, ktorí mali záujem hlavne o počítačovú techniku, určite zaujali aj konfigurácie mechanikov počítačových sietí v CISCO Packet Traceri. Oslovil aj návrh PC sietí a následná simulácia. Návštevníci si mohli prezrieť aj model počítača pod názvom „PC na dlani“ alebo funkčný model VoIP siete, ktorý slúži na telefonovanie cez internet.

Najväčším lákadlom však bol fotoateliér, kde mali návštevníci možnosť dať sa odfotografovať aj s rozprávkovými postavičkami, ktoré im boli k dispozícii a ochotne zapózovali. Túto príležitosť získať profesionálnu fotografiu si nenechali ujsť nielen zástupcovia mladšej a staršej generácie, ale aj rodiny s malými deťmi. A možno práve z nich raz budú naši žiaci.

                A tých, ktorí o našej škole toho veľa nevedeli, prilákali vstupy moderátoriek, ktoré okrem prezentácie našej činnosti, úspechov i projektov poskytli aj priame výpovede žiakov, ktorí sa týchto aktivít zúčastnili. Návštevníkov ostatných častí nákupného centra zatiaľ oslovovali žiaci a získavali informácie formou ankety.

                Už po štvrtýkrát môžeme konštatovať, že prezentácia bola úspešná. Získali sme nielen ďalších priaznivcov a záujemcov o štúdium, ale nadviazali sme aj nové kontakty.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: žiaci III. A

 

 

 Pozrite si aj krátke videá z prezentácie:

Prezentácia v Európe 25.1.2017 from Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. on Vimeo.

Krátky zostrih Prezentácie Kevin Kostka, 3.A from Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. on Vimeo.

Vianočné prázdniny sa skončili, prišiel nový rok a my sme sa vrátili do školy. Už s prvým odborným výcvikom prišla aj veľmi zaujímavá exkurzia na vyclievaciu poštu v Banskej Bystrici. Aj napriek množstvu snehu, cez ktorý sme sa museli prebrodiť, sme sa dostali na miesto určenia.

 

Pri vchode nás už čakali zamestnanci colnice v pekných zelených rovnošatách, ktorí nás milo privítali a pozvali dnu. Stretli sme sa aj s našimi externými spolužiačkami, ktoré popri štúdiu pracujú práve tu, na vyclievacej pošte. Hneď ako začali prezentovať svoju činnosť, zahrnuli sme ich množstvom otázok.

Prvé informácie, ktoré sme sa dozvedeli, boli tie, ktoré nám priblížili náplň ich práce. Dozvedeli sme sa, že na colnicu sa dostávajú len tovary (zásielky) z tretích krajín, teda tie, ktoré sú z krajín mimo Európy.

Keď tovar dorazí na vyclievaciu poštu a jeho suma presahuje 22,00 €, nasleduje fyzická kontrola. Ak sa pracovníkovi niečo nezdá, nasleduje kontrola cez skener. Skener je zameraný na kov. V praxi to znamená, že ak je v zásielke textil, je možné cez skener vidieť len akúsi machuľu, najviac kovový zips. Ak sa pracovníkovi po tejto kontrole zdá, že niečo nie je v poriadku, nasleduje otvorenie zásielky.

Dozvedeli sme sa aj to, že prvotnou indíciou na rozoznanie originálu od falzifikátu je skontrolovanie ceny. Pracovníčky nám aj konkrétne ukázali zásielku, v ktorej boli tenisky istej značky. Hneď nám oznámili, že originálne tenisky by museli byť zabalené v škatuli, nie vo vrecku. Povedali nám však aj to, že niektoré falzifikáty sa rozoznávajú ťažšie. V takých prípadoch postupujú tak, že pošlú fotky daného tovaru oprávnenej osobe (spoločnosti vyrábajúcej značku, ktorej je tovar), na určenie pravosti výrobku.

Prečo vlastne tieto tovary zadržiavajú? Zistili sme, že nejde len o to, že tovar je falzifikát, ale hlavne o to, že „fejky“ nie sú len v nižšej cenovej relácii, ale že obsahujú rôzne chemikálie a zdraviu škodlivé látky, nakoľko sú vyrábané z lacných a nekvalitných materiálov. Najhoršie je to pri liekoch, ktoré môžu napáchať veľké škody aj na zdraví ľudí. A toto je dôvod, prečo sa tieto veci nepoužijú ani na charitatívnu činnosť.

Odpovedali nám aj na otázku, kde končia zadržané veci. Ich konečnou zastávkou je centrálny sklad, následne spaľovňa. A ak ste boli adresátom takejto zásielky a tovar mal patriť vám, máte právo na účasť pri spaľovaní L

Ako poslednú vec by som spomenula, ako sa zaznamenávajú tieto zásielky. Všetky doporučené listové zásielky si pracovníčka nasníma, zaeviduje ich do karty a balíky do zoznamu.

Nakoniec sme sa presunuli do skladu, kde pracovníčka oddelila zásielky s colným dlhom, ktoré prídu adresátovi na dobierku, od tých, ktoré colným dlhom zaťažené nie sú. Samozrejme, že všetky zásielky, ktoré prešli cez colnicu, musia mať colnú nálepku.

Myslím, že za celú triedu môžem poďakovať majsterkám a personálu colnice za oživenie odborného výcviku a, samozrejme, za zaujímavú skúsenosť a nové poznatky. Lepšie zavŕšenie tematického celku zameraného na prepravu zásielok si ani neviem predstaviť.

 

Autorka: Martina Vodičková, II. B

 

 

utorok, 17 január 2017 14:46

Praha

Mobility  – kreatívna cesta do novej modernej Európy (tento raz do Prahy)

 

            Aj v tomto školskom roku desať najlepších žiakov z troch študijných odborov (mechanik počítačových sietí, technik informačných a telekomunikačných technológií a grafik digitálnych médií) dostali príležitosť zúčastniť sa realizácie projektu Erasmus+. Tentokrát  v Prahe.

            Náplňou nášho pobytu bolo oboznámenie sa so zabezpečovacou technikou, ktorú nám výborne priblížil učiteľ hosťujúcej školy, pán Zeman. Veľmi presne sme sa oboznámili s technológiou Jablotron, nakoľko sme každý deň pracovali na realizácii projektu na Vyššej odbornej škole a Strednej škole SE. Kolektív bol vynikajúci a rozumeli sme si aj s majstrami odborného výcviku, či už z našej, alebo partnerskej školy, ktorí na nás dohliadali a pomáhali nám s našimi prácami. Finálnou prácou nášho projektu bola konštrukcia vlastného pôdorysu domu, do ktorého sme mali sami navrhnúť rozloženie zariadení Jablotron. Myslím, že sa nám to podarilo na výbornú a spokojní sme boli všetci – tí, ktorí sme na projekte pracovali, a aj členovia vedenia obidvoch škôl.

Praha je obrovské a nádherné mesto, a tak sme sa vo voľnom čase snažili navštíviť čo najviac historických pamiatok a zaujímavých miest. Navštívili sme Karlov most, ktorý nás naozaj očaril,  Pražský hrad, Orloj, Národní technické muzeum či obrovskú Zoologickú záhradu. Snáď každého očaril pohľad na nočnú Prahu, navštívili sme divadelné predstavenie Cyrano, ktoré bolo naozaj vtipné, zahrali sme si v večerný paintball a navštívili sme aj O2 arénu.

O bývanie sme mali postarané v hoteli Step, ktorý bol skutočne na vysokej úrovni, a hlavnou výhodou bolo to, že sme mali školu vzdialenú len niekoľko metrov. Aj keď nám počasie neprialo, nenechali sme si skaziť náladu a našli sme si aktivity priamo v hoteli. K dispozícii sme tu mali saunu, bazény, squash, mini golf a mnoho iného. A to všetko zadarmo. Večer sme pracovali na našich finálnych prácach a zdokonaľovali ich. Pobyt, ktorý stál naozaj za to.

            Tento projekt sme si všetci užili snáď aj na 120 percent, dokonca aj majstri boli nadmieru spokojní, a keby som mal možnosť ísť ešte raz, neváhal by som a okamžite by som šiel. Určite by som chcel tento pobyt odporučiť všetkým mladším spolužiakom. Naozaj sa oplatí učiť sa a stať sa jedným z tých, ktorí sa zúčastnia na realizácii projektu v rámci programu Erasmus+.

 

Autor: Daniel Banár, III.D

 

Strana 38 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.