Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

utorok, 03 október 2017 17:01

Dominika Fusáková

Dominika Fusáková, absolventka odboru PMMO, študentka na VŠ odbor Verejná správa, rok ukončenia 2015

Študujem na vysokej škole verejnú správu a verejnú politiku, a myslím si, že naša SOŠ-ka mi dala silné základy hlavne z oblasti ekonomiky a manažmentu. Naši učitelia nás naučili aj „nemožné“ J za konomiky a manažmentu. Naši učitelia nás naučili aj „nemožné“ J za čo im ďakujem. Určite neľutujem, že som si vybrala túto strednú školu, lebo ma veľa naučila a naviedla ma na moju ďalšiu cestu životom.

pondelok, 02 október 2017 08:52

Župná kalokagatia 2017

Župná kalokagatia je orientačným behom v teréne na 3 km pre 5-členné družstvá stredných škôl. Krajské kolo sa konalo 21. 9. 2017 na SOŠ pod Bánošom.

Tohto roku sa súťaže zúčastnilo rekordných 20 družstiev nielen z Banskej Bystrice, ale aj zo Zvolena, Banskej Štiavnice, Brezna, Hnúšte, Lučenca a Detvy. Všetci prišli zvíťaziť. Po slávnostnom príhovore riaditeľky CVČ-Junior v Banskej Bystrici Mgr. Kataríny Bursovej a vedúceho oddelenia školstva a kultúry VÚC Mgr. Vojtecha Pappa sa v  daždivom počasí, zime, o 9,15 ráno vydalo na trať prvé družstvo.

Na ťažkej mokrej trati čakalo súťažiacich aj 6 kontrolných stanovíšť, kde si preverili svoje vedomosti z oblasti dopravy, ekonomiky, športu, histórie a geografie, topografie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany, štátu a práva.

Kalokagatia bola a je chápaná ako ideál starogréckej výchovy – súlad vonkajšieho a vnútorného, súlad tela a ducha. Poslaním súťaže je spojiť krásu tela i ducha a využiť teoretické vedomosti spolu s fyzickou zdatnosťou.

Naše družstvo tvorili Marek Mládenek, Natália Bednárová, Pavol Telúch, Oliver Kurek a Dominika Neuschlová. Našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Autorka: Mgr. Hilda Dienová

 

utorok, 26 september 2017 12:20

Adaptačný kurz 1.turnus

  1. 9. až 5. 9. 2017 žiaci I. A a I. B absolvovali adaptačný kurz v Hoteli Kráľová. Hotel Kráľová sa nachádza v krásnom horskom prostredí neďaleko Zvolena. V jeho okolí je ranč, ktorý len perfektne dotvára atmosféru nádherného prostredia. Cieľom adaptačného kurzu je nechať žiakom priestor na to, aby sa zoznámili, čo sa aj podarilo.

Ráno po nástupe sme sa (obidve triedy) presunuli k autobusom, ktorými sme sa dopravili do Kráľovej. Onedlho po tom, ako sme sa rozdelili do izieb, nás čakali dve prezentácie o našej škole. Prvú prezentáciu mal pán riaditeľ, Ing. Štefan Balogh. Prezentácia nám priblížila prehľad o škole, oboznámili sme sa s budovami školy a dozvedeli sa viac o našom odbore.

Onedlho nasledovala prezentácia pani zástupkyne Ing. Miriam Popovičovej o vedení školy, učiteľoch a výchovnom poradenstve.

Po prezentáciách sme sa zišli v jedálni na obede. Nechýbal ani rozchod a voľný čas, ktorý sme naplno využili. Kúpanie sa v bazéne, stolný futbal, biliard či prechádzky po okolí.

Po rozchode nasledovala posledná prezentácia zahŕňajúca informácie o školskom internáte, stravovaní sa a preukazoch.

Naše pani triedne učiteľky pre nás vymysleli zopár spoločenských aktivít, pričom jednou z nich bola hra na zapamätanie si mien. Hra spočívala v tom, že každý povedal svoje meno a pridal k nemu akúkoľvek vec. Druhý urobil to isté, len musel zopakovať meno a vec žiaka, čo hovoril pred ním. Hra sa spočiatku zdala náročná, no napokon sme to zvládli a úspešne si zapamätali dosť veľa mien.

Po večeri sme mali ešte pár hodín na trávenie voľného času a spoznávania sa, a tak sme ho opäť naplno využili!

Na druhý deň si pre nás pani učiteľky opäť pripravili nejaké hry, ktoré nám len lepšie pomohli spoznať sa, čo, myslím si, bol veľmi dobrý nápad. Teraz sa už takmer všetci spolužiaci poznáme prinajmenšom po mene.

Adaptačný kurz bol pre nás skvelým začiatkom a verím, že z nás bude skvelý kolektív.

Autorka článku: Agáta Kamenská, I. A

Foto: Mário Benca, I. B

 

Druhý septembrový týždeň na našej škole už tradične patrí kurzu ochrany života a zdravia, ktorý absolvujú žiaci tretieho ročníka, a účelovým cvičeniam žiakov prvého a druhého ročníka. Ani tento školský rok nebol výnimkou.

A výnimkou nebolo ani počasie medzi 12. a 14. septembrom. Už tradične pršalo. Preto 150 tretiakov vymenilo školské ihrisko za interiér telocvične, kde si jednotlivé triedy zmerali svoje sily, resp. porovnali vedomosti z oblasti environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia. Chvíľami to vyzeralo, ako keby medzi sebou súťažili iba žiaci III. B a III. E triedy, no bolo to naozaj len zdanie. Problém s akustikou nakoniec vyriešil megafón. Položením otázky, pričom správna odpoveď priniesla nevšednú zaujímavosť z environmentu, vstúpila do hry aj III. A, ktorá sa nakoniec so 6 bodmi umiestnila na štvrtom mieste pred III. D. Tretiemu miestu sa potešila III. C. Sladkú odmenu – čokoládku či keksík, získal každý žiak z III. E, ktorá získala druhé miesto, a víťaznej III. B triedy. Čokoládu si však rozdelili aj žiaci z ostatných tried.

Streda patrila pobytu a pohybu v prírode, a tak, hoci bolo ešte mokro a cesty zablatené, sme vykročili do Laskomerskej doliny, kde nás čakali ďalšie aktivity. Žiaci rozdelení do dvoch skupín absolvovali workshop o tom, ako sa zachovať pri chemickom ohrození. Dozvedeli sa čísla tiesňových liniek ale aj to, čo si so sebou majú v prípade ohrozenia vziať do úkrytu.

Ďalšia časť bola venovaná požiarnej ochrane, orientácii a pobytu v prírode. Aby si žiaci mohli určiť svetovú stranu, mali k dispozícii aj mapu a buzolu. Dozvedeli sa tiež, ako sa chrániť pred bleskami, resp. čo robiť, ak ich v prírode zastihne búrka. Na lepšiu orientáciu v prírode si vyskúšali aj mobilné aplikácie.

Vyskúšali si aj postup pri poskytovaní prvej pomoci pri bezvedomí. Naučili sa ošetriť zraneného, znehybniť zlomeninu, zastaviť krvácanie, ale aj to, ako sa majú zachovať pri epileptickom záchvate. Všetky tieto aktivity demonštrovala na svojich „modeloch“ Ema Kurucová z III. E, za čo si vyslúžila aplauz a veľký potlesk.

Štvrtok patril civilnej ochrane a prehliadke exponátov z druhej svetovej vojny v pamätníku SNP v Banskej Bystrici. Tu sme si pozreli aj film Antropoid, ktorý uviedol múzejný edukátor a lektor Bc. Jakub Mičev. Žiaci po jeho slovách s napätím sledovali atentát na Reinharda Heydricha s krycím názvom operácia Antropoid, ktorý bol vykonaný 27. mája 1942Prahe. Atentát uskutočnili česko-slovenskí výsadkári Jozef Gabčík, Jan Kubiš a Josef Valčík, ktorí boli na túto úlohu špeciálne vycvičení v Škótsku. Atentát bol významnou úspešnou diverznou akciou na predstaviteľa nacistického režimu v priebehu celej 2. svetovej vojny. Heydrich bol najvýznamnejším nacistickým pohlavárom, ktorý bol zavraždený príslušníkmi protinacistického odboja. V reakcii na atentát nacisti zavraždili viac ako pätnásťtisíc ľudí, okrem iného vypálili obce Lidice a Ležáky. Páchateľov atentátu sa im podarilo vypátrať aj vďaka zrade. „Na tento film som chcela ísť už dávnejšie. Autetické prostredie Prahy, nasadenie vlastných životov a nakoniec položenie života za svoju vlasť zaujalo každého z mojich spolužiakov. Keby film nedokumentoval skutočné udalosti, určite by sme neprejavili taký záujem.“ Takto zhodnotila toto podujatie Nikola Šimová z III. E.

Súbežne s kurzom ochrany života a zdravia prebiehali aj účelové cvičenia žiakov prvého a druhého ročníka. Ako túto povinnú aktivitu vnímali naši mladší žiaci, nám prezradila Kvetoslava Šimová z I. E: „Na základnej škole sme mávali branné cvičenia, na ktoré sme sa ani veľmi netešili. Veď vyšliapať si celkom slušný kopec u nás pri Martine bolo pre mnohých náročné. Preto som si nerobila žiadne ideálne predstavy ani o účelových cvičeniach, ktoré nás čakali tu, v SOŠ IT. Myslela som si, že účelové cvičenie bude tiež len vo forme prechádzky a výstupu na Urpín, ale nakoniec som bola milo prekvapená. Mali sme totiž ďalšiu príležitosť získať nové informácie a lepšie sa spoznať aj so spolužiakmi z iných odborov. Účelové cvičenie sme absolvovali v parku pri pamätníku SNP, kde nás čakali prednášky o doprave, zdravotníctve a ochrane životného prostredia. V programe bol zahrnutý aj beh okolo parku, preto sme na internát prišli celkom unavení. Učitelia pri prezentáciách boli milí a vtipní, takže sme sa aj zasmiali. Počasie nám tiež v ten deň prialo a pri aktivitách nás zahrievalo septembrové slnko. Z účelových cvičení sme si odniesli kopec užitočných informácií a tiež nové zážitky.“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč, Bc. Miloslav Lichý

           Natália Bednárová, Erika Antoni, III. A          

 

štvrtok, 28 september 2017 12:13

Adaptačný kurz 2.turnus

Píše sa 4. september 2017 a na našej škole sa začal školský rok. Pre prvákov ako vždy – netradične. Namiesto šiat a slušných oblekov, stáli sme my, žiaci I. A a I. B, počas príhovoru pána riaditeľa školy v teplákoch. Čakal nás totiž adaptačný kurz v Hoteli Kráľová pri Zvolene. Ďalší deň nás vystriedali žiaci I. C a I. D triedy a posledný turnus zo stredy na štvrtok patril triede I. E. Spolu päť študijných odborov: GDM, MPS, TITT, KMP a PM. To je to, v čom nás – 150 prvákov vidí svoju budúcnosť.

Pre niekoho adaptačný kurz, pre iného začiatok niečoho nového. Spoznávanie nových spolužiakov, učiteľov, pána riaditeľa i pani zástupkyne v krásnom horskom prostredí. Priviezol nás autobus s vysmiatym starším pánom šoférom. Už cestou do Kráľovej neutíchala vrava medzi novými spolužiakmi a hudba z ich mobilných telefónov. Všade naokolo sa striedali otázky typu „Odkiaľ si? Prečo si tu? Kde spíš na intráku? Kto ti je výcha?“ a množstvo iných.

Pred obedom sme sa všetci zišli v jedálni, kde sme absolvovali prednášky a prezentácie o škole, mobilitných projektoch, o integrovaných žiakoch, o tom, ako prebieha odborný výcvik, čo nás počas štúdia čaká. Jednoducho, dozvedeli sme sa všetko to, čo potrebujeme vedieť. Potom nasledoval obed a my sme sa najedli až do prasknutia. Obsluhoval nás milý čašník, ktorý mal vždy úsmev na tvári a jeho ešte milšia kolegyňa. Po obede nás čakal malý výlet v okolí hotela. Každá trieda absolvovala výlet na iné miesta. Krásna príroda, kravičky, kozy, kone... Čaro farmárskeho života bolo cítiť všade. Po túre nasledovali športové aktivity ako biliard, plávanie, stolný futbal, volejbal či bedminton. Večerné a ranné prechádzky nemohli chýbať, aj keď sa zo začiatku nikomu nechcelo a veru sme si aj pofrflali, že na čo sú prechádzky prospešné, ale na koniec každému prospel čerstvý lesný vzduch. A aj sa nám lepšie zaspávalo. Spali sme v nádherných apartmánoch, nechýbala telka, vlastná kúpeľňa a WC. Večer sme trochu vyhladli, a tak sme neodolali a niekoľkí z nás si objednali pizzu, ktorú nám donášková služba priniesla priamo zo Zvolena.

Adaptačný kurz bol pre každého úžasný prostriedok na spoznanie sa a oboznámenie sa so strednou školou. Vďaka prezentáciám, ktoré si pre nás pripravil pán riaditeľ a ďalší vyučujúci, sme získali množstvo informácií, ktoré sa nám počas štúdia na strednej škole určite zídu. Možno si myslíte, že je to zbytočné a že by ste sa spoznali medzi sebou aj bez účasti na adaptačnom kurze. Pravdou je však opak. Nebol to len obyčajný kurz, ale prvý z mnohých stredoškolských zážitkov. Verím, že ich bude veľa a všetky budú príjemné.

Autorky: Kvetka Šimová I. E, Petra Červienková I. B,

                 Ing. Karolína Hukelová

Foto: Patrik Kalianko, I. E

 

streda, 27 september 2017 22:57

Účelové cvičenia

Dňa 19. septembra 2017 sme na našej škole uskutočnili účelové cvičenia pre žiakov 1. ročníka. Akcie sa zúčastnili všetci žiaci vrátane žiakov so zdravotnými problémami, pretože cieľom tohto podujatia je pripraviť žiakov na to, aby vedeli správne reagovať v prípade ohrozenia života a zdravia.

Cvičenie bolo zamerané na upevnenie disciplíny pri hromadných akciách (evakuácii). Na túto situáciu boli použité modelované cvičenia, a to behy a zrýchlený presun formou vytrvalostného behu. Pozornosť bola venovaná na základe dnešnej pretechnizovanej doby aj problémom dodržiavania hygieny, prednáške o poskytovaní prvej pomoci pri rôznych druhoch poraneniach, pohybu a pobytu v prírode, ale tiež dopravnej výchove.

Akcia splnila svoj účel a mimoriadne pozitívne hodnotíme aktivitu zúčastnených pedagogických pracovníkov. Boli to Mgr. Ján Glončák, Mgr. Miroslav Slotta, Mgr. Roman Hadžega, Matej Mazúch, Ján Kasan, Mgr. Miroslav Jaso, Mgr. Monika Kroupová, Mgr. Zuzana Vetráková, Mgr. Zuzana Kováčiková a Mgr. Soňa Daňová.

Autorka článku: Mgr. Kristína Raganová

Foto: Mgr. Kristína Raganová

 

 

 

streda, 27 september 2017 22:37

Plavecký výcvik

Nový školský rok 2017/2018 sme začali plaveckými kurzmi. V prvý školský deň, 4. septembra, sme nastúpili na vlak do Veľkého Medera, na náš prvý kurz so žiakmi II. C a prvej skupiny II. E triedy. Práve tu sme si naplánovali s našimi druhákmi 5-dňový kurz. Ubytovali sme sa v krásnom penzióne Daniela. Csaba, majiteľ penziónu, sa nám venoval po celý čas. Druhý kurz sa konal o týždeň neskôr so žiakmi II. D a druhou skupinou II.E triedy.

Na praktický plavecký výcvik sme využívali termálne kúpalisko THERMAL CORVINUS Veľký Meder. Žiaci si užili kopu srandy na tobogáne, príjemné chvíle vo vírivých bazénoch, plážový futbal a plážový volejbal. Pre svoje zdravie a zvýšenie fyzickej zdatnosti žiaci využívali 25 metrový plavecký bazén. Na svoje si prišli aj neplavci, o ktorých sa momentálne dá rozprávať ako o začínajúcich plavcoch.

Kurz splnil svoj účel, o čom svedčia kladné ohlasy žiakov.

Plaveckého kurzu sa zúčastnili pedagogickí pracovníci Mgr. Raganová, Mgr. Barus a Mgr. Trudič, PhD.

Autorka článku: Mgr. Raganová

Foto: Mgr. Raganová

 

 

Prázdniny, nakoniec tak, ako aj po iné roky, ubehli veľmi rýchlo a nielen kalendár, ktorý ukazoval začiatok septembra, ale aj počasie, signalizovali príchod jesene. A s ňou aj príchod nového školského roka. Žiaci po dvoch mesiacoch sladkého ničnerobenia opäť prekročili brány svojej školy. Mnohí sa na túto chvíľu určite aj tešili. Veď svojich spolužiakov – kamarátov nevideli už celé leto a bolo toho veľa, čo počas prázdnin zažili a potrebovali svojim spolužiakom vyrozprávať.

            Preto to na školskom ihrisku, kde boli žiaci zoradení podľa tried, šumelo ako v úli. Ticho nastalo až vo chvíli, keď zazneli prvé tóny našej hymny. Vtedy sa už všetci upokojili a sústredili sa na dianie okolo seba. Po doznení hymny pristúpil k mikrofónu Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, ktorý všetkých srdečne privítal. Najmä však prvákov, ktorí nastúpili v plnom počte, spolu 150 žiakov do piatich tried. Vo svojom slávnostnom príhovore vyslovil opäť niekoľko zaujímavých myšlienok. Vystúpenie začal otázkou: „Čo chcete v živote dosiahnuť?“, na ktorú hneď aj odpovedal: „Kľúčom života je byť šťastný.“ Všetkých zaujal ním prerozprávaný príbeh malého chlapca, ktorý týmto odpovedal na otázku svojej učiteľke. Ona skonštatovala, že chlapec nepochopil otázku, na čo jej on odpovedal, že ona nepochopila život. Prezradil, že týmto chlapcom nebol nikto iný ako slávny spevák a hudobník John Lennon. Pokračoval tým, že každý dobrý človek je šťastný a podobných ľudí aj priťahuje. Naopak, kto je negatívny, je nešťastný, a takými ľuďmi sa aj obklopuje. A je na každom, čo si vyberie, pretože každý si môže najviac pomôcť sám.

            Vyslovil potešenie nad tým, že v súčasnosti má škola 551 žiakov a okrem študijných výsledkov zaváži aj ich talent, schopnosti a danosti, ktoré môže každý žiak využiť v rôznych súťažiach a aktivitách.

            Následne predstavil vedenie školy a po jeho vystúpení Ing. Miriam Popovičová, zástupkyňa riaditeľa školy, poskytla organizačné pokyny na nasledujúci týždeň. Okrem preberania učebníc a vyučovania v ňom žiaci prvého ročníka, už tradične, absolvujú adaptačný kurz, II. C plavecký výcvik, na tretiakov čaká v najbližšom období kurz ochrany života a zdravia, žiakov prvého a druhého ročníka účelové cvičenia, no niektorých tiež opravné maturitné skúšky.

            Všetkým prajeme šťastný a úspešný školský rok 2017/2018. V tomto školskom roku o to viac, že sa bude niesť v znamení osláv 50. výročia vzniku našej školy. Veď pochváliť sa 50-ročnou tradíciou nemôže každá škola.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Bc. Miloslav Lichý, Mgr. art. Peter Lukáč

 

piatok, 30 jún 2017 10:26

Olympijský deň na našej škole

Koncom školského roka 2016/2017 prišla na školu výzva zapojiť sa do realizácie projektu Slovenského olympijského výboru Olympijské festivaly Slovenska a zorganizovať Olympijský deň. Cieľom tohto projektu je, aby si školy uvedomili význam športu pre život a zdravý vývoj detí a mládeže. Vo výzve sa uvádza aj to, že v  záujme napĺňania tohto cieľa je inšpirovať ich „veľkou olympiádou“ a ponúknuť im možnosť „dotknúť sa športu a olympizmu“.

            V jednotlivých pavilónoch našej školy sa objavili plagáty, ktoré propagovali toto podujatie a zároveň vyzývali žiakov, ale aj pedagógov, aby sa prihlásili do súťaží v rôznych športových disciplínach. Všetci športovci, ale aj ich fanúšikovia, sa zišli ráno 28. 6. 2017 na školskom ihrisku, kde okrem slovenskej zástavy, ktorú niesli dve dievčatá z I. E, zaznela aj štátna hymna. Potom sa už slova ujal Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, aby pri príležitosti prvého Olympijského dňa na našej škole vyslovil presvedčenie, že toto podujatie sa stane tradíciou, a poprial všetkým športový, zdarný, ale hlavne fair play deň. Po odznení Olympijskej hymny, ktorá tiež nemohla chýbať, všetkým vedúcim družstiev Mgr. Atila Barus, hlavný organizátor, poskytol organizačné pokyny a mohlo sa začať súťažiť.

            V telocvični sa zišlo šesť súťažných družstiev, aby si zmerali sily vo florbale. Zaujímavosťou bolo, že jedno zo súťažných družstiev tvorili učitelia a majstri odbornej výchovy. Čakal ich naozaj náročný deň, lebo hrali systémom každý s každým. Počas rozcvičky prvých súťažiacich sme oslovili kapitána prvého súťažného družstva žiakov, Mareka Zachara z II. D. „Florbal za školu som hrával už v prvom ročníku, teraz ho hrám len rekreačne, ale napriek tomu verím, že sme dobrý tím a že vyhráme. Ale keď pozerám na súperov (majstri a učitelia), vyzerajú byť tvrdý oriešok a mám z nich obavy.“ Majster OV Ján Kasan prezradil, že práve ich družstvo ide vyhrať nad žiakmi, nakoľko sú nabudení vynikajúcimi výsledkami našich futbalistov do 21 rokov. Nakoniec sme im mohli gratulovať k druhému miestu.

            Na školskom ihrisku systémom každý s každým po 2 x 10 minút hralo šesť družstiev žiakov minifutbal. Hlavným rozhodcom týchto zápasov bol Mgr. Atila Barus a v úlohe fanúšikov ich povzbudzovali spolužiaci.

            Hneď pod školským ihriskom zodpovedne merali vzdialenosti PaedDr. Marta Petrová a Mgr. Miroslav Slota všetkým 12 žiakom, ktorí sa prihlásili do súťaže vrh guľou. Každý z nich mal tri pokusy a rátal sa mu ten najlepší. Najďalej sa podarilo hodiť guľu Danielovi Brezánimu z II. A. Šesťkilogramovou guľou hodil úctyhodných 11,60 m. Bezprostredne po oznámení výsledkov nám povedal, že aj keď sa tomuto športu nevenuje, veril si, pretože je ambiciózny, a veľmi sa teší z toho, že sa mu podarilo vyhrať. Zahanbiť sa nedali ani dievčatá. Víťazstvo si odniesla Simonka Grochalová z I. E, ktorá so štvorkilovou guľou dosiahla vzdialenosť 5,10 m.

            Neďaleko nich Ing. Anna Samášová a Ing. Eva Prostredníková merali vzdialenosti žiakov, ktorí súťažili v skoku do diaľky z miesta. Aj na túto disciplínu sa prihlásilo až 14 žiakov a z víťazstva sa tešili za dievčatá Ema Predajnianska z I. E, ktorá skočila 2,10 m a prezradila nám, že skúsenosti so skákaním už mala zo ZŠ. Z chlapcov bol najlepší Dávid Peprik z II. A  s výsledkom 2,74 m.

            V „školičke“ dohliadali na dodržiavanie pravidiel pri stolnom tenise Mgr. Zuzana Zajacová a Mgr. Ján Glončák. Súťažili tu tri dvojice, pričom hral každý s každým. Na prvom mieste sa jednoznačne umiestnila Natália Koniarová z III. E, ktorá športom žije a mohla by súťažiť snáď vo všetkých športových disciplínach. „Aj keď som hrala len s chlapcami, boli veľmi ľahkými súpermi,“ povedala po vyhlásení výsledkov.

            Všetkých víťazov odmenila nielen diplomom, ale aj sladkosťou Mgr. Kristína Raganová, ktorá bola tiež organizátorkou tohto podujatia. A ako zhodnotila prvý Olympijský deň na našej škole? „Táto výzva ma nesmierne potešila a hneď sme sa s kolegom Mgr. Atilom Barusom pustili do organizovania. Žiaci sa hlásili na jednotlivé športové disciplíny, aj keď možno niektoré zo športov nepatrili do olympijských kategórií (niektorí žiaci súťažili v hre kariet). Teší ma tiež, že do súťaží sa zapojili nielen žiaci, ale aj pedagogickí zamestnanci. Myslím, že tento projekt uvítali hlavne žiaci a že bude mať na našej škole tradíciu. Zároveň bol príjemným ukončením školského roka. Do organizácie sa zapojilo mnoho kolegov, za čo im patrí poďakovanie.“

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. Art Peter Lukáč

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč, Bc. Miloslav Lichý, Ing. Peter Turanský, Martina Juhaniaková,

  1. A a Ema Predajnianska, I. E

 

štvrtok, 29 jún 2017 11:24

Dôchodkové piliere...???? Prečo?

Možno sa vám to zdá smiešne, ale všetci starneme a raz budeme na dôchodku aj my. Isto by sme si ho radi užívali ako naši susedia „zo západu“. Nemyslite si však, že sa o nich stará štát, to oni si celý život šetrili, aby im bolo lepšie. Už v mladom veku by sme na to mali myslieť aj my.

Práve preto sa naša pani učiteľka Ing. Karolína Hukelová rozhodla priblížiť nám problematiku dôchodkového systému na Slovensku, a to prostredníctvom odborníkov v danej oblasti – finančných poradcov z firmy Brokeria.

Dňa 16.6.2017 sa naša trieda, II. B, spolu s triedami I. E a III. E zúčastnila prednášky, ktorá bola zameraná na finančnú gramotnosť, konkrétne na 2. pilier. Prednášať nám prišla pani Silvia Malová a pán Ondrej Poljovka zo spoločnosti Brokeria. Najprv sa nám predstavili a oboznámili nás so svojou prácou.

Mali pripravenú prezentáciu, ktorá im napomáhala pri vysvetlení, prečo sa oplatí vytvoriť si druhý pilier a čo to vlastne tie piliere sú. Prezentácia bola obohatená okrem obrázkov aj grafmi a číslami, tým pádom bola pre nás zaujímavejšia a dôveryhodnejšia.

Prednáška bola veľmi zaujímavá, dozvedeli sme sa informácie, ktoré nám len tak niekto nepovie, napríklad, že ja ako zamestnanec, ak by som pracoval vo veľkej firme ako Volkswagen, mám nárok od zamestnávateľa dostávať mesačný príspevok na druhý pilier.

Myslíme si, že je to výhodné pre každého, kto rozmýšľa dopredu a nechce byť na príťaž deťom, keď odíde na dôchodok. Pochopili sme, ako ľudia prichádzajú o peniaze tým, že ak ten druhý pilier majú, peniaze na ňom sú bez pohybu.

Vysvetlili nám, ako mať peniaze v pohybe a aký je rozdiel medzi investovaním do podielových fondov a indexov. Pri investovaní do podielových fondov sa ukracujeme po rokoch o tisíce eur. Ďalšou výhodou je, že ak by sme sa rozhodli podnikať, tak pri platení odvodov do sociálnej poisťovne, čo je 18 % z hrubého zárobku, nám z tých 18 % pôjde 4,25 % na náš druhý pilier. Taktiež nám povedali, že do roku 2024 sa to vyšplhá na 6 %. Bola by hlúposť nezačať s tým už hneď po prvej výplate.

V tomto školskom roku sme sa zúčastnili množstva prezentácií, besied či workshopov. Musíme úprimne zhodnotiť, že táto beseda bola pre nás jednou z najzaujímavejších.

Autori a foto: Kristián Karaba a Martina Vodičková, II. B, odbor KMP

 

Strana 34 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.