Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

Dňa 05. 10. 2017 sme v rámci vypracovania podnikateľského plánu na odbornom výcviku navštívili spoločnosť PayLess v Banskej Bystrici. Účelom spoločnosti je zabezpečiť starostlivosť o telekomunikačné služby. Lukáš Hopják, jeden z jej zakladateľov a bývalý zamestnanec spoločnosti Orange Slovensko, si pred tromi rokmi uvedomil, že analýzou telekomunikačných poplatkov dokáže každej firme na Slovensku ušetriť až 50 % z hodnoty, ktorú aktuálne platí mobilnému operátorovi. Výsledkom bol vznik spoločnosti, ktorá bola v roku 2015 ocenená cenou VIA BONA SLOVAKIA 2015 ako ,,Férový hráč na trhu“. Za tri roky existencie sa spoločnosti PayLess podarilo vybudovať dve sídla, a to v Banskej Bystrici a v Bratislave. Keďže firma stále prosperuje, má vízie aj do budúcnosti.

Pri vstupe do útulne zariadenej kancelárie nás milo privítal práve zakladateľ spoločnosti Lukáš Hopják, ktorý nás slovom sprevádzal počas nášho pobytu v tejto spoločnosti.

Na začiatok nám prezradil, ako prišiel ku krásnej myšlienke a ako spoločnosť vznikla. Pán Hopják pracoval 8 rokov v spoločnosti mobilného operátora, z ktorej sa nakoniec rozhodol odísť a začať podnikať. Práve v predchádzajúcom zamestnaní vznikla jeho myšlienka o podnikateľskej dráhe. Nepáčila sa mu výška mesačného paušálu za telefonovanie a internet, ktorú si mobilný operátor účtoval. Rozhodol sa zmeniť to, a tak sa spojil s kamarátom, s ktorým sa pustili do podnikania. Začiatky neboli jednoduché. Vymyslieť názov spoločnosti, nájsť vhodné miesto pre spoločnosť, získať finančné prostriedky či spropagovať spoločnosť. On to však nevzdal, dokázal prejsť cez najhoršie obdobie a vybudovať si úspešnú spoločnosť.

Firmy, ktoré sa obrátia na spoločnosť PayLess, už nemusia strácať čas zisťovaním si informácii o produktoch alebo službách jednotlivých mobilných operátorov. Spoločnosť Payless to urobí za nich. Vypracuje im detailný prehľad o nákladoch za telekomunikačné služby, poskytne im prístup k informáciám od všetkých poskytovateľov telekomunikačných služieb a tiež možnosť kombinovať jednotlivé služby tak, aby spoločne vybrali to najvhodnejšie riešenie.

Na záver sme mu kládli naše zvedavé otázky. Veď možnosť podnikania v našom študijnom odbore touto cestou bola pre nás novinka. Jedna z množstva otázok, ktoré sme mu položili, sa týkala práve názvu spoločnosti. Dozvedeli sme sa, že písmenka P ako Peter a L ako Lukáš sú začiatočnými písmenami mien zakladateľov spoločnosti. Dnes sa názov chápe ako PayLess – platiť menej.

Po diskusii sme sa spoločne odfotili, poďakovali sme pánovi Hopjákovi za čas, ktorý nám venoval, a informácie, ktoré sme vďaka nemu získali. Spoločnosť na nás naozaj zapôsobila. Svedčí o tom aj úvaha môjho spolužiaka Jakuba: „Firma mala dobrú myšlienku v podnikaní hlavne na základe toho, že je to asi jediná firma, ktorá sa zaoberá touto problematikou. Ale časom by to mohli ešte vylepšiť a rozšíriť svoju ponuku aj pre obyčajných zákazníkov a nielen pre firmy. Mňa osobne zaujalo na tomto podnikaní to, že firma nemá skoro žiadnu konkurenciu. A podľa môjho názoru ani v blízkej budúcnosti nebude mať. Vôbec som netušil, že v oblasti, ktorú študujem, je niečo takéto možné. Je to výborná myšlienka, ako ušetriť firmám výdavky formou zníženia telekomunikačných poplatkov. Zakladatelia spoločnosti mali skvelý nápad.

Autorka: Daniela Micháliková, IV. E

Foto: Natália Koniarová, IV. E

 

pondelok, 16 október 2017 15:03

Exkurzia – veľtrh vysokých škôl GAUDEAMUS

Dňa 28. 9. 2017 sa štvrtáci našej školy zúčastnili exkurzie s názvom Gaudeamus, ktorá bola zameraná na výber jednotlivých vysokých škôl a iných možností pomaturitného štúdia.

Na výstavisko sme prišli práve včas. Prednášku začala Žilinská univerzita. O túto univerzitu je v radách našich študentov vždy veľký záujem. Potom žiaci dostali na výstavisku rozchod a sami si mohli zistiť informácie v konkrétnych stánkoch jednotlivých vysokých škôl. Mnohí využili aj služby kariérneho poradenstva, kde si mohli spraviť testy profesijnej orientácie.

Učitelia, ale aj študenti vysokých škôl boli veľmi milí, našim žiakom trpezlivo odpovedali na každú otázku a rozdali im rôzne propagačné materiály. Svoje štúdium prezentovali na výstave nielen školy zo Slovenska, ale aj z Česka, Dánska, Švédska a Veľkej Británie. Žiakov, ako každý rok, najviac zaujalo štúdium v Dánsku. Láka ich hlavne spôsob štúdia, možnosť privyrobiť si priamo v praxi v rámci štúdia na škole, ako aj to, že štúdium je bezplatné.

Žiaci sa, samozrejme, rozhodovali aj podľa odborov. Pracovníkov marketingu a poštových manipulantov zaujali školy ekonomického a marketingového zamerania. Najviac sa im pozdávalo štúdium manažmentu na Prešovskej univerzite. Grafici uprednostňovali školy v Českej republike zamerané na dizajn a grafiku, mechanikov počítačových sietí a technikov lákali hlavne školy s IT odbormi.

Naši štvrtáci odchádzali z Nitry plní nových informácií. Niektorí sa už dokonca rozhodli a iným táto exkurzia nasadila chrobáka do hlavy. Držíme im všetkým palce, aby ich konečné rozhodnutia boli pre nich tie najlepšie.

Autorka článku: Ing. Katarína Rusnáková

Autorka fotiek: Dominika Neuschlová IV. A

 

 

Dňa 29. 09. 2017 sa v nákupnom centre v Banskej Bystrici o desiatej hodine slávnostne otvoril festival Európska noc výskumníkov.

Keďže ide o výnimočnú udalosť, pán učiteľ Slotta vymyslel, že by sme na tomto podujatí určite nemali chýbať. O 10:30 sme vyrazili spred školy a vybrali sa smerom k Európe. O pár minút sme boli v nákupnom centre, ktoré bolo preplnené zvedavcami a žiakmi škôl z rôznych kútov Slovenska.

V Európe sme okrem obrovského davu ľudí videli stánky z rôznych oblastí vedy a techniky. Vystavovatelia boli z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zo Žilinskej univerzity a z rôznych vzdelávacích inštitúcií a podnikov, ktoré sa len tak často nevidia. Zaujímavým príkladom na zostavu stánkov je stánok Atómových elektrární Mochovce, v ktorom sme videli vykurovacie palivo, ktorým kúria v reaktoroch priamo v Elektrárňach. Táto hmota vaľká ako jeden palec nahradí okolo 400 kg uhlia alebo 60 kg dreva.

Videli sme mnoho chemických pokusov, ako napríklad s neviditeľným písmom, čo sme si mali šancu aj vyskúšať, a ešte rôzne stánky s technikou, ako sú napríklad tlmočnícke kabínky. No najväčším údivom pre mňa bolo, ako jeden z vystavovateľov vedel lietať s dronom asi 5 cm nad hlavami ľudí pri rýchlosti viac než 30 km/h, a to v uzavretom priestore, v ESC.

Bola to super skúsenosť pre celú triedu a boli by sme radi, keby si na budúci rok pán profesor vybral opäť práve nás.

Autor: Ronald Segeč, I. D

Foto: Ronald Segeč, Mgr. Miroslav Slotta

 

pondelok, 09 október 2017 10:28

Návšteva poštového múzea

Aj tento školský rok žiaci I. E triedy, odbor KMP, navštívili Poštové múzeum v Banskej Bystrici. Cieľom exkurzie bolo spoznať históriu poštovníctva prostredníctvom zbierkových predmetov, ktoré sa používali na poštách v minulosti.

Vo filatelistickej časti expozície si pozreli všetky známky a výtvarné návrhy slovenských poštových známok. Múzeum má zriadenú tzv. Detskú poštu, kde si žiaci pozreli film o vzniku Slovenskej pošty, vyberaní a distribúcii zásielok. V rámci krátkodobých výstav mali žiaci možnosť pozrieť si výstavu  s názvom Pocta obetiam holokaustu.

Návštevou múzea Slovenskej pošty si žiaci upevnili učivo Vznik a vývoj pošty.

Autorka článku a foto: Mgr. Ľudmila Weissová

 

Účelom Podnikateľského a inovačného centra v Banskej Bystrici je vykonávať aktívnu podporu a starostlivosť pre malých a stredných podnikateľov so zameraním na rozvoj ich podnikateľských aktivít.

Vo štvrtom ročníku je úlohou nás, žiakov IV. E triedy, vytvoriť podnikateľský plán. Preto sme navštívili aj BIC centrum (Business Innovation Center) v Banskej Bystrici, kde sme sa dozvedeli veľké množstvo nových informácií a zaujímavostí.

Už pri vchode nás milo privítala konateľka tejto spoločnosti Ing. Veronika Beličková, ktorá sa nám počas celého nášho pobytu v BIC venovala. Usadila nás do pekne zariadenej zasadacej miestnosti. Na začiatok nám prezentovala činnosť Podnikateľského inkubátora. Vďaka tomu sme sa dozvedeli, že predmetom podnikania spoločnosti je prenájom nehnuteľností, podnikateľské poradenstvo, reklamné činnosti, sekretárske služby, prekladateľská činnosť (anglický a nemecký jazyk), spracovanie dát a poskytovanie informácií z databánk, vedenie účtovnej evidencie a prenájom prístrojov. Dozvedeli sme sa aj o možných úspechoch či neúspechoch v oblasti, v ktorej sa rozhodneme podnikať, ale aj to, že neúspech by nás nemal odradiť začať odznova.

Po prezentácii si pre nás pani Veronika Beličková pripravila podnetnú a kreatívnu aktivitu. Rozdelia nás na dve skupiny. Jedna skupina tvorila začínajúcich podnikateľov a druhá skupina predstavovala bankárov. Skupina začínajúcich podnikateľov mala za úlohu spísať všetky argumenty, ktorými presvedčí banku, aby žiadosti o úver vyhovela. A naopak, skupina bankárov mala spísať všetko to, čím môže podnikateľ banku presvedčiť, že práve on je ten, ktorému poskytnúť úver sa oplatí. Keď mali obe skupiny spísané všetky plusy, ktorými chceli zabodovať, ich úlohou bolo vybrať päť najdôležitejších. Pomocou tých sa potom snažili presvedčiť banku. Trochu sme si pritom zopakovali ekonomiku a praktické skúsenosti z odborného výcviku. Skupina začínajúcich podnikateľov sa snažila presvedčiť daňovým priznaním, dokladmi totožnosti, výškou svojho príjmu, tým, že disponovali určitou sumou a tiež výpisom z registra trestov. Skupina bankárov považovala za dôležitú schopnosť klienta splácať úver na základe daňového priznania, vek, počet detí, vzdelanie, finančný príjem a výdavky, register trestov a to, či osoba žiadajúca o úver nie je zadlžená. Potom sme o jednotlivých argumentoch diskutovali.

Do tejto činnosti sme sa zapájali veľmi aktívne a na záver sme ju zhodnotili ako veľmi príjemnú a prospešnú. Pani Veronika Beličková sa s nami rozlúčila slovami, že sa teší na ďalšie príjemné stretnutie s nami, možno aj ako so začínajúcimi podnikateľmi.

Autorka: Daniela Micháliková, IV. E

Foto: Natália Koniarová, IV. E

 

pondelok, 09 október 2017 10:21

Workshop a tréning komunikačných zručností

Aby sa z našich žiakov stali dobrí manažéri, musia mať dobré komunikačné a prezentačné schopnosti. A aby ich čo najskôr získali, už v prvom ročníku sa na odbornom výcviku venujú verbálnej a neverbálnej komunikácii. Jednou z aktivít, ktoré vedú k získavaniu a upevňovaniu zručností, je aj tréning komunikačných zručností. Tu žiaci zažívajú rôzne modelové situácie a aktivity zamerané na rozvoj komunikačných zručností. Na záver tematického celku zameraného na komunikáciu sa pracovníci marketingu z I. E triedy zúčastnili workshopu, ktorý zrealizovala konzultantka Informačného centra mladých v Banskej Bystrici Mgr. art. Ivana Kivaderová.

            Na začiatku svojej prezentácie sa predstavila, vďaka čomu sa dozvedeli, že je divadelná herečka a venuje sa aj občianskemu združeniu Červený nos. Ako členka tohto združenia sa stará o psychickú pohodu hospitalizovaných detí, geriatrických pacientov, seniorov, a tým pomáha k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu, pretože smiech lieči. Svojimi aktivitami zaujala pozornosť žiakov hneď na začiatku.

A hneď na začiatku ich upozornila aj na to, že pri každej komunikácii musia myslieť na to, že povedané ešte nie je počuté, počuté ešte nie je pochopené, pochopené ešte nie je prijaté a prijaté ešte nie je upevnené a podržané. Vyslovila aj ďalšiu zaujímavú myšlienku: „Človek nemôže nekomunikovať.“ V rámci prezentácie sociálnej komunikácie žiakom priblížila komunikačné štruktúry, monológ a dialóg, druhy komunikácie. Dozvedeli sa, že sila komunikácie je v sile slova. Potom sa už venovali neverbálnej komunikácii – mimike, postojom, gestám, komunikácii činmi a správaním sa. Jej rozprávanie bolo doplnené historkami, zážitkami a radami, ako urobiť dobrý dojem na ľudí. Svoju prezentáciu doplnila aj aktivitami, kde si žiaci vyskúšali priestorové vzdialenosti.

Záver patril aktivite, v ktorej žiaci na základe obrázkov vysvetľovali, čo znamenajú jednotlivé postoje, gestá a signály reči tela, a následne o tom diskutovali. Snažili sa uhádnuť, čo znamenajú signály tela zobrazených postavičiek. Do tejto aktivity sa zapojilo najviac žiakov a niektorí svoje pocity aj vyjadrili.

„Dnešný workshop považujem za fajn nápad. Bolo to zaujímavé, či už samotná prezentácia, ale aj praktické ukážky. Doplnil som si vedomosti, usmernilo ma to v mojej profesii. Uvítal by som ešte viac aktivít. Zaujal ma celkový prejav prednášajúcej, bol veľmi príjemný a dobre sa to počúvalo.“ Toto sú dojmy Patrika Kalianka a svoje pocity prezradila aj Natália Olivierová: „Bolo to veľmi zaujímavé. So spolužiakom sme si vyskúšali komunikáciu, keď sme boli k sebe otočení chrbtom, čo nebolo veľmi príjemné. Príjemná nebola ani komunikácia, keď vstúpil do mojej intímnej zóny. V podstate sme si overili svoje vedomosti, ktoré sme od začiatku septembra získali na odbornom výcviku. A zdokonalili už získané zručnosti.“ Alexandra Mesiariková dodala, že si doplnila aj informácie, ktoré doposiaľ nemala, a skonštatovala, že ona a jej spolužiaci prejavili o prezentáciu záujem aj preto, že im bola sprostredkovaná nielen profesionálne, ale aj im veľmi blízkym spôsobom.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

V rámci učiva Základné postupy pri využívaní nástrojov komunikačného mixu sme spolu s pani majsterkou Vlastou Vilhanovou začali spolupracovať so spoločnosťou FaxCopy.

Našou úlohou je zrealizovať všetky nástroje komunikačného mixu v reálnych podmienkach tejto spoločnosti. Reklamnú kampaň a využitie nástrojov podpory predaja si vyskúšame na veľmi známom produkte – fotoobraz, teda fotografia na plátne v ráme. Ako správni manažéri sme dali hlavy dokopy, pripravili si niekoľko dôležitých otázok ohľadom reklamy, programu podpory predaja,  PR a osobného predaja, navrhli reklamný leták a následne sme sa stretli s manažérkou pobočky, ktorá sa nachádza na ulici Janka Kráľa 3 v Banskej Bystrici.

Ing. Andrea Kališková zo spoločnosti FaxCopy prišla ochotne medzi nás, vypočula si naše návrhy, odpovedala na naše otázky a pridala niekoľko užitočných rád do nášho projektu. S nápadmi bola spokojná, a preto vieme, že spolupracovať s touto firmou bude veľmi príjemné a zaujímavé. Ako pani Kališková sama dodala, FaxCopy sa zameriava hlavne na pomoc študentom. Táto cieľová skupina je pre nich prioritou, ale zároveň sa sústreďujú aj na širokú verejnosť.

Počas breefingu nielen ja, ale aj moji spolužiaci pociťovali väčšiu zodpovednosť a do vyučovania to prinieslo nový rozmer, nakoľko sme mohli reálne komunikovať so zástupkyňou spoločnosti. Pani Kališková bola milá, empatická a strávili sme s ňou naozaj príjemné dopoludnie. Bude to naša prvá skutočná práca z oblasti marketingu a najväčšou výhodou je, že získame aj spätnú väzbu z reálneho prostredia. V závere nášho projektu sa dozvieme, či sme pracovali správne a či naša práca priniesla spoločnosti aj nejaký „zisk“.

Na stretnutí sme sa dohodli, že fotoobraz budeme propagovať pomocou letákov a neskôr aj formou videa. Na letáku sú odfotení moji spolužiaci a samotná fotka vyzerá sviežo a optimisticky. A naviac, spoločnosť FaxCopy nám zhotovila aj fotoobraz, ktorý bude súčasťou celého projektu.

O tom, že sa na túto prácu tešíme, svedčia aj vyjadrenia mojich spolužiakov. Andrea Zemánková: „Prvý dojem z pani Kališkovej bol veľmi dobrý. Mojou úlohou bolo aj zapisovať jej odpovede na naše nekonečné otázky a bola som rada, že nám odpovedala príjemne a z jej odpovedí môžeme vychádzať počas celej doby tvorby projektu.“

Tomáš Krjak: „Z dnešného breefingu mám veľmi dobrý pocit. S pani manažérkou sa veľmi dobre spolupracuje. Som rád, že sme sa dohodli na všetkých podmienkach nášho projektu a s radosťou sa do toho pustíme. Už sa na túto prácu teším.“

Lucka Laurová: „Páčilo sa mi, že sme mali možnosť osobne prekonzultovať otázky, na ktoré sme potrebovali poznať odpoveď, a potešila ma aj zhoda názorov.“

Aj ostatní sú zvedaví a zároveň sa tešia na spoluprácu s firmou FaxCopy. Hlavne na to, že budeme mať možnosť využiť svoje zručnosti v reálnych praktických činnostiach a budeme mať možnosť vidieť úspešnosť našich krokov. Zároveň sa budeme snažiť o to, aby sme oslovili čo najviac ľudí, v ktorých chceme vzbudiť záujem hlavne pohľadom na náš obraz na letáku. Preto sme sa snažili byť optimistickí a plní elánu a nadšenia. Už teraz viem, že nás tento projekt posunie ďalej a získame nové skúsenosti.

Zaujímal nás však aj názor oblastnej manažérky Ing. Andrejky Kališkovej, ktorá sa vyjadrila, že takýto projekt robí po prvýkrát, a to ako jediná manažérka všetkých predajní siete FaxCopy na Slovensku. Na spoluprácu sa však teší, lebo záujem žiakov je pre ňu motiváciou a v spolupráci s našou školou vidí veľký význam. Spoločnosť aj v súčasnosti zamestnala našich dvoch absolventov a zo spolupráce sa tešíme už niekoľko rokov.

Autorka: Nikola Šimová, III. E

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

utorok, 03 október 2017 17:04

Paulína Mikušová

Paulína Mikušová

Študijný odbor: pracovník marketingu

Rok ukončenia 2016


Po úspešnom ukončení SOŠ IT ma prijali na Pedagogickú fakultu UMB v BB, aj keď som si zvolila úplne iný smer štúdia ako na strednej škole a vôbec neľutujem. Môžem povedať, že stredná škola mi dala vynikajúce komunikačné zručnosti a schopnosti, viem dobre komunikovať s ľuďmi, zapájať sa do diskusií čo je na VŠ odomna vyžadované skoro každý deň.
Stredná škola ma naučila nie len písať semináre práce a tak isto aj tvoriť PP prezentáci, ktoré sú tak isto na VŠ nevyhnutné a stretávam sa s ním dennodenne. Čo by som ešte mohla povedať?
Za štyri roky štúdia sme sa naučili vystupovať, komunikovať správať sa. Naučili sme sa mnoho vecí z ekonomiky a manazmentu ktoré využijeme počas svojho života. Ja naozaj „kvitujem“ môj výber strednej školy a keby môžem tak si túto strednú školu vyberiem znovu.

utorok, 03 október 2017 17:04

Viktória Kulifajová

Viktória Kulifajová, absolvent odboru: Pracovník marketingu, rok ukončenia 2016

Študujem odbor mediálne štúdiá na Prešovskej univerzite, venujem sa práci v univerzitnom rádiu a študentskej televízii, píšem články a vo veľkej miere využívam poznatky z odboru Pracovník marketingu. Uľahčujú mi štúdium aj komunikáciu. Priniesli mi osamostatnenie, nakoľko si dokážem všetky úradné záležitosti vybaviť sama. Z odstupom času viem, že som si odbor na strednej škole vybrala správne, pretože ponúka široké spektrum možností uplatnenia a vďaka aktivitám ako je prezentácia školy či projektov pred publikom z reálnych firiem ho považujem za skvelý odrazový mostík do ďalšieho života.

Vďaka strednej škole teraz robím to, čo ma napĺňa a som tam, kde som. J

utorok, 03 október 2017 17:03

Janka Babicová

Po roku ma prijali do Orange Slovensko, a. s. ako operátorku Call Centra - Customer Service, kde po roku a pár mesiacoch som bola prijatá na pozíciu Online Media Representative. Momentálne študujem aj ďalej na UCM v Trnave, FMK. Škola ma skvele pripravila na výšku, ale aj na pracovný život. Kebyže sa mám opäť rozhodnúť pre školu, nezmením svoje rozhodnutie a vyberiem si ju znova. Janka

Janka Babicová, odbor pracovník marketingu, ukončenie štúdia r. 2015

Strana 33 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.