Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

pondelok, 11 december 2017 08:40

Basketball 21.11.2017

pondelok, 04 december 2017 13:21

Prváci v galérii

Žiaci prvého ročníka odboru grafik digitálnych médií navštívili edukatívnu výstavu s názvom Od bodu k pamäťovej stope v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Témy a učivo, ktorému sa venujú teoreticky i prakticky v začiatkoch štúdia, tak bolo doplnené o zážitok z prezentácie v galérii. Bod, línia, škvrna, plocha, farba, objem ako základné výtvarné vyjadrovacie prostriedky tu mali žiaci možnosť sledovať v dielach domácich i zahraničných výtvarníkov z rôznych období a v rozličných žánroch. Výnimočnosťou výstavy však bola jej interaktivita, ktorú všetci ocenili. Spočívala vo vytváraní plošných a priestorových kompozícií, v pochopení perspektívy ako zobrazovacieho princípu či vzťahov medzi farbami. Žiaci manipulovali s magnetickými fóliami, drevenými tvarmi inšpirovanými konkrétnou vystavovanou kresbou, gumičkami – líniami, ktorých upevňovaním vypĺňali priestor v nadrozmernej kocke. Ich pozornosť priťahoval najmä stôl so železnými pilinami a magnetmi, ktorý hravou formou umožňoval kresliť netradičným materiálom.

Mnohí navštívili priestory galérie vôbec prvýkrát a mentálna interaktivita sa prejavila v podobe podnetnej diskusie o zmysle umenia a niektorých umeleckých druhoch. O tom, čo sa skrýva za tým, keď povieme, že sa nám niečo páči, alebo práve naopak...

 

V októbri 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 34. ročníka súťaže Zenit v elektronike. Slávnostne ho otvorila zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. Katarína Štrónerová.

Súťaž sa skladala z teoretickej a praktickej časti. Teoretickú časť tvoril test z elektroniky a elektrotechniky, ktorý  trval 45 minút. Mal 30 otázok, pričom každá správne vypracovaná otázka sa hodnotila 1 bodom. V tejto časti mohli súťažiaci získať maximálne 30 bodov.

V teoretickej časti v kategórii A súťažilo 33 žiakov 3. a 4. ročníka, v kategórii B súťažilo 29 žiakov 2. ročníka našej školy. Postup do praktickej časti súťaže si zaistili prví štyria žiaci z každej kategórie.

Z kategórie A postúpili žiaci Peter Kopec (IV. D), Daniel Banár (IV. D), Kamil Lacika (IV. C) a Adrián Zlúky (IV. D).

Z kategórie B postúpili žiaci Lukáš Chmelík (II. C), Laura Mikušová (II. D), Peter Ambrózai (II. D) a Jakub Klimo (II. C).

V praktickej časti žiaci obdržali sadu elektronických súčiastok s doskou plošného spoja. V kategórii A žiaci zapájali svietiacu hviezdu a v kategórii B svietiace srdce. Ich úlohou bolo nakresliť elektrickú schému a navrhnúť plošný spoj pomocou počítača v programe Eagle. Celé zapojenie bolo potrebné aj oživiť, čiže uviesť do činnosti. Časový limit bol 240 minút. Hodnotil sa návrh plošného spoja, kvalita spájkovania, funkčnosť výrobku a čistota vyhotovenia. V tejto časti mohli súťažiaci získať spolu 90 bodov. Celkový počet bodov s testom bol teda 120. Poradie žiakov v jednotlivých kategóriách bolo nasledovné:

Kategória A

 1. Peter Kopec D 76 bodov
 2. Kamil Lacika C   74 bodov
 3. Adrián Zlúky D 53 bodov

Kategória B

 1. Peter Ambrózai D   79 bodov
 2. Jakub Klimo     C   78 bodov
 3. Laura Mikušová D    75 bodov
 4. Lukáš Chmelík C   26 bodov

Víťazi školského kola postupujú do krajského kola súťaže ZENIT v elektronike, ktoré sa koná 30. 11. 2017 na SPŠ JM v Banskej Bystrici.

Hodnotiaca komisia v zložení Ing. Katarína Štrónerová, Ján Kasan, Bc. Iveta Hanková, Ing. Peter Turanský a Ing. Eva Prostredníková vyslovuje poďakovanie všetkým žiakom, ktorí našli odvahu a zúčastnili sa školského kola súťaže.

Postupujúcim do krajského kola Zenit prajeme veľa úspechov a želáme im čo najlepšie umiestnenie, prípadne aj postup do celoslovenského kola Zenit.

Autor: Ján Kasan, majster OV

 

piatok, 10 november 2017 13:36

Zájazd amsterdam

 
4-dňovový ZÁJAZD AMSTERDAM - letecky
Záloha: € 150, splatná do 20. 11. 2017
Doplatok: € 193, splatný do 15. 2. 2018
 
 
 

 

štvrtok, 09 november 2017 10:29

Súťaže

streda, 08 november 2017 15:04

Halloween 2017

Vo štvrtok 27. októbra 2017 sa na našej škole už štvrtý rok po sebe zorganizovala Halloweenska párty počas vyučovania. Žiaci, ako aj pedagógovia, prišli prezlečení v rôznych oblekoch. Na chodbách ste mali možnosť stretnúť mŕtve sestry, chodiacich „zombíkov“, nevšedné upratovačky, Rusov, poisťovákov, bláznov...

Od rána sa tak na hodinách teoretického vyučovania i odborného výcviku medzi „bežnými“ žiakmi objavili príšerky, ktoré sa vydali na púť po celom areáli školy. Plienili, kričali, spievali... Presne tak, ako sa na Halloween patrí.

Všetkých prekvapil pán učiteľ Sihelský prezlečený za baletku, pani učiteľky Hukelová a Murgašová v robotníckych montérkach či pani učiteľka Vetráková ako potápačka. Nesklamal ani pán učiteľ Glončák ako „smrť“ a veselá pani učiteľka Majerová ako vysmiata ryšavka J

Na záver sa spoločne s vedením školy všetci stretli v zborovni, kde boli vyhlásení víťazi v nasledovných kategóriách:

 1. Najlepšia maska učiteľa – Mgr. Lukáš Sihelský
 2. Najlepší kolektív – IV. A
 3. Najlepšie masky: Maťa a Dáša ako krvavé sestry, IT, Zelené čudo
 4. Špeciálne ocenenie opätovne po roku získali dievčatá Lucka a Miška z III. E ako mŕtve sestry a naši „Rusi“.

Naozaj príjemná zábava a skvelá atmosféra ukázali, že na našej škole to „žije“.

Autorka článku: Ing. Karolína Hukelová, Mgr. Murgašová

Autorka fotografií: Dominika Neuschlová IV. A

 

pondelok, 06 november 2017 13:29

Hlavné spracovateľské stredisko vo Zvolene

Dňa 25. 10. 2017 sa žiaci II. E(odbor KMP) zúčastnili exkurzie v Hlavnom spracovateľskom stredisku vo Zvolene.

Hlavné spracovateľské strediská zabezpečujú spracovanie zásielok pre dodávacie pošty pridelené do ich pôsobnosti a zabezpečujú prepravu v styku s pridelenými oblastnými spracovateľskými strediskami, resp. poštami a ostatnými hlavnými spracovateľskými strediskami

Žiaci sa dozvedeli, ako sa spracovávajú zásielky, ako sa využíva informačný systém LOGIS na výpravu zásielok, vyskúšali si dokonca aj viazanie zásielok do zväzkov. Pozreli si triediacu linku na balíky a výpravu zásielok v kartovacom oddelení.

Návšteva HSS pomohla žiakom formou názorných ukážok lepšie pochopiť preberané učivo.

Autorka článku a foto: Mgr. Ľudmila Weissová

 

Žiaci z I. E mali na odbornom výcviku opäť možnosť vyskúšať si a preveriť svoje komunikačné zručnosti na modelových situáciách ústretového vybavovania zákazníka. Veď správať sa asertívne a zvládať agresívnych zákazníkov si vyžaduje naozaj odbornú prípravu. Niektorí z nich pristupovali k spracovaniu témy s istou dávkou kreativity, a tak nebola núdza ani o humorné situácie.

To, ako využívajú jednotlivé techniky asertívneho správania v predajnom procese zamestnanci špecializovanej predajne Telekom na Námestí Slobody v Banskej Bystrici, im priblížil vedúci, pán Martin Grman. Porozprával žiakom, ako postupujú pri vedení obchodného rozhovoru, a tiež im priblížil postup vybavovania reklamácií.

Aby mohol zákazník čokoľvek reklamovať, musí v zákonnej lehote dvoch rokov predložiť doklad o zakúpení daného produktu alebo služby. Ak ide o reklamáciu produktu (mobilného telefónu alebo príslušenstva), spíše sa reklamácia a poškodený, resp. nefunkčný telefón sa postúpi prostredníctvom servisného strediska priamo výrobcovi. Najčastejšou poruchou funkčnosti mobilného zariadenia je používanie inej ako originálnej nabíjačky. Ak je ale zjavné, že si produkt poškodil zákazník mechanicky alebo zlým zaobchádzaním sám, reklamácia mu nebude uznaná. Každá reklamácia musí byť vybavená do 30 dní a na tento čas zákazníkovi mobilný operátor poskytne náhradný telefón.

Žiaci sa dozvedeli aj to, že každý zákazník si môže zakúpený tovar poistiť a po zaplatení sumy od 1,50 do 5,00 € mu poisťovňa vyplatí akékoľvek poškodenie. Pán vedúci im porozprával aj kuriózny prípad zákazníka, ktorý si hneď po zakúpení telefónu rozmyslel, že chce iný, a nechal si svoj nový telefón prejsť autom. Vzápätí ho reklamoval. Predajňa mu následne vrátila sumu telefónu. Toto správanie žiaci, samozrejme, odsúdili, pretože sa im nezdalo férové voči predajcovi.

Predajný proces alebo vedenie obchodného rozhovoru so zákazníkom mohli žiaci sledovať priamo v predajni mobilného operátora, pretože táto prezentácia sa uskutočnila v čase  plnej prevádzky a o zákazníkov naozaj nebola núdza.

Veríme, že nové vedomosti získané v reálnom prostredí im pomôžu pri ďalších odborných činnostiach.

Autorka a foto: Bc. Vlasta Vilhanová

 

pondelok, 23 október 2017 08:26

ZÚČASTNILI SME SA FOTOMARATÓNU

Dňa 7. 10. 2017 (v sobotu) sa v Stredoslovenskom osvetovom stredisku na Dolnej 35 v Banskej Bystrici konalo už 16. kolo fotosúťaže Banskobystrický fotomaratón. Po prvý raz sa tejto súťaže zúčastnila aj naša škola. Prinášame vám krátky popis diania.

Na súťaž sa pôvodne prihlásilo 5 žiakov z odboru GDM z 1. a 3. ročníka, nakoniec sme však ostali dvaja: Matej Pobežal z II. B a pán majster Mgr. Art Peter Lukáč. Súťažiacich bolo zhruba tridsať z rôznych vekových kategórií. Boli tam amatéri - nadšenci fotografie, ale aj profesionáli.

Počasie nám prialo a aj slniečko krásne hrialo – ako deň stvorený na vychádzky do terénu. Organizátori súťaže, SOS a Miroslav Zaťko, pre súťažiacich pripravili občerstvenie a 4 témy, z ktorých si každý vybral jednu, a cieľom bolo danú tému čo najkreatívnejšie fotograficky spracovať. Po krátkej registrácii sme dostali poradové čísla, nasledovali dôležité inštrukcie a výber a nahlásenie prezentovaných tém. Žiadny postproces – úprava fotiek mimo fotoaparátu, nebola povolená. Hodnotilo sa zvládnutie témy, nápaditosť, kompozícia a vizuálnosť spracovanej témy. Pred samotným štartom sme si nastavili fototechniku, vo dvore urobili skupinové foto a konečne vyšli do ulíc Banskej Bystrice. Cieľ bol jasný – čo najlepšie reagovať na danú tému v časovom intervale 3,5 hodiny. Každý si šiel svojou vlastnou cestou a každý fotil tak, ako najlepšie vedel. V meste došlo k humorným situáciám, keď sme sa vzájomne pristihli v tých najkrkolomnejších fotopolohách v najzapadnutejších zákutiach – a dokonca aj pri káve. Nestalo sa však, že by vznikli rovnaké či podobné snímky, každý sa snažil byť originálny. Čas plynul a v uliciach sa hemžili žmúriace pobehujúce postavy. Každý mohol odovzdať buď jediný záber, alebo viac záberov, ktoré však už museli byť v podobe fotocyklu s jednotnou dejovou a myšlienkovou líniou.

Od 12:30 bol obed a najlepšie odovzdané zábery hodnotila odborná porota zložená z profesionálnych fotografov Eduarda Gensereka http://portfolio.genserek.com/ a Juraja Vohnouta https://www.facebook.com/juraj.dugi. Tí z odovzdaných záberov vybrali tie najzaujímavejšie, ktoré v odbornom seminári zrecenzovali. Svojimi názormi sa, samozrejme, mohli zapojiť aj súťažiaci. Až pri tejto recenzii si mnohí ešte viac uvedomili rôzne chybičky krásy, kompozície uhlu pohľadu a voľby samotných motívov. Debata bola pútavá a viedla sa v priateľskej atmosfére, kde aj kritika bola podaná vhodnou a veľmi poučnou formou, taktiež s určitou dávkou humoru. Okrem dávky odbornej kritiky porota, samozrejme, vyzdvihla aj pozitíva jednotlivých záberov a navrhla súťažiacim možné riešenia.

Fotografie, ktoré v seminári ohodnotili najpozitívnejšie, mali potenciál stať sa víťaznými. Cenu poroty získala mladá študentka z Banskej Bystrice a úplnou víťazkou sa stala mladá súťažiaca z Lučenca v téme Lavičky, ktorá získala hlavnú cenu – digitálny kompakt Panasonic Lumix FZ82.

Aj napriek tomu, že sme nezvíťazili, súťaže sme sa radi zúčastnili a vôbec neľutujeme. Organizátorom ďakujeme za pohostenie a milé slová a taktiež odbornej porote za ich trefné hodnotenie a čas. Radi sa budúceho ročníka zúčastníme opäť a dúfam, že vo väčšom počte.

Na záver prinášame ukážky z našich ulovených záberov. Fotografie sú vystavené v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici – komorná sála SOS – do 3. 11. 2017.

Autor: Mgr. Art Peter Lukáč

Foto: Mgr. Art Peter Lukáč

Matej Pobežal, II. B

 

streda, 18 október 2017 13:35

Upevňovanie komunikačných zručností

Už tradične sa prváci študijného odboru pracovník marketingu na odbornom výcviku v prvom ročníku venujú získavaniu a zdokonaľovaniu komunikačných zručností.

Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je už niekoľko rokov aj workshop „Komunikácia veselo i vážne“, ktorý si pre našich žiakov pripravila Mgr. Gabriela Selecká, zamestnankyňa CVČ JUNIOR Banská Bystrica. Tematický celok „Komunikácia“ sme preto aj v tomto školskom roku ukončili práve účasťou na tomto podujatí.

Možnosť overiť si svoje vedomosti a tiež praktické zručnosti z oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie žiaci prijali s nadšením. Aktívne sa zapájali asi do desiatky rôznych aktivít, ktoré ich evidentne zaujali, a mnohí z nich si asi ani neuvedomili, že sa učia a upevňujú si svoje doterajšie pracovné zručnosti. V prvej aktivite išlo o bližšie spoznanie sa, kde sa každý zo žiakov musel za jednu minútu predstaviť a povedať niečo o sebe. Potom ostatní reprodukovali to, čo si zapamätali o svojom spolužiakovi. Následne si ukazovali, ako neverbálne komunikovať tak, že sa postavili na špagát znázorňujúci most nad priepasťou. Tu sa mali abecedne zoradiť bez toho, aby zišli zo špagátu. Aj nakreslenie obrázku podľa pokynov spolužiaka, ktorý ho opisoval podľa predlohy, bolo náročné, ale zároveň zábavné.

Aj žiaci zhodnotili tieto aktivity ako veľmi podnetné. Všetci sa zhodli na tom, že sa im táto forma vyučovania páčila. Páčilo sa im tiež, že to bolo zrealizované hravou formou a všetky aktivity boli zároveň aj zábavné. Tešilo ich, že sa o sebe dozvedeli viac informácií. Ocenili fakt, že hoci aktivity boli zábavné, nútili ich premýšľať, ale tiež to, že do diania boli zapojení všetci. Nakoniec všetci vyslovili prianie, aby podobných edukatívnych podujatí bolo čo najviac.

Hlavným cieľom tohto zážitkového vzdelávania je rozvíjanie tvorivých postupov, aktívneho komunikovania, lepšieho vytvárania neformálnych vzťahov, ale predovšetkým intenzívneho učenia sa z prežitého namiesto zhromažďovania informácií. Nakoľko obvyklou formou zážitkového učenia je práve workshop, sme radi, že ho môžeme žiakom priblížiť aj prostredníctvom takých organizácií, ako sú Informačné centrum mladých alebo Junior Centrum v Banskej Bystrici.

 

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

Strana 32 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.