Študijne oddelenie: 048/4341 222
Mgr.art. Matej Opálený

Mgr.art. Matej Opálený

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám.
Či ste starý, lebo deti, nezáleží nám.
Z ďaleka sa berieme, novinu Vám nesieme,
čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme.“

V takomto krásnom ľudovom duchu sa uberala vianočná besiedka, ktorú si v posledný predvianočný školský deň pripravili pre učiteľov a spolužiakov žiaci našej školy pod vedením svojich vychovávateľov zo školského internátu.

Vianočné obdobie na Slovensku sa podľa našich predkov začína už mesiac pred Štedrým dňom, keď sa postupne rozhoria štyri sviečky na adventnom venci. A práve tomuto obdobiu, vianočným zvykom a vianočným symbolom sa venoval kultúrny program. Účinkujúci nám priniesli zaujímavosti o tradíciách na Slovensku, na ktoré sa každý rok v zime tešíme.

Začali sme tradíciami a zvykmi na sv. Ondreja, 30. novembra, kedy boli obľúbenými veštby o vydaji. Dievčatá verili, že na Ondreja sa môžu dozvedieť viac o svojom budúcom ženíchovi:

„Plote, plote, trasiem ťa,

svätý Ondrej, prosím ťa,

daj mi tejto noci znať,

s kým ja budem pred oltárom stáť.“

„Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.“

Stridží deň - aj takto sa volal 13. december, ktorý je sviatkom Lucie, vraj najväčšej bosorky. V predvečer Lucie po domoch chodievali ženy, zahalené do bielych plachiet, s pomúčenou tvárou, mlčky, aby ich nespoznali, a vymetali kúty, vyháňali z domov a dvorov strašidlá, zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia.

  1. december – sv. Mikuláš - nie je vymyslenou postavou, ale skutočne existoval. Narodil sa okolo roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie. Bol biskupom a jeho dobrota, spravodlivosť a obetavosť mu priniesli veľkú obľubu medzi ľuďmi. Svätého Mikuláša si zvolili za svojho patróna: deti, rybári, lodníci, zlatníci, lekárnici, voňavkári. V 9. storočí určila cirkev 6.december za sviatok sv. Mikuláša. Pôvodne Mikuláš chodil oblečený v biskupskom rúchu, na hlave mal biskupskú čiapku a v ruke berlu. Neskôr sa mikulášske prestrojenie zmenilo na červený plášť s červenou čiapkou a na tvári biela dlhá brada. Mikuláša neodmysliteľne sprevádzajú čert a anjel. Krásny biely anjel dobrým deťom rozdáva sladkosti a ovocie. Pre deti, ktoré neposlúchali, má čierny čert pripravené vo vreci uhlie. Deti vítajú Mikuláša krátkymi básničkami a pesničkami:„Pred oknom, za oknom, stojí Mikuláš.

Povedz nám, Mikuláš, čo v tom vreci máš?

Pre dobrú Aničku, cukrovú paličku,

pre zlého Janíčka korbáč a metličku.“

 

A postupne sme sa vďaka účinkujúcim preniesli asi k najkrajším sviatkom roka, sviatkom pokoja a lásky, Vianociam, ktoré slávia 24. - 25. decembra na celom svete takmer dve miliardy kresťanov.

Presný dátum narodenia Pána asi pred 2000 rokmi známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe odlišných tradícií slávia kresťania rôznych cirkví Vianoce v rôznych termínoch. Katolíci, protestanti a časť pravoslávnych slávia Vianoce 25. decembra podľa gregoriánskeho kalendára. Časť pravoslávnych veriacich oslavuje vianočné sviatky podľa juliánskeho kalendára 7. januára.

Čo dodať na záver? V prvom rade poďakovať všetkým zainteresovaným do programu, pretože určite každému pohladil dušu a rozžiaril oko, a už si len zaželať, nech sú i tieto Vianoce plné spokojnosti, radosti, bohaté na čarovné momenty a naplnené priania...

V novom roku 2018 nech vás víta zdravie, šťastie, láska, úspech, pohoda...

 

         Mgr. Zuzana Zajacová

 

V utorok 19. 12. 2017 sa žiaci I. E (odbor KMP) zúčastnili vedomostnej súťaže. Súťaže sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, nadväzujú na školskú výučbu, motivujú žiakov a vedú ich k súťaživosti. Cieľom súťaže bolo zistiť vedomosti z oblasti pošty a bankovníctva. Žiaci preukázali veľmi dobré vedomosti z daných oblastí a ich reakcie na súťaž boli pozitívne.

Autorka článku a foto: Mgr. Ľudmila

 

            Akým spôsobom vedú obchodný rozhovor, resp. manuál predajného procesu a spôsob vybavovania reklamácií, prezentoval žiakom I. E triedy aj manažér špecializovanej predajne Orange Slovensko na námestí SNP 17 v Banskej Bystrici, Dávid Slivka.

            Aj napriek tomu, že o návštevníkov predajne nebola núdza, našiel si čas a všetkých nás privítal priamo na svojom pracovisku. Okrem spôsobu, akým zamestnanci predajne postupujú pri predaji produktov spoločnosti Orange, žiakom priblížil aj humorné situácie, ktoré každodenne v predajni so zákazníkmi zažívajú. Tie majú spísané na nástenke a zamestnancom, ktorí okolo prechádzajú, vyvolávajú úsmev na tvári. Možno práve táto skutočnosť im pomáha zvládať stresové situácie.

            V ďalšej časti prezentácie sme sa upriamili na spôsob vybavovania reklamácií. Dozvedeli sme sa, že každá značka má svoj vlastný autorizovaný servis. Spôsob prijatia reklamácie demonštroval prijatím fiktívnej reklamácie na účastníka spomedzi nás, ktorú po vytlačení dokumentov následne zrušil. Dozvedeli sme sa tiež o možnosti poistenia produktov Orange hneď pri ich zakúpení. Pridal aj príhodu so zákazníkom, ktorý si nechcel telefón poistiť a hneď pri odchode z predajne mu spadol a rozbil sa. Samozrejme, chcel ho poistiť dodatočne, čo sa mu však už nepodarilo.

            Žiaci I.  E tak opäť získali nové poznatky a skúsenosti a od pána vedúceho aj darček – kalendár na rok 2018.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Patrik Kalianko, I. E

 

streda, 20 december 2017 11:23

Vianočná vedomostná párty v I. E

            Dnešný deň na odbornom výcviku bol iný ako ostatné. Okrem toho, že bol v tomto kalendárnom roku posledný, mali sme možnosť pre svojich spolužiakov z prvej skupiny pripraviť súťaž s nádychom vianočnej atmosféry. Priniesli sme si vianočnú výzdobu a vo chvíli, keď do našej dielne vchádzali pozvaní hostia – okrem našich spolužiakov a pani majsterky Bc. Ivety Hankovej aj náš triedny učiteľ, Mgr. Roman Hadžega, a Ing. Karolína Hukelová, vedúca predmetovej komisie pre ekonomické predmety, sme zapáli vianočné sviečky. K príhovoru Kvetky sme pridali aj vianočné koledy a priania a mohlo sa začať.

Prvá bola súťaž štyroch žiakov z každej skupiny. Spolužiačka im kládla otázky a každý, kto vedel odpovedať, posunul vianočný darček ďalšiemu. Ak nevedel odpovedať, povedal slovo ďalej a dostal ďalšiu otázku. Za každé takéto vypýtanie si otázky dostával súťažný tím jeden trestný bod. Otázky sa, samozrejme, týkali školy a preberaného učiva.

V druhej súťaži si mali súťažiaci možnosť sadnúť do horúceho kresla. Používať slová ako áno, hmm, nie, no, hej bolo zakázané. Takto sme si pred odchodom na vianočné prázdniny zopakovali všetko to, čo sme sa na odbornom výcviku naučili. Bolo to zábavné a vtipné a my sme zároveň pochopili, aké ťažké je naplánovať a zrealizovať nejakú činnosť. Dalo nám to však nové skúsenosti.

Všetci máme z toho dobrý pocit, zabavili sme sa, zopakovali sme si učivo a niektorí sa aj niečo nové dozvedeli. To hlavne vďaka našej pani majsterke, ktorá aj napriek tomu, že sme to pripravovali na poslednú chvíľu, verila, že sa nám to podarí. Myslíme si, že posledný odborný výcvik v roku 2017 sme zakončili hravo a úspešne. Boli sme veľmi radi, že na našu prvú aktivitu, nás prišli podporiť aj niektorí učitelia. A hoci vyhralo družstvo našej skupiny, skonštatovali sme, že víťazmi sme vlastne všetci, pretože každý sa pričinil o dobrú náladu a dobrý pocit z prichádzajúcich Vianoc.

„Tá dobrá nálada na vianočnej párty nám vyvolala úsmev na tvári a urobila vyučovanie veľmi príjemným. Súťaže, do ktorých sa zapojili aj hostia, boli naozaj perfektne zorganizované a zábavné. Sám som sa ich ako súťažiaci zúčastnil a zároveň som sa naučil aj niečo nové, napr. aj to, že na našej škole je 15 majstrov OV, a snažil som sa sústrediť a nájsť vhodné odpovede na otázky, pri ktorých som nemohol odpovedať nie, áno, hmm a pod. V skratke, veľmi dobre odvedená práca našich spolužiakov. Myslím si, že tento zážitok sa mi určite zapíše do pamäti,“ povedal po súťaži Matej Geleta z 2. učebnej skupiny.

Autori: žiaci I. E z 2. skupiny

Foto: Lenka Kocúrová, IV. A

 

streda, 20 december 2017 11:21

Prezentácia výsledkov prieskumu trhu

            Aj v tomto školskom roku sme na odbornom výcviku v II. E zrealizovali prieskum trhu. Aby žiaci čo najlepšie pochopili učivo a výsledky prieskumu boli merateľné, ale aj preto, aby si zdokonalili svoje komunikačné zručnosti, požiadali sme o spoluprácu oblastnú manažérku akciovej spoločnosti FaxCopy. Po vzájomnej dohode sme vypracovali dotazníky a žiaci počas nasledujúcich troch mesiacov mali možnosť aplikovať svoje teoretické vedomosti priamo do praktických činností. A ako to všetko zvládli? Prinášame pocity dvoch z nich, Simony Mesarkinovej a Márie Šipulovej.

            „Všetko sa to začalo teoretickou prípravou, kde sme sa naučili, čo vlastne prieskum trhu je. Táto časť bola pre mňa najľahšia, pretože sa to stačilo naučiť, nemusela som zatiaľ bojovať so strachom pri oslovovaní neznámych ľudí. To prišlo až po tom, keď prišla ďalšia časť, a tou bolo priame oslovovanie respondentov v teréne. Oslovovali sme ich, samozrejme, s úsmevom na tvári, s dotazníkom, ktorý sme vypracovali, a s malým darčekom priamo od spoločnosti FaxCopy. Práve oslovovanie respondentov mi pomohlo prekonať trému a strach z toho, že mi niekto nebude ochotný vyplniť dotazník. Keď sme zvládli túto etapu, nasledovalo spočítanie výsledkov a tvorba záverečnej prezentácie. So záverečnou prezentáciou, ktorá obsahovala aj naše vlastné závery a odporúčania, sme sa podelili aj s oblastnou manažérkou spoločnosti FaxCopy, vedením našej školy a prvákmi, ktorých čaká rovnaká skúsenosť na budúci rok. A aké boli moje pocity zo záverečnej  prezentácie? Bola to pre mňa skúsenosť, ktorá mi dala do života mnoho, ale zároveň som pociťovala obrovskú zodpovednosť. Čím viac sa prezentácia blížila, tým viac rástol môj strach, že sa pomýlim alebo  nebudem vedieť, ako ďalej. Všetci sme to, našťastie, zvládli. Nebolo to síce úplne také, aké sme si to predstavovali, no pracovali sme na tom ako jeden tím, a tak sme to dotiahli až do úspešného konca. Po dopovedaní záverečných slov a poďakovaní sme si všetci vydýchli. Mali sme zo seba dobrý pocit, pretože tie mesiace práce a príprav neboli zbytočné. Na všetko zlé sa zabudlo v momente, keď prišli slová pochvaly.“ To sú slová Simonky a pridáva sa aj Majka: „Aj keď som sa na prezentáciu pripravovala precízne, mala som trému. Text som si opakovala pred každou skúškou, ale čím viac som si to opakovala, tým menej som to vedela. Keď začali do miestnosti prichádzať pozvaní hostia, vtedy ma tréma a strach, že zabudnem text, úplne pohltili. Tiahlo sa to so mnou aj počas prezentácie, keď som privítala hostí a aj keď som čítala záverečné odporúčania. Stres zo mňa opadol až vo chvíli, keď sme prezentáciu ukončovali slovami ďakujeme. No zvládla som to a som veľmi vďačná za takúto skúsenosť, pretože aj toto mi pomohlo stať sa odvážnejšou a istejšou v komunikácii či s ľuďmi, či počas štúdia.“

 

            Druháci prezentáciu zvládli naozaj výborne a my si čoraz viac uvedomujeme, aká dôležitá je spätná väzba, či už zo strany vedenia školy, alebo zástupcov spoločností, pre ktoré prieskum trhu vykonávame. Okrem slov pochvaly, ktoré ich motivovali do ďalšej práce, im nakoniec Ing. Andrea Kalíšková odovzdala aj malý darček – vreckový kalendár, ktorý bol pre nich prekvapením.

Autorky: Bc. Vlasta Vilhanová, Simona Mesarkinová a Mária Šipulová z II. E

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

            Jednou z manažérskych činností klientskych manažérov pošty z III. B je aj vedenie obchodného rozhovoru pri ponuke produktov Poštovej banky, a. s. Okrem nácvikov simulovaných situácií a konkrétnych činností počas odborného výcviku na pracoviskách Pošty Banská Bystrica 1 sme o sprostredkovanie tejto témy požiadali aj Bc. Eriku Zádrapovú, vedúcu priehradiek finančných služieb z Centra regionálneho predaja Slovenskej pošty, a. s. v Banskej Bystrici, ktorá je zároveň aj absolventkou našej školy.

            Okrem toho, že sa žiaci dozvedeli, akým spôsobom Slovenská pošta pripravuje svojich zamestnancov na predaj jednotlivých produktov, im porozprávala aj o svojom pôsobení na našej škole, o možnostiach, ktoré sa im po skončení školy ponúkajú, ale tiež o svojej profesionálnej dráhe a hrdosti. Žiaci boli, samozrejme, zvedaví na spôsob realizácie odborného výcviku v minulosti a v diskusii, ktorá nasledovala, vyslovili aj vlastné poznatky, ktoré počas predchádzajúcich troch rokov na škole získali.

            „Teším sa z toho, že Stredná odborná škola informačných technológií ako jediná na Slovensku pripravuje aj odborníkov pre Slovenskú poštu, a. s. Vidím veľkú perspektívu novokoncipovaného odboru klientsky manažér pošty a tiež  možnosti absolventov zamestnať sa vo svojom odbore. Pozitívne je hlavne to, že škola sa prispôsobuje neustále sa meniacim podmienkam, modernizuje sa a umožňuje žiakom osvojovať si zásady starostlivosti o klienta pri poskytovaní poštových a bankových služieb aj formou takýchto prezentácií,“ povedala na záver pani Erika Zádrapová a nakoniec každého žiaka odmenila perom od mobilného operátora 4ka.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Kristián Karaba

 

Každá škola sa snaží v rámci vytvárania dobrých vzťahov s verejnosťou čo najviac dostať do povedomia ľudí, hlavne žiakov základných škôl. Okrem prezentácií, ktoré pre deviatakov ZŠ každoročne organizujú centrá pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva alebo úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rôznych mestách Slovenskej republiky, či prezentácií našej školy v ESC v Banskej Bystrici, už tradične organizujeme aj Deň otvorených dverí.

                Deň otvorených dverí pripadol v tomto školskom roku na stredu 6. decembra a aj napriek tomu, že vonku snežilo a bola zima, o návštevníkov nebola núdza. Okrem toho sa na všetkých námestiach rozsvecovali stromčeky a húfy detí očakávali príchod Mikuláša. Jeden z nich za zúčastnil aj DOD na našej škole.

                Už od začiatku vyučovania naši žiaci pred vrátnicou netrpezlivo očakávali prvých návštevníkov, aby ich mohli sprevádzať areálom Strednej odbornej školy informačných technológií a pochváliť sa všetkým, čo tu majú.

                V zborovni učiteľov im organizátori tohto podujatia, Mgr. Vladimír Cipov a Ing. Karolína Hukelová, prostredníctvom krátkych filmov priblížili všetky študijné odbory, mobilitné projekty a ďalšie aktivity, ktoré naša škola každoročne realizuje. Žiaci mali tiež možnosť odniesť si so sebou bulletin, z ktorého sa dozvedeli ďalšie dôležité veci o možnostiach štúdia na našej škole, ale aj o ich uplatnení sa v praxi. Možno práve táto osobná prehliadka mnohých z nich presvedčila a sú rozhodnutí študovať práve u nás.

                Prehliadka školy následne pokračovala v učebniach odborného výcviku, kde im majstri odbornej výchovy prezentovali priamo počas vyučovacieho procesu činnosti jednotlivých študijných odborov, spôsob vyučovania odborného výcviku a vyučovacie metódy, ktoré využívajú. Mali možnosť vidieť žiakov pracovať, ale aj diskutovať o ich práci a vypočuť si ich názory.

                Aj keď mnohí z návštevníkov DOD museli vstávať zavčasu a už ráno mali za sebou stovky kilometrov, neľutovali. Veď okrem informácií, po ktoré k nám prišli, dostali aj sladkosť od anjela, ktorý sprevádzal Mikuláša, a mohli sa zohriať aj v čertovom vreci. Všetko si však museli zaslúžiť, a tak aj z úst niektorých návštevníkov zazneli básničky a pesničky. Toto podujatie ich potešilo a zároveň im spestrilo prehliadku školy.

                A deviatakov bolo aj tento rok neúrekom. Potešujúcim bol fakt, že okrem vyučujúcich či výchovných poradcov ich vo veľkej miere sprevádzali aj rodičia. Mnohí z nich už našu školu poznali, pretože v minulosti boli tiež našimi žiakmi, a tak mohli len konštatovať, akou veľkou premenou prešla. Moderné materiálne a technologické vybavenie, moderná IT technika, ale tiež profesionalita vyučujúcich nadchli nielen ich, ale aj tých, ktorí našu školu navštívili po prvýkrát. Aj preto, že ani rodičia neváhali merať cestu k nám nielen z Banskej Bystrice a okolia, ale aj z Levíc, Dolného Kubína, Revúcej, Prievidze, Brezna, Zázrivej, Detvy, Lučenca, Rimavskej Soboty, Martina a Ružomberka, sme presvedčení, že o štúdium na SOŠ IT v Banskej Bystrici je čoraz väčší záujem. 

 

Autor: Bc. Vlasta Vilhanová

 

Krátko po tom, čo na stredných školách prebehli školské kolá súťaže ZENIT, Okresný úrad, odbor školstva (garant súťaže) zorganizoval krajské kolo. Jedným z miest konania tohto kola bola aj naša škola. Tu sa konala súťaž v programovaní – kategória Grafik. Bolo to vôbec po prvýkrát na Slovensku, keď bola do súťaže zaradená aj táto kategória. A prečo práve na našej škole?

Škola je na veľmi vysokej odbornej úrovni po stránke materiálneho vybavenia, priestorového vybavenia a v neposlednom rade aj personálneho obsadenia. Organizácia súťaže bola veľmi dobrá, cítila som sa tu príjemne a vždy sa sem rada vrátim, pretože sa tu vždy v niečom zdokonalím. Som potešená, že sa do súťaže ZENIT dostala aj kategória Grafik – programovanie. Aj keď je tento rok prihlásených menej žiakov, verím, že na budúci rok bude o túto kategóriu veľký záujem,“ takto sa po súťaži vyjadrila Ing. Daniela Poturnajová, odborný radca z OÚ Banská Bystrica.

            V stredu 29. 11. 2017 sa v odbornej učebni pavilónu D2 zišlo desať žiakov z troch stredných škôl – štyria zo ŠPŠ JM v Banskej Bystrici, traja zo súkromného Gymnázia v Podbrezovej a napokon traja naši žiaci, aby si zmerali sily v kategórii Grafik – programovanie. Skôr ako im členovia odbornej hodnotiacej komisie rozdali zadania úloh, Ing. Štefan Balogh, riaditeľ školy, všetkých srdečne privítal a vyslovil želanie, aby prostredie našej školy bolo práve tým, čo im pomôže k pokojnému a príjemnému priebehu celej súťaže. Skôr ako súťažiacim zaželal všetko dobré, im predstavil členov hodnotiacej komisie. Okrem Mgr. art. Mateja Opaleného, predsedu komisie, a Mgr. Lukáša Sihelského, obidvoch zamestnancov našej školy, členkou hodnotiacej komisie bola aj Ing. Tatiana Vrábeľová zo SPŠ JM v Banskej Bystrici. V hodnotení takýchto súťaží má bohaté skúsenosti: „Súťaží ZENIT WEB Developer a Grafický dizajnér sa zúčastňujem už 4 roky. Prešla som všetkými kolami, nielen slovenskými, ale aj medzinárodnými. Ako expert člen hodnotiacej komisie som pracovala vo Francúzsku a Švédsku a som hrdá, že aj v konkurencii 14 štátov sme na Slovensko priniesli bronzovú medailu z Francúzska a striebornú zo Švédska. Dúfam, že tento ročník prinesie ďalších víťazov.“

            Potom už Mgr. art. Matej Opálený rozdal zadania a žiaci mohli pracovať. Aj tohto člena hodnotiacej komisie sme sa opýtali na jeho pocity: „Ako tvorca projektu krajského kola súťaže ZENIT kategórie Grafik som s priebehom súťaže veľmi spokojný. Na začiatku súťaže som bol mierne skeptický voči tomu, čo všetko stihnú žiaci zo zadania zrealizovať. No bol som príjemne prekvapený. Zadanie sa mi podarilo koncipovať tak, aby bolo realizovateľné. Napriek tomu, že má súťaž ZENIT a kategória PROGRAMOVANIE už dlhoročnú tradíciu, jej rozdelenie na WEBDEWELOPERA a GRAFIKA je čerstvou tohoročnou novinkou. Verím, že toto zadanie bolo zrozumiteľné, nakoľko sa väčšine súťažiacich podarilo zadania vypracovať presne podľa požiadaviek, čo ma veľmi potešilo. Hoci hodnotiace kritéria si vyžadovali veľmi veľa času, viem, že zabezpečili objektívne hodnotenie v rámci subjektívnej aj objektívnej zložky hodnotenia.“

            Všetci súťažiaci sa opäť zišli 7. 12. 2017, aby sa dozvedeli, ako v súťaži obstáli, a to za prítomnosti všetkých členov vedenia školy. Hneď po príhovore riaditeľa školy, Ing. Štefana Balogha, Mrg. art. Matej Opálený prečítal mená víťazov a organizátorka krajského kola súťaže ZENIT na SOŠ IT Banská Bystrica, Ing. Katarína Štrónerová, im slávnostne odovzdala ocenenia. Víťaz súťaže Juraj Dubovec a Ema Chválová, ktorá sa umiestnila na druhom mieste, obidvaja zo SPŠ JM v Banskej Bystrici, a tretí, žiak našej školy, Kevin Kostka, sa mohli okrem diplomu a darčekových predmetov od ŠVS v Banskej Bystrici a SOŠ IT v Banskej Bystrici tešiť aj z darčekovej poukážky predajne DATART, ktorú pre nich zakúpil OÚ, odbor školstva v Banskej Bystrici.

Bezprostredne po súťaži, ktorá sa na našej škole organizovala po prvýkrát, sa Ing. Katarína Štrónerová vyjadrila takto: „OÚ OŠ oslovil práve našu školu, aby sa stala miestom konania hlavne z dôvodu najlepšej technickej vybavenosti, ale aj personálneho obsadenia. Určite nás táto skutočnosť potešila a snažili sme sa súťaž zabezpečiť čo najlepšie. Verím, že boli spokojní nielen organizátori, ale aj všetci, ktorí sa na organizácii súťaže podieľali akýmkoľvek spôsobom. Žiaci súťažili v učebni, ktorá je na veľmi vysokej estetickej, ale aj odborne vybavenej úrovni. Preto dúfam, že aj skutočnosť, že pracovali v príjemnom prostredí, prispela k dobrým výsledkom a podnietila ich kreatívny prístup k vypracovaniu úloh. Radi sa podobnej úlohy zhostíme aj v budúcnosti.

            Odovzdávania ocenení sa zúčastnil aj žiak IV. A triedy, Sebastián Richter, ktorý sa stal víťazom okresného kola súťaže ZENIT v kategórii WEB Developer, ktorá súbežne prebiehala v ŠVS Banská Bystrica. Prezradil nám, že sa ani tak nepotešil vecným cenám, ako diplomu a skutočnosti, že sa zúčastní celoslovenského kola tejto súťaže.

Autorka: Bc. Vlasta Vilhanová

Foto: Mgr. art. Peter Lukáč

 

 

 

pondelok, 11 december 2017 09:01

iBobor

 

V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras – Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú, aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže.

V dňoch 6. – 10. novembra 2017 sa uskutočnil 11. ročník medzinárodnej súťaže iBobor, ktorej sa naša škola pravidelne zúčastňuje už niekoľko rokov. Tohto roku sa na Slovensku zúčastnilo 47 216 súťažiacich z 992 škôl. Naši žiaci súťažili v kategóriách Juniori, kde bolo prihlásených 46 žiakov, a Seniori, prihlásených bolo 11 žiakov.

V kategórii Juniori súťažilo celkovo 7 775 súťažiacich.

V kategórii Seniori súťažilo spolu 4 716 súťažiacich.

Súťaž prebiehala online na internetovej stránke www.ibobor.sk a v presne stanovených termínoch boli aktivované testy. Vstup do testov bol žiakom umožnený pomocou hesla, ktoré každý žiak dostal. Jednotlivé heslá boli vygenerované systémom na základe elektronicky vyplnených prihlášok, ktoré odosielal koordinátor súťaže pre jednotlivé školy.

Žiaci sa na súťaž mohli pripravovať aj doma tak, že si na danej webovej stránke preriešili úlohy z minulých ročníkov. Maximálny počet bodov, ktorý mohli získať v súťaži, bol 80. Žiaci, ktorí získali viac ako 50 bodov, dostali diplomy úspešného riešiteľa súťaže. Z našej školy to bolo 5 žiakov:

  • Seniori – Dominik Bobák z III. D
  • Juniori – Michal Šopoň z II. C, Hugo Belička z II. C, Martin Necpal z I. E, Peter Kyseľ z I. A
   

Blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

Autorka: PaedDr. Marta Petrová (koordinátor súťaže)

Strana 31 z 47
Dnes je
04.12.2021
a meniny má Barbora
Srdečne gratulujeme a prajeme veľa študentských úspechov.